> Blog > Kúpele Slovensko > Kúpele Lúčky > Kúpele Lúčky a ich história

Kúpele Lúčky a ich história

Lúčky patria k vyhľadávaným kúpeľom na Slovensku. História kúpeľov v Lúčkach sa začala písať už v 18. storočí, spoznajte s nami minulosť týchto obľúbených liptovských kúpeľov.

Kúpele Lúčky ležia v rovnomennej obci Lúčky v doline Chočských vrchov

Kúpele Lúčky ležia v rovnomennej obci Lúčky, v údolí rieky Teplianka v doline Chočských vrchov, neďaleko okresného mesta Ružomberok. Práve vďaka ich polohe sa stali vyhľadávaným miestom už v minulosti. Okolie Lúčok bolo osídlené už v eneolite. Prvá písomná zmienka o Lúčkach je z roku 1287 v predikáte Dionýza z Lúčok (Dionisius de Luchk).  Od 16. storočia Lúčky patrili hradnému panstvu Likava.

História kúpeľov v Lúčkach

Kedy okolití ľud spoznal liečivú silu prírodných minerálnych prameňov v Lúčkach nevedno. O vzniku kúpeľov môžeme hovoriť v 18. storočí. Rokom 1712 začína oficiálna história kúpeľov v Lúčkach, v tomto ruku boli založené alkalicko-železité kúpele, ktoré patrili rodine Abaffyovcov. Živší ruch pri prameňoch v Lúčkach nastal okolo roku 1760.

Kúpele Lúčky, ktoré by sme mohli označiť právoplatne za kúpeľné miesto, boli známe od roku 1761 kedy Adam Turjansky postavil prvú kúpeľnú budovu. V tomto období tu stál aj hostinec, ktorý slúžil na zábavu. V roku 1804 známy budapeštiansky botanik a analytik minerálnych vôd Pavol Kitaibel označil minerálne vody v kúpeľoch Lúčky za najliečivejšie v Uhorsku.

Kúpele Lúčky sa začali rozvíjať na prelome 18. a 19. storočia. Rozšírené boli v rokoch 1820 –1824. V 60. rokoch 19. storočia v súpise kúpeľných stredísk v Liptove sú spísané iba Lúčky a Korytnica. 

Neskôr sa stal novým majiteľom Vojtech Kocha, ktorý dal postaviť nový kúpeľný dom s bazénom, do ktorého priamo vtekala minerálna voda z liečivého prameňa. V roku 1872 kúpil Ján Tholt kúpele Lúčky od štátu a zrenovoval ich, dovtedajšie dva bazény spojil do jedného prestranného. Ku kúpeľnému domu dal pristaviť halu a postaviť novú reštauráciu. Zlepšilo sa tiež ubytovanie postavením viacerých viliek ako vila Irena či Štefánia.

Historické fotografie z kúpeľov

Kúpele Lúčky od 20. storočia až po súčasnosť

Na prelome 19. a 20. storočia boli kúpele v Lúčkach pomerne navštevované domácimi, ale i zahraničnými hosťami. V septembri roku 1912 bola podaná žiadosť o zaradenie Lúčok medzi liečivé kúpele v Uhorsku. V podaní bol podrobne poukázaný aj význam liečivých vôd. O novú klasifikáciu a chemickú analýzu minerálnych vôd v Lúčkach sa v roku 1916 zaslúžil uznávaný odborník Dr. Viliam Hanko z Budapešti, člen Uhorskej akadémie vied. V roku 1946 bola dokončená výstavba liečebného domu Liptov

Šiesteho mája v roku 1948 bol vydaný zákon o tom, že prírodné liečivé zdroje a kúpele majú byť znárodnené. Štát tým nadobudol právo disponovať s minerálnymi prameňmi a získal vlastnícke právo na kúpeľný majetok. Znárodňovanie sa skončilo v roku 1950. 

V 60. tych rokoch 20. storočia sa začala nová výstavba, ktorá zvýšila kapacitu kúpeľov a zmenila celkový vzhľad kúpeľného areálu. V roku 1968 sa začala výstavba liečebného domu Choč, ktorá bola dokončená v roku 1979. V roku 1998 bolo zrekonštruované balneocentrum. V roku 2008 bol vybudovaný nový AQUA – VITAL Park. V súčasnosti patria kúpele spoločnosti Kúpele Lúčky a.s.

Letecký pohľad na areál kúpeľov Lúčky
Letecký pohľad na areál kúpeľov Lúčky v súčasnosti, zdroj: Kúpele Lúčky

Historické míľniky kúpeľov

  • 1712 – prvá zmienka o kúpeľoch,
  • 1761 – vznik kúpeľov v Lúčkach,
  • 1804 – známy budapeštiansky botanik a analytik minerálnych vôd Pavol Kitaibel označil minerálne vody v kúpeľoch Lúčky za najliečivejšie v Uhorsku, 
  • prelom 18. až 19. storočia – rozvoj kúpeľov,
  • 1820 až 1824 – rozšírenie kúpeľov,
  • 60. roky 19. storočia – v súpise kúpeľných stredísk v Liptove sú zapísané iba Lúčky a Korytnica,
  • 1872 – kúpele v Lúčkach kúpil Ján Tholt od štátu a zrenovoval ich,
  • 1912 – žiadosť o zaradenie kúpeľov v Lúčkach k liečivým kúpeľom,
  • 1916 – klasifikácia minerálnych vôd v Lúčkach,
  • 1946 – dokončená výstavba LD Liptov,
  • 1948 – 1950 – kúpele pripadli štátu,
  • 1960 – výstavba v kúpeľoch,
  • 1968 – výstavba LD Choč,
  • 1998 – rekonštrukcia balneocentra,
  • 2008 – vybudovaný nový Aqua-vital park.
Lúčky-erb

Povesť o kúpeľoch Lúčky

Veľký Choč bol kedysi neobmedzeným vládcom nad šírym a neobývaným krajom. Neskôr prišli ľudia s kŕdľami oviec. Jedna z dolín pod Chočom mala veľa žírnych lúk a po nich dostala aj svoje meno: Lúčanka. Jedného dňa jedna ovca zo stáda náhle ochorela na zadné nohy. Len ich tak ťahala za sebou, čo nevládala nimi hýbať a pásla sa iba poležiačky.

Iba raz, už v chladnú jeseň, valach zbadal, ako sa ovečky ťahajú k teplému prameňu, ktorý stekal hrubým prúdom z vysokej skaly. Práve voda z tohto horúceho prameňa nohy ovečke vyliečila. Valach rozprával o tom dive svojim známym, a tak sa to rozchýrilo, ľudia s chorými údmi začali chodiť k prameňu.

Ako sa to dozvedeli páni na Likavskom hrade, dali prameň zviesť do ohradenej jamy, v ktorej sa ľudia chorí na lámku mohli kúpať. Tak z toho prameňa vznikli kúpele Lúčky. Ktovie, možno aj preto má obec Lúčky v erbe práve ovečku.

Doprava

Prístup do obce Lúčky vedie po ceste III/2216, ktorá sa v Liptovskej Teplej pripája na cestu do Ružomberka. Okresné mesto je vzdialené 13 km západne, Liptovský Mikuláš 22 km východne, Dolný Kubín 18 km severozápadne. Najbližšia železničná zastávka sa nachádza v Liptovskej Teplej, na trati Žilina – Košice. Do obce pravidelne premáva autobusová doprava.

Parkovanie

Pre klientov kúpeľov Lúčky je k dispozícii vyhradené bezplatné parkovisko pred LD Choč. Návštevníci obce Lúčky majú k dispozícii bezplatné parkovisko oprosti Lúčanskému vodopádu alebo pri obecnom úrade. 

Mapa miesta

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top