> Blog > Kúpele Slovensko > Bardejovské Kúpele > Atrakcie a turistické zaujímavosti Bardejova > Bardejov – historické pamiatky, atrakcie a podujatia

Bardejov – historické pamiatky, atrakcie a podujatia

Bardejovské námestie je jedným z najkrajších a najzachovalejších historických centier miest na Slovensku. Okrem historického Radničného námestia, môžeme v okolí nájsť ďalšie zaujímavé historické pamiatky a rôzne atrakcie. Návštevu Bardejova by si rozhodne nemali nechať ujsť milovníci kultúry a histórie.

Mesto Bardejov sa pýši mnohými naj

Mesto Bardejov sa nachádza na severovýchodnom Slovensku a je centrom regiónu horného Šariša. Dnes ho môžeme považovať za jedno z najkrajších slovenských miest s gotickým historickým centrom, ktoré je obklopené jedným z najzachovalejších stredovekých opevnení.

V roku 1950 boli pamiatky v historickom centre mesta vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. V roku 2000 bolo historické centrum Bardejova a Židovské suburbium zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Okrem Bardejova patria na tento zoznam napríklad aj mestské pamiatkové rezervácie v Banskej Štiavnici a Levoči, Spišský hrad, Dobšinská ľadová jaskyňa či nehmotné pamiatky ako čičmiansky ornament, fujara a gajdy.

Radničné námestie

Radničné námestie tvorí historické centrum mesta Bardejov. Má štvorcový pôdorys. Námestie z troch strán obklopujú zachované meštianske domy. Dominantným prvkom Radničného námestia na severnej strane je gotická Bazilika sv. Egídia a goticko-renesančná budova mestskej radnice. Radničným námestím v minulosti prechádzala hlavná dopravná tepna.

Radničné námestie bolo rušným centrom obchodu. Na základe privilégií, ktoré mesto dostalo od panovníkov, sa tu pravidelne konali jarmoky. V roku 1971 nadviazalo mesto na svoju stáročnú tradíciu. V historickom centre mesta sa od toho roku opäť každoročne koná tradičný Bardejovský jarmok.

Bazilika svätého Egídia

Chrám svätého Egídia pochádza z 2. pol.15. storočia a je postavená v gotickom slohu. Bazilika je trojloďová, s polygonálnou sakristiou a západnou vežou. V priebehu storočí bola niekoľkokrát prestavaná. Najvýznamnejším dielom, ktoré sa nachádza v interiéri, je súbor 11 gotických krídlových oltárov z 15. storočia. Plastika Stolica milosti v predele oltára sv. Barbory, bola pravdepodobne zhotovená v dielni Majstra Pavla z Levoče.

V tesnej blízkosti baziliky sa nachádza historická re­nesančná budova mestskej humanitnej školy. Pred bazilikou boli umiestnené dva bronzové zvony Urban a Ján.

Najkrajší výhľad na historické centrum mesta Bardejov je práve z veže Baziliky sv. Egídia.

Renesančná budova bývalého humanistického gymnázia

Mestské humanistické gymnázium bolo založené v roku 1538. Jeho lektorom bol jeden zo žiakov Martina Luthera, Leonard Stöckel. Gymnázium v minulosti predstavovalo významné kultúrne centrum. Zaniklo v roku 1775. V priečelí budovy sa nachádzajú zobrazené slnečné hodiny.

Bardejovské Radničné námestie

Mestská radnica

Mestská radnica sa nachádza v centre Radničného námestia. Pôvodne bola vystavaná začiatkom 16. storočia v neskorogotickom a včasno-renesančnom slohu. V minulosti bola radnica sídlom mestskej rady – centrom kultúrno-spoločenského a obchodného života mešťanov. Najkrajšou časťou radnice je vstupný drevený arkier na východnej fasáde.

V roku 1985 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. V súčasnosti sa v priestore radnice nachádza historická expozícia Šarišského múzea

Zdroj fotografie: Lenka Škripová

Radničné námestie v Bardejove – meštianske domy

Meštianske domy

Zástavba zachovaných 46 meštianskych domov obklopuje Radničné námestie z troch strán. Meštianske domy sú renesančne, barokovo, alebo klasicisticky upravené, zvyčajne dvojposchodové. Slúžili na obytné, skladovacie ale aj obchodné účely. Domy boli reprezentačné, doplnené o kamenosochársku a maliarsku výzdobu. 

K najvýznamnejším a najvzácnejším meštianskym domom patrí meštiansky Gantzaughov dom č. 13. s renesančnou arkádou, ktorý sa nachádza na juhozápadnom rohu námestia. V súčasnosti je administratívnym sídlom Šarišského múzea.

Zdroj fotografie: wikimedia, licencia CC, Sebastian Mierzwa

Katov dom

Katov dom sa nachádza v blízkosti Hrubej bašty. V minulosti bola táto renesančná budova zo 16. storočia sídlom mestského kata. V dome sa nachádzala aj väznica a miestnosť určená na útrpné právo. 

Neďaleko Baziliky sv. Egídia bola osadená bronzová socha kata, s ktorou sa návštevníci mesta často radi fotia. 

Promenádový park

Promenádový park sa nachádza v bezprostrednej blízkosti centra mesta, neďaleko Archívnej bašty mestského opevnenia. Dominantou parku je Spievajúca fontána. Slúži predovšetkým ako oddychová zóna, dopĺňajú ho oddychové zóny v podobe lavičiek či parková zeleň. 

Spievajúca fontána

Súčasťou Promenádového parku je aj Spievajúca fontána. Fontána má pravouhlý tvar. V jej strede je umiestnených 43 jednotlivých výstrekov vody v rade za sebou. Zážitok si návštevník odnesie najmä vo večerných hodinách. Vtedy sa totižto rozohrá farbami v kombinácii s hranou melódiou. 

Židovské suburbium

Židovská komunita sa formovala mimo centra mesta, na jeho západnom okraji. Začiatkom 18. storočia začal jej významný rozvoj. Suburbium fungovalo až do roku 1944. Nachádzala sa tu budova zhromaždenia, škola, synagóga, rôzne obchody, kúpele, rituálny bitúnok a iné stavby. V súčasnosti komplex budov pozostáva zo Starej synagógy, domu zhromaždenia, rituálneho kúpeľa, expanznej veže a kotolne. 

Stavby sa nachádzajú v pásme Pamiatkovej rezervácie Bardejov. V roku 1970 bola Stará synagóga vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Následne, v roku 2000 sa k nej pridali aj ďalšie dve stavby. V uvedenom roku bolo Židovské suburbium zapísané aj do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Ďalšie pamiatky mesta Bardejov

Okrem námestia môžeme v Bardejove nájsť mnohé pozoruhodné pamiatky. Historické centrum Bardejova obklopuje stredoveký obranný systém hradieb a bášt, ktorý sa zachoval z veľkej časti v pôvodnom stave. Okrem Baziliky sv. Egídia sa v meste nachádzajú ďalšie sakrálne pamiatky či kaplnky. Medzi najznámejšie patria napríklad gréckokatolícky Chrám sv. Petra a Pavla či františkánsky Kostol sv. Jána Krstiteľa s kláštorom z roku 1380. 

Okrem iného tu môžeme nájsť tzv. Lampový stĺp ktorý sa nachádza medzi Kláštornou baštou a Hornou bránou. V minulosti slúžili lampové stĺpy ako orientačné body, stavali pri križovatkách ciest a aj pri cintorínoch či rôznych pamätných miestach.

V rámci mesta sa nachádza množstvo pomníkov, pamätníkov, sôch, plastík či iných pamiatok, ktoré boli spolu s historickým centrom mesta a Židovským suburbiom zapísané do zoznamu kultúrnych pamiatok mesta Bardejov. 

Región Bardejova ponúka množstvo zaujímavých pamiatok a atrakcií. Spojte návštevu regiónu s kúpeľným pobytom v Bardejovských Kúpeľoch a doprajte si dostatok času na preskúmanie všetkého, čo tento krásny kraj Slovenska ponúka.

História mesta Bardejov

Mesto Bardejov sa prvýkrát spomína v Ipatijevskej kronike z roku 1241. Keďže Bardejov v minulosti ležal na významnej obchodnej ceste medzi Čiernym a Baltským morom, čulý obchod po trase priniesol mestu v pomerne krátkom čase bohatstvo a s tým spojený aj rozvoj. Mestu boli udelené rôzne práva a privilégia od panovníkov.

Ľudovít I. vydal v polovici 14. storočia privilégium, na základe ktorého mohlo mesto, okrem iného, vybudovať obranný systém. V meste sa mohli konať výročné jarmoky. Bohatstvo mesta vzrástlo natoľko, že ho kráľ Ľudovít I. v roku 1367 povýšil na Slobodné kráľovské mesto.

Bardejov v priebehu 15. a 17. storočia

V priebehu 15. a 16. storočia narástol počet obyvateľov. Prosperovali rôzne cechy, obchod a remeslá. Zdokumentovaných bolo 64 remeselných odvetví a viac ako 50 cechov. V meste sa rozvíjala tiež veda a kultúra. Nachádza sa tu humanitná škola, ktorá bola známa v rámci celého Uhorska. Rektor Leonard Stöckel vydal najstarší pedagogický dokument, a to organizačný poriadok školy (Leges scholae Bartphensis). Od roku 1578 začala pracovať Gutgessellova tlačiareň. 

V priebehu 14. a 15. storočia nastal v Bardejove zlatý vek. Mesto v tomto období dosiahlo najväčší rozvoj, vrchol slávy a bohatstva. Naopak, obdobie 17. storočia znamenalo pre mesto postupný úpadok. Bardejov zasiahli protihabsburské povstania, drancovanie cisárskymi vojskami či morové epidémie, ktoré sa pravidelne opakovali. V roku 1686 povstalci založili požiar, ktorý zničil takmer celé mesto. Začiatkom 18. storočia postihla mesto opätovná morová nákaza, tentoraz najsmrtnejšia. Zomrelo viac ako 2000 ľudí.

Bardejov od 18. storočia až po súčasnosť

V 18. storočí sa mesto ako tak postavilo na nohy. Opäť sa začali rozvíjať obchod a remeslo. V priebehu 19. storočia došlo k stagnácii, mesto zasiahla cholerová nákaza a hladomor. Začiatkom 20. storočia obyvatelia trpeli nezamestnanosťou a chudobou. Aj keď sa v meste rozvíjala výroba (1883 bola v meste založená továreň na výrobu hračiek, výroba debien a iné) bola len miestneho charakteru. Slabý priemysel, poľnohospodárstvo a všeobecný úpadok zapríčinili začiatkom 20. storočia vlnu vysťahovalectva a hospodárske a politické boje robotníkov. 

Počas druhej svetovej vojny bol Bardejov obsadený Nemcami. Oslobodený bol 19. 1.1945 vojskami IV. ukrajinského frontu a 1. čs. armádneho zboru v ZSSR. Po vojne nastal opätovný rozvoj mesta, priemyslu a hospodárskej výroby. Začala čulá výstavba, vybudovali sa služby, doprava či kultúrno-spoločenské zariadenia.

V roku 1950 vyhlásili historické centrum mesta Bardejov za mestskú pamiatkovú rezerváciu. V roku 1986 bola Bardejovu udelená Európska cena, zlatá medaila za záchranu pamiatok, ktorá prebehla v 70-rokoch. Do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO bolo zapísané historické centrum a Židovské suburbium v roku 2000.

Názov obce je doložený z roku 1247 ako Bardfa, neskôr ako Bardfolua (1321), Barduyow (1363), Bardegow (1786), Bardiow (1808), Bardejov (1927); maď. Bártfa; nem. Bartfe.

Historické pohľadnice a fotky Bardejova

Míľniky

 • 1241 – prvá zmienka o Bardejove v Ipatijevskej kronike;
 • 1320 – privilégiá udelené kráľom Róbertom;
 • prvá polovica 14. storočia – počiatok výstavby mestského opevnenia;
 • 14. – 15. storočie – zlatý vek Bardejova;
 • 1365 –  mesto Bardejov získava hrdelné právo;
 • 1376 – povýšenie na Slobodné kráľovské mesto; 
 • 1402 – privilégiá udelené kráľom Žigmundom: právo skladu tovaru a oslobodenie bardejovských kupcov od platenia kráľovského mýta;
 • 1405 – 1407 – pravdepodobná prestavba veže na bardejovský hrad Marekom z Norimbergu; 
 • 1453 – vlastný erb mesta Bardejov, ktorý mu udelil kráľ Ladislav;
 • 17. storočie –postupný úpadok mesta, protihabsburské povstania, morové epidémie, požiare;
 • 18. storočie – opätovný nárast remeselnej činnosti;
 • 1883 – založená továreň na výrobu hračiek;
 • 1890 –  napojenie na železničnú dopravu;
 • 19. 1.1945 – oslobodenie Bardejova vojskami IV. ukrajinského frontu a 1. čs. armádneho zboru v ZSSR;
 • 1950  – Bardejov vyhlásený za mestskú pamiatkovú rezerváciu;
 • 1986 –  Bardejovu udelená Európska cena, zlatá medaila za záchranu pamiatok;
 • 2000 – zápis do UNESCO.

Zaujímavosť

Doprava do Bardejova z Bardejovských Kúpeľov

Z Bardejovských Kúpeľov trvá cesta do historického centra Bardejova autom približne 9 minút.

Z kúpeľov premáva do Bardejova aj medzimestská autobusová doprava a MHD. Cesta verejnou dopravou trvá približne 15 minút. V prípade cesty medzimestským autobusom je konečná zastávka autobusová stanica Bardejov.

Trasa

Historické centrum mesta Bardejov je vzdialené od autobusovej stanice približne 10 minút chôdzou. Západne od Baziliky sv. Egídia v blízkosti Archívnej bašty sa nachádza Promenádový park a Spievajúca fontána.

Mestské opevnenie Bardejova sa tiahne okolo historického jadra. Pozostatky opevnenia sa nachádzajú Baštovej ulici, na Františkánskej ulici, na Hradbách, na Stöcklovej ulici a na Rhodyho ulici. 

Židovská synagóga sa nachádza na ulici Kláštornej, neďaleko Radničného námestia.

Kostol sv. Jána Krstiteľa a františkánsky kláštor či Chrám sv. Petra a Pavla sa nachádzajú v blízkosti Kláštornej a Prašnej bašty na východne od Radničného námestia. Lampový stĺp môžeme nájsť v blízkosti Chrámu sv. Petra a Pavla.

Parkovanie

Najlepší prístup k prehliadke celého historického centra mesta Bardejov a ďalších pamiatok v jeho okolí je peši. Osobný automobil je vhodné zaparkovať na vymedzených parkovacích zónach za poplatok.

Mapa miesta

Program/Akcie

Mesto Bardejov každoročne usporadúva mnohé kultúrno-spoločenské či športové podujatia. 
Aktuálne informácie ohľadom podujatí nájdete na stránke Oddelenia kultúry Bardejov, v kultúrnom mesačníku či na oficiálnych stránkach mesta Bardejov.

Vivodzene kačura

Podujatie sa každoročne koná vo februári, v priestore Radničného námestia. Hlavným bodom programu je pripomenutie si záveru fašiangového obdobia a tradícií. Súčasťou podujatia je vystúpenie folklórnych skupín či tradičná zabíjačka.

Jazdecké preteky v parkúrovom skákaní

Kultúrno-športové podujatie je vhodné ako pre deti, tak pre dospelých. Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Bardejov každý rok. Sprievodným programom sú rôzne detské atrakcie. 

Dni mesta Bardejov

Každoročné podujatie mesta Bardejov, ktoré sa koná v priestoroch Radničného námestia v priebehu leta. Súčasťou podujatia je bohatý sprievodný program.

Bardejovská paleta

Podujatie je spojené najmä s prezentáciou výtvarného umenia. Na výtvarnom plenéri sa zúčastňujú rôzni domáci a zahraniční umelci. Podujatie sa koná v lete v priestoroch Radničného námestia a Promenádneho parku v Bardejove.

Bardejovský jarmok

Jarmok v Bardejove je najvýznamnejšie podujatie mesta Bardejov s dlhou tradíciou. Bardejovský jarmok je jedným z najväčších jarmokov na Slovensku. Podujatie sa koná každoročne v letných mesiacoch v priestore Radničného námestia.

Vianočné trhy 

Každoročné podujatie, ktoré sa koná v priestore Radničného námestia počas adventu.

Vstupné/Cenník/Otváracie hodiny

Niektoré pamiatky sú v Bardejove dostupné bezplatne. Návšteva múzeí, či vstup do Baziliky sv. Egídia je spoplatnený. 

Aktuálny cenník a otváracie hodiny jednotlivých pamiatok počas pracovných dní aj víkendu nájdete na oficiálnej webovej stránke mesta Bardejov, ktoré uvádzame nižšie v sekcii Kontakt.

Video

Bardejov

Mohlo by vás zaujímať

Súvisiace odkazy

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top