Minerálne pramene v kúpeľoch Lúčky

Minerálne pramene v kúpeľoch Lúčky tvoria základ liečby. Voda z dvoch prameňov – Valentína a Hgl-3 sa využíva na liečebné procedúry, ale i na pitné kúry. Viac o histórii, klasifikácii a zložení minerálnych vôd v kúpeľoch Lúčky sa dozviete v nasledovnom článku.

Liečivá voda kúpeľov v Lúčkach

Najtypickejším javom pre oblasť okolia Lúčok je výskyt minerálnych prameňov, viazaný najmä na prosečniansky zlom. Minerálne vody vznikajú z povrchových vôd, tie vznikajú cez priepustné vrstvy hlboko do zemskej kôry, pričom sa obohacujú minerálnymi látkami a otepľujú sa. 

Teplé pramene v Lúčkach pútali pozornosť už od nepamäti. V minulosti ich obyvatelia využívali na máčanie ľanu a konopí, ale i na ľudovú liečbu. Od 18. storočia, kedy začali v kúpeľoch vznikať prvé kúpeľné domy, sa začali aj minerálne pramene využívať na odbornejšiu kúpeľnú liečbu. 

V septembri roku 1912 sa Lúčky uchádzali o zaradenie medzi liečivé kúpele Uhorska. V podaní sa podrobne poukazuje aj na význam liečivých vôd. O novú klasifikáciu a chemickú analýzu minerálnych vôd v Lúčkach sa napokon v roku 1916 zaslúžil uznávaný odborník Dr. Viliam Hanko z Budapešti.

Klasifikácia minerálnych termálnych vôd v kúpeľoch Lúčky

Minerálne termálne vody v kúpeľoch Lúčky sú prírodné, liečivé, slabo mineralizované, síranovo-hydrouhličitanové, vápenato-horečnaté, uhličité vody, hypotonické, vlažné. Podľa tvorby ich chemického zloženia patria k vodám petrogénnym, karbonato-sulfatogénneho charakteru. Majú nevýrazný kalcio-sulfátový typ chemizmu. Z plynných zložiek je dôležitý obsah voľného CO2, ktorý významne spolupôsobí pri formovaní výsledného chemizmu vôd. Medzi najrozšírenejšie patria síranovo-hydrouhličitanové a vápenato-horečnaté vody. 6 minerálnych prameňov sa nachádza severne od obce Lúčky.

Minerálne pramene využívané na pitné kúry

Pri komplexnej kúpeľnej liečbe v kúpeľoch Lúčky sa využíva termálna minerálna voda prameňa Valentína a voda z prameňa HGL-3. Tento prameň využíva aj termálne kúpalisko AQUA-VITAL Park.

Minerálny prameň Valentína 

Minerálny prameň Valentína je voľne prístupný, nachádza sa pri vonkajšom vstupe do Aqua-Vital Parku. Samotný prameň tvorí kamenný blok, pred ktorým je urobený výtok minerálky z rúrky, ktorá sa napája na vrt. Pri prameni sa nachádza informačný panel s informáciami o zložení vody.

Termálna minerálna voda z prameňa Valentína má teplotou 32,3 °C. Voda z vrtu sa používa nielen pri liečebných procedúrach, ale aj na pitné účely. Voda je stredne mineralizovaná síranovo-hydrogenuhličitanová, vápenato-horečnatá, so zvýšeným obsahom fluoridov, slabo kyslá, vlažná hypotonická s celkovou mineralizáciou 2689 mg na liter vody. Obsah CO2 je 875 mg na liter vody. 

Minerálny prameň HGL-3

Ďalší voľne prístupný minerálny prameň je prameň HGL-3, ktorý sa nachádza v budove Balneocentra na 1. a na 2. nadzemnom podlaží. Má teplotu 35,2 °C. 

V súčasnosti nevyužívané minerálne pramene

V Lúčkach sa nachádzajú aj ďalšie pramene a 2 vrty. Tieto pramene sa však aj v dôsledku závadnosti nevyužívajú. Prameň Barbora sa nachádza v lúčanskom kúpeľnom parku blízko liečebného domu Choč.

Minerálny prameň Barbora

Minerálny prameň Barbora nájdete v kúpeľnom parku. V mieste výveru prameňa je studňa s prelivom minerálnej vody v úrovni terénu. Kovovou rúrkou voda vyteká do upraveného kruhového tvaru, okolo ktorého boli vybudované lavičky pre kúpeľných hostí. V súčasnosti sa voda nevyužíva a to vzhľadom na priesaky z kanalizácie.

Minerálny prameň Marta

Prameň minerálnej vody Marta sa nachádza tiež v parku – severne od prameňa LM – 92. Prameň je zachytený do betónovej skruže s prelivom, pričom voda z prelivu odteká do upraveného kruhového jazierka. Okolie celého prameňa minerálnej vody je upravené aj s vybudovanými lavičkami. Minerálna voda sa nevyužíva, pretože je závadná a tiež ovplyvňovaná zrážkami.

Vrt Helena

Vrt minerálnej vody sa nachádza za parkom, po pravej strane potoka. Bol vybudovaný v mieste starého vrtu V – 1. Oceľová rúra vyčnieva nad terén odkiaľ prelivom z rúry vyteká lúčanská minerálna voda do betónovej nádrže a odtiaľ prelivom do blízkeho potoka. Minerálna voda sa v súčasnosti nevyužíva.

Vrt Mária

Vrt V-3 je označovaný aj ako prameň Mária. Je umiestnený na spodnej časti cestného násypu pri hornej časti futbalového ihriska, nad obcou Lúčky. Voda z vrtu v súčasnosti vyteká cez skorodované oceľové pažnice. Minerálna voda z vrtu sa nevyužíva.

Aké indikácie lieči minerálna voda v kúpeľoch Lúčky?

Plastika “Jar” od Miroslava Trnovského umiestnená v spojovacej chodbe do Balneocentra

V kúpeľoch Lúčky sa liečia nasledovné ochorenia:

  • choroby tráviaceho ústrojenstva, 
  • choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou,
  • netuberkulózne choroby dýchacích ciest,
  • nervové choroby,
  • choroby pohybového ústrojenstva, 
  • ženské choroby, 
  • onkologické ochorenia, 
  • choroby z povolania.

Je minerálna voda v kúpeľoch Lúčky vhodná na pitné kúry?

Na pitné kúry sa využíva voda z prameňa HGL – 3 a Valentína. Minerálna voda z Lúčok svojím zložením môže byť indikovaná ako súčasť prevencie a liečby osteoporózy. Prameň má obsah vápnika 606 mg/l, odporúčaná denná dávka pre dospelého je 800-1200 mg. V rámci prevencie osteoporózy je možné odporučiť piť dávku 0,5 l denne, v rámci doplnkovej liečby osteoporózy množstvo 0,5 – 1 liter denne. 

Lúčanská liečivá voda predchádza zápche. Dokáže potláčať hnilobné baktérie a tvorbu plynov v čreve, priaznivo ovplyvňuje tvorbu žlče a činnosť pankreasu, ďalej znižuje hladinu cholesterolu, lieči poruchy peristatiky čriev, ochorení žalúdka alebo sa využíva ako doplnková liečba infekcií močových ciest. 

Doprava

Prístup do obce Lúčky vedie po ceste III/2216, ktorá sa v Liptovskej Teplej pripája na cestu do Ružomberka. Okresné mesto sa nachádza 13 km západne, Liptovský Mikuláš 22 km východne, Dolný Kubín 18 km severozápadne. Najbližšia železničná zastávka sa nachádza v Liptovskej Teplej, na trati Žilina – Košice. Do obce pravidelne premáva autobusová doprava.

Parkovanie

Klienti kúpeľov Lúčky majú k dispozícii vyhradené bezplatné parkovisko pred LD Choč. Návštevníci obce Lúčky majú k dispozícii bezplatné parkovisko oproti Lúčanskému vodopádu alebo pri Obecnom úrade.

Mapa miesta

Postrehy návštevníkov

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top