> Blog > Kúpele Slovensko > Bardejovské Kúpele > Výlety Bardejov a okolie > Hanigovský hrad – história a turistické trasy

Hanigovský hrad – história a turistické trasy

Ruiny Hanigovského hradu, ktorý sa v historických listinách spomína aj ako Nový hrad, sa nachádzajú nad obcou Hanigovce, v okrese Sabinov. Hanigovský hrad patrí k viac menej zabudnutým hradom na Slovensku. Jeho postupná obnova a prekrásne okolie Čergova láka každoročne množstvo turistov z blízkeho či širokého okolia.

Zrúcanina Hanigovského hradu sa vypína nad obcou Hanigovce

Zrúcanina Hanigovského hradu sa vypína nad obcou Hanigovce na úpätí Čergovského pohoria. História hradu siaha do 13. storočia. Pôvodne stál ako drevený, neskôr bol prestavaný do kameňa. V priebehu storočí prechádzal do vlastníctva rôznych majiteľov, pričom sa stal stredobodom mnohých útokov a častokrát bol aj obsadený. 

Hradný areál je dnes obľúbeným cieľom turistov. V okolí hradu bolo vybudovaných niekoľko oddychových zón. V areáli hradu sa nachádza aj informačná tabuľa o histórii hradu a jeho hypotetická rekonštrukcia.

Vzhľad Nového hradu v minulosti a dnes

Nový hrad mal pôdorys obdĺžnika. Najvyššie miesto hradu tvoril dvojpodlažný palác. Do nádvoria sa vstupovalo z juhu vežovou vstupnou bránou. V areáli hradu sa nachádzali obytné budovy a hospodárske objekty. Celé priestranstvo obklopovalo hradobné opevnenie. V rámci hradu sa predpokladá prítomnosť prehradia a predsunutého opevnenia. 

Dnes sa z Hanigovského hradu zachovali torzá múrov. Jednotlivé objekty sú v areáli hradu dodnes viditeľné. Zachovalo sa aj opevnenie do niekoľko metrovej výšky. 

Trasa

Na Hanigovský hrad je možný prístup z dvoch obcí, a to z obce Hanigovce a Ľutina.

Hanigovce – Hanigovský hrad

Najlepší prístup na hrad je z obce Hanigovce. Turistický chodník začína pri autobusovej zastávke. Po zelenej turistickej trase sa návštevníci dostanú do sedla pod hradom po približne hodine. Zo sedla na Hanigovský hrad sa pokračuje po žltej turistickej značke približne ďalších 15 minút. Trasa je vhodná pre rodiny s deťmi a aktívnych seniorov. 

Ľutina – Hanigovský hrad

Druhou možnosťou je využiť turistický chodník z obce Ľutina. Po žltej turistickej trase pešou chôdzou trvá cesta na hrad asi hodinu. Trasa nie je náročná, prechádza lúkami a lesom. Z hradu je možné pokračovať ďalej po zelenej turistickej značke do obce Hanigovce, alebo sa vrátiť k východiskovému bodu.

Severo-východné Slovensko ponúka množstvo zaujímavých pamiatok a atrakcií. Spojte návštevu Hanigovského (Nového) hradu s kúpeľným pobytom v Bardejovských Kúpeľoch a doprajte si dostatok času na preskúmanie všetkého, čo tento krásny kraj ponúka.

História Hanigovského hradu 

Počiatky Hanigovského hradu môžeme datovať do 13. storočia. V tomto období patril hrad šlachtickému rodu Mikčovcov. Na mieste kamenného hradu stál vtedy drevený hrádok. V roku 1341 sa v listinách hrad uvádza ako castrum novum Wyuar. V roku 1342 došlo ku žiadosti o prestavbu hradu do kameňa. Táto žiadosť bola priamo smerovaná kráľovi Ľudovítovi I., ktorý žiadosti aj vyhovel. 

Koncom 13. a začiatkom 14. storočia vystriedal hrad niekoľko majiteľov. V roku 1448 sa dostal do područia bratríkov. Medzi rokmi 1460-1461 bol dobitý vojskami kráľa Mateja. V prvej polovici 16. storočia Hanigovský hrad opäť zmenil majiteľov. V roku 1556 dobyli hrad vojská kráľa Ferdinanda I. pod vedením Šimona Forgáča. Následne, v roku 1557 Hanigovský hrad vyhorel. Poslednými majiteľmi hradu sa stali Martin a Gašpar Pečovskí. Hrad po požiari už nebol nikdy obnovený.

Od roku 2010 sa o areál hradu stará Občianske združenie Novum Castrum. Okolie hradu bolo vyčistené od náletovej vegetácie. Postupne sa začalo s rekonštrukciou a obnovou hradu. V roku 2013 sa OZ zapojilo do projektu Ministerstva kultúry SR a ÚPSVaR. Odkrytý bol pôvodný gotický portál, ktorý bol aj osadený. V roku 2016 sa začalo so záchranou palácovej okennej klenby.

Míľniky

  • 1341 – hrad sa v listinách uvádza ako castrum novum Wyuar, 
  • 1342 – žiadosť o prestavbu do kameňa, 
  • 1448 – hrad dobyli bratrícke vojská,
  • 1460 – 1461 – hrad dobíjajú vojská kráľa Mateja,
  • 1556 – hrad dobitý vojskami kráľa Ferdinanda I.,
  • 1557 – hrad vyhorel a nebol obnovený,
  • 2010 – vznik Občianskeho združenia Novum Castrum.

Fotogaléria

Povesť o Hanigovskom hrade

Pánom na Hanigovskom hrade sa stal Mikuláš Tarczay. Mikuláš však trpel cieľavedomosťou, nepáčilo sa mu, že jeho ostatná šľachta tešila sa na kráľovskom dvore priazni kráľa. V tom čase sa na Hanigovský hrad dostal istý páter Francesco. Votrel sa do priazne Mikuláša a spolu zosnovali plán. Tarczay vedel, že sa páter vyzná v kadejakých nečistých odvaroch. Využil páterove znalosti, aby jedovatou hubou pavučinovcom, ktorý nezanechával žiadne stopy, otrávil celú šľachtu. Zlé úmysly našťastie prerušilo povolanie kráľa do vojny s Turkom. Po smrti bol hrad darovaný Mikulášovej dcére Anne Tarczay a páter Francesco musel z hradu odísť.

Zaujímavosť

Doprava k Hanigovskému hradu z Bardejovských Kúpeľov

Vzdialenosť od Bardejovských Kúpeľov je približne 65 km, čo je pri optimálnej doprave 1 hodina. Verejné dopravné spojenie k Hanigovskému hradu je pomerne zložité, pričom je potrebné využiť prestupy v Prešove a Sabinove. Návštevu hradu preto odporúčame skôr pri vlastným vozidlom.

Hanigovský hrad je súčasťou Šarišskej hradnej cesty. Okrem tohto hradu sem patria aj ďalšie hrady, kaštiele či iné pamiatky regiónu Šariš. Obľúbené sú napríklad Zborovský hrad, Kapušiansky hrad, hrad Šariš, kaštiel v Hanušovciach nad Topľov, hrad Plaveč, kaštiel Tulčík či palác Klobučických v Prešove.

Mapa miesta

Program/Akcie

Občianske združenie organizuje rôzne akcie spojené s prezentáciou Hanigovského hradu verejnosti. Pre aktuálne informácie ohľadom podujatí kontaktujte občianske združenie alebo sledujte oficiálne stránky občianskeho združenia, ktoré uvádzame v sekcii kontakt. 

Postrehy návštevníkov

Vstupné/Cenník/Otváracie hodiny

Areál je voľne prístupný verejnosti bez poplatkov a časového obmedzenia

Video

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top