Zobor

Hovorí sa, že mesto Nitra bolo založené na siedmich pahorkoch ako Rím. Jedným z nich je vrch Zobor. Ide o vyhľadávanú turistickú lokalitu s bohatou históriou. Kedysi tu bolo hradisko, stál tu aj prvý benediktínsky kláštor. Na Zobor vedie viacero turistických chodníkov. Ide o nenáročný výstup vhodný pre rodiny s deťmi.

Nitra – mesto na siedmych pahorkoch

Mesto Nitra bolo údajne založené na siedmych pahorkoch. Sú nimi Hradný vŕšok, na ktorom stojí Nitriansky hrad, Kalvária, Zobor, Dražovský kopec s románskym kostolom, nenápadný kopec v meste Na Vŕšku, kde stojí kaplnka, a bývalé slovanské hradiská – Martinský vrch a Borina, tzv. Šibeničný vrch. 

Zobor nad Nitrou

Zobor je najjužnejší geomorfologický podcelok jadrového pohoria Tribeč medzi Nitrou a Žiranmi. Najvyššími vrchmi podcelku sú Žibrica (617 m) na severe a Zobor (588 m) na juhu. Z diaľky masív Zobora pripomína dvojicu sopiek. V jadre ho budujú prvohorné horniny, ktoré sú z veľkej časti prekryté horninami druhohorného obalu – vápencami a kremencami. 

Vo vápencoch sa vyskytujú jaskyne, pričom najznámejšia z nich je Svoradova jaskyňa (355 m n. m.) nad bývalým Zoborským kláštorom. S menom prvého slovenského svätca sv. Andreja-Svorada sa spája aj najstaršie pútnické miesto na Slovensku, Kláštor Veľká Skalka pri Trenčíne.

V lese okolo vrcholu Zobora nájdeme zvyšky kamenných valov, ktoré vymedzujú praveké sídlisko z mladšej doby bronzovej. Stálo tu aj jedno z veľkomoravských obranných hradísk. Medzi zvyškami viníc stojí Kostol sv. Urbana z 18. storočia. Najvýznamnejšia pamiatka na Zobore je však bývalý benediktínsky kláštor sv. Hypolita na západnom svahu kopca. 

Zoborský kláštor

Benediktínsky kláštor sv. Hypolita na Zobore vznikol v 9. storočí ako prvý kláštor na území Slovenska. Kláštor plnil v 11. – 14. storočí úlohu náboženského a kultúrneho centra. Bol tiež hodnoverným miestom – dnešný notársky úrad. Zachovali sa odtiaľ dve najstaršie písomnosti – Zoborské listiny z rokov 1111 a 1113.

Benediktíni sa zaslúžili o zvýšenie životnej úrovne obyvateľov, založenie vinohradov a o kristianizáciu obyvateľstva. Zo Zobora pochádza aj prvá zachovaná písomná zmienka o škole na území Slovenska. Kláštor zanikol začiatkom 15. storočia, pričom ruiny kláštora zrovnali so zemou a na jeho mieste vznikol nový kláštor. 

Kamaldulský kláštor na Zobore

Na Zobore bol v roku 1691 postavený nový jednoposchodový kláštor pre kamaldulský rád – Kláštor sv. Jozefa. V záhrade vznikol aj kostol s vežou a dvoma zvonmi. V súčasnosti je kostolík ruinou a v bývalom kamaldulskom kláštore sa nachádza Liečebný ústav tuberkulózy a respiračných chorôb. 

Kláštor plnil funkciu noviciátu kamaldulskej rehole pre celú Uhorskú časť Rakúsko-Uhorskej monarchie. Do užívania bol odovzdaný v rokoch 1695 – 1697. V kláštore pôsobil istý čas ako mních aj Romuald Hadbavný (ako prvý preložil Bibliu do slovenského jazyka) a brat Cyprián (zostavovateľ rastlinného herbára, ktorý pôsobil aj v Červenom kláštore). Kláštor bol napokon v roku 1782 zrušený a inventár prenesený do iných kostolov. 

V súčasnosti je ruina zoborského kláštora vyhľadávanou turistickou lokalitou, kde môžete vyraziť do prírody aj s deťmi. Vďaka rozšírenej realite, dostupnej cez tablet sprievodcu na mieste alebo cez aplikáciu 7 pahorkov, si môžete pozrieť, ako priestor vyzeral kedysi. 

Milenárny pamätník na vrchu Zobor v rokoch 1896-1921

Pyramída Zobor

Pyramída je predvrchol Zobora s nadmorskou výškou 554 m n. m. a zároveň hlavný vyhliadkový bod Zobora. Trávnatá lúka ponúka výhľady takmer na všetky svetové strany, aj na samotné mesto Nitra. Na výhľad môžete využiť aj stacionárny ďalekohľad, ktorý sa tu nachádza, prípadne si posedieť na lavičke pri západe slnka. 

Stojí tu 64 m vysoký rádiový a televízny vysielač, ktorý tvarom pripomína pyramídu. Okrem toho tu nájdete zvyšok tzv. Miléniového pamätníka, pojazdný bufet a vrchnú stanicu niekdajšej lanovky. Zaujímavosťou je tiež rozbehový mostík pre priaznivcov bezmotorového lietania. 

Pod lúkou sa nachádzajú kremencové skalné bralá, ktoré sú vyhľadávané lezcami. Na pyramíde okrem toho začína okruh Historického náučného chodníka Hradisko Zobor s dĺžkou 1,95 km, ktorý tu aj končí. Je značený informačnými tabuľami a prechod vám zaberie asi trištvrte hodinu. Prejdením trasy získate informácie o Hradisku, ktoré sa tu kedysi nachádzalo. 

Na obrázku: Milenárny pamätník na vrchu Zobor v rokoch 1896 – 1921. Pamätník postavili na počesť založenia Uhorska. V roku 1921 došlo k jeho zničeniu. zdroj: Wikimedia, licencia CC / Divald K.

Hradisko Zobor

Na vrchole Zobora sa kedysi nachádzalo hradisko, nielen najstaršia pamiatka v oblasti Nitry, ale aj Národná kultúrna pamiatka. Založenie hradiska v tejto lokalite nie je náhoda, keďže ide o výborný vyhliadkový bod do širokého okolia. Hlavné obrysy hradiska sú dobre viditeľné. Ohraničuje ho obranný val, ktorý je dlhý takmer 2 km a miestami vysoký 7 m. Hradisko vzniklo v neskorej dobe bronzovej (10. až 8. storočie pred n.l.). 

Zaujímavosti

  • Svoradova jaskyňa, ktorá sa nachádza cestou na Zobor, slúžila ako pustovňa sv. Svoradovi, ktorý tu žil. Na jeho prítomnosť spomína kríž a obraz s jeho podobizňou v interiéri jaskyne. Jaskyňa je verejnosti voľne prístupná. 
  • Nižšie pod jaskyňou sa nachádza aj krasová vyvieračka, tzv. Svoradov prameň. Voda z prameňa bola považovaná za liečivú, či až zázračnú. V 11. storočí bola potrubím dopravovaná do neďalekého kláštora. V súčasnosti sa kvalita vody pravidelne kontroluje.
  • Na Zobor sa môžete v letných mesiacoch nechať vyviezť aj konským povozom.

Lanovka na Zobor

V rokoch 1970 – 1993 k vysielaču na Zobore viedla z mesta sedačková lanovka Nitra – Zobor. Pod Zoborom na jeho predvrchole Pyramída sa nachádzajú už len jej pozostatky, nakoľko v súčasnosti už nie je v prevádzke. 

Fotografie

Výstup na Zobor

Keďže Zobor je v súčasnosti aj mestskou časťou, jeho svahy sú husto obývané. Zástavba rokmi postupuje čím ďalej vyššie až k vrcholu, a preto nie je problém sa dostať relatívne vysoko autom či verejnou dopravou. Z centra Nitry sa sem tiež ľahko dostanete pešo či bicyklom. 

Na Zobor vedú modrá, červená a zelená turistická značka, resp. ich kombinácia. Výstup na Zobor je možný z viacerých lokalít. Vedie sem aj Náučný chodník Zoborské vrchy. Najčastejším východiskovým bodom je však sanatórium, resp. liečebný ústav. 

Náučný chodník Zoborské vrchy

Začína pri liečebnom ústave. Je vyznačený zelenou náučnou značkou a povedie vás až na vrchol. Čas výstupu je asi hodina. Trasa je vhodná aj pre rodiny s deťmi.

Náučný chodník má na svojej dĺžke necelých 15 km až 27 zastavení. Chodník prechádza prírodnou rezerváciou Zoborská lesostep, kde rastie množstvo vzácnych rastlín. Cestou neminiete Svoradov prameň s odbočkou na voľne prístupnú Svoradovu jaskyňu. Chodník vás ďalej prevedie okolo hradiska k najkrajšej časti Pyramída s televíznym vysielačom, čo je predvrchol Zoboru. 

  • Z Nitry – Podhájska ulica: Výstup potrvá asi trištvrte hodinu a povedie vás tiež modrá turistická značka. 
  • Z Nitry – Artin: Na mieste známom ako Artin v Nitre sa napojíte na červenú turistickú značku, ktorá vás privedie na Zobor. Tu bola kedysi dolná stanica sedačkovej lanovky, ktorá premávala na Zobor. Nachádza sa tu konečná zastávka MHD. 
  • Zo Žiran: Najnáročnejšia trasa vedie červenou hrebeňovou trasou zo Žiran cez Trojchotár a vrch Žibrica až na Zobor.
  • Zo stanice Zbehy: Zo železničnej stanice sa dostanete cez Dražovce až ku Kostolíku svätého Michala archanjela. Odtiaľto pokračujete po zelenej trase na Zobor. 

Doprava

Zobor je vrch nad Nitrou, ktorý určite neprehliadnete vďaka televíznemu vysielaču. Na Zobor premáva aj mestská hromadná doprava z Nitry. 

Ako sa dostať na Zobor z kúpeľov Piešťany

Nitra je od kúpeľov Piešťany vzdialená asi 50 km po ceste II/513 a v Hlohovci je potrebné napojiť sa na cestu II/507 až do Piešťan. Pokiaľ sa vyberiete cestou E58 a E57 smerom na Trnavu, prejdete síce viac kilometrov, ale približne za ten istý čas. 

Z Piešťan premávajú do Nitry aj priame autobusové spojenia. Pokiaľ sa vyberiete vlakom, rátajte s minimálne jedným prestupom. 

Na Zobor premáva mestská hromadná doprava s konečnou zastávkou pri liečebnom ústave, najčastejším východiskovým bodom turistických chodníkov.

Parkovanie

Bezplatné parkovanie je možné pri liečebnom ústave na menšom parkovisku a aj pri ceste. Ak sa vyberiete na Zobor z Podhájskej ulice v Nitre, zaparkovať môžete pri okraji lesa na malom parkovisku. 

Mapa miesta

Vstupné/Cenník/Otváracie hodiny

Zobor je voľne prístupný bez poplatkov celoročne.

Postrehy návštevníkov

Video

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top