> Blog > Kúpele Slovensko > Kúpele Dudince > Výlety Dudince a okolie > Levický hrad a Tekovské múzeum

Levický hrad a Tekovské múzeum

Zrúcanina Levického hradu na do dnešných dní vypína na pahorku v meste Levice. V minulosti bol hrad dôležitým bodom fortifikačného systému, najmä v protitureckých bojoch. Dnes je hrad sídlom Tekovského múzea.

V minulosti významná pevnosť, dnes sídlo Tekovského múzea

Levický hrad tvorí neodmysliteľnú súčasť histórie mesta Levice. Jeho zrúcanina sa vypína na hradnom brale. V minulosti slúžil ako obranná pevnosť, dnes je sídlom Tekovského múzea. Návštevníci múzea majú možnosť navštíviť tri stále expozície – história hradu, archeológia regiónu a história lekárnictva.

Tekovské múzeum – expzícia o histórii hradu

Tekovské múzeum v Leviciach

Základy Tekovského múzea „položil” Jozef Nécsey, ktorý v roku 1927 daroval mestu Levice svoju rozsiahlu súkromnú zbierku historických a archeologických predmetov. Zbierka múzea sa postupne rôznymi darmi rozrastala, až sa v roku 1954 v povojnovom období múzeum presťahovalo do tzv. Kapitánskej budovy v areáli hradu Levice, kde sídli až doteraz.

Dnes v areáli Levického hradu môžeme nájsť rozšírenú stálu expozíciu, Galériu Jozefa Nécseyho, výstavnú miestnosť a koncertnú sálu a ďalšie priestory využívané najmä počas podujatí organizovaných múzeom.

Vo vonkajšom areáli hradu sa nachádzajú informačné tabule o histórii Levického hradu. V priestore juhozápadného bastiónu sa nachádza amfiteáter, ktorý bol postavený v rokoch 2005 až 2006 a je dejiskom rôznych koncertov a divadelných predstavení.

Foto/Zdroj: Exponát Tekovského múzea z expozície o histórii hradu / Múzeum Levice

Vzhľad Levického hradu v minulosti a dnes

Vstup do hradu cez južnú bránu ponad priekopu chránili dva nárožné bastióny, kazematový bastión a na západe juhozápadný bastión. Vstupnou bránou sa vstupovalo na dolný hrad. Súčasťou dolného hradu bol aj Dobóovský renesančný kaštieľ, ktorý uzatváral hradný areál z juhu. Ku kaštieľu sa pripájal Kapitánsky dom so západným bastiónom, ktorý bol pristavaný k hradbe.

V najvyššej časti hradu sa nachádzal gotický palác a delová gotická bašta. Obe stavby parili k najstarším častiam hradu. Medzi gotickým palácom a dolným hradom sa nachádzal palác stredného hradu. Delostrelecké bašty chránili Levický hrad zo štyroch svetových strán.

Hrad sa do dnešných dní zachoval v ruinách. V hornej časti hradu sa doteraz zachovali zrúcaniny gotického paláca a gotickej bašty, konštrukcie obvodových múrov, kamenné nárožné rámovanie, gotický portál, studňa a fragmenty omietok.

Fotografie

Zaujímavosť

História Levického hradu 

Levický hrad bol postavený v 2. pol. 13. storočia na strategicky vhodnom mieste. V priebehu storočí, ako aj iné hrady, často menil svojich majiteľov. V 15. storočí čelil Levický hrad útokom husitov. Hrad nedobyli, ale okolie hradu vypálili. Od 16. storočia patril hrad opäť niekoľkým významným rodom. V tomto období začali na hrade prestavby ako reakcia na turecké nebezpečenstvo.

V roku 1544 došlo k významnej udalosti pre samotný hrad. Turci zaútočili ale dobre zorganizovaná obrana hradu útok odrazila. Následne začalo prenasledovanie pod vedením Menyhárta Balassu, ktoré skončilo pri obci Skalka. V tejto bitke padlo množstvo Turkov a zvyšok bol zahnaný na útek. Odvtedy sa stal hrad jedným z dôležitých protitureckých pevností.

Levický hrad na historickej fotografii z roku 1939

Levický hrad bol následne v roku 1549 Balassovi na príkaz Ferdinanda Habsburského Mikulášom Salmom násilne odňatý, podobne ako hrady Čabraď a Sitno, a pripadol kráľovi.

Neskôr, v roku 1558 sa stal hradným kapitánom Štefan Dobó, ktorý sa zaslúžil o najvýznamnejšiu prestavbu hradu. Hrad bol prestavaný do kameňa, vystavaná bola severná obranná bašta. V dolnom nádvorí postavil renesančný kaštieľ. Vonkajšie opevnenie bolo dokončené v roku 1635. Hrad menil opäť niekoľko majiteľov.

V druhej polovici 17. storočia, v roku 1663, bol hrad Osmanmi dobytý. Turecké vojsko porazilo cisárske vojsko pod vedením Louisa Rattuita de Souchés v bitke pri Leviciach 19. júla 1664. 

Koncom 17. a začiatkom 18. storočia obsadili hrad vzbúrené vojská. Najprv hrad obsadil Imrich Thököly, dobitý bol cisárskymi vojskami a následne zničený. Opäť na neho zaútočili Rákocziovci. Zo strachu, že by bol hrad opäť dobitý cisárskymi vojakmi, bol hrad definitívne zničený.

Novodobá história hradu

V priebehu 18. a 19. storočia hrad postupne chátral a využíval sa skôr na skladovacie účely. Poslední majitelia hradu boli Schoellerovci, ktorí ho vlastnili od roku 1867 až do konca druhej svetovej vojny. V polovici 20. storočia sa stal hrad sídlom Tekovského múzea.

Foto/Zdroj: Historická fotografia Levického hradu približne z roku 1939 / Wikimedia, licencia CC / Adományozó/Donor: Konok Tamás id.

Míľniky

 • 2. pol.13. storočia – vybudovanie hradu,
 • 1318 – prvá zmienka o Levickom hrade v listinách,
 • 15. storočie – snaha o dobytie hradu husitskými vojskami,
 • pol. 15. storočia – prebiehala prestavba hradu,
 • 16. storočie a prvá pol. 17. storočia – útoky Turkov, opätovné prestavby, opevnenie sa rozširuje smerom na juh, vzniká južné nádvorie,
 • 1558 – hradným kapitánom sa stal Štefan Dobó, ktorý sa zaslúžil o najvýznamnejšiu prestavbu hradu,
 • 1571 – dokončenie Doboóvského kaštieľa,
 • 1653 – dokončenie obranného systému,
 • 2. november 1663 – dobytý levický hrad, Levice sa stávajú súčasťou Osmanskej ríše,
 • 19. júla 1664 – porážka Turkov v bitke pri Leviciach,
 • 1682 – Levický hrad obsadili vojská Imricha Thökölyho,
 • začiatok 18. storočia – hrad bol obsadený kuruckými vojskami, po niekoľkých rokoch bojov definitívne zničený, hrad stráca akúkoľvek obrannú funkciu, neskôr používaný ako skladisko,
 • 18. a 19. storočie – postupné chátranie hradu, využíval sa na skladovacie účely,
 • 30. roky 20. storočia – Schoellerovci financovali čiastočnú rekonštrukciu hradu, pristavaná nadstavba stredovekej obrannej veže,
 • 70. roky 20. storočia – rekonštrukčné práce na hrade,
 • pol. 20. storočia – vznik Tekovského múzea.

Známa osobnosť

Štefan Dobó

Štefan Dobó (1502 – 1572)

Medzi známu osobnosť, spojenú aj s hradom Levice, môžeme bezpochyby zaradiť Štefana Dobóa. Štefan Dobó sa narodil v roku 1502 a zomrel v roku 1572 na hrade v Serednie. V roku 1544 bol poverený opevňovaním Egerského hradu, neskôr sa stal jeho kapitánom. Preslávil sa najmä tým, že v roku 1552 s posádkou okolo 1500 bojovníkov a poddanými po 38 dňovom boji ubránil Eger pred osemdesiat tisícovou tureckou armádou Sultána Sulejmana I. Toto víťazstvo sa zapísalo do histórie a zapísalo tam aj Štefana Dobóa ako Herkula kresťanov.

Povesti spojené s Levickým hradom

S hradom v Leviciach sa spájajú tri najznámejšie povesti, a to O levickej bielej panej, O hradnej studni a O levických bielych husiach.

O levickej bielej pani

V roku 1330 sa Felicián Zach pokúsil o atentát na panovníka. Dôvodom bolo zneuctenie jeho dcéry kráľovým bratom Kazimírom. Atentát sa však nepodaril, nakoľko panovník, ako trest za siahnutie na jeho život, nechal vyvraždiť celú Felciánovu rodinu až do tretieho pokolenia. Kláru surovo umučili, Felciána na mieste dobodali mečmi. Jedným z popravcov bol aj levický hradný kapitán Imrich Becsey. Ten popravil na Levickom hrade ďalšiu Feliciánovu dcéru Šebe. Jej manžela nakoniec uvrhol do hladomorne a deti predal do otroctva. Odvtedy po hrade blúdi úbohý duch bielej panej, ktorý hľadá svojho manžela a svoje deti.

O hradnej studni

Hradná studňa bola vraj dejiskom mnohých popráv. Sem mali hradní páni hádzať mŕtvoly. Navyše si hradný kat mal v studni umývať svoj meč po poprave úbohej Šeby.

O levických bielych husiach

Po dobytí Levického hradu Turkami si paša zaumienil založiť hárem priamo na hrade. Poslal do dediny vojakov, aby doniesli najkrajšie dievčatá. Keď sa to obyvatelia dozvedeli, dali ženám zbrane, aby sa mohli brániť. Ale ako ich prepašovať na hrad? V tom dostal niekto výbornú myšlienku. Ženy sa obliekli do krásnych šiat a každá vzala do rúk bielu hus, ktorá mala pod krídlom ukrytú zbraň. Paša poslal svojich mužov do okolia rabovať a na hrade ostal vítať ženy sám. Tie však spod krídel vytiahli dýky a dobodali pašu na smrť. Medzi tým obsadili hrad obyvatelia podhradia. Vracajúci Turci sa veľmi čudovali, že donedávna dobytý hrad bude treba dobíjať opäť.

Doprava do Levíc z mesta Dudince

Mesto Levice je vzdialené od najbližšieho kúpeľného mesta Dudince približne 29 km. Do Levíc premáva aj autobusová doprava. Cesta trvá približne 45 minút priamym autobusovým spojením.

Trasa na Levický hrad

Levický hrad sa nachádza priamo v meste Levice. Od hlavnej autobusovej / vlakovej stanice trvá cesta peši približne 30 minút. Ak sa do Levích chystáte autom, tak zájdite k obchodnému domu Tesco, kde máte možnosť zaparkovať a pešo prejsť až k hradu.

Hrad sa nachádza oproti nákupnému centru. Prípadne máte i druhú alternatívu a môžete zaparkovať na ul. Kálmána Kittenberga (v blízkosti Obchodnej Akadémie sa nachádza parkovisko). Odtiaľto je to k hradu pešo približne dve minúty.

Mapa miesta

Program/Akcie

V Tekovskom múzeu je možné okrem stálych expozícií navštíviť aj dočasné tematické výstavy. Na hrade a v múzeu sa organizujú rôzne spoločenskovedné prednášky, vlastivedné exkurzie a iné akcie. Pre aktuálny program, prípadne dočasnú expozíciu, je potrebné sledovať aktuality na oficiálnych stránkach múzea, ktoré uvádzame v sekcii kontakt.

Vstupné/Cenník/Otváracie hodiny

Vstupné do múzea sa pohybuje v rozmedzí 1,- až 2,- €. Podrobnejšie informácie k cenníku a aktuálne otváracie hodiny nájdete na oficiálnej webovej stránke Tekovského múzea, ktorú uvádzame nižšie v časti kontakt.

Postrehy návštevníkov

Video

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top