> Blog > Kúpele Slovensko > Kúpele Sliač > Výlety Sliač a okolie > Drevený artikulárny kostol a pamiatky obce Hronsek

Drevený artikulárny kostol a pamiatky obce Hronsek

Drevený artikulárny kostol v Hronseku je jedným z mála zachovaných drevených kostolov, ktoré boli vybudované podľa konkrétnych pravidiel. Obec je zároveň známa aj ďalšími pamiatkami. Vydajte sa spolu s nami spoznať ďalšie pamiatky a históriu obce Hronsek.

Pamiatky obce Hronsek

Malá obec Hronsek leží neďaleko známych Kúpeľov Sliač, v okrese Banská Bystrica, na ľavom brehu rieky Hron. V obci dodnes stoja tri historické pamiatky: 

 • goticko-renesančný vodný hrad,
 • barokový kaštieľ,
 • drevený artikulárny kostol. 

Drevený artikulárny kostol v Hronseku je spolu s evanjelickými artikulárnymi chrámami v Kežmarku a Leštinách zapísaný do Zoznamu svetové dedičstva UNESCO.

Drevený artikulárny kostol bol postavený podľa prísnych pravidiel

Výstavba kostola v Hronseku začala 23. októbra 1725, podarilo sa ho dokončiť na jeseň roku 1726. Kostol sv. Mikuláša je hrazdenej drevenej konštrukcie z masívneho dubového a smrekovcového dreva s pôdorysom kríža. Strecha je šindľová, na jej troch stranách sú dubové kríže, len nad jedným vstupom je umiestnený kohút. Kostol má 1100 miest na sedenie, 5 vchodov a 30 okien.

Oltár kostola má šesť vymeniteľných obrazov z roku 1771 od majstra Samuela Kialoviča. Nad oltárom sú zobrazení anjeli držiaci erby šľachtických rodín z okolia. Organ je dielom majstra Martina Podkonického z Banskej Bystrice z roku 1764. Luster bol darom richtára Martina Hudeca z Veľkej Lúky. 

Pred kostolom sa nachádza aj drevená zvonica, ktorá bola postavená súčasne s kostolom v roku 1726. Na nádvorí sa nachádzajú 4 lipy, ktorých vek je datovaný rovnako ako kostol a zvonica.

Artikulárne kostoly

Artikulárny kostol je sakrálna stavba, ktorá bola postavená na základe artikúl – nariadení, prijatých v roku 1681 na šopronskom sneme. Artikuly, ktoré boli neskôr vydané Leopoldom I., na základe dohôd zo Šopronského snemu, povoľovali evanjelikom postaviť v každej stolici po dva chrámy, ale s určitými obmedzeniami: 

Zákonný článok č. 25 stanovoval pre stavbu nového protestantského chrámu tieto podmienky:

 • musel byť postavený na okraji obce, mimo mestských hraníc,
 • musel byť postavený v priebehu jedného roka,
 • musel byť celý z dreva a postavený bez použitia kovových prvkov,
 • kamenný základ mohol mať nanajvýš jednu stopu od zeme,
 • nesmel mať vežu,
 • vchod nesmel byť priamo z ulice.

Vodný hrad v Hronseku

Najstaršou stavbou v obci je goticko-renesančný kaštieľ z roku 1576 , takzvaný “Vodný hrad“. Pôvodne patril Géczyovcom, neskôr Róthovcom z Kráľovej. Vydajom prešiel do vlastníctva rodu Telekyovcov.

V roku 1576 bol hrad prestavaný a opevnený. Vznikla tak goticko-renesančná stavba s obranným múrom so štyrmi vežami a vodnou priekopou s padacím mostom. Od konca 17. storočia slúžil vodný hrad ako evanjelická modlitebňa. Za rákoczyovského stavovského povstania tu bolo zriadené väzenie.

Neskôr Vodný hrad vlastnili rôzni majitelia, ktorí spôsobili na hrade viac škody ako úžitku. Bašty boli  premenené na hospodárske objekty a dokonca južná bašta slúžila aj ako obydlie pre chudobnejšiu rodinu. V roku 1978 odišli poslední vlastníci, odvtedy hrad chátral. 

V roku 2016 bola dokončená jeho 26 rokov trvajúca rekonštrukcia. Vodný hrad v Hronseku je v súčasnosti v osobnom vlastníctve a vstup do interiéru pre verejnosť nie je možný. 

Soósovsko-Géczyovský kaštieľ v Hronseku

Soosovsko-Géczyovský kaštieľ bol postavený v roku 1775, v barokovom slohu. Na nárožných stranách boli vybudované bašty. Vonkajšia fasáda si zachovala dodnes bohato členenú rokokovú štukovú výzdobou. V interiéri sa zachovali pôvodné pruské a zrkadlové klenby a štuková výzdoba.

V súčasnosti prebieha rekonštrukcia kaštieľskej záhrady. Priestory kaštieľa sú sporadicky využívané obcou pri podujatiach ako napríklad Slávnostný deň obce Hronsek.

Fotografie z vodného hradu a kaštieľa

Zaujímavosti

 • Obec Hronsek je mimoriadne bohatá na historické pamiatky. V zozname národných kultúrnych pamiatok je ich zapísaných až 19.
 • Siedmy júl 2008 bol pre kostol v Hronseku jedinečný, pretože práve v tento deň bol zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
 • V čase stavby artikulárnych chrámov úradníci ešte sprísňovali aj tak obmedzujúce sankcie. Pre stavbu v Hronseku bolo vybrané miesto, kde bolo hronovisko. Všade na okolí boli močiare a v bezprostrednej blízkosti rieka Hron. Stavba napriek tomu nebola nikdy zatopená. 
 • V kostole v Hronseku sa nachádzajú neobvyklé prvky škandinávskej architektúry podľa čoho sa usudzuje, že na stavbe pracovali remeselníci z Nórska či Švédska. 
 • V roku 1847 v hronseckom kostole uzavrel manželstvo Andrej Sládkovič s Antóniou Júliou Sekovičovou.
 • Dediční páni Geczyovci mali dcéru Juliannu, ktorá sa vydala za kuruckého kapitána Korponayho a bola za špionáž vo Viedni popravená. Mór Jókay postavu Julianny opísal v známom románe „Levočská biela pani“.
 • Kaštieľ v Hronseku je umiestnený v záhrade, kde sa nachádza vzácna, vyše 200 ročná lipa. Je 25 m vysoká, obvod kmeňa vo výške 1 m nad zemou je takmer 500 cm a patrí medzi najkrajšie exempláre na Pohroní.
 • Na barokovom kaštieli v Hronseku je už vyše 70 rokov pravidelne obývané hniezdo bociana bieleho.

História obce Hronsek 

Dejiny obce sa začínajú koncom 13. storočia. Oblasť bola kráľovským majetkom a kráľ Belo IV. ju daroval zvolenskému županovi Radunovi Oszlárovi za zásluhy v boji proti Tatárom. Táto darovacia listina z roku 1250 je prvým písomným dokumentom o tejto oblasti. Obec bola v minulosti pričlenená k Banskej Bystrici, od roku 1993 sa stal samostatnou obcou.

Obyvatelia sa v minulosti venovali pltníctvu, čo dokladá aj zachovaný erb s takýmto zobrazením. Odtiaľto pochádzala aj šľachtická rodina Geczyovcov, písali si šľachtický prídomok de Garamszek teda z Hronseku. 

Známe osobnosti

V Hronseku v budove fary, ktorá je v súčasnosti pamätným domom, žili a tvorili významné slovenské osobnosti:

Ján Simonides (1648 – 1708)

Ján Simonides bol slovenský evanjelický kňaz, spisovateľ memoárovej a cestopisnej prózy. V rokoch 1691 – 1695  pôsobil v Hronseku. Písal latinskú príležitostnú poéziu, náboženské polemiky a náboženské výchovné spisy. V časoch prenasledovania bol odsúdený na neapolské galeje, no podarilo sa mu po ceste ujsť aj s T. Masníkom. Utrpenie v leopoldovskom žalári, útek z galejníckeho sprievodu a cestu po Taliansku a iných krajinách opísal vo viacerých dielach.

Používal jednoduchý, bezprostredný jazyk, pričom nevsúval do textu takmer žiadne náboženské detaily. Jeho dielo je považované za viac-menej svetskú prózu, ktorá v tom období bola zriedkavá. 

August Horislav Krčméry (1822 – 1891)

August Horislav Krčméry bol evanjelický kňaz, náboženský publicista a kultúrno-osvetový pracovník. Na začiatku svojej kariéry pôsobil ako vychovávateľ a evanjelický kaplán. V Hronseku pôsobil ako farár v rokoch 1855 – 1874. V rôznych časopisoch uverejňoval výchovné a cirkevné články, národopisné príspevky, správy o kultúrnom živote.

Bol znalcom slovenskej ľudovej piesne, ako skladateľ zhudobnil texty viacerých slovenských obrodeneckých básnikov. Spolu s bratom, Eugenom Krčmérym, vydali v roku 1871 Slovenský spoločenský spevník.

Pavel Hronec (1910 – 1973)

Pavel Hronec bol evanjelický kňaz a protifašistický bojovník. Ako farár v roku 1937 nastúpil v Hronseku. Počas vojny sa zapojil do protifašistického hnutia. Po potlačení povstania pôsobil v partizánskej skupine Za slobodu Slovenska.

Po oslobodení nastúpil ako evanjelický farár v Banskej Bystrici. Bol politicky prenasledovaný a prepustený zo služieb.

Doprava

Hronsek je vzdialený 11 km od Zvolena, kde môžete navštíviť aj Zvolenský zámok. Cez obec prechádza cesta číslo 2413 smerom do Vlkanovej. V obci Hronsek sa nachádza vlaková aj autobusová zastávka.

Ako sa dostať do Hronseku

Vďaka dobrej dopravnej dostupnosti je návšteva pamiatok v Hronseku zaujímavým výletným cieľom aj z niekoľkých stredoslovenských kúpeľných miest. Pre lepšiu orientáciu sme pre vás vybrali tie najdostupnejšie, ako sú kúpele v Sliači, Brusne a v prípade využitia osobnej dopravy aj zo Sklených Teplíc.

Kúpele Sliač

Obec Hronsek je od kúpeľov v Sliači vzdialená 7 km. Cesta autom vám zaberie približne 10 minút.  Z kúpeľov je potrebné pokračovať do centra Sliača tu odbočiť smerom na obec Veľká Lúka a pokračovať až do Hronseku. Zo Sliača – Kúpele pravidelne premáva vlaková doprava do Hronseku. Cesta vlakom vám zaberie približne 5 minút. Železničná stanica je v centre obce neďaleko uvedených pamiatok. 

Drevený artikulárny kostol v Hronseku je zo Sliača dostupný aj pešo, cez Ovsené a Veľkú Lúku vám to zaberie približne 1 hodinu (5,3 km). Je to príjemná prechádzka po miestnej neoznačenej cestičke, ktorá príde vhod po výdatnom obede a zároveň dobrý tip na spestrenie voľného času počas vášho pobytu v Sliači. Na chodník narazíte pri konečnej autobusovej zastávke Šliač-kúpele.

Ak patríte skôr k fanúšikom bicyklovania, tak je tu pre vás červená cyklotrasa s názvom Rodinná cestička, ktorá vedie z obce Sliač a v Hronseku ste už za necelú 0,5 hodinu.

Kúpele Brusno

Obec Hronsek je od kúpeľov v Brusne vzdialená 35,6 km, jazda autom zaberie približne 35 min. Z Brusna je potrebné pokračovať po ceste č. 66 smerom do Banskej Bystrice, následne sa napojiť na obchvat R1 (úsek je spoplatnený) a pokračovať smerom na Zvolen. V Banskej Bystrici je potrebné sa napojiť na Zvolenskú cestu a pokračovať ňou až na koniec Banskej Bystrice, vyjsť na nadjazd a pokračovať cez Vlkanovú do Hronseku. 

Z Brusna môžete cestovať aj verejnou dopravou, prestupovať je potrebné v Banskej Bystrici. Ideálne spojenie trvá 1 hodinu aj 20 minút.

Kúpele v Sklených Tepliciach

Kúpele Sklené Teplice sú od obce Hronsek vzdialené 49 km, cesta autom trvá 37 minút. Zo Sklených Teplíc je potrebné pokračovať smerom na Hliník nad Hronom, následne použiť výjazd na rýchlostnú cestu R1 (úsek je spoplatnený) a pokračovať smerom na Banskú Bystricu. Je potrebné použiť výjazd pri čerpačke OMV na Vlkanovú a pokračovať až do Hronseku. Odporúčame cestovať autom, vzhľadom na veľké množstvo prestupov.

Parkovanie

Parkovacia plocha sa nachádza priamo pred kostolíkom aj pred kaštieľom. Pred vodným hradom nie je parkovisko, státie je možné na obecnej ceste. 

Trasa

Všetky tri pamiatky sa nachádzajú v centre obce, neďaleko od seba. Vodný hrad sa nachádza na ulici Zámockej, ku kostolu sa dostanete z Hronseckej cesty podobne ako ku kaštieľu.

Mapa miesta

Postrehy návštevníkov

Vstupné/Cenník/Otváracie hodiny

Drevený artikulárny kostol v Hronseku je využívaný počas rôznych náboženských obradov a bohoslužieb. Návšteva kostola v Hronseku je zdarma. Dobrovoľný príspevok je v podobe kúpy pohľadnice.

V priestoroch barokového kaštieľa a záhrady sa zvyčajne koná Slávnostný deň obce Hronsek. Pri tejto príležitosti je kaštieľ sprístupnený verejnosti.

Vodný hrad v Hronseku je v súkromnom vlastníctve a v súčasnosti je pre verejnosť zatvorený.

Aktuálny cenník vstupného pre deti, dospelých, seniorov aj skupiny nájdete na oficiálnej webovej stránke obce Hronsek, ktorú uvádzame nižšie v sekcii kontakt.

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top