> Blog > Kúpele Slovensko > Bardejovské Kúpele > Atrakcie a turistické zaujímavosti Bardejova > Expozície Slobodné kráľovské mesto Bardejov a Ikony Šarišského múzea

Expozície Slobodné kráľovské mesto Bardejov a Ikony Šarišského múzea

Mesto Bardejov láka mnohých najmä kvôli svojej bohatej histórii. Jedinečné múzejné exponáty, ktoré môže návštevník uvidieť, sú vystavené v samostatných špecializovaných expozíciách Šarišského múzea. Zbierky venované histórii mesta či ikonopisu sa nachádzajú priamo v historickom centre Bardejova.

Obe expozície sa nachádzajú na Radničnom námestí

Bardejovskému námestiu jednoznačne dominuje bazilika sv. Egídia a historická goticko-renesančná radnica. Práve v nej sa nachádza jedna z expozícií Šarišského múzea, ktorá dokumentuje históriu slobodného kráľovského mesta Bardejov. Ďalšia, tiež veľmi zaujímavá a historicky hodnotná expozícia, ktorá sa nachádza na Radničnom námestí, je expozícia Ikon. Prezentuje zbierku ikon východného obradu na Slovensku.

Historická expozícia Slobodné kráľovské mesto Bardejov

Historická expozícia Šarišského múzea dokumentuje históriu slobodného kráľovského mesta Bardejov od prvej písomnej zmienky v roku 1241 až po koniec 18. storočia s dôrazom na obdobie 15. a 16. storočia. Toto obdobie znamenalo pre mesto Bardejov najväčší rozmach. Vystavené exponáty prezentujú návštevníkom múzea históriu mesta a činnosť obyvateľov v meste ako napríklad remeslo, rôzne cechy, obchod, výrobu, právo, obranu a iné. Zaujímavosťou je zbierka originálnych mečov, okov a ďalších pomôcok bardejovských katov. Dôležitou súčasťou sú exponáty, ktoré dokumentujú vývoj výtvarného umenia, knižného umenia či školstva. 

Medzi najhodnotnejšie exponáty patrí Súsošie Malá Kalvária od Majstra Pavla z Levoče z roku 1520 či Oltár sv. Mikuláša z roku 1524. Ďalším výnimočným exponátom je Kalich Jána Szilassyho či prsteň s briliantmi kráľovnej Alžbety. Pozoruhodný je aj súbor renesančných meštianskych epitafov zo 17. storočia.

Samotná budova radnice je historickou pamiatkou. Postavená bola v rokoch 1505 – 1511. Interiérová výzdoba radnice odzrkadľuje dôležitosť stavby, ktorá slúžila na zasadnutia mestskej rady. Dodnes je ukážkou staviteľstva dobových remesiel.

Expozícia Ikony

Expozícia Ikony je jedinou samostatnou špecializovanou expozíciou ikonopisných pamiatok východného obradu na Slovensku. Návštevník múzea môže pozorovať vývoj ikonopisnej tvorby karpatských ikon od 16. storočia do polovice 19. storočia. Okrem tabuľových malieb sú tu vystavené aj ikony na plátne, kňažské rúcha či chrámový mobiliár. 

Ikony Šarišského múzea boli prezentované na výstavách v zahraničí. Medzi najvýznamnejšie výstavy patria Svetová výstava EXPO’70 v Osake v roku 1970, či výstava Ikony v Bruseli v roku 1973.  

Fotogaléria z expozície Ikon

Zaujímavosti

Okrem vysokej historickej hodnoty, ktorú majú exponáty, sa k niektorým viaže aj zaujímavá história. 

Prsteň s briliantmi kráľovnej Alžbety

Počas pobytu v Bardejovských Kúpeľoch navštívila 8. júla 1895 cisárovná Alžbeta aj mesto Bardejov.  Sprievodcom cisárovnej bol mešťanosta Alojz Rodhy. Navštívila radnicu a ďalšie historické pamiatky mesta. Pri návšteve Dómu sv. Egídia ju sprevádzal prepošt Korányi. Ako znak spokojnosti mu darovala vzácny briliantový prsteň, ktorý je dnes uložený v historickej expozícii Šarišského múzea a je jedným z najhodnotnejších exponátov, ktoré múzeum vystavuje. 

Kalich Jána Szilassyho

Ján Szilassy je považovaný za predstaviteľa neskorobarokového a rokokového zlatníckeho umenia v Uhorsku. Narodil sa 1707/1705 v Rožňave a zomrel v roku 1782 v Levoči, kde aj pôsobil. Jeho dielo obsahuje 95 liturgických predmetov. Celý súbor predmetov bol 11. júna 1991 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Je teda druhým umelcom po majstrovi Pavlovi z Levoče, ktorého dielo bolo na Slovensku vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.

Kde sa nachádzajú expozície?

Historická expozícia Slobodné kráľovské mesto Bardejov sa nachádza na Radničnom námestí 48.
Expozícia Ikony sa nachádza na Radničnom námestí 27. 

Osobný automobil je vhodné zaparkovať na vymedzených parkovacích zónach za poplatok. 

Návštevu jednotlivých expozícií môže ukončiť oddychom v Bardejovských Kúpeľoch. Kúpele Bardejov ponúkajú mnohé svoje služby nielen v rámci kúpeľných pobytov, ale aj pre jednodňových návštevníkov.

Doprava k expozíciám z Bardejovských Kúpeľov

Z Bardejovských Kúpeľov do historického centra Bardejova  trvá cesta autom približne 9 minút, hromadnou dopravou cca o 5 minút viac. 

Na dopravu do Bardejova môžete využiť prímestské autobusy, alebo linky MHD, ktoré premávajú zo zastávky v Bardejovských Kúpeľoch v pravidelných intervaloch. 

MHD linkami z Bardejovských Kúpeľov sa do centra mesta dostanete linkami číslo 1, 2. Vystúpiť odporúčame na zastávke s názvom Dlhý rad – okresný úrad. 

Mapa miesta

Program/Akcie

Šarišské múzeum pravidelne pripravuje rôzne kultúrne akcie a výstavy. Aktuálny program kultúrnych akcií a výstav Šarišského múzea je zverejnený na oficiálnej stránke múzea, ktorú uvádzame v sekcii kontakt.

Postrehy návštevníkov

Vstupné/Cenník

Cena vstupného sa pohybuje v rozmedzí 1,00 – 10,00 €.

Aktuálny cenník vstupného pre deti, dospelých, seniorov aj skupiny nájdete na oficiálnej webovej stránke Historickej expozície a Expozície Ikon, ktorú uvádzame nižšie v sekcii kontakt.

Otváracie hodiny

Otváracia doba sa v jednotlivých expozíciách môže líšiť v závislosti od sezóny a jednotlivých dní. Aktuálne otváracie hodiny počas pracovných dní aj víkendu nájdete na oficiálnej webovej stránke Šarišského múzea, ktorú uvádzame nižšie v sekcii kontakt.

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top