Zvolenský zámok

Zvolenský zámok patrí k najznámejším pamiatkam mesta Zvolen. V súčasnosti je zámok krásne zrekonštruovaný, v jeho interiéri sa nachádza expozícia Slovenskej národnej galérie. Pri návšteve Zvolena rozhodne nevynechate príležitosť prezrieť si tento skvost goticko-renesančnej architektúry.

Zvolenský zámok tvorí dominantu a symbol mesta Zvolen

Zvolenský zámok pôvodne postavili ako gotický hrad na vyvýšenej terase Zvolenskej kotliny, situovaný nad riečkou Slatina v centre mesta Zvolen. Zámok bol vybudovaný v poslednej tretine 14. storočia kráľom Ľudovítom I. z Anjou. Na prelome 15. a 16. storočia bol po prvý raz prestavaný. Renesančná a baroková prestavba premenila zámok do takej podoby, ako ho poznáme dnes. 

V súčasnosti sú v Zvolenskom zámku umiestnené expozície Slovenskej národnej galérie (SNG). Nachádza sa tu prekrásna obrazáreň, ktorá je mimochodom najväčšou na Slovensku, so zbierkou európskeho maliarstva zo 16. až 19. storočia. Siene prízemia a prvého poschodia sú výstavným priestorom SNG.

Impozantná je určite i baroková hala – kráľovská sieň, z 18. storočia s dreveným maľovaným kazetovým stropom. Strop pozostáva zo 78 portrétov rímskych cisárov a panovníkov z rodu Habsburgovcov. V zámockej kaplnke sa pravidelne konajú bohoslužby. Niektoré priestory slúžia na obradné či koncertné účely.

V blízkosti Zvolenského zámku ležia viaceré naše známe stredoslovenské kúpele. Spojenie výletu na Zvolenský zámok s oddychom v niektorých z kúpeľov sa tak môže stať ideálnym tipom na príjemný víkend.

Vzhľad Zvolenského hradu 

Zvolenský zámok bol pôvodne vystavaný ako luxusná rezidencia. Bol jedným z mála gotických hradov určených predovšetkým na bývanie s takmer žiadnym strategickým či obranným významom.

Zvolenský hrad patril medzi tzv. kastelové hrady. Mal pravidelný obdĺžnikový pôdorys a štyri dvojpodlažné krídla, ktoré obkolesovali centrálne nádvorie. Palác bol rozčlenený dvojicou veží na západnej strane a kaplnkou, ktorá sa nachádzala na východnej strane. Hradný komplex obklopovala obvodová hradba. 

Vstup do hradu viedol cez prejazd do nádvoria. Prízemie hradu bolo určené na hospodárske účely, poschodie na obytné a reprezentačné. 

Zaujímavé je nezvyčajné riešenie blokovej stavby s vysokou atikou a na nárožiach s kruhovými arkiermi. Na priečelí sa zachovala gotická úprava zo 14. storočia – červeno-biele kvádrovanie a lemovanie trojdielnych okien. Renesančná nadstavba si zachovala výrazné prvky protitureckej obrany. 

V klenutom priechode hradu sa zachovali gotické sedílie s kružbami a pôvodné fresky. Z reprezentačných priestorov osobitné miesto zaberá kaplnka s architektonickými prvkami neskorej gotiky.

Fotografie zámku

História Zvolenského zámku

Zvolenský zámok dal postaviť uhorský kráľ Ľudovít z Anjou v poslednej tretine 14. storočia na mieste staršej stavby. Od roku 1424 patril uhorským kráľovnám. V rokoch 1440 – 1450 a 1453 – 1462 bol hrad sídlom Jána Jiskru. V roku 1490 ho spolu s banskými mestami a Zvolenskou župou dostala kráľovná Beatrix. 

Prestavby Zvolenského zámku

Zvolenský zámok nechala prvýkrát prestavať rodina Thurzovcov. V roku 1490 – 1510 vybudovali vonkajšie opevnenie s vežovou vstupnou bránou a nárožnými baštami a taktiež aj kapitánsky dom. Zároveň bola vytvorená maliarska výzdoba kráľovskej dvorany. 

Renesančná prestavba zámku vznikla ako dôsledok Osmanského ohrozenia. Pri renesančnej prestavbe v roku 1548 odstránili horné časti oboch veží a v nadstavbe paláca vytvorili dve podlažia palebných pozícií so strieľňami po celom obvode vonkajších stien a veľkou strieľňou pre delá na severnej fasáde. Turci Zvolenský zámok ani mesto nikdy nedobyli. Od roku 1575 tu sídlila stála vojenská posádka na čele so zvolenskými županmi. 

Zvolenský zámok v období protihabsburských povstaní

Po ústupe Turkov význam pevnosti poklesol a hrad sa v roku 1605 dostal do rúk Štefana Bočkaja a v roku 1619 Gabriela Bethlena. Následne od roku 1626 zámok vlastnili Esterházyovci, ktorí ho prebudovali na šľachtické sídlo.

V roku 1644 Zvolenský zámok obsadil Juraj I. Rákóczi, potom ho v roku 1678 odovzdali Imrichovi Thökölymu. V roku 1703 povstalcov vyhnali cisárske vojská na čele s generálom Schlickom. V novembri 1703 sa pri hrade objavil Mikuláš Bercsényi s vojskom. Proti nemu stálo cisárske vojsko Šimona Forgáča. Po tejto bitke zámok obsadili Bercsényiho povstalecké vojská. 

V 1. polovici 17. storočia sa uskutočnila baroková prestavba, počas ktorej boli reprezentačné siene 1. poschodia prebudované na viacero menších miestností. 

Obdobie úpadku Zvolenského zámku až do súčasnosti

Potom, ako bolo sídlo župy zo Zvolena premiestnené do Banskej Bystrice a nastal úpadok ťažby drahých kovov v banských mestách, stratil Zvolenský zámok svoj niekdajší význam. V roku 1805 ho odkúpil štát, pričom v tomto období slúžil na rôzne účely – kasárne, úrady, školy, sklady.

Medzi rokmi 1894 – 1906 hrad opravili pod vedením Uhorskej pamiatkovej komisie. Neskôr v roku 1957 sa začalo s rozsiahlou pamiatkovou obnovou, ktorá Zvolenskému hradu vrátila goticko-renesančnú podobu. V roku 1961 bol zámok zaradený do Zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Od roku 1965 je zámok súčasťou Slovenskej národnej galérie. V súčasnosti sú v hlavnej palácovej časti umiestnené expozície a depozitáre SNG.

Historické fotografie zvolenskej dominanty

Míľniky

 • posledná tretina 14. storočia – uhorský kráľ Ľudovít z Anjou necháva postaviť Zvolenský zámok,
 • 1424 – od tohto roku slúžil zámok uhorským kráľovnám,
 • prelom 15. a 16. storočia – vybudovanie nového vonkajšieho opevnenia, maliarska výzdoba kráľovskej dvorany,
 • 1. polovica 16. storočia – renesančná prestavba zámku,
 • 1575 – sídlo vojenskej posádky na čele so zvolenskými županmi,
 • 1. polovica 17. storočia – baroková prestavba, 
 • 1789 – zámok postupne stráca svoj pôvodný význam, 
 • 1805 – rodina Esterházyovcov predáva zámok štátu,
 • 1894 – 1906 – prvé opravy zámku realizuje Uhorská pamiatková komisia,
 • 1957 – 1969 – rozsiahla rekonštrukcia zámku,
 • 1961 – Zvolenský zámok je zaradený do zoznamu národných kultúrnych pamiatok,
 • 1965 – Zvolenský zámok sa stáva súčasťou Slovenskej národnej galérie (SNG).

Povesť

O kráľovi Ľudovítovi a medveďovi 

Povesť o Zvolenskom zámku hovorí, že ho nechal vybudovať kráľ Ľudovít I. ako poľovnícky zámok z vďačnosti za záchranu života pred medveďom a ako znak pokory pred silami prírody.

Trasa na Zvolenský zámok

Prístup k zámku je jednoduchý. Má skvelú turistickú polohu, nachádza sa v centre mesta, hneď pri železničnej stanici mesta Zvolen. K hradu je možné dostať sa buď pešo, alebo autom. Pri zámku sa nachádza aj zastávka mestskej hromadnej dopravy.

Zvolenský zámok je súčasťou turistickej cesty s názvom Pohronská hradná cesta. V rámci tejto 60 km dlhej turistickej cesty môžete navštíviť až 16 zaujímavých pamiatok v okolí. Okrem Zvolenského zámku sú jej súčasťou hrady Revište, Šášov, Dobrá Niva, Peťuša, Teplica, Breznica, Žakýľ, Rudno, Pustý hrad, kláštor v Hronskom Beňadiku, kaštieľ v Žarnovici či mestské opevnenie v Novej Bani.

Doprava

Mesto Zvolen leží uprostred stredného Slovenska a je významným dopravným uzlom v rámci Slovenska. Mestom vedie hlavný cestný ťah E77 a E58 (Bratislava – Košice).  Zvolen je vzdialený 20 km južne od Banskej Bystrice, 55 km severozápadne od Lučenca, 28 km severne od Krupiny a 24 km východne od Žiaru nad Hronom.

Železničná stanica vo Zvolene je dôležitou spojovacou dráhou do rôznych miest Slovenska. Nachádza sa tu aj hlavná autobusová stanica a v rámci mesta premáva MHD. 

Ako sa dostať k Zvolenskému zámku z kúpeľov

Sliač 

Zvolenský zámok je od kúpeľov Sliač vzdialený 7,7 km. Po ceste číslo 2460 trvá cesta autom približne 12 minút. Zo Sliaču do Zvolena pravidelne premáva autobusová aj vlaková doprava. Cesta vám bude trvať približne 10 minút. Autobusová aj vlaková stanica sa nachádza neďaleko Zvolenského zámku, približne 10 minút pešo.

Sklené Teplice

Kúpele Sklené Teplice ležia od Zvolenského zámku 38 km. Cesta autom bude trvať približne 30 minút. Zo Sklených Teplíc pokračujte smerom na Hliník nad Hronom, tu sa napojte na rýchlostnú cestu R1 (spoplatnený úsek) a pokračujte až do Zvolena. Zo Sklených Teplíc premáva aj verejná doprava. Odporúčame využiť autobusové spojenie s prestupom v Žiari nad Hronom. Cesta autobusom zaberie 45 minút. 

Brusno

Zvolenský zámok je od kúpeľov v Brusne vzdialený 43,3 km. Cesta autom bude trvať približne 40 minút. Z Brusna pokračujte po ceste č. 66 smerom do Banskej Bystrice, následne sa napojte na obchvat R1 (spoplatnený úsek) a pokračujte ďalej smerom na Zvolen. Potom použite výjazd Zvolen – Sever a pokračujte cez mesto až k Zvolenskému zámku. Z Brusna premáva aj verejná doprava. Odporúčame cestovať autobusom s prestupom v Banskej Bystrici. Ideálne spojenie trvá 50 minút.

Parkovanie

Pred Zvolenským zámkom sa nachádza spoplatnené parkovisko, ďalšie je za hotelom Poľana.

Mapa miesta

Program/Akcie

Zvolenský zámok a SNG každoročne pripravujú pre návštevníkov mnohé podujatia. Počas jarných mesiacov sa tradične usporadúva Zámocká hudobná jar – séria koncertov vážnej hudby či Veľká noc v galérii, kde sa nachádzajú tvorivé dielne pre deti. 

Počas júna sa koná podujatie Remeslá na zámku. Podujatie je sprevádzané ukážkami ľudových remesiel, ktoré sú spojené s jarmokom či Zámocké hry zvolenské. Ide o medzinárodný divadelný a operný festival s dlhoročnou tradíciou. Koná sa od roku 1974. 

Počas leta prebiehajú Letné shakespearovské slávnosti

Viac informácií ohľadom podujatí nájdete na oficiálnej webovej stránke Zvolenského zámku, ktorú uvádzame nižšie v sekcii kontakt.

Postrehy návštevníkov

Otváracie hodiny/Vstupné/Cenník

Otváracia doba sa vzhľadom na letnú a zimnú sezónu môže líšiť. Zámok býva pre verejnosť otvorený každý pracovný deň (okrem pondelka a utorka) a počas víkendov. Cena vstupného sa pohybuje v rozmedzí od 0,70 € až 2,70 €.

Aktuálne otváracie hodiny a cenník vstupného pre deti, dospelých, seniorov aj skupiny nájdete na oficiálnej webovej stránke Zvolenského zámku, ktorú uvádzame nižšie v sekcii kontakt.

Video

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top