> Blog > Kúpele Slovensko > Bardejovské Kúpele > Kúpeľný park v Bardejovských Kúpeľoch

Kúpeľný park v Bardejovských Kúpeľoch

Areálu Bardejovských Kúpeľov dominuje kúpeľný park, ktorý sa postupne mení sa lesopark. Park založili už v 18. storočí, na jeho výraznej premene sa podieľal aj významný český krajinný architekt Ivan Otruba. V rámci kúpeľného parku, okrem iného, sa nachádza aj niekoľko turistických náučných chodníkov či zaujímavostí, ktoré stoja za návštevu.

Bardejovský Kúpeľný park sa pozvoľne mení na les

Bardejovské Kúpele sa môžu pýšiť mnohým, či už je to blahodárna liečivá voda, história alebo prekrásne okolie. Práve okolie podnietilo založenie a postupný vývoj kúpeľného parku v areáli Bardejovských Kúpeľov. Jeho vývojové etapy sú dodnes viditeľné a reprezentujú obdobie v ktorom vznikali. Jednotlivé prvky kúpeľného parku dovedna vytvárajú dokonalý súzvuk prírody a krajinnej architektúry. 

Hlavným zámerom pri výstavbe kúpeľného parku bolo jeho prepojenie s okolitou prírodou. Bardejovské Kúpele ležia v samostatnej mestskej časti v údolí, obklopené lesmi. Kompozícia sa odvíja od pozdĺžnej údolnej osi. Rovinatá plocha po oboch stranách údolia prechádza do svahov. V údolí je výsadba prispôsobená nižším prvkom, smerom ku svahom sa zahusťuje až pozvoľna prechádza do lesa. 

Kúpeľný les 

Kúpeľný les sa rozprestiera v okolí kúpeľov z ich južnej a severozápadnej strany. V rámci kúpeľného lesa sa vybudovali rôzne rehabilitačné chodníky ako napríklad Kyslíková dráha, ktoré nájdete na trasách lesných ciest, ktoré ho prepájajú s kúpeľným parkom.

Kúpeľný park

Kúpeľný park Bardejovských Kúpeľov spojuje všetky jednotlivé časti kúpeľov do jedného harmonického celku. V centrálnej časti kúpeľného parku prevažujú formálne záhrady. Výsadby sa koncentrujú najmä v okolí liečebných domov. Nachádzajú sa tu prevažne trávnaté plochy s udržiavanými kvitnúcimi stromami a kríkmi, tvarované živé ploty či kvetinové záhony doplnené o drobnú záhradnú architektúru v podobe fontán, lavičiek či sôch. 

Zeleň v Bardejovských Kúpeľoch 

Zeleň v Bardejovských Kúpeľoch reprezentujú rôzne druhy flóry, ktorých výber a údržbu ovplyvňujú zásady záhradnej krajinnej tvorby. Medzi jednotlivými časťami kúpeľného parku zeleň tvoria v prevažnej miere trávnaté plochy a skupiny stromov a krov. Príjazdovú cestu do kúpeľov lemujú po oboch stranách aleje storočných líp. 

Medzi výrazné druhy, ktoré sú zastúpené v Bardejovských Kúpeľoch, patrí ľaliovník tulipánokvetý (Liriodendron tulipifera), araukárie a ďalšie dendrologické unikáty.

Pavilón Ľudový prameň 

Hoci sa v Bardejovských Kúpeľoch nachádza 8 využívaných prameňov, k dispozícii pre verejnosť je len Pavilón Ľudový prameň, ktorý je zaradený aj medzi národné kultúrne pamiatky. Pavilón vybudovali v roku 1958 až 1959. Významným a ústredným bodom pavilónu je kráčajúca žena obklopená rastlinami a vtákmi, ktorá bola vytvorená technikou sgrafito. Ľudový prameň sa nachádza pri východnom vstupe do kúpeľného parku v blízkosti Kostola sv. Kríža.  

Fotogaléria

Súčasťou kúpeľného parku v Bardejovských Kúpeľoch sú náučné chodníky

Súčasťou kúpeľného parku sú aj náučné chodníky. Návštevník areálu Bardejovských Kúpeľov môže navštíviť Lesnícky náučný chodník Čierna mláka, ktorého východiskový bod sa nachádza nad jazerom. Tu si môže zvoliť spomedzi troch okruhov, ktoré sú rozdelené podľa náročnosti. 

Naprieč kúpeľným parkom prechádza aj náučný chodník Sisi a jej zastavenia. Na jednotlivých zastaveniach návštevník spozná históriu Bardejovských Kúpeľov a krásy kúpeľného parku. 

Na samom konci areálu Bardejovských Kúpeľov sa nachádza Skanzen – Múzeum ľudovej kultúry, ktoré reprezentuje ľudové staviteľstvo históriu a kultúru dvoch etník, slovenského a rusínskeho.

Náučné chodníky majú rôzny charakter, návštevník si môže medzi nimi zvoliť. K dispozícii sú nenáročné trasy v podobe prechádzok vhodné pre rodiny s deťmi a seniorov či o čosi náročnejšia turistika. Na určitých miestach nájdete aj posedenia s ohniskami a možnosťou opekania. Ak však dostanete na chuť okúsiť niečo iné, môžete využiť ponuku hotelových kaviarní či reštaurácie. 

Výlet s deťmi môžete zakončiť oddychom v bazéne, či spojiť s pobytom pre rodiny s deťmi v Bardejovských Kúpeľoch a užiť si tak spoločne nezabudnuteľné rodinné chvíle.

História kúpeľného parku Bardejovských Kúpeľov

Areál parku sa rozkladá na ploche vyše 30 hektárov. Upravený kúpeľný park Bardejovských Kúpeľov, ktorého podstatnou časťou je historický park, má rozlohu 7,30 hektára. Zriadený bol v polovici 18. storočia. Väčšina ostatných parkových úprav sa realizovala v priebehu 19. a 20. storočia. V roku 1972 prebehla prestavba, počas ktorej bola vybudovaná moderná kolonáda s hudobným pavilónom, ktorá bola prvou stavbou svojho druhu na Slovensku. V rámci parkov boli vybudované architektonické a umelecké diela. 

Na výraznejšej premene parku sa podieľal krajinný architekt profesor Ivan Otruba, ktorý vytvoril komplexnú štúdiu o úprave celého areálu. Niektoré projekty boli aj uskutočnené, ako napríklad záhrada pri paláci Alžbeta, kúpeľné údolie, okolie kúpeľnej kolonády či Lávka priateľstva, ktorá je súčasťou náučného chodníka Sisi a jej zastavenia. Zároveň vypracoval aj zoznam drevín a návrh na ich taxonomické označenie v teréne.

Fotogaléria historických pohľadníc

Doprava do Bardejovských Kúpeľov

Do Bardejovských Kúpeľov pravidelne premáva linka MHD ( číslo 1. a číslo 2.) a autobusové spojenie z autobusovej stanice v Bardejove. Pokiaľ cestujete autom, záchytné parkovisko, ako aj zastávka autobusu, sa nachádzajú na začiatku areálu kúpeľov.

Mapa miesta

Program/Akcie

V priestore kúpeľného parku sa koná každoročne mnoho akcií či kultúrnych podujatí. Pre aktuálne informácie je potrebné navštíviť oficiálnu stránku Bardejovských Kúpeľov.

Postrehy návštevníkov

Vstupné/Cenník/Otváracie hodiny

Areál je voľne prístupný verejnosti bez poplatkov a časového obmedzenia.

Video

Mohlo by vás zaujímať

 

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top