> Blog > Kúpele Slovensko > Kúpele Sliač > Výlety Sliač a okolie > Pamätník obetiam fašizmu v Kremničke

Pamätník obetiam fašizmu v Kremničke

Pamätník obetiam fašizmu v Kremničke vybudovali nad pietnym miestom jednej z najtragickejších udalostí druhej svetovej vojny na Slovensku. Bol postavený podľa návrhu významného slovenského architekta Dušana Jurkoviča. Pamätník obetiam fašizmu aj v súčasnosti neustále pripomína hrôzy druhej svetovej vojny a ľudskej nenávisti.

Pamätník na tragické udalosti počas 2. svetovej vojny

Počas druhej svetovej vojny sa v Kremničke, mestskej časti Banskej Bystrice, odohral nechválne známy masaker. Išlo o sériu masových popráv civilného, ale i vojenského obyvateľstva, ktoré od 5. novembra 1944 do 17. marca 1945 uskutočnila nacistická jednotka Einsatzkommando 14 v spolupráci so slovenskými Pohotovostnými oddielmi Hlinkovej gardy (PHOG). 

Na mieste masového hrobu v súčasnosti stojí Pamätník obetiam fašizmu, ktorý je dielom významného slovenského architekta Dušana Samuela Jurkoviča. Na pamiatku masakru ho postavili v roku 1949. Následne, v roku 1963, bol pamätník v Kremničke vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Neskôr k nemu pribudol aj pamätník venovaný zavraždeným židovským obyvateľom, ktorého autorom bol architekt Juraj Arieh Fatran. 

Pamätník obetiam fašizmu 

Dominantným prvkom pamätníka je pyramidálny kamenný trojuholník. V jeho prednej časti sa nachádza trojica prekrytých krížov. Ústredným bodom pamätníka sú verše básnika Andreja Plávku:

Tu mĺkvo strážime rok slávny meruštvrtý
odkazom dýchame krvavou touto pôdou
nech skúma dejiny výkričník našej smrti
bolestne slávna je naša púť za slobodou!

V jeho prednej časti je umiestnený židovský svietnik Menora, ktorý bol doplnený v roku 1995 architektom Fatranom. V spodnej časti sa nachádza nápis v hebrejčine – Pamätaj. Celý pamätník stojí uprostred kamennej ohrady, do areálu sa vchádza bránou.  

Obnova pamätníka

V roku 2019 prebehla revitalizácia pamätníka a jeho okolia. Pamätník očistli od machov, lišajníkov a brečtanu na múroch, vyčistená bola vstupná brána, opravené poškodené časti pamätníka. Vymenené boli písmená, osadené pôvodne plánované kríže, pribudli biele riečne kamene na mieste masových hrobov a informačná tabuľa. 

Pamätníku prinavrátili aj pôvodný zámer architekta, a to jeho umiestnenie na úpätí svahu, ako dominantného prvku. Tento zámer rušila okolitá vegetácia, ktorá prekrývala pamätník. Pri revitalizácii odstránili vegetáciu, čo umožnilo vyniknutie pamätníka podľa pôvodného zámeru. 

Pamätník v Kremničke sa nachádza medzi areálom krematória a cintorínom.

História masakru v Kremničke

Po potlačení SNP a po dobytí Banskej Bystrice 27. októbra 1944 začali nacisti sústreďovať nepriateľské živly. Tieto osoby boli zhromaždené vo väznici Krajského súdu v Banskej Bystrici. Z dôsledku preplnenia väznice a zároveň konečného riešenia židovskej otázky, vydal veliteľ SS Kurt Deffner, spoločne so zástupcom vlády Slovenského štátu v Banskej Bystrici dr. Jánom Ďurčanským a poverencom Hlinkovej gardy pre pohronskú župu Vojtechom Košovským, rozkaz na ich postupnú likvidáciu. 

Výkonom popravy poverili špeciálnu nemeckú jednotku Einsatzkommando 14 a 5. rota POHG pod velením Jozefa Nemsilu. Ako miesto popráv vybrali protitankové zákopy južne od obce Kremnička.

5. november 1944

K prvej masovej poprave došlo 5. novembra 1944. Oblasť Kremničky bola obsadená, miestnym obyvateľom bolo zakázané vychádzať. V tajnosti sem prevážali väzňov na čiernych autobusoch.  Obete privádzali po 10 členných skupinách k okraju protitankových zákopov, kde väčšinu z nich zastrelili ranou do tyla. V ten deň bolo zavraždených 108 ľudí, vrátane žien a detí. Následne prebehli ešte ďalšie popravy.

12. december 1944

K tretiemu, najväčšiemu masovému vraždeniu došlo 12. decembra (druhé vraždenie sa udialo 20. novembra). V tomto čiernom dni bolo v Kremničke zabitých vyše 300 ľudí. 

Fotografie

Udalosti po oslobodení a súdy s vojnovými zločincami

Na základe snahy ututlať vojnové zločiny nacistov, bolo sťažené pátranie po vykonávateľoch masakru. Pre nedostatok dôkazov prerušili stíhanie mnohých členov POHG, prípadne sa stíhanie ani nezačalo. Ak niekoho aj odsúdili, išlo prevažne o malé tresty odňatia slobody.

V roku 1958 sa v Banskej Bystrici začalo s procesom s viacerými členmi POHG. Počas procesu vyšli najavo detailné informácie o masakroch v Kremničke a Nemeckej. Odsúdených bolo 11 členov POHG na vysoké tresty odňatia slobody.

Na trest smrti odsúdili vykonávateľov popráv Leon Bunta (zástupca veliteľa čaty POHG Považská Bystrica), Mikuláš Spišiak (príslušník POHG Považská Bystrica) Ján Knapek, Jozef Rojko a Ľudovít Laca. Ján Čadek a Rudolf Potrok dostali 25 rokov. Ďalších členov odsúdili na 13 až 24 rokov.

Fakty

  • Pamätník obetiam fašizmu je posledným dielom architekta Dušana Jurkoviča. Medzi jeho ďalšie významné diela rozhodne patrí Štefánikova mohyla na Bradle a svoj nezabudnuteľný rukopis zanechal aj na vilách a kúpeľných domoch v Kúpeľoch Luhačovice. Jurkovič sa odhalenia kremnického pamätníka, žiaľ, nedožil.
  • V masových hroboch bolo nájdených celkovo 747 obetí, čo robí túto udalosť najväčším doloženým vojnovým zločinom spáchaným na území Slovenska. Odhaduje sa, že tu bolo zavraždených vyše 1000 ľudí, z toho 211 žien a 58 detí vo veku od 6 týždňov do 14 rokov. Obete ležali v 6 masových hroboch.
  • Piatu rotu POHG tvorilo asi 150 Slovákov pochádzajúcich z rôznych častí Slovenska, ktorí sa na vraždení priamo podieľali. Slovenskí príslušníci POHG dostávali po každej z týchto vraždiacich masakrov peňažnú výplatu vo výške 300 až 600 korún a mohli si nechať aj osobný majetok zavraždených osôb.
  • Nacisti sa všeobecne svoje vojnové zločiny snažili držať v tajnosti. V tomto prípade bola v písomných záznamoch o väzňoch zapísaná v deň ich popravy len poznámka, že boli prepustení na slobodu. 
  • K ďalším veľkým popravám v Kremničke došlo ešte 19. decembra (93 obetí) a 5. januára 1945 (109 obetí). Na základe veľkého počtu zabitých a nedostatku miesta sa vraždenie presunulo do Nemeckej. V Kremničke dochádzalo k menším popravám ešte 20. januára, 19. februára, 5. a 17. marca.
  • Medzi obeťami bolo aj niekoľko významných osobností verejného života, ako napr. literárna historička Alžbeta Göllnerová-Gwerková, lekárka Alžbeta Ferencová, či židovská protifašistická bojovníčka Chaviva Reiková.
  • Do zahraničia pred vojenským súdom utiekli Jozef Nemsil, Vojtech Košovský a Ján Ďurčanský. Za svoje zločiny neboli nikdy potrestaní. 

Doprava

Pamätník v Kremničke sa nachádza v mestskej časti Banskej Bystrice. Kremnička sa nachádza v trojuholníku mestských častí Kráľová, Rakytovce a Iliaš v južnej časti mesta. Mestskou časťou prechádza cesta č. 66 a spoplatnená rýchlostná cesta R1 ( E77) smerom do Banskej Bystrice a Zvolena. Do mestskej časti pravidelne premáva autobusová doprava z Banskej Bystrice. Zastávka autobusu sa nachádza pár desiatok metrov od pamätníka.

Ako sa dostať k Pamätníku v Kremničke z kúpeľov Sliač 

Kúpele Sliač sú od Pamätníka v Kremničke vzdialené 14,4 km. Cesta autom vám zaberie približne 15 minút. Z kúpeľov pokračujte do mesta a následne smerom na letisko v Sliači a ďalej po ceste číslo 69. Následne použite vjazd na rýchlostnú cestu R1 (spoplatnený úsek) a po pár metroch použite výjazd Kremnička. Pamätník sa nachádza na konci obce, pri krematóriu pod cintorínom. 

Odporúčame cestovať autom, pri verejnej doprave je potrebné využiť prestup vo Zvolene alebo Banskej Bystrici. Časová náročnosť môže byť 40 až 50 minút. 

Ako sa dostať k Pamätníku v Kremničke z kúpeľov Brusno

Kúpele Brusno sú od Pamätníka v Kremničke vzdialené 29,7 km, cesta autom vám zaberie približne 30 minút.  Z Brusna pokračujte po ceste č. 66 smerom do Banskej Bystrice, následne sa napojte na obchvat R1 (spoplatnený úsek) a pokračujte smerom na Zvolen. Za Banskou Bystricou použite výjazd Kremnička. 

Z Brusna môžete cestovať aj verejnou dopravou. Čaká vás 1 prestup v Banskej Bystrici. Ideálne spojenie trvá 40 minút až jednu hodinu.

Ako sa dostať k Pamätníku v Kremničke z kúpeľov Sklené Teplice

Kúpele Sklené Teplice sú od Pamätníka v Kremničke vzdialené 50 km, cesta autom trvá 36 minút. Zo Sklených Teplíc pokračujte smerom na Hliník nad Hronom, následne použite výjazd na rýchlostnú cestu R1 (spoplatnený úsek) a pokračujte smerom na Banskú Bystricu a použite výjazd Kremnička. Aj tu odporúčame cestovať autom, vzhľadom na veľké množstvo prestupov.

Parkovanie

Parkovisko nie je k dispozícii. Zaparkovať môžete napríklad na verejnom priestranstve, pri ceste, alebo pri neďalekom krematóriu či cintoríne.

Mapa miesta

Vstupné/Cenník/Otváracie hodiny

Areál je voľne dostupný bez poplatkov a časových obmedzení.

Postrehy návštevníkov

Video

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top