Lietavský hrad

Na skalnom brale sa majestátne týči jeden z najzachovalejších stredovekých hradov a druhý najväčší hrad na Slovensku, známy Lietavský hrad. Ako to už bývalo v tých časoch zvykom, spočiatku slúžil ako strážny hrad, avšak v priebehu dejín ho zastihol osud jemu podobných hradov na Považí.

Zabudnutý a znovuobjavený Lietavský hrad

Hrad Lietava patrí medzi najzachovanejšie zrúcaniny. Počiatky jeho stavby boli skromné, avšak postupne sa zväčšoval a pristavoval. Základ hradu tvorila rozmerná hranolová veža so štyrmi podlažiami a menší palác. Nádvorie bolo opevnené a kopírovalo členitý tvar terénu. Neskôr k nemu pribudla gotická kaplnka, obytné a hospodárske budovy, okrúhla bašta a valcovitá veža. Vstup do hradu bol cez ďalšiu veľkú hranolovú vežu s padacím mostom a priekopou. Vďaka svojej nezlomnej polohe a prístupu hrad Lietava nikdy nedobyli.

Dnes sú z mohutných rozmerov Lietavského hradu zachované hradné múry jednotlivých stavieb, otvory okien a hradné vstupy. V miestach bývalej kaplnky uvidíte aj gotické rebrá a na niektorých múroch zvyšky omietky.  

Hrad vyše dvoch storočí chátral, až kým sa nenašli nadšenci a dobrovoľníci, ktorí založili občianske združenie a systematicky sa venujú jeho záchrane, čiastočnej obnove a konzervácii. Pred niekoľkými rokmi sa im dokonca podarilo zásluhou finančnej zbierky a sponzorov zaviesť na Lietavskom hrade aj elektrické vedenie. Aj vďaka tomu mohli otvoriť aj stálu expozíciu.

Hradná expozícia

V roku 2017 bola na hrade Lietava v zrekonštruovaných priestoroch otvorená stála expozícia. Tento termín nebol vybraný náhodou, keďže v tom istom roku bolo 450. výročie od narodenia známeho grófa, palatína a veľmoža lietavského panstva – Juraja Thurza. Vystavené predmety dokumentujú históriu hradu, vrátane archeologických nálezov a palných zbraní.

O rok neskôr pribudla aj hmatová expozícia. Áno, tušíte správne, že vás tu nikto nebude okrikovať, aby ste sa ničoho nedotýkali. Práve naopak, tu je to vítané a dovolené. Malí návštevníci užívajúci si prázdninový pobyt s rodičmi v rajeckých kúpeľoch, o tomto zážitku s veľkým nadšením informujú vždy celé okolie.

Samozrejme, nájdete tu aj malý hradný bufet s občerstvením a suvenírmi. Nezabudnime opomenúť, že z hradu Lietava je krásny výhľad na šíre okolie a bez pekných fotiek určite neodídete.

Fotografie a pôdorys hradu

Osemstoročná história hradu Lietava

Lietava, Justus van den Nypoort, 1686, Oravská galéria

Aj keď sa Lietavský hrad spomína už okolo 13. storočia, predpokladá sa, že bol postavený na mieste hradišťa z predhistorického obdobia. Vraj tam kedysi stálo obetište bohyne Lietvy. Základy hradu však položil až rod Balašovcov, a to vežu s menším palácom a hradným opevnením. Istý čas, začiatkom 14. storočia, patril hrad Lietava, ako jeden z mnohých, aj Matúšovi Čákovi.

Významným vlastníkom však bol následne vojenský veliteľ a župan Pavol Kiniži, ktorý dostal hrad do daru od kráľa Mateja Korvína. Za jeho čias sa uskutočnili opravy hradieb a došlo k veľkému rozšíreniu celého objektu o ďalšiu vežu a palác. 

Začiatkom 16. storočia získal Lietavský hrad Mikuláš Kostka a následne jeho zať František Turzo. Ten ho veľkoryso prebudoval na renesančný sloh. V 17. storočí vymrel rod Turzovcov po meči a vlastníctvo hradu sa rozdrobilo. Chvíľu ešte slúžil ako sklad obilia a dočasné ubytovanie pre povstalecké vojská Františka Rákocziho. Skaza hradu však už bola započatá. Povstalci hrad po čase opustili a celý objekt už len chátral. 

Postihol ho osud podobných stavieb v  širokom okolí, ktoré boli na niekoľko storočí buď opustené, vypálené alebo dokonca na rozkaz kráľa zbúrané. Ak ste však nadšencami stredovekých hradov, určite navštívte okolité hrady Strečno, Starý hrad Varín alebo Považský hrad. Okrem pohnutej histórie ich spájajú aj niektorí hradní páni.

Míľniky

 • 1300 – 1321 hrad vlastnil Matúš Čák Trenčiansky,
 • 1475 – 1494 hrad Lietava patril Pavlovi Kinižimu,
 • 1621 rod Thurzovcov vymrel,
 • 1708 posledný rok, kedy bol hrad obývaný,
 • 2008 Lietavský hrad získalo do vlastníctva darom Združenie na záchranu Lietavského hradu.

Vpravo umelecké dielo: Lietava, Justus van den Nypoort, 1686, Oravská galéria,
Zdroj: www.webumenia.sk/dielo/SVK:OGD.T_499

Historické fotografie a diela

Povesti o hrade Lietava

Lietavský kňaz a zrod hradu

V období, keď Tatári obsadili krajinu, pre miestnych obyvateľov nastali ťažké časy. Tatárski neverci dovliekli Lietavčanov, ktorí sa ukrývali v kostole, na strmé skaly a nútili ich vzdať sa viery. Kto odmietol, toho zhodili do priepasti s nastraženými kolmi. Keď prišiel rad na starého kňaza, strhla sa búrka a pri jeho páde nebolo počuť žiadny výkrik. Tatári sa zľakli a zutekali kade-ľahšie. Kňazova sutana sa zázračne zachytila na kroch a on vyviazol bez škrabanca. A tak dal kráľ na tomto nezvyčajnom mieste vybudovať hrad na ochranu pred nepriateľmi.

Lietavskí hradní páni a Jánošík

I veru zišlo sa raz panstvo z okolitých stolíc na Lietavskom hrade a tam sa preukrutne radilo ako len lapiť zbojníckeho kapitána Jánošíka. Jeden z urodzených pánov si spomenul na blížiaci sa jarmok v Žiline, kde sväto-sväte Jánošík príde a tam ho vskutku pandúri chytia. Všetci chceli vidieť tú slávu, keď ho dolapia. Vybrali sa teda hradní páni na jarmok. Aké bolo však ich prekvapenie po návrate na svoje panstvá. Kým oni Jánošíka v Žiline čakali, tak im zbojníci hrady vyplienili a všetko cenné odniesli. Tým urodzeným pánom, ktorý im tak poradil, totižto nebol nikto iný ako samotný Jánošík. Takto nuž všetkým grófom cez rozum prešiel. 

Zaujímavosti, o ktorých ste možno nevedeli

 • Na Lietavskom hrade bola vybudovaná aj cisterna na zachytávanie vody. Neskôr však tureckí zajatci namiesto nej vykopali studňu. Predpokladá sa, že má hĺbku okolo 104 m a pravdepodobne je v nej vykopaná aj úniková miestnosť, kde sa panstvo skrývalo pred nepriateľmi.
 • Na zlepencovom brale, na ktorom hrad stojí, sa našlo aj runo. Ide o starogermánske hranaté písmo z 1. storočia.
 • Postupným bádaním sa dokázalo, že existoval obraz z čias Pavla Kinižiho, ktorý zachytával zázračný pád kňaza z povesti. Maľba dlhé obdobie visela v lietavskom kostole až do 19. storočia, kedy sa jej stopa stráca.
 • Hrad Lietava nemal vyše dvoch storočí žiadneho vlastníka, darom ho získalo až občianske združenie.
 • Napriek nejasným vlastníckym právam v minulosti bol hrad vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Trasa na Lietavský hrad

Lietavský hrad sa nachádza v Súľovských skalách medzi obcami Lietava a Lietavská Svinná – Babkov. Využiť môžete viacero východiskových bodov, z ktorých začnete svoju túru:

 • Z obce Lietava, časti Lietava, Majer po modrej značke, 2,1 km asi 35 minút.
 • Z obce Lietava od obecného úradu, najprv po neznačenej ceste, ktorá sa následne pripojí na modrú značku, 4,5 km asi 50 minút.
 • Z obce Lietavská Svinná po zelenej značke, asi 1,4 km asi 40 minút.
 • Z obce Podhorie po modrej značke, asi 4,6km a 1 hodinu 25 minút.

Doprava

Z krajského mesta Žilina je obec Lietava vzdialená len 10 km. Odtiaľto je aj najlepšia dostupnosť, premáva tu pravidelná autobusová doprava. Ak idete autobusom, vystúpte na zastávke Lietava, Majer pri moste. 

Doprava z kúpeľov Rajecké Teplice

Kúpeľní hostia v Rajeckých Tepliciach, ktorí si chcú voľný čas skrátiť výletmi, majú Lietavský hrad tiež na skok, len 13 km. Ak idete autom, choďte smerom Porubka a následne Lietavská Svinná-Babkov.

Premáva tu tiež pravidelná autobusová doprava, treba však počítať s prestupom v Lietavskej Lúčke. Spoje však na seba nadväzujú, takže nebudete mať žiadne prestoje.

Parkovanie

Parkovať môžete v obci Lietava, časť Majer – len vás chceme upozorniť, že toto parkovisko býva často vyťažené. Druhé parkovisko je na lúke pred Lietavskou Svinnou. Odtiaľto budete mať už od začiatku trasy krásny výhľad na hrad.

Obe parkoviská sú bez poplatkov.

Mapa miesta

Program/Akcie

Združenie na záchranu Lietavského hradu organizuje celoročne množstvo akcií, ktoré vám priblížia zvyky a život v stredoveku, históriu hradu, ukážky dobových umení a mnoho ďalšieho.

Medzi pravidelné akcie patria Valentín nielen pre zamilovaných, letný festival s rockovými koncertmi Rock Lietava a s ním spojená Noc hradných zrúcanín. V septembri sa každoročne pripravuje Deň otvorených dverí a akcie, ktoré už majú v názve termín konania – Štefan na Lietavskom hrade a Silvester na Lietavskom hrade.

Kalendár podujatí na celý rok zverejňuje občianske združenie na svojej webovej stránke, ktorú uvádzame v sekcii kontakt.

Postrehy návštevníkov

Vstupné/Cenník

Vstup do celého areálu hradu Lietava je celoročne a bez obmedzení zdarma. Treba si však dávať pozor, keďže ide o zrúcaninu aj napriek postupnej konzervácii sa môžu uvoľňovať skaly, preto je vstup na vlastné riziko.

Vstupné do Hradnej expozície je tiež zdarma, ale môžete prispieť dobrovoľnou sumou, ktorá bude použitá na obnovu hradu.

Otváracie hodiny

Hradná expozícia a bufet sú otvorené nepravidelne, väčšinou cez víkend a sviatky.

Aktuálne otváracie hodiny si overte na webovej stránke združenia, prípadne na ich facebookovej stránke. Ak máte záujem o organizovaný výlet alebo školské podujatie, kontaktujte priamo občianske združenie. 

Webovú stránku združenia uvádzame v sekcii kontakt.

Video

Záchrana hradu Lietava

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top