> Blog > Kúpele Slovensko > Kúpele Piešťany > Výlety Piešťany a okolie > Múzeum M. R. Štefánika a Mohyla M. R. Štefánika

Múzeum M. R. Štefánika a Mohyla M. R. Štefánika

V rodnom dome M. R. Štefánika v Košariskách bolo otvorené múzeum, ktoré nesie jeho meno. Nad obcou Košariská sa na vrchu Bradlo týči Mohyla Štefánika, ktorá je miestom jeho posledného odpočinku a zároveň pamätníkom a národnou kultúrnou pamiatkou.

Múzeum M. R. Štefánika Košariská

Múzeum Milana Rastislava Štefánika v Košariskách je súčasťou Slovenského národného múzea – Múzea Slovenských národných rád. Bolo otvorené v rodnom dome M. R. Štefánika, v bývalej evanjelickej fare v Košariskách. Budovu fary postavil v roku 1878 Pavol Štefánik, otec M. R. Štefánika, ktorý bol zároveň prvým farárom v obci. Múzeum otvorili v roku 1990.

Expozícia v múzeu v Košariskách

Ide o memoriálne múzeum, ktoré prostredníctvom expozície podáva pohľad na Štefánikovu osobnosť. Nachádza sa tu takmer 200 vystavených predmetov, kusy nábytku cez predmety osobnej potreby a umelecké diela až po torzá odevov. Približuje osudy narodenia tohto velikána až po jeho tragické úmrtie. 

Pestrosť a rozmanitosť predmetov svedčí o jeho rôznorodých záľubách. V šiestich miestnostiach sa dokumentuje nielen jeho vojenská, diplomatická, politická a vedecká činnosť, ale aj jeho súkromie a záľuby. V novozriadenej študovni si návštevník môže stiahnuť v digitalizovanej forme dokumenty a fotografie z jednotlivých období Štefánikovho života. 

Medzi najvýznamnejšie exponáty patrí Štefánikova uniforma brigádneho generála francúzskej armády, časť zariadenia jeho parížskeho bytu, ale aj súbor predmetov z Oceánie. V roku 2015 došlo k reinštalácii expozície, pričom boli doplnené predmety z pozostalosti Štefánika. Medzi nimi napr. letecká bunda, ktorú mal oblečenú v čase havárie lietadla, osobný kufrík a predmety cudzokrajnej etnografie, ktoré si priniesol z ciest po svete. Bola zreinštalovaná takisto prvá miestnosť, ktorá nám približuje jeho rodný kraj.

Mohyla Štefánika na Bradle

Mohyla je miesto hrobu a zároveň pomník Milana Rastislava Štefánika. Nachádza na vrchu Bradlo nad mestom Brezová pod Bradlom a obcou Košariská. Ide pritom o najvyšší kopec Myjavskej pahorkatiny, ktorý je tiež najbližšie k rodisku Štefánika. Je odtiaľ nádherný výhľad a za pekného počasia uvidíte aj najvyššie časti Čachtického hradu

Mohyla Štefánika na Bradle je vrcholným dielom architekta Dušana Jurkoviča, rodáka z Brezovej pod Bradlom. Začali ju stavať 17.7.1927, ale slávnostne odhalená bola až 23.9.1928. Mohyla je 96 m dlhá a 70 m široká stavba. Na hornej terase sú umiestnené štyri 12,5 m obelisky, ktoré symbolizujú nielen štyri obete leteckého nešťastia, ale aj 4 krajiny, v ktorých Štefánik pôsobil. Na vrchole mohyly je náhrobok a po stranách sú tieto nápisy:

  • Čs. Minister a generál dr. Milan R. Štefánik 21. júla 1880 4. mája 1919.
  • Zahynul pádom lietadla dňa 4. mája 1919 pri Bratislave.
  • S ním kráľ. taliansky serg. U. Merlino a sol. G. Aggiunti.
  • Veľkému synovi oslobodený národ československý.

Mohyla je pamätníkom významnej historickej udalosti, kedy sa Slováci zaradili medzi slobodné národy sveta. Je to národná kultúrna pamiatka, ktorá bola zreštaurovaná v rokoch 1988 – 1996. V roku 2009 bola slávnostne zapísaná do zoznamu Európskeho kultúrneho dedičstva. 

Fotogaléria

Zaujímavosti

  • Na Slovensku je ešte jedna menšia mohyla Štefánika v Ivanke pri Dunaji, na mieste, kde spadlo lietadlo so Štefánikom a kde tragicky zahynul. Autorom je takisto Dušan Jurkovič.
  • Na počesť M. R. Štefánika je pomenovaná planétka 3571 Milanštefánik.
  • Spolu s Vojtěchom Pressigom vytvoril M. R. Štefánik prvý návrh Československej vlajky, ktorý bol publikovaný v roku 1915 na známkach U.S.Post a na pohľadniciach a plagátoch vyzývajúcich krajanov k naverbovaniu do ČS armády.
  • Podľa M. R. Štefánika je pomenovaných mnoho ulíc, námestí, inštitúcií – Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Letisko M. R. Štefánika.
  • Repliku lietadla Caproni, s ktorým sa M. R. Štefánik zrútil pri Ivanke pri Dunaji, si môžete pozrieť vo Vojenskom historickom múzeu v Piešťanoch.
  • Vedeckú rekonštrukciu, tzv. miniatúru rodného domu M. R. Štefánika a aj Mohylu na Bradle, nájdete v obci Podolie v Parku miniatúr, asi 14 km od Piešťan.

Kto bol M. R. Štefánik?


Milan Rastislav Štefánik bol zakladateľ československého štátu, ale aj generál, politik, astronóm a letec. Narodil sa ako šieste dieťa Pavla Štefánika v obci Košariská v roku 1880. Košariská fara bola zároveň jedným z centier slovenského národného života. V obci žila tradícia slovenského povstania z rokov 1848 – 1849, kedy sa Slováci prvýkrát pokúšali presadiť svoje národné požiadavky.

Prvé 3 triedy ľudovej školy vychodil v rodnej dedine. Aby ale mohol M. R. Štefánik študovať na strednej škole, musel sa naučiť po maďarsky. Stredoškolské štúdium začal na evanjelickom lýceu v Bratislave, ale po 3 rokoch musel odísť so svojím bratom do Šopronu a neskôr Sarvašu. V Sarvaši zmaturoval. Potom sa rozhodol ísť študovať do Prahy na techniku, odbor stavebné inžinierstvo. Štefánik sa stal stúpencom myšlienok T. G. Masaryka, ktorý bol v tom čase aj profesorom na Karlovej univerzite. 

V novembri 1904 vystúpil Štefánik z vlaku v Paríži. Lákala ho kariéra vedca. Ako hosť na Meudonskej hvezdárni podnikal rôzne výpravy, napr.v roku 1905 výstup na observatórium na vrchole Mont Blancu. Za vedeckými pozorovaniami cestoval po celom svete. Ako astronóm pôsobil v Španielsku, Francúzsku, Belgicku a Anglicku. V roku 1912 získal francúzske občianstvo. O rok neskôr mu zomrel otec a Štefánik sa plánoval natrvalo usadiť na Tahiti. 

1. svetová vojna všetko zmenila

V roku 1914 však vypukla prvá svetová vojna, kedy narukoval do francúzskej armády. Bol nielen letec, ale pôsobil aj medzi vojakmi v radoch rakúsko-uhorskej armády. Snažil sa ich presvedčiť, aby vstúpili do boja proti Rakúsko-Uhorsku za spoločné vytvorenie štátu Čechov a Slovákov. 

Po zranení na fronte sa koncom roka 1915 vrátil do Paríža. Zapojil sa do odboja, ktorý v zahraničí viedol pražský profesor Tomáš Garrigue Masaryk. Štefánik spolu s Masarykom a Benešom vytvorili v Paríži v roku 1916 ústredný orgán československého odboja Československú národnú radu. Masaryk bol jej predsedom, Štefánik podpredsedom. Hlavná úloha Štefánika bola budovať česko slovenské odbojové vojsko – légie. S tým cieľom odcestoval do Ruska, USA a do Talianska. V júni 1918 sa stal brigádnym generálom. 

V novovymenovanej vláde Československej republiky bol Štefánik ministrom vojny. Vznik ČSR 28.10.1918 bol Štefánikovým najvýznamnejším životným dielom. 4. 5. 1919 nastúpil na letisko Campoformido pri Udine do lietadla typu Caproni. Lietadlo sa však neďaleko Ivanky pri Dunaji zrútilo a M. R. Štefánik zahynul aj spolu s dvoma talianskymi letcami a mechanikom-rádiotelegrafistom. Príčiny tragédie sú dodnes neobjasnené.

Doprava do obce Košariská

Obec Košariská je kopaničiarska obec v okrese Myjava. Leží pri ceste z Brezovej pod Bradlom do Piešťan. Do Brezovej pod Bradlom sa dostanete z rôznych smerov diaľnicou D1, resp. od Myjavy alebo zo Senice. Obec Košariská a mesto Brezová pod Bradlom sú od seba vzdialené len 4,5 km.

Ako sa dostať do Múzea M. R. Štefánika z kúpeľného mesta Piešťany 

Kúpeľné mesto Piešťany je od obce Košariská vzdialené si 30 km. Verejnou autobusovou dopravou sa dostanete z najbližšieho kúpeľného mesta Piešťany do obce Košariská aj do Brezovej pod Bradlom priamym spojením. 

Ak jazdíte radi na bicykli, môžete si vyskúšať 90 km dlhú Štefánikovu trasu. Spája mohylu v Ivanke pri Dunaji s tou na Bradle.

Parkovanie

Autom sa dostanete z Brezovej pod Bradlom ku mohyle na záchytné parkovisko, vzdialené asi 3,5 km z mesta. Parkovisko je platené. Cesta je strmšia, ale asfaltová a dobre udržiavaná. Pokiaľ plánujete navštíviť múzeum v Košariskách, parkovať môžete priamo pred ním bezplatne.

Mapa miesta

Trasa k Mohyle M.R. Štefánika

Z Brezovej pod Bradlom sa dostanete na mohylu po červenej turistickej značke, ktorá je zároveň hlavnou trasou hrebeňa Malých Karpát. Známa je pod menom Cesta hrdinov SNP. Po úvodnom stúpaní po červenej značke sa odpája zeleno značený náučný chodník. Výstup trvá približne hodinu. Z Košarísk je výstup po žltej a zelenej značke.

Program/Akcie

Každoročne sa v areáli mohyly konajú spomienkové slávnosti. V predvečer výročia Štefánikovej tragickej smrti, vždy v najbližší víkend v sobotu po 3. máji sa po uložení vencov a zaznení hymny SR zapália ohne na ohnisku na Bradle.

Postrehy návštevníkov

Vstupné/Cenník/Otváracie hodiny

Múzeum M. R. Štefánika

Vstupné do Múzea M.R. Štefánika  je 1,50 € až 3,00 €. Počas prvej nedele v mesiaci je vstupné do múzea zadarmo. Aktuálny cenník vstupného pre deti, dospelých, seniorov aj skupiny nájdete na oficiálnej webovej stránke múzea M. R. Štefánika, ktorú uvádzame nižšie v sekcii kontakt.

Múzeum je otvorené sezónne. Aktuálne otváracie hodiny počas pracovných dní aj víkendu nájdete na oficiálnej webovej stránke Múzea M. R. Štefánika, ktorú uvádzame nižšie v sekcii kontakt.  

Mohyla na Bradle

Mohyla na Bradle je prístupná celoročne, bez obmedzení a poplatkov.

Video

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top