Trnava – slovenský malý Rím

Pre siluetu historického centra Trnavy sú typické kostolné veže. Vďaka nim dostalo mesto prívlastok slovenský malý Rím. V minulosti bola Trnava nielen náboženským, ale aj kultúrnym centrom Uhorska. Vedeli ste, že sa nazýva aj mesto pod mestom? Keďže Trnava bola kedysi známa aj výrobou vína, možno tušíte s čím súvisí tento ďalší prívlastok

Trnava – mestská pamiatková rezervácia

Historické centrum mesta Trnava bolo v roku 1987 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Dominantou námestia je renesančná mestská veža. Tú môžete navštíviť ako prvú, pretože sa vám z nej naskytne pohľad na mesto a okolie. Vďaka tomu si môžete vybrať ďalšie pamiatky, ktoré chcete vidieť aj zblízka.

Trnava vyrástla na trhovej osade. Volala sa Sobota a to preto, že pravidelné trhy sa konali vždy v sobotu. Vďaka tomu sa tu rozvíjali remeslá a obchod. S tým súvisí aj obchodovanie s vínom. Pod meštianskymi domami sa nachádzajú stredoveké pivnice, kde sa víno skladovalo a spolu s kryptami pod kostolmi tvoria systém prepojených podzemných chodieb. Vďaka nim dostala Trnava prívlastok “mesto pod mestom”.

Trnava bola niekoľko storočí aj cirkevným strediskom Uhorska. Keď sa prejdete starobylými uličkami mesta, narazíte nielen na kostoly a kostolíky, ale aj na ďalšie pamiatky, akými sú kláštorné komplexy, meštianske domy a historická budova Trnavskej univerzity. Mestské opevnenie v Trnave patrí k jedným z najstarších na Slovensku.

Renesančná mestská veža v Trnave

Renesančná veža je dominantou mesta. Výhľad z veže ponúka pohľad na historické centrum so všetkými budovami. Veža bola postavená v roku 1574 ako pozorovateľňa. Má štvorcový pôdorys a jej celková výška je 57 m. Na južnom priečelí sa nachádzajú jediné zachované slnečné hodiny v meste.

Kostoly a kostolíky v Trnave – slovenský malý Rím

Typickými znakmi mesta Trnava je množstvo kostolov a kostolíkov. Vďaka nim sa nazýva slovenským malým Rímom. Sú dominantou jej historického jadra a ich objavovanie patrí k obľúbeným výletom klientov užívajúcich si liečebný pobyt v Kúpeľoch Piešťany. Kostoly patrili rôznym reholiam. Najhonosnejší a najväčší z kostolov je Katedrála sv. Jána Krstiteľa. Najstarším kostolom je pôvodne románsky Kostol sv. Mikuláša.

Katedrála sv. Jána Krstiteľa 

Najväčší a najhonosnejší dvojvežový kostol v Trnave bol postavený v roku 1629. Ide o jednoloďovú stavbu s bočnými kaplnkami. V roku 1978 ho pápež Ján Pavol II. povýšil na katedrálu. Kostol bol v 17. storočí aj miestom univerzitného života. 

Pod chrámom sú ukryté krypty, kde odpočívajú štyria členovia rodu Esterházyovcov, ktorí padli v roku 1652 v boji proti Turkom pri Vozokanoch. V presbytériu sa nachádzajú ich posmrtné štíty – mortuáriá. V interiéri zaujme 20 m vysoký celodrevený oltár so šírkou 14,8 m, ktorý patrí k najväčším a najkrajším oltárom svojho druhu v Európe. Je tiež najvyšším oltárom na Slovensku. 

Bazilika sv. Mikuláša

Jeden z najstarších kostolov v Trnave vznikol asi v 14. storočí. Stojí na niekdajšom mieste stredovekého trhoviska, čiže na mieste najstaršieho predmestského osídlenia. Nahradil pôvodný menší románsky kostolík, ktorý už nevyhovoval potrebám mesta. Bol zasvätený sv. Mikulášovi, patrónovi kupcov. Do roku 1820 bol katedrálnym chrámom ostrihomských arcibiskupov. 

Pápež Benedikt XVI. povýšil kostol na baziliku minor. Umeleckými skvostami chrámu sú unikátne historické organy, ktorých zvuk ocenil aj trnavský rodák, skladateľ a dirigent Mikuláš Schneider Trnavský. Vďaka obrazu Panny Márie Trnavskej – patrónky mesta Trnava, sa stal kostol aj pútnickým miestom. Na obraze sa podľa svedkov zjavili krvavé slzy, ktoré Trnavčanov varovali a zároveň ochraňovali pred udalosťami v rokoch 1663 a 1708.

Kostol sv. Jakuba

Františkánsky Kostol sv. Jakuba postavili v rokoch 1633 až 1640. Nachádza sa v ňom 13 oltárov. Ide o jednoloďový priestor s pozdĺžnou svätyňou. Pod kostolom sa nachádzajú krypty. Sú sprístupnené raz do roka týždeň po sviatku Všetkých svätých. 

Kostol Najsvätejšej Trojice

Kostol postavila rehoľa trinitárov v rokoch 1710 – 1729. Stojí najbližšie k mestskej veži. Patrí medzi najkrajšie chrámy mesta. Rehoľa trinitárov bola zrušená Jozefom II. a kostol s kláštorom prevzali v roku 1853 jezuiti. Trnavčania ho preto nazývajú aj jezuitským. 

V roku 1900 bola ku kostolu pristavená kaplnka sv. Jozefa s impozantným oltárom, ktorý je ukážkou rezbárskeho umenia.

Kostol sv. Anny

Uršulínsky Kostol sv. Anny pochádza z roku 1776. Jednoloďový kostol má eliptický pôdorys. Ten sa vyskytuje na Slovensku len zriedka. 

Kostol sv. Heleny

Drobný špitálsky kostol zo 14. storočia. Socha sv. Heleny je gotická práca z roku 1400. Aj tento kostol bol barokovo prestavaný. V južnej kaplnke sa nachádza najstarší a jediný tabuľový oltár v Trnave.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Klariský Kostol Nanebovzatia Panny Márie s kláštorom má svoje korene v 13. storočí. V 17. storočí bol kostol barokovo upravený. Od roku 1954 tu sídli Západoslovenské múzeum. 

Kostol sv. Jozefa

Paulínsky Kostol sv. Jozefa je typ protestantských sieňových chrámov bez veže. So stavbou kostola začali Kalvíni v roku 1616. V 17. storočí získala kostol rehoľa Paulínov, ktorí ho upravili. Pristavali loretánsku kaplnku a neskôr drevenú zvonicu s barokovou báňou.

Fotogaléria trnavských kostolov

Trnavské katakomby a stredoveké pivnice – “mesto pod mestom”

Stredoveké pivnice-mesto pod mestom

V Trnave sa v minulosti vyrábalo víno takmer v každom dome. Dôkazom toho sú klenbové pivnice, nachádzajúce sa pod meštianskymi domami. Tu sa víno skladovalo a tajnými chodbami sa zrejme prepravovalo na kočoch. Išlo často o dvojpodlažné pivnice. Vďaka týmto pivniciam má Trnava aj ďalší prívlastok “mesto pod mestom”. 

Pivnice si susedia medzi sebou prenajímali a hovorí sa, že sa podzemnými chodbami dalo pohybovať do vzdialenosti okolitých obcí. V jednej z najstarších pivníc meštianskeho domu na Hlavnej 5 sa nachádza neskororománsky oblúk z 13. storočia. Túto pivnicu má v súčasnosti v prenájme spolok trnavských priateľov vína. Pivničné priestory susedia s vinotékou Dobrý pocit, a tak do nej môžete nahliadnuť. 

Súčasťou podzemných chodieb sú krypty pod trnavskými kostolmi v historickom centre mesta. V Katedrále sv. Jána Krstiteľa sú pochovaní siedmi predstavitelia rodu Esterházy. Niektoré krypty sú sprístupnené raz za roka po sviatku Všech svätých, ďalšie budete mať možnosť vidieť vďaka podujatiu Noc kostolov. 

Ďalšie pamiatky mesta Trnava

Mestská radnica

Mestskú radnicu tvorí komplex stavieb. Samotná radnica je barokovo-klasicistický objekt palácového typu. V polovici 20. storočia bol k areálu radnice pripojený susedný meštiansky dom z 13. storočia. Západné krídlo radnice predstavuje cennú ukážku stredovekej radnice ako celku.

Unikátom je zachovaný autentický stav najstaršej budovy trnavskej mestskej samosprávy z prelomu 14. a 15. storočia, ktorý je na Slovensku ojedinelý. Najvzácnejším prvkom z doby vzniku mesta a samosprávy je trojdielna gotická zostava okien. Mimoriadnu hodnotu má gotická pivnica, ktorá zrejme slúžila ako väzenie. Cenný je tiež barokový žalár s pôvodnými zaklenutými malými celami a miestnosťou pre žalárnika. Západné krídlo radnice poskytuje v súčasnosti priestor pre usporadúvanie rôznych umeleckých výstav a koncertov.

Mestské opevnenie

Mestské opevnenie v Trnave je jedno z najstarších zachovaných na Slovensku. Najvýznamnejší fortifikačný celok v stredoeurópskom priestore vznikol v 13. storočí. Išlo o najvýznamnejší stavebný projekt v Uhorsku. Najskôr boli postavené štvorhranné obranné veže, neskôr vyhĺbená priekopa a nakoniec múry hradieb. Hradby plnili obrannú funkciu až do 18. storočia.

Dom hudby

Dom hudby je postavený na stredovekých základoch. Nájdete tu expozície významného hudobného skladateľa, trnavského rodáka, Mikuláša Schneidera Trnavského. Ak sa zaujímate o dejiny hudby, neváhajte navštíviť aj Hudobné múzeum v obci Dolná Krupá, asi 10 km od Trnavy. Kaštieľ navštevoval aj známy hudobný skladateľ Ludwig van Beethoven.

Arcibiskupský palác

Arcibiskupský palác bol postavený na základoch stredovekých meštianskych domov v rokoch 1542 – 1562. Od roku 1668 sa tu konali aj prednášky právnickej fakulty. Po prestavbách má budova podobu paláca s uzatvoreným nádvorím. Palác bol sídlom ostrihomských arcibiskupov do roku 1820.

Komplex univerzitných budov

Fakulty obklopujúce katedrálu sv. Jána Krstiteľa, semináre a šľachtický konvikt o ulicu ďalej stoja za obdiv. V čase najväčšej tureckej okupácie založil ostrihomský arcibiskup Peter Pázmaň v roku 1635 univerzitu v Trnave. Nadviazala na prácu jezuitského kolégia. Mala 4 fakulty: filozofická, teologická, právnická a lekárska. Všetky fakulty okrem lekárskej boli sústredené v budovách jezuitského kolégia, ktoré spolu s katedrálou tvorili uzavretý komplex budov. 

Internáty pre študentov boli vybudované o niečo ďalej. Vedľa seba stojí 5 budov:

 • seminár sv. Vojtecha – Adalbertinum; 
 • generálny seminár – Rubrorum;
 • mariánsky seminár – Marianum;
 • šľachtický konvikt;
 • seminár sv. Štefana – Stefaneum.

Sad Antona Bernoláka

Medzi riekou Trnávka a zachovalými mestskými hradbami na západnej strane sa rozprestiera Bernolákov sad. Od roku 1937 stojí v Trnave pri Bernolákovej bráne v sade Antona Bernoláka súsošie prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny. 

História mesta Trnava

Trnava leží na Podunajskej rovine pri rieke Trnávka. Najstaršie stopy osídlenia z jej blízkeho okolia pochádzajú z paleolitu. V 10. – 11. storočí sa stalo jej územie súčasťou Uhorska, pričom trhová osada, ktorá bola predchodkyňou dnešného mesta, dostala názov Sobota. Trnava vznikla na križovatke významných obchodných ciest, ktoré spájali Jadran s Baltom a juhonemecké mestá s Orientom. 

Stredoveká Trnava

Najstaršia písomná správa o Trnave pochádza z roku 1211. V roku 1238 dal kráľ Belo IV. Trnave výsady slobodného kráľovského mesta ako prvému slovenskému mestu, čo značne prispelo k jej rozvoju. Už v stredoveku bola dôležitým obchodným strediskom a centrom miestneho trhu. 

Opevnenie mesta bolo vybudované v 70. rokoch 13. storočia. Po požiari na prelome 13. a 14. storočia sa mesto rozšírilo západným smerom a vzniklo Trojičné námestie. Farský Kostol sv. Mikuláša svojím situovaním poukazuje na staršie centrum mesta. V jeho blízkosti objavili v hĺbke šesť metrov základy doteraz najstaršej sakrálnej stavby na území mesta – kamennej rotundy. 

Koncom 14. storočia sa v hradbách usídlili viaceré rehole, ktoré si tu budovali kostoly a kláštory. Najstarším dnes stojacím kostolom mesta je drobný špitálsky Kostol sv. Heleny z 1. štvrtiny 14. storočia. Mnohé meštianske domy prebudované v 16. – 17. storočí majú stredoveké jadro.

Trnava – cirkevné a kultúrne centrum

V roku 1543 sa Trnava stala sídlom ostrihomského arcibiskupa, pretože Ostrihom obsadili Turci. Stala sa tak nielen cirkevným, ale aj kultúrnym centrom krajiny. Komplex univerzitných budov vyrástol na mieste dominikánskeho kostola a kláštora. V rokoch 1629 – 1637 bol postavený aj Kostol sv. Jána Krstiteľa. Na výstavbe týchto objektov sa podieľali talianski umelci. 

V roku 1574 bola postavená na námestí mestská veža. Arcibiskup Mikuláš Oláh dal v roku 1562 na Námestí sv. Mikuláša postaviť ako svoju rezidenciu arcibiskupský palác. S jeho menom sa spája aj vybudovanie Oláhovho seminára v roku 1561. Bol prvým bohosloveckým seminárom na území dnešného Slovenska. 

Trnava v 17. – 20. storočí

Pomenovanie mesta slovenský Rím zrejme pochádza z 2. polovice 18. storočia, kedy sa tu rozmáhala stavebná činnosť. Trnava bola v 17. a 18. storočí hlavne univerzitným mestom a centrom rekatolizácie. Univerzitu založil arcibiskup Peter Pázmány v roku 1635. Mala náboženské poslanie, ale vychovávala aj právnikov a od roku 1769 ako prvá v Uhorsku aj lekárov. 

V roku 1640 sa pri nej zriadila tlačiareň, z ktorej vychádzali knihy aj v slovenskej reči. Mestská radnica získala svoju súčasnú podobu v roku 1683. Po presťahovaní univerzity v roku 1777 do Budína napokon význam Trnavy upadol. 

Od roku 1792 bolo v Trnave stredisko Slovenského učeného tovarišstva, ktoré združovalo bernolákovcov. Anton Bernolák tu kodifikoval kultúrnu západoslovenčinu ako slovenský spisovný jazyk. 

V 19. storočí rástol počet obyvateľov mesta. V roku 1831 bola na námestí vybudovaná budova mestského divadla. Na konci 19. storočia postavila židovská komunita v meste synagógu v orientálnom duchu. 

Univerzitný život, ako aj pôsobenie arcibiskupa v Trnave, sa načas prerušili, ale v 20. storočí sa opäť do mesta vrátili. Od roku 1978 je Trnava opäť sídlom arcibiskupa a študentský život sa obnovil v roku 1992 založením Trnavskej univerzity.

Konská železnica

V roku 1846 sa prepojilo mesto prvou konskou železnicou s Bratislavou. Bola súčasťou medzinárodného obchodu. Putoval ňou cukor na Balkán a z prístavu Terst ďalej do Anglicka a Indie. 

Trnavský cukrovar

Jeden z najväčších potravinárskych podnikov v Uhorsku na začiatku 20. storočia. S výstavbou cukrovaru sa začalo v roku 1868. K tradičným potravinárskym odvetviam patrilo v Trnave aj sladovníctvo.

Míľniky

 • 1211 prvá písomná zmienka o meste Trnava;
 • 1238 Trnava získala privilégiá slobodného kráľovského mesta;
 • v 70. rokoch 13. storočia bolo vybudované mestské opevnenie;
 • 1543 Trnava sa stala sídlom ostrihomského arcibiskupa;
 • 1561 vybudovaný prvý bohoslovecký seminár na území dnešného Slovenska, tzv. Oláhov seminár;
 • 1562 na Námestí sv. Mikuláša dal postaviť arcibiskup Mikuláš Oláh svoju rezidenciu – arcibiskupský palác;
 • 1574 postavená mestská veža na námestí;
 • 1629-1637 postavený Kostol sv. Jána Krstiteľa;
 • 1635 Peter Pázmaň založil Trnavskú univerzitu;
 • 1683 mestská radnica získala svoju súčasnú podobu;
 • 1695 vzniklo súsošie Najsvätejšej Trojice;
 • 1792 Trnava bola strediskom Slovenského učeného tovarišstva;
 • 1831 na námestí bola vybudovaná budova mestského divadla;
 • 1846 mesto sa prepojilo prvou konskou železnicou s Bratislavou;
 • 1868 začalo sa s výstavbou cukrovaru;
 • 1978 Trnava je opäť sídlom arcibiskupa;
 • 1992 založenie Trnavskej univerzity.

Známe osobnosti

Anton Bernolák, slovenský kňaz a jazykovedec

Anton Bernolák 1762 – 1813

Bol slovenský rímskokatolícky kňaz a jazykovedec. Študoval na gymnáziu v Ružomberku, na Emerciáne v Bratislave a Štefaneu v Trnave. Teológiu vyštudoval na Pázmaneu vo Viedni. Po štúdiách sa jeho prvým pôsobiskom stal Čeklís – dnes Bernolákovo, kde pôsobil 4 roky.

6 rokov vo funkcii tajomníka arcibiskupského vikariátu pôsobil v Trnave. Ovládal viacero cudzích jazykov a mal široké vedomosti z dejín, ekonomiky, medicíny, hudby a politiky. Uvedomoval si, že novodobý moderný národ sa môže formovať len vďaka jazyku, ktorý používa v písomnom styku a v školstve.

Anton Bernolák ako prvý v roku 1787 kodifikoval slovenčinu – bernolákovčinu. Bernolákovčina bola prvá kodifikovaná forma spisovnej slovenčiny. Jej základom bola západoslovenčina trnavského typu so stredoslovenskými prvkami. Aj keď sa nestala celonárodným spisovným jazykom, jej veľkou zásluhou bolo zvýraznenie myšlienky svojbytnosti slovenského národa.

Ilustračný obrázok - noty

Mikuláš Schneider Trnavský 1881 – 1958

Bol známy trnavský rodák, slovenský hudobný skladateľ, dirigent a pedagóg. Zaslúžil sa o založenie Hudobnej a dramatickej akadémie v Bratislave. Maturoval na arcibiskupskom gymnáziu v Trnave. Absolvoval štúdium na konzervatóriu v Budapešti, ale aj vo Viedni.

Od roku 1909 pôsobil až do smrti ako regenschóri v Dóme sv. Mikuláša v Trnave. Na požiadanie Spolku sv. Vojtecha v Trnave zostavil Jednotný katolícky spevník, ktorý nemá v rámci strednej Európy obdobu. Obsahoval viac než 500 piesní, z nich 226 autorských.

Trnava dnes

Trnava je v súčasnosti krajské mesto a tiež sídlo Trnavského samosprávneho kraja a trnavského okresu. Svojou rozlohou a počtom obyvateľstva je siedmym najväčším mestom krajiny. 

Sídli tu Trnavská univerzita, Univerzita sv. Cyrila a Metoda a Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V meste študuje viac ako 18 tisíc študentov. 

Na Trojičnom námestí sa nachádza divadlo Jána Palárika. Ide o jediné profesionálne divadlo v Trnavskom kraji. Sídli v divadelnej budove z roku 1831. Vo svojom repertoári má množstvo inscenácií pre dospelých aj deti. 

Trnava je tiež mestom futbalu, pretože Spartak Trnava patril v minulosti k najlepším európskym futbalovým klubom.

Zaujímavosti

 • Mesto Trnava ponúka počas letných mesiacov aj netradičný zážitok, akým je prehliadka mesta na bicykli. Architektonickými pamiatkami, ale aj industriálnymi stavbami, akou je trnavský cukrovar, vás prevedie architekt.
 • V Dome hudby bola počas Betlenovho povstania uložená uhorská kráľovská koruna. Svedčí o tom latinský nápis na atike: „Ja cudzinky som kedysi prebývala pod touto strechou”.

Doprava

Mesto Trnava leží 45 km severovýchodne od Bratislavy. Nitra, mesto pod Zoborom leží 47 km východne, Piešťany 37 km severovýchodne, Senica 42 km severozápadne a Modra 25 km západne. V blízkosti mesta vedie diaľnica D1, v meste rýchlostná cesta R1. Trnavou prechádza železničná trať Bratislava – Žilina. Nachádza sa tu autobusová stanica. 

Ako sa dostať do Trnavy z kúpeľného mesta Piešťany

Trnava je vzdialená od kúpeľného mesta Piešťany asi 37 km. Z Piešťan sa napojíte na E75/D1 a pri Trnave je potrebné sa napojiť na R1, ktorá vás dovedie priamo do mesta. Do Trnavy premáva rýchlik alebo priamy autobusový spoj z Piešťan. V meste premáva MHD. 

Parkovanie

V Trnave sa nachádza niekoľko platených parkovísk, kde môžete zaparkovať a ďalej si vychutnávať krásy mesta pešo. Parkoviská sú rozdelené do 3 zón: zóna A, zóna B, zóna C. 

Zóna A sa nachádza v historickom centre. Lístky si môžete zakúpiť v parkovacích automatoch, ktoré sú rozmiestnené po meste. Ak zaplatíte sms správou, cena sa navýši. 

Zóna B je ďalej od centra. Patrí sem parkovisko na Kollárovej (oproti parným kúpeľom), Hospodárskej a Rybníkovej ulici (pri športovej hale Slávia).

Špecifickú zónu tvorí C časť. Je to parkovací priestor na Starohájskej ulici pri Mestskej poliklinike, budove Úradu Trnavského samosprávneho kraja a budove Daňového úradu. Je to jediné spoplatnené parkovisko v Trnave, kde za prvú hodinu parkovania neplatíte. 

Mapa miesta

Program/Akcie

Mesto Trnava každoročne usporadúva množstvo podujatí. Môžeme spomenúť športové podujatia, hudobné a divadelné vystúpenia. Okrem toho je Trnava ako bývalé trhové mesto známa množstvom trhov. Každoročne sa tu koná tradičný trnavský jarmok.

Tradičný trnavský jarmok 

Je jedným z najznámejších a najobľúbenejších podujatí. Historický názov mesta Trnava je Nagyszombat – Veľká Sobota. Je to vďaka sobotným trhom, ktorým bolo mestečko preslávené široko-ďaleko. 

V súčasnosti sa jarmok koná v centrálnej mestskej zóne, počas druhého septembrového týždňa od štvrtka do nedele. Zakúpiť si tu môžete výrobky miestnych remeselníkov, ale aj komerčných predajcov. K dispozícii je občerstvenie, ale aj zábava pre deti v podobe kolotočov. Jarmok je sprevádzaný aj bohatým kultúrnym programom. 

Súčasťou tradičného trnavského jarmoku je dobový festival na Trojičnom námestí Stredovek pod hradbami, ktorý sa koná v Sade Antona Bernoláka. Pozostáva z historických táborov s vojenskou a kuchynskou výbavou. 

Postrehy návštevníkov

Vstupné/Cenník/Otváracie hodiny

Aktuálne otváracie hodiny jednotlivých pamiatok a cenník vstupného pre deti, dospelých, seniorov aj skupiny pre jednotlivé pamiatky nájdete na oficiálnej webovej stránke mesta Trnava, či stránke Turistickej informačnej kancelárie, ktorú uvádzame nižšie v sekcii kontakt.

Video

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top