Hrad Čabraď

Zrúcanina gotického hradu sa nachádza juhovýchodne od obce Čabradský Vrbovok. Vypína sa na konci skalného ostrohu, ktorý je obtekaný riekou Litava. Nenáročná turistická trasa na hrad Čabraď, krásne okolie chráneného územia, ktoré je domovom vzácnej fauny a flóry, vytvára z návštevy neopakovateľný zážitok.

Impozantná zrúcanina hradu Čabraď

Dnes impozantná zrúcanina, v minulosti dôležitý hrad. Aj tak by sa dal charakterizovať hrad Čabraď, vybudovaný na strategickej polohe, pričom kontroloval dôležité cestné siete. História hradu siaha do 13. storočia.

Hrad Čabraď prechádzal v priebehu storočí do vlastníctva rôznych rodov a často menil majiteľov. Po silnom požiari, ktorý založil František Koháry v roku 1822, začal upadať. Po odsťahovaní posledných obyvateľov z doliny pod hradom ostalo miesto opustené. 

V polovici 90. rokov 20. storočia začali na hrade prvé rekonštrukčné práce a archeologické výskumy. V roku 2000 vzniklo občianske združenie pre záchranu hradu – Združenie Rondel. Združenie spolupracuje s obcou Čabradský Vrbovok. Činnosť OZ sa zameriava na čistenie hradného kopca od náletovej vegetácie a zabezpečuje stabilizáciu a sanáciu hradných objektov. Taktiež propaguje hrad pre verejnosť. 

Vzhľad hradu Čabraď v minulosti a dnes

Hrad v minulosti tvorilo rozľahlé nádvorie s palácovými stavbami a hospodárskymi budovami. Hradné opevnenie tvoril obranný múr a bašty. Z juhu sa vstupovalo prvou vstupnou bránou. Cez druhú vstupnú bránu sa prechádzalo do rozľahlého nádvoria, kde sa nachádzala sýpka a na východnej strane nádvoria obytné budovy. Druhú vstupnú bránu chránila štítová hradba a bašta. 

Do Horného hradu sa vstupovalo treťou bránou. Horný hrad tvorilo nádvorie, obytné budovy, palác, severný dvor a mohutný bastión. 

Dnes sa viditeľne zachovali zvyšky vonkajšieho opevnenia a časti konštrukcií obytných budov. Druhá vstupná brána bola sčasti zrekonštruovaná a zastrešená. Na nádvorí sa nachádzajú aj informačné tabule.

Kaplnka sv. Štefana Kráľa pod hradom

Kaplnku sv. Štefana Kráľa postavila v roku 1813 rodina Koháryovcov v ranno klasicistickom slohu. Kaplnka má pôdorys gréckeho kríža. V minulosti bola bohato zdobená. Dnes je značne v dezolátnom stave, avšak ešte v 60. rokoch sa nachádzal inventár.

Zachovalo sa niekoľko detailov, ako napríklad široká zuborezom doplnená rímsa či vchod a okno nad vchodom dekorované profilovanou šambránou. Kaplnka má v štítovom priečelí predstavaný portikus s tympanónom. 

Zaujímavosti

  • V okolí hradu sa pravdepodobne nachádzal ešte jeden hrad. Preto zmienky o hradoch v kronikách a listinách sťažujú prácu bádateľom. Je možné, že historické zápisy uvádzali raz jeden a raz druhý hrad. Pravdepodobne bola minulosť oboch hradov úzko prepojená. Uvádzaný pustý hrad Litava archeologické výskumy zaraďujú do polohy Pustý hrad juhovýchodne od hradu Čabraď.
  • Narodil sa tu aj gróf a neskôr kapitán Fiľakovského hradu, Štefan Koháry. Na sklonku svojho života sa utiahol na Čabraďský hrad, kde napísal vyše 2000 veršov.

Fotografie

Turistická trasa z Čabradského Vrbovku

Z Čabradského Vrbovku prejdite až na laz Konské (možné autom). Najlepšie je sledovať asfaltovú cestu, kde cesta končí, začína modrá turistická trasa. Na tomto mieste sa nachádza aj provizórne parkovisko pre motorové vozidlá. Odtiaľto pokračujte pešo.

Od parkoviska pokračujte kamenitou cestou dole do doliny lesa. Netreba sa nechať zmiasť klesaním. Asi po 30 až 40 minútach chôdze les končí. Je potrebné prejsť cez most ponad riečku Litava. Po pár minútach sa otvára pred návštevníkom scenéria.  Po pravej strane je na hradnom brale možné vidieť hrad Čabraď. Pod hradom sa nachádza niekoľko rekreačných chát, zrúcanina starej osady z 20. storočia a torzo kaplnky Koháryovcov. Od tohto miesta je to na hrad ešte cca 15 minút strmým stúpaním. 

Celá trasa je vhodná pre rodiny s deťmi a aktívnych seniorov, aj keď niektoré pasáže môžu byť o niečo náročnejšie. Trasu je možno zdolať aj na bicykli.

História Čabradského hradu

Počiatky prvého hradu sú spojené s rodom Hunt-Poznanovcov, ktorý v 13. storočí vlastnil rozsiahle pozemky v okolí. V tomto období je spomínaný ako hrad Litava či Hrádok. Rod sa dostal do sporu s Matúšom Čákom Trenčianskym, ktorý násilím obsadil hrad a okolité územie. V priebehu ďalších storočí opakovane menil majiteľov. 

V blízkosti spustnutého hradu bol pravdepodobne vybudovaný nový hrad, ktorý dnes poznáme pod názvom Čabraď. Ten prešiel pod správu Karola Róberta. Počas vlády Žigmunda Luxemburského opäť často menil vlastníkov. 

V 15. storočí bol hrad obliehaný Jiskrovcami, po jeho dobytí bol obliehaný kráľovským vojskom a dobytý. Kráľ Matej Korvín následne daroval Čabraď Hotváthovcom.

V roku 1547 hrad obsadil Melchior Balaša. Čabraď získal Peter Pálfi späť až o dva roky. Hrad spolu s ďalšími pevnosťami od lúpežných rytierov vydobyl veliteľ kráľovského vojska Mikuláš Salm. V polovici 16. storočia bol prestavaný a posilnený o moderné vonkajšie opevnenie s delostreleckými bastiónmi, pri čom úspešne odolal všetkým útokom osmanských vojsk.

V roku 1622 prechádza hrad do vlastníctva rodu Koháryovcov. Počas stavovských povstaní bol obsadený povstalcami pod vedením Štefana Rákocziho. V roku 1709 sa dostal opäť do vlastníctva Koháryovcov. 

Po skone posledného obyvateľa hradu Štefana II. Koháry, Čabraď postupne upadal a strácal svoju funkciu. Jeho dediči sa kvôli väčšiemu pohodliu uchýlili do kaštieľa vo Svätom Antone. Hrad bol tak náročný na údržbu, že ho dal nakoniec František Koháry v roku 1812 podpáliť. Posledným majiteľom panstva sa prostredníctvom sobáša s dcérou Františka Koháryho stal knieža Ferdinand Coburg.

Hrad Čaraď v 18. storočí

Hospodársky život v okolí hradu a v dedine opisuje podrobný urbár z roku 1830. Aj napriek požiaru hrad úplne nespustol. Kresby zo záveru 19. storočia zobrazujú na nádvorí pri vstupnej bráne zastrešenú sýpku.

Míľniky

  • 13. storočie – pravdepodobne vybudovanie hradu rodom Hunt-Poznan,
  • 15. storočie –  v listinách sa používa aj názov Čabraď,
  • 16. storočie – hrad čelil útokom Osmanov, posilnenie obrany hradu, prestavby,
  • 1622 – Čabraď prechádza do vlastníctva predposledných majiteľov, rodu Koháryovcov,
  • 1822 – podpálenie hradu Františkom Kohárym,
  • 19. storočie – postupný úpadok hradu.

Na obrázku: Hrad Čabraď v 18. storočí.

Povesť o somárovi a hvezdárovi

Povesť o somárovi a hvezdárovi hovorí o Čabradskom kastelánovi a jeho chýrnom hvezdárovi.

Čabradský kastelán bol prchkej a zlej povahy. Všetci ľudia v okolí sa ho báli. Raz si zaumienil, že musí vedieť stoj čo stoj, aké bude počasie. Hľadal naokolo, hľadal vo svete, lenže hvezdára niet. Jedného dňa priviedli sluhovia Filipa, prefíkaného dedinčana, ktorého prezliekli za slávneho hvezdára. Ten sa veru vyzná vo všakovakých znameniach, ovce pásol, aj svet ako vojak pochodil. 

A tak sa Filipovi na hrade začalo dobre vodiť, spyšnel, zlenivel, pijatika sa mu zapáčila. Raz po ťažkej noci chcel kastelán vedieť, aké bude počasie, ale Filipovi sa neveľmi chcelo predpovedať. Tak iba odvrkol, že bude slnečno.

Keď kastelán prechádzal lesom, všimol si sedliaka ako bojoval so somárom, ktorý nechcel ťahať káru. Sedliak hromžil, vravel, že to stále opacha jedna, keď sa búrka chystá. Kastelán nechcel veriť, veď malo byť slnečno. Rozhodol sa, že hvezdára vyskúša. Ak búrka nepríde, ostane somár somárom a hvezdár hvezdárom. Ak búrka príde, pôjde somár na hrad a hvezdár za oje. A tak prikázal sedliakovi, aby vyčkali. A veru búrka aj prišla. Filipa za káru zapriahli a somár od tých časov na Čabradskom hrade počasie hlásal.

Doprava

Čabraďský hrad leží južne od Krupiny, približne 5 km od najbližšej obce Čabradský Vrbovok. Zrúcanina hradu sa vypína na skalnom výbežku, ktorý obteká riečka Litava.

Ako sa dostať na hrad z Dudiniec

Z kúpeľov v Dudinciach je na hrad Čabraď približne 37 km (cca 45 minút jazdy autom). V prípade využitia osobnej dopravy sa vydáte po ceste I/66 smerom k Hontianskym Tesárom / Dúpencom. V Hontianskych Nemcoch pokračujte po hlavnej ceste smerom na Krupinu a Zvolen, až za Devičie. Tam odbočte, tesne za odpočívadlom, smerom na Bzovík, kde vás už budú navigovať aj hnedé tabule Hrad Čabraď a Opevnený kláštor Bzovík.

Pokiaľ máte záujem navštíviť hrad verejnou dopravou, tak je potrebné využiť autobusové spojenie do mesta Krupina, z ktorého premáva aj pravidelná autobusová doprava. Následne prestúpiť na spoj do Čabradského Vrbovku. Zastávka sa nachádza priamo v obci pri obecnom úrade. K východiskovému bodu trasy – laz Konské, je potrebné prejsť asi 2,3 km. Celková časová náročnosť je vyše jednej hodiny, samozrejme, podľa autobusového spojenia.

Mapa miesta

Program/Akcie

Združenie Rondel pravidelne organizuje rôzne aktivity. Ide o rôzne brigády, sezónne upratovanie či stavebné a rekonštrukčné práce na hrade. Do brigádnických aktivít je možné sa aj zapájať. Aktuálne dianie a pripravované akcie združenia môžete sledovať na ich webových stránkach.

Vstupné/Cenník/Otváracie hodiny

Areál Čabradského hradu je voľne prístupný verejnosti bez poplatkov a časového obmedzenia. V prípade záujemu, môžete prispieť symbolickou sumou a chod Združenia Rondel. Kasička sa nachádza pri vstupnej bráne do hradu.

Video

Po stopách zámožných predkov – Hrad Čabraď

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top