Šarišské múzeum v Bardejove

Šarišské múzeum v Bardejove sa môže pýšiť mnohými prívlastkami. Patrí medzi najstaršie múzeá u nás a jeho zbierkový fond je jedným z najcennejších na Slovensku. Mesto Bardejov má bohatú históriu, ktorá sa z väčšej časti zachovala a dnes je prezentovaná vo forme niekoľkých expozícií Šarišského múzea.

Umelecko-historické a prírodné zbierky patria k najcennejším na Slovensku

Šarišské múzeum v Bardejove sa radí k najstarším múzeám na Slovensku. Zároveň bohatá história mesta Bardejov, kde sa v minulosti prelínali rôzne kultúry, umožnila vytvorenie pomerne rozsiahlych muzeálnych zbierok. Zbierkový fond múzea patrí medzi najcennejšie muzeálne zbierky na Slovensku.  Na základe svojej vyvíjajúcej sa činnosti a zväčšovaniu zbierkového fondu sa múzeum postupne rozrastalo. Pôvodne bola sídlom múzea historická radnica. Neskôr sa múzeum rozšírilo a získalo ďalšie objekty.

Na Radničnom námestí je verejnosti prezentovaná expozícia Ikony a Historická expozícia Slobodného kráľovského mesta Bardejov. Na námestí sa nachádza aj Výstavná sieň. Prírodovedná expozícia – Príroda severovýchodného Slovenska a jej ochrana sa nachádza v budove na Rhodyho ulici. 

Ďalšie expozície múzea sa nachádzajú v Bardejovských Kúpeľoch, kde je prezentovaná Národopisná expozícia, ktorej súčasťou je expozícia „Bardejovské Kúpele – oáza zdravia a pokoja“ a Lekárenská expozícia vo vile Rákoci. Súčasťou múzea je aj Skanzen – Múzeum ľudovej architektúry.

Dnes Šarišské múzeum spravuje 34 budov, spolu aj s objektami v skanzene a dvoma baštami, ktoré slúžia ako depozity. História regiónu, samotného mesta Bardejov a kúpeľných tradícií Bardejovských Kúpeľov každoročne lákajú na návštevu mnoho domácich i zahraničných turistov. 

História Šarišského múzea

História múzea siaha do roku 1903, kedy bolo založené Múzeum Šarišskej župy. V tomto čase sa začalo aj so zbieraním predmetov, ktoré boli muzeálne cenné. Prvá expozícia bola otvorená v roku 1907. Táto expozícia bola zameraná na dejiny Šariša. Múzeum sa v tomto období nachádzalo v priestoroch mestskej radnice. Expozícia prešla premenou až v rokoch 1954, 1967 a 1991, kedy prebehli reinštalácie. 

Po roku 1945 sa zameranie múzea zmenilo na vlastivedné, pričom sa rozšírilo o dokumentáciu prírody a históriu spoločnosti v okresoch Bardejov, Giraltovce, Svidník a Stropkov. Od roku 1950 sa sústredilo na dokumentáciu bardejovskej mestskej rezervácie. Múzeum sa oproti minulosti rozrástlo a dnes ho tvorí niekoľko expozícií. 

Míľniky

  • 1903 – vznik Múzea Šarišskej župy;
  • 1907 – vznik prvej expozície, ktorá bola zameraná na dejiny Šariša;
  • 1. a 2. sv. vojna – snaha o odcudzenie zbierkových predmetov; 
  • od roku 1945 – postupný rozvoj múzea, zväčšovanie zbierkového fondu, vznik ďalších expozícií.

Zaujímavosti

Historické oddelenie 

Historické oddelenie bolo od jeho vzniku až do 50-tych rokov prakticky jediné. Vo fondoch historického oddelenia sa nachádza takmer 30 000 kusov zbierkových predmetov. Najpočetnejším fondom oddelenia je Numizmatika (okolo 12 000 mincí a papierových platidiel) a Historická knižnica, kde sa nachádzajú aj vzácne exempláre prvotlačí. Medzi ďalšie patria Sklo, Textil, Cechy a remeslá, umelecko-historické zbierky plastiky a maľby či ikonopisná zbierka. 

V rámci oddelenia existujú stále expozície: Slobodné kráľovské mesto Bardejov (v budove radnice), Ikony (v budove č. 27 na Radničnom námestí) a Dejiny Bardejovských Kúpeľov (v budove národopisného oddelenia v Bardejovských Kúpeľoch).

Prírodovedné oddelenie

Zakladateľom prírodovedného oddelenia bol PhMr. Tibor Weisz. Založené bolo v roku 1956. Prírodovedná zbierka predstavuje druhú najrozsiahlejšiu zbierku na Slovensku s počtom 700 000 zbierkových predmetov, ktoré dokumentujú prírodu Slovenska a zahraničia. Prvá expozícia bola sprístupnená v roku 1957. Súčasná expozícia je prístupná od roku 1986, s názvom „Príroda severovýchodného Slovenska a jej ochrana“.

Národopisné oddelenie

Národopisné oddelenie pracuje od roku 1951 ako samostatná zložka Šarišského múzea. Oddelenie eviduje 6 665 kusov zbierok. Najbohatší fond je textilný, ktorý má okolo 2 000 zbierok. Národopisné oddelenie spravuje dve expozície: národopisnú expozíciu a expozíciu vo vile Rákoci. Zároveň spravuje expozíciu ľudovej architektúry v Bardejovských kúpeľoch.

Dokumentačný úsek

Dokumentačný úsek Šarišského múzea spravuje obrazovú dokumentáciu. Fotoarchív Šarišského múzea eviduje približne 70 094 ks čiernobielych a farebných negatívov. Ide o zábery mesta Bardejov, Bardejovských Kúpeľov a okresu.

Úsek reštaurovania a konzervovania

Úsek reštaurovania a konzervovania zabezpečuje starostlivosť a konzerváciu existujúcich alebo získaných predmetov. Zároveň kontroluje exponáty v jednotlivých múzeách.

Úsek kultúrno-výchovných činností

Úsek zabezpečuje celú réžiu múzea od sprevádzania návštevníkov počas mnohých akcií a podujatí či zabezpečuje propagáciu múzea.

Fotogaléria

Kde sa nachádza Šarišské múzeum v Bardejove?

Šarišské múzeum sídli na Radničnom námestí 13. v blízkosti Prašnej bašty, či ďalšej expozícii múzea – Ikony. 

Doprava k Šarišskému múzeu z Bardejovských Kúpeľov

Vybrané expozície Šarišského múzea nájdete priamo v Bardejovských Kúpeľoch. Ostatné expozície sa nachádzajú v Bardejove. Návštevu Šarišského múzea preto môžete spojiť aj s wellness pobytom v Bardejovských Kúpeľoch.

Autom trvá cesta z Bardejovských Kúpeľov do historického centra Bardejova približne 9 minút. Priamo z Bardejovských Kúpeľov do Bardejova premávajú aj medzimestské autobusy a MHD. Verejnou dopravou trvá cesta približne 15 minút. Pri medzimestských autobusoch je konečná zastávka autobusová stanica Bardejov. Do centra mesta je to odtiaľ pešo približne 5 až 10 minút. 

MHD linkami z Bardejovských Kúpeľov sa do centra mesta dostanete linkami číslo 1, 2. Vystúpiť odporúčame na zastávke s názvom Dlhý rad – okresný úrad. Tá sa nachádza priamo pri Kolonádnom parku pod Radničným námestím. 

Parkovanie

Osobný automobil je vhodné zaparkovať na vymedzených parkovacích zónach za poplatok. 

Mapa miesta

Program/Akcie

Šarišské múzeum pravidelne pripravuje rôzne kultúrne akcie a výstavy. Aktuálny program kultúrnych akcií a výstav múzea je zverejnený na ich oficiálnej stránke, ktorú uvádzame v sekcii kontakt. 

Postrehy návštevníkov

Otváracie hodiny/Vstupné/Cenník

Otváracia doba sa v jednotlivých expozíciách môže líšiť v závislosti od sezóny a jednotlivých dní. Vstupný poplatok v expozíciách sa pohybuje v rozmedzí 1,00 – 10,00 €. Múzeum ponúka mimo základného vstupného poplatku aj zľavnené vstupy.

Aktuálne otváracie hodiny a cenník vstupného pre deti, dospelých, seniorov aj skupiny nájdete na oficiálnej webovej stránke Šarišského múzea, ktorú uvádzame nižšie v sekcii kontakt.

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top