Múzeum Červený Kláštor

Múzeum Červený Kláštor vás očarí svojou atmosférou, bohatou históriou a krásnym prostredím Pieninského národného parku. Ide o gotický kartuziánsky kláštor, avšak jeho história je spätá aj s rádom kamaldulov. V 18. storočí tu pôsobil fráter Cyprián, liečiteľ a bylinkár, správca tunajšej lekárne, jednej z najstarších v Európe. Zanechal nám svoje celoživotné dielo – Herbár.

Kláštor v Pieninách ukrývajúci gotické skvosty je národnou kultúrnou pamiatkou

V malebnom prostredí Pieninského národného parku, na severo-západ od ružbašských kúpeľov, sa nachádza kartuziánsky kláštor, ktorý dostal pomenovanie vďaka svojej červenej streche. Od roku 1970 je národnou kultúrnou pamiatkou. Uvidíte tu ako žili kedysi mnísi, dobové oblečenie a pozrieť si môžete aj Herbár, vzácne dielo viazané v tmavej koži. Ku každej rastline sú uvedené názvy až 5 jazykoch.

Vo východnom krídle kláštora sa v refektári zachovali gotické nástenné maľby. Steny refektára sú zdobené ornamentálnymi vzormi a výjavmi z pašiového cyklu. V podjazde, ktorý spája vnútorný dvor s vonkajším, je zachovaná terakotová gotická krížová klenba. Kláštor je prepojený s gotickým kostolom sv. Antona so zachovanými gotickými oknami, klenbami, portálmi a organovou emporou. 

Múzeum Červený Kláštor

Múzeum Červený Kláštor sídli v objekte kláštora. Muzeálna expozícia približuje históriu a kláštorný život rádov kartuziánov a kamaludulov a vzácne umelecko-historické pamiatky z Červeného Kláštora, ale aj z celej oblasti severného Spiša. 

Múzeum bolo zriadené a otvorené v roku 1966 ako vysunutá expozícia Východoslovenského múzea Košice, neskôr bolo vysunutou expozíciou Ľubovnianskeho múzea. Od roku 2010 pôsobí ako samostatné múzeum v pôsobnosti Pamiatkového úradu SR. Po ukončení reštaurátorských prác v Kostole sv. Antona pustovníka v roku 2007 bol kostol verejnosti sprístupnený ako súčasť expozície. 

Vzhľad kláštora

Ústrednou stavbou kláštora je zachovaný gotický Kostol sv. Antona. Ku kostolu prilieha zo severnej strany kláštor. 

Z pôvodného stredovekého objektu sa zachovala južná časť, západné krídlo a mladšie východné krídlo s refektárom. Refektár je najcennejší umelecko-architektonický interiér kláštornej budovy. Miestnosť zaujme svojou vzácnou nástennou výzdobou. Oproti kostolu stál domček predstaveného. 

Ďalej sa tu nachádza hodinová veža a hospodárske budovy. Na nádvorí stálo 10 pustovní, tzv. domčekov so záhradami, ktoré sa čiastočne zachovali. Tiež sa tu nachádza studňa a slnečné hodiny. Vnútorný dvor bol opevnený kamenným múrom, ku ktorému pristavali mlyn a samostatnú obytnú budovu, kde liečili chorých. Severne od kláštora bol hospodársky dvor s podjazdom. 

Fotografie

Turistické trasy v okolí Červeného Kláštora

Červený Kláštor je východiskovým bodom pre množstvo turistických trás do Pienin. Všetky trasy na slovenskej strane sú relatívne nenáročné s krásnymi výhľadmi, niektoré vhodné aj pre rodiny s deťmi.

Chodník popri Dunajci

Nenáročná prechádzka pre rodiny s deťmi a seniorov vedie popri Dunajci. Nasledujte červenú turistickú značku. Výborným spestrením výletu pre deti aj dospelých je plavba na plti po Dunajci.

Dunajec – Lesnica – Pod Plašnou – Haligovce

V Červenom Kláštore sa napojíte na červenú turistickú značku popri Dunajci až po ústie Lesnického potoka. Odtiaľ modrou turistickou značkou do osady Lesnica, kde sa napojíte na zelenú trasu. Tá vás prevedie okolo Haligovských skál do obce Haligovce. Okolo Goralského dvora sa dostanete naspäť do Červeného Kláštora.

Dunajec  – Lesnica – Cerla

Ďalší nenáročný okruh. Začnete červenou turistickou značkou popri Dunajci až po Lesnicu. Ďalej pokračujete po modrej značke až do sedla Cerla. Odtiaľto budete mať krásne výhľady na Tri Koruny. Po červenej trase sa dostanete späť do Červeného kláštora. 

Zaujímavosti

 • V Červenom Kláštore bola zriadená lekáreň, ktorá patrí k jednej z najstarších v strednej Európe a jej správcom bol v rokoch 1756 – 1775 Cyprián.
 • V rokoch 1754 – 1772 existovala pri kláštore vysoká teologická škola pre mladých mníchov.
 • Pred vchodom do kláštora sa nachádza park s 19 starými vzácnymi lipami. Bol vyhlásený za chránený areál Pieninské lipy v roku 1972.
 • V roku 2009 bol v kláštore natočený celovečerný historický film Legenda o Lietajúcom Cypriánovi.

História a majitelia Červeného Kláštora, pôvodne Lechnického kláštora

Založenie kláštora pustovníckej rehole kartuziánov potvrdila Spišská kapitula v roku 1319. V roku 1320 dal na jeho postavenie súhlas Karol I. Róbert z Anjou. Červený Kláštor sa oficiálne nazýval Lechnický kláštor, pretože vznikol v katastrálnom území Lechnica. Kartuziáni patrili k najprísnejším reholiam s asketickým spôsobom života. Venovali sa odpisovaniu kníh a získavali rôzne výsady od panovníkov, akým bolo právo rybolovu na Dunajci, právo mlyna, varenia piva a súdnej právomoci. 

Kláštor bol v prvej polovici 15. storočia dobytý hustiskými vojskami. Po opustení kláštora mníchmi, začal upadať. Neskôr mal svetských majiteľov, jedným z nich bol Štefan Thököly. V roku 1625 sa stal jeho majiteľom Pavol Rákoczi. Ten ho opevnil múrom. 

Späť do cirkevných rúk sa dostal kláštor až v 18. storočí. Majiteľom sa stal nitriansky biskup Ladislav Matiašovský. Ten v roku 1705 v testamente odkázal kláštor benediktínskej reholi – kamaldulom. Ich príchodom sa začína nová etapa. 

Príchod kamaldulov do Červeného Kláštora

Kláštor premenovali na „Kláštor pustovníkov hory Troch korún“. Objekt dali barokovo zrenovovať. Kamalduli sa zaoberali poľnohospodárstvom, záhradkárstvom, rybolovom a liečiteľstvom. Najznámejší z nich mních Cyprián sa významne zapísal do našich dejín.

Postupne rád prestaval hospodárske budovy a v roku 1747 opravili kostol. Jeho exteriér zostal zachovaný v gotickom slohu, interiér prestavali v duchu baroka. 

Známe osobnosti

Fráter Cyprián

Fráter Cyprián vlastným menom Franz Ignatz Jäschke bol všestranne vzdelaný muž. Narodil sa v roku 1724 v dnešnom Poľsku. Zaoberal sa medicínou, botanikou, farmáciou, alchýmiou. Do Červeného Kláštora prišiel v roku 1756 ako skúsený liečiteľ, lekárnik a botanik. Žil tu až do konca svojho života do roku 1775. 

Jeho celoživotným dielom bol Herbár z roku 1766. Je raritou a vzácnym dielom. Obsahuje 283 exemplárov. Pri každom sú uvedené názvy v latinčine, nemčine, gréčtine, poľštine a slovenčine. V druhej časti herbáru sú zaznamenané poznatky o chorobách a o postupoch, ako ich prekonať.

Cyprián zomrel v roku 1775 ako 51 ročný v Červenom Kláštore.

Páter Hadbavný

Romuald Hadbavný bol páter, archivár a duchovný správca konventu. Bol výraznou osobnosťou jazykovedného a literárno-prekladateľského centra v Červenom Kláštore. Je tiež spoluautorom prvého prekladu Písma svätého do západoslovenského jazyka v roku 1750. 

Míľniky

Kresba Červného kláštora
 • 1319 – 1567 kartuziánsky kláštor;
 • 1569 – 1710 kláštor majetkom svetského panstva;
 • 1711 – 1782 kamaldulský kláštor;
 • 1782 kláštor v majetku cirkvi a štátu;
 • 1820 daroval kláštor František I. Habsburský gréckokatolíckemu biskupstvu v Prešove;
 • 1907 vypukol v kláštore požiar;
 • 1918 došlo k oprave niektorých častí areálu;
 • 1956 začala sa kompletná rekonštrukcia kláštora
 • 1966  umiestnená muzeálna expozícia Východoslovenského múzea v Košiciach, reštaurácie a ubytovne;
 • 1999 – 2007 tu prezentovalo svoju expozíciu Ľubovnianske múzeum;
 • 2008 je sprístupnená múzejná expozícia zriadená Pamiatkovým úradom SR;
 • 2007 boli ukončené reštaurátorské práce v Kostole sv. Antona Pustovníka a kostol bol sprístupnený ako súčasť expozície.

Na obrázku kresba Červeného kláštora z archívu hrady-zamky-sk.

Legenda o lietajúcom mníchovi Cypriánovi

Fráter Cyprián pri zbieraní liečivých bylín v krásnej pieninskej prírode pozoroval orla. Veľmi mu závidel, a preto sa rozhodol skonštruovať lietajúci stroj, aby aj on mohol lietať ako on. Po zostrojení klzáka vzlietol a letel tak vysoko, že anjel zazrel jeho zrkadlový obraz na dne plesa Morskie oko v poľských Tatrách a zrazil ho bleskom. Na mieste, kde spadol, vyrástla skala – veža, ktorá sa dodnes volá Mních. 

Povesť o vzniku Červeného Kláštora

Vznik Červeného Kláštora je spojený s násilnou smrťou prepošta križovníkov v Chmeľove. Zabil ho magister Kokoš. Za trest a vykúpenie tohto zločinu mal založiť 6 kláštorov. Podarilo sa mu založiť len dva. Jeden z nich v údolí sv. Antona v blízkosti obce Lechnica – Červený Kláštor. 

Doprava

Múzeum Červený Kláštor sa nachádza kúsok od obce Červený Kláštor, takmer pri hraniciach s Poľskom. Za obcou Červený Kláštor sa hneď za zákrutou nachádza kláštor. Vedie popri ňom cesta II/543. Mesto Stará Ľubovňa je od Červeného Kláštora vzdialené asi 28 km. 

Prešovský kraj ponúka množstvo zaujímavých pamiatok a atrakcií. Môžete tu navštíviť chodník v korunách stromov v Bachledovej doline, či užiť si turistiku v Pieninskom národnom parku. Spojte preto návštevu Červeného kláštora s kúpeľným pobytom v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy a doprajte si dostatok času na preskúmanie všetkého, čo tento krásny kraj Slovenska ponúka.

Ako sa dostať k Múzeu Červený Kláštor z kúpeľov Vyšné Ružbachy

Kúpele Vyšné Ružbachy sú od Múzea Červený Kláštor vzdialené asi 34 km. Dostanete sa sem cez Nižné Ružbachy, kde sa napojíte na cestu I/77 a v Hniezdnom na cestu II/543, ktorá vedie priamo ku Červenému Kláštoru. 

Parkovanie

V blízkosti Červeného Kláštora sa nachádza platené parkovisko.

Mapa miesta

Program/Akcie

V Červenom Kláštore sa koná množstvo podujatí pre deti aj dospelých. Ide o rôzne koncerty, výstavy, divadlo pre deti, ale aj zábavno-náučné programy. Počas roka je možné si tu zorganizovať aj sobáš. Počas letnej sezóny tu majú pravidelné vystúpenia aj sokoliari.

Postrehy návštevníkov

Otváracie hodiny/Vstupné/cenník

Múzeum Červený Kláštor je otvorené celoročne od pondelka do nedele. Vstupné sa pohybuje medzi 1 – 3 €.

Aktuálne otváracie hodiny a cenník vstupného pre deti, dospelých, seniorov aj skupiny nájdete na oficiálnej webovej stránke múzea Červený kláštor, ktorú uvádzame nižšie v sekcii kontakt.

Video

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top