> Blog > Kúpele Slovensko > Kúpele Dudince > Výlety Dudince a okolie > Skalné obydlia v Brhlovciach

Skalné obydlia v Brhlovciach

Skalné obydlia v Brhlovciach dokumentujú jedinečnú formu ľudového staviteľstva a bývania v regióne Hont. Ukážka autentického života obyvateľov obce je zachytená vo vysunutej expozícii Tekovského múzea v Brhlovciach. Pri návšteve dvoch najbližších miest Levíc a kúpeľného mestečka Dudince si nenechajte ujsť príležitosť navštíviť aj túto jedinečnú pamiatku ľudovej architektúry na Slovensku.

Skalné obydlia v Brhlovciach – unikát ocenený medzinárodným ocenením Europa Nostra

Skalné obydlia v Brhlovciach predstavujú unikátny komplex zachovaných obytných a hospodárskych priestorov, ktoré boli obyvateľmi vytesané priamo do skaly. Obec Brhlovce leží na južnom úpätí vulkanických Štiavnických vrchov. V okolí Hontu sa teda vytvorili výborné prírodné podmienky v súvislosti s využitím sopečnej horniny.   

Ľudia v minulosti zúročili všetko, čo im príroda ponúkla a začali spracovávať ľahko opracovateľný sopečný materiál. Zároveň využívali aj priamo usadenú horninu na vytváranie obydlí a hospodárskych budov, ktoré boli vytesané priamo do sopečného masívu. 

História vzniku prvých skalných obydlí nie je známa. Je pravdepodobné, že boli vystavané v priebehu 16. a 17. storočia ako reakcia obyvateľstva na turecké nájazdy, podobne ako skalné príbytky v Lišove a Hontianskych Tesároch, známe ako Dúpence

Skalné obydlia v uličke Šurda 

Skalné obydlia sa zachovali najmä v uličke Šurda. Obydlia pochádzajú z 18. až 20. storočia. V roku 1983 bola ulica vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.

Vysunutá expozícia Tekovského múzea – Brhlovce č.142

V roku 1992 bola usadlosť č. 142 zrekonštruovaná a sprístupnená verejnosti ako vysunutá expozícia Tekovského múzea. Celá rekonštrukcia trvala jeden rok. V roku 1994 bolo Tekovské múzeum ocenené medzinárodným ocenením Europa Nostra. Toto významné ocenenie Európskej únie je možné získať v štyroch kategóriách v spojitosti s pamiatkovou ochranou a vzdelávaním. Toto ocenenie získalo múzeum ako prvá organizácia v Slovenskej republike.

Dom č. 142 tvorí murovaný dom z konca 19. storočia s datovaním 1932 na priečelí domu. Priestory boli vysekané do skaly. Na prvom podlaží sa nachádza letná kuchyňa, komora a ukážky kamenárskych výrobkov či náradie, ktoré používali obyvatelia Brhloviec. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádza terasa a komora.

Interiér domu je zariadený tak, aby odzrkadľoval skutočný život a potreby ľudí, ktorí žili v takýchto obydliach od konca 19. storočia po 50. roky 20. storočia.

Kamenné obydlia popísal Ján Weiss

Ján Weiss bol učiteľom v Horných Brhlovciach. Od roku 1934 bol ustanovený aj prvým kronikárom obce. Pamätnú knihu obce viedol až do roku 1947. Ján Weiss popisuje skalné obydlia nasledovne :

„Domy alebo hospodárske staviská ako maštaľ humno stavajú sa len z kameňa, ktorého je tu hojne. Pokrývajú sa už len čriepom. Pod slamou je už len 5 domov, pod šindľom 1, pod eternitom 3 a pod plechom len kostol a zvonica.”

„Chudobnejší občania stavajú si domky o jednej izbietke, kuchynke, komôrke a prípadne i maštaľku si pristavia, bohatší majú 2 izby (jedna, v ktorej bývajú a druhá býva pekne zariadená, čistá, v tejto sa odbavujú rodinné slávnosti: krštenia pytačky a svadobné veselie). Majitelia bohatší majú i teplé kuchyne na zimu, pre letnejšie obdobie na dvore zvlášť postavené letné kuchyne.”

„Bohatších domy sú opatrené i gangami, v ktorých povalka a strecha spočíva na štyroch až piatich kamenných alebo tehlových ozdobných stĺpoch. Podlahy izieb najnovšie sú z dosák kuchyne vydláždené z cementových štvorcov, lebo ozdobných a barvistých šesťuholníkov bývajú, len u chudobnejších a v starších domoch sú ešte podlahy ubitá zem, ktorú gazdiná občas vyrovnáva hlinou. Obloky robia od novu uţ väčšie, bytové pomery sa vo všeobecnosti zlepšujú.”

„V čiastke obce v kúte sú ešte 2 do skaly vytesané izby, v ktorých Kalnovi poddaní bývali ostatné sú tu zavalené. Na takejto izbe boli dvere a 1 2 oblôčky. Daktoré boli z nich aj vlhké, nízke a hrozné bývanie mohli poskytovať.”

Zaujímavosť z Brhloviec

Fotografie

Doprava do Brhloviec z Dudiniec a trasa

Vďaka dobrej dopravnej dostupnosti môžete skalné obydlia navštíviť aj ak si práve užívate kúpeľný či wellness pobyt v Kúpeľoch Dudince. Obec Brhlovce je vzdialená od Dudiniec necelých 19 km.

Do obce premáva pravidelne aj autobusová doprava. Priame spojenie do obce trvá približne 20 minút podľa konkrétneho autobusového spojenia.

Skalné obydlia sa nachádzajú v centre dediny, v blízkosti obecného úradu. 

Mapa miesta

Program/Akcie

Vo vysunutej expozícii Tekovského múzea sa nachádza stála expozícia.

Otváracie hodiny/Vstupné/Cenník

Skalné obydlia sú pre verejnosť sprístupnené od apríla do októbra. Mimo sezóny, t.j. od novembra do marca podľa požiadaviek – návštevu múzea je potrebné nahlásiť na riaditeľstve Tekovského múzea v Leviciach alebo u lektorky vysunutej expozície.

Cena vstupného sa pohybuje v rozmedzí 0,50 – 1,00 €.

Video

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top