> Blog > Kúpele Slovensko > Bardejovské Kúpele > Výlety Bardejov a okolie > Hrad Zborov – história, trasa, zaujímavosti

Hrad Zborov – história, trasa, zaujímavosti

Zrúcanina hradu Zborov, známeho aj ako Makovica, sa vypína na kopci Ondavskej vrchoviny nad obcou Zborov v okrese Bardejov. V minulosti bol hrad dôležitým obranným hradom. Dnes k návšteve láka mnohých turistov a milovníkov histórie.

Hrad Zborov bol dejiskom mocenských bojov

Hrad Zborov sa v minulosti uvádzal ako castrum de Makovicza čiže hrad Makovica. Prvú písomnú zmienku o hrade Makovica máme dochovanú v listine kráľa Ľudovíta I. z roku 1347. V priebehu histórie sa stal hrad dejiskom mocenských bojov, pričom často menil majiteľov. Posledné roky svojej existencie bol hrad stredobodom protihabsburských povstaní.

V minulosti bol Zborov pozoruhodnou renesančnou pevnosťou s tromi úrovňami opevnenia. Dnes sa mohutná ruina vypína na hradnom brale, z ktorého je široký rozhľad na okolité obce a vrchy Ondavskej vrchoviny. 

V roku 1926 bolo okolie hradu Zborov vyhlásené za chránenú oblasť. Ochrana územia sa v roku 1950 rozšírila na súčasných 24,5 ha. V minulosti nebola hradu venovaná pozornosť. To sa zmenilo v roku 2010, kedy bolo založené Občianske združenie na záchranu Zborovského hradu, ktoré zabezpečuje revitalizačné práce na hrade a tiež propaguje hrad pre verejnosť. 

Vzhľad hradu Zborov v minulosti a dnes

Zborovský hrad bol v minulosti chránený trojitým systémom opevnenia. Dolnou bránou z južnej strany sa vstupovalo na veľké nádvorie, kde sa nachádzali hospodárske a obytné budovy. Nádvorie obopínalo jadro hradu. Ústrednú časť hradu Makovica tvorila mohutná veža – donjon. K donjonu patril aj horný palác a ostatné budovy. Opevnenie tvorila nepravidelná hradba s polkruhovitými baštami.

Dnes sa v areáli Zborovského hradu zachovali múry a torzá architektúr. Miestami sú v múroch zachované strielne, nárožné kvádrovanie, otvory okien či dvier. Dokonca sa na niektorých múroch zachovala aj renesančná omietka so sgrafitovou výzdobou. 

Fotogaléria

História Zborovského hradu 

Presné určenie vzniku hradu je dnes nejasné. Hrad Zborov bol pravdepodobne postavený počas vlády Bela IV. Začiatkom 13. storočia čelilo územie Slovenska tatárskym nájazdom pod vedením Batuchána. V priebehu 13. a 14. storočia sa začali budovať na území dnešného Slovenska opevnené hrady ako obranný systém pred nájazdmi. Prvou zachovanou písomnou správou o existencii hradu Makovica je listina kráľa Ľudovíta I. z roku 1347, kde sa hrad spomína ako „de Makauicha“. Hrad bol do 14. storočia vo vlastníctve uhorských kráľov, spravovaný kastelánmi. 

Po smrti Albrechta Habsburgského v roku 1439 začínajú ťažké časy. Boj o uhorskú korunu, príchod bratríkov v roku 1453, ktorí podporovali buričstvo, vyústilo do poddanskej vzbury v roku 1455. Po smrti Jakuba Cudara prechádza hrad Zborov do vlastníctva kráľa Mateja Korvína, ktorý v roku 1471 daroval hrad Rozgonyovcom. Opäť nastávajú v politickom dianí ťažké časy. Vpády poľských vojsk, ako reakcia na následné boje medzi poľským kráľovičom Kazimírom Jagelovským a Matejom Korvínom, spôsobili spustošenie panstva. Rozgonyovci vlastnili hrad až do roku 1512. Následne vystriedal rôznych majiteľov. 

Po bitke pri Moháči sa do popredia politických bojov dostal Ján Zápoľský a Ferdinand Habsburg. V tomto období hrad Zborov vlastnili Tarczayovci aj keď si na hrad nárokoval svoje práva Ján Zápoľský.  Po jeho smrti v roku 1540 pripadli majetky Zápoľského Ferdinandovi I. Habsburskému. Hrad Zborov bol Tharzayovcom za kolaboráciu so Zápoľským odobratý a darovaný Gašparovi Serédymu. Szeredy premenil hrad Zborov na vrcholne renesančnú pevnosť. Boli pristavané nové obytné i hospodárske miestnosti. Systém trojitého opevnenia zabezpečoval hradu maximálnu obranu pred nepriateľom. 

Po smrti dedičov Serédyho hrad prechádza do rúk novohradského župana Andreja Balasa a neskôr Jána z Ostrogu. V roku 1601 Makovica prechádza do vlastníctva Žigmunda Rákocziho.

Hrad Makovica v období protihabsburskských povstaní

Následne vlastnil hrad František I. Rákoczi, ktorý bol spoluorganizátorom Wesselényiho protihabsburského povstania. V roku 1669 bolo sprisahanie odhalené. František I. sa síce vykúpil, ale o sedem rokov na to zomrel. Vdova Helena Zrínska si za manžela zobrala Imricha Thökölyho. Pre hrad Makovica to bola nešťastná voľba. Thököly sa postavil do čela armády kuruckých povstalcov proti Habsburgovcom. Aj keď Thököly ovládol takmer celé územie Slovenska jeho vláda po porážke spojeneckého vojska Turkov v roku 1683 bola takmer u konca. 

Poslednú ,,bodku” do dejín hradu Zborov zapísal generál Schultz 14. októbra 1684. Ten na priamy príkaz Leopolda I. hrad dobyl a zbúral. Po tomto roku správu majetkov preniesli do kaštieľa v Zborove.

Míľniky

  • 13. storočie – pravdepodobné postavenie hradu; 
  • 1347 – 1. písomná zmienka v listine kráľa Ľudovíta I.; 
  • 14. storočie –  hrad spravujú rôzny kasteláni – Bebekovci, neskôr Mikuláš Forgacz, Peter Cudar;
  • 15. storočie – nájazdy bratríkov, hrad prechádza do vlastníctva kráľa Mateja Korvína, nájazdy poľských vojsk;
  • 1540 – hrad pripadol do vlastníctva Ferdinanda I. Habsburgského, ktorý vyhral v politickom boji nad Jánom Zápoľským;
  • 1548 –  Zborov bol Tharzayovcom za kolaboráciu so Zápoľským odobratý a darovaný Gašparovi Serédymu, renesančné prestavby hradu;
  • 1601 –  hrad a celé panstvo prechádza do vlastníctva Žigmunda Rákocziho;
  • 1676 –  na hrade zomrel František I. Rázkoczi. Vdova Helena Zrínska si za manžela zobrala Imricha Thökölyho;
  • 14. októbra 1684 – hrad Zborov dobytý a zničený generálom Schultzom.

Známe osobnosti

S hradom Zborov sú spojené dve významné mená. František I. Rákoczi bol otcom vodcu a Imrich Thököly.

František I. Rákoczi

František I. Rákoczi bol sa narodil 24. februára 1645 v dnešnom Rumunsku a zomrel 8. júla 1676 na hrade Zborov. Bol manželom Heleny Zrínskej, ktorá bola posledným žijúcim členom chorvátskeho rodu Zrínskych. Po smrti manžela sa stala manželkou Imricha Tököliho. František I.bol otcom Františka II. Rákocziho. Ten viedol posledné protihabsburské stavovské povstanie v rokoch 1703 až 1711.  

Imrich Thököly 

Imrich Thököly sa narodil 25. septembra 1657 v Kežmarku a zomrel 13. september 1705 v Izmite. Bol pôvodom sedmohradské knieža, knieža Horného Uhorska, vodca najznámejšieho protihabsburského stavovského povstania, ktoré sa nazýva podľa neho Thökölyho povstanie. Základom pre jeho povstanie bola práve svadba s Helenou Zrínskou, kedy získal ženbou majetky po zosnulom Rákoczim. Obsadil mnohé hrady a panstvá. Podporoval tureckú ofenzívu proti Habsburgovcom.

Povesť

K hradu Zborov sa viaže aj povesť. Hovorí o Gašparovi Serédym a Žigmundovi Rákoczim. 

Jedného dňa prišiel na Zborovský hrad Žigmund Rákoczi, a tak sa mu hrad zapáčil, že sa ho rozhodol od Serédyho získať. No starý pán si miesto tak obľúbil, že o tom nechcel ani počuť. Pri hostine Žigmund zopakoval svoju ponuku druhýkrát. Serédy už mal dosť Rákocziho dobiedzania, a tak privolil, že mu ho predá za 30 000 dukátov, ale pod podmienkou, že dukáty musia byť všetky sedmohradské, musia byť razené v tom is­tom roku a všetky musia mať Rákocziho obraz. Serédymu bolo jasné, že Žigmund toľko dukátov nikdy nebude mať. 

Stalo sa však čo čert nechcel a do roka sa Žigmund vrátil a doniesol aj sľúbenú sumu peňazí. Keď to starý pán uvidel, zo žiaľu nad strateným hradom mu puklo srdce. 

Pamätník Gašpara Seredyho 

Medzi Bardejovom a Dlhou Lúkou stojí reštaurovaný renesančný pamätník zo 16. storočia na počesť Gašpara Seredyho, ktorý na tomto mieste skonal počas cesty do Bardejova. Pamätník dala na počesť manžela postaviť vdova Anna. 

Na šesťbokom murovanom kamenno-tehlovom podstavci stojí na troch polygonálnych stĺpikoch trojstranná baldachýnová stavba so strieškou. Pod ňou sa nachádza trojhranný stĺp s reliéfne zdobenými kamennými tabuľami. Reliéf z čelnej strany zobrazuje bojovníka, doplnený o latinský nápis Hoc est Seredi Gasspar. Na východnej strane zobrazuje Krista na kríži s adorantmi. 

Poslednú stranu dopĺňa latinský text: „Illustrissimus princeps dominus D. Janussius dux v Ostrogu comes de Tarno palatinus Wolyhinae & cum Susanna Seredi consorte sua hoc opus renovari curavit A. D. M. 590. Die decima nona iulii. Text hovorí o obnove pomníka 24 rokov po Gašparovej smrti zaťom Jánom a manželkou Zuzanou.

Pri pomníku rástla mohutná storočná lipa, ktorá však bola vypílená roku 2020. 

Trasa na hrad Zborov

Na hrad Zborov vedie niekoľko turistických trás:

Z obce Zborov 

Z obce Zborov vedie žltá turistická značka. Východiskovým bodom je Zborov – Podhradie. Výstup na hrad trvá približne 30 minút. Trasa je o niečo náročnejšia, prechádza lúkou a lesným porastom s miernym stúpaním. Ak idete na hrad s malými deťmi, zvoľte výstup po červenej dlhšej, ale jednoduchšej trase. Výstup na hrad trvá približne 45 minút.

Z obce Dlhá Lúka 

Z obce Dlhá Lúka vedie žltá turistická značka. Výstup na hrad trvá približne 45 minút. Trasa je vhodná pre rodiny s deťmi, tiež je využívaná ako cyklotrasa, či v zimnom období ako bežkárska trasa. 

Pre náročnejších turistov je možné začať z obce Zborov a trasu prejsť po červenej turistickej značke, tzv. Ceste hrdinov SNP. Ďalej pokračovať cez sedlo pod Hradským až na hrad. Celková dĺžka trasy je približne 1:15h. 

Z obce Andrejová

Z obce Andrejová vedie tiež červená turistická trasa. Výstup na hrad trvá približne hodinu. 

Doprava na hrad Zborov z Bardejovských Kúpeľov

Z Bardejovských Kúpeľov je cez Zborovský hrad vybudovaný okružný Náučný chodník Zborovský hradný vrch. Náučný chodník začína pri Bardejovských Kúpeľoch popri jazierku a vedie po žltej turistickej značke. Celý tento okruh je nenáročný. Prejsť ho je možné približne 4 – 5 hodín. Náučný chodník Zborovský hradný vrch má dĺžku 8 km a po ceste je vybudovaných niekoľko informačných tabúľ. Vhodný je tiež ako cyklotrasa. 

Hrad Zborov je súčasťou Šarišskej hradnej cesty. Okrem Zborovského hradu sem patria aj ďalšie hrady, kaštiele či iné pamiatky regiónu Šariš. Obľúbené sú napríklad Hanigovský hrad, Kapušiansky hrad, hrad Šariš, kaštiel v Hanušovciach nad Topľov, hrad Plaveč, kaštiel Tulčík či palác Klobučických v Prešove.

Mapa miesta

Program/Akcie

Občianske združenie na záchranu Zborovského hradu pravidelne organizuje rôzne aktivity. Ide najmä o stavebné a rekonštrukčné práce na hrade, rôzne aktivity, súťaže, stretnutia či brigády. Stačí sledovať aktuálne dianie a pripravované akcie združenia na ich webových stránkach alebo facebooku či komunitnej skupine. 

Postrehy návštevníkov

Vstupné/cenník a otváracie hodiny

Areál je voľne prístupný verejnosti bez poplatkov a časového obmedzenia. Ak by mal návštevník záujem, je možné prispieť symbolickou sumou a chod Združenia na záchranu Zborovského hradu.

Video

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top