> Blog > Kúpele Slovensko > Kúpele Dudince > História kúpeľov v Dudinciach

História kúpeľov v Dudinciach

Kúpele v Dudinciach patria k najmladším na Slovensku. Napriek tomu je ich história bohatá. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete ,ako sa vyvíjali kúpele v Dudinciach od najstarších čias po súčasnosť. Napriek mladému ich mladému veku, je história kúpeľov v Dudinciach pestrá.

Objavenie liečivých prameňov v Dudinciach

Víla Dudinka, ochrankyňa a patrónka prameňov, podľa miestnej povesti, zachránila vďaka liečivým prameňom život syna rímskeho vojvodcu. Či už dudinské minerálne vody objavili práve Rimania nevedno. S určitosťou vieme povedať, že okolie travertínového kopca Gestenec, kde pramene vyvierajú, obývali ľudia už od praveku.

Ako prvý spomína dudinské minerálne pramene Juraj Wernher vo svojej práci „Správa o podivuhodných vodách Uhorska” z roku 1549. Dudinské minerálne vody po prvýkrát oficiálne spomenul profesor Henrich Johan von Crantzom v roku 1777. Vo svojom diele o zdravotných prameňoch ich uvádza ako teplé liečivé pramene Gyogy.  

Koncom 19. storočia preskúmali dudinské pramene odborníci Viedenského zemepisného ústavu a neskôr pracovníci Banského geologického ústavu. Na základe prieskumov uznali dudinské vody za liečivé v roku 1894. Od tohto roku sa začali využívať na liečebné účely. Práve tu sa začala písať história kúpeľov v Dudinciach, aké poznáme dnes.

Kúpele v Dudinciach počas 20. storočia

Najvýznamnejšou postavou v dejinách Dudiniec bol gróf Hugo Oberndorf. Ten dal v roku 1900 postaviť prvý nekrytý bazén. Následne kúpeľ slúžil do roku 1935. V roku 1907 dal nájomca prameňov Filip Gutmann vykresať do travertínu kúpeľ v západnej pramennej sústave na silne zapáchajúcom prameni. Ten následne dostal názov Malý kúpeľ. 

Od roku 1916 bol nájomcom prameňov Koloman Brázzay z Budapešti. V roku 1918 urobil vrt v dnešnom kúpeľnom bazéne, ktorý nazval Veľký kúpeľný. Pramene mal v držaní až do roku 1921, kedy všetky nájomné práva, ktoré mal od grófa Oberndorfa, odovzdal Júliusovi Unterbergerovi. Nový nájomca postavil väčší termálny bazén. Unterberger bol nájomcom prameňov a kúpeľov až do viedenskej arbitráže v roku 1938, kedy Dudince zostali Slovensku a Šahy pripadli Maďarsku. 

Fotografie

História kúpeľov v Dudinciach od 2. svetovej vojny až do súčasnosti

Po 2. svetovej vojne a po opätovnom zničení kúpeľov vybudovali v Dudinciach jednoposchodový kúpeľný dom s kapacitou 22 postelí a s malou balneoterapiou. Počas znárodnenia v roku 1948 začala v Dudinciach ožívať výstavba. V rokoch 1957 – 1958 vystavali murovanú vstupnú budovu na otvorenom kúpalisku a predĺžil sa väčší bazén. Malý bazén bol zrušený. 

V rokoch 1953 – 1956 sa uskutočnil hydrogeologický prieskum s cieľom získať výdatnejší zdroj prírodnej minerálnej liečivej vody, čo sa podarilo v západnej pramennej skupine vrtom S-3. V roku 1953 vznikli Československé štátne kúpele v Dudinciach.

Po roku 1960 začal ozajstný rozmach mesta. Začalo sa s výstavbou moderných kúpeľných domov a podnikových rekreačných zariadení. V roku 1962 bol postavený liečebný dom Rubín, v roku 1970 Smaragd, v roku 1970 Krištáľ (dnes Balneoterapia Krištáľ, súčasť kúpeľného domu Rubín) a v roku 1986 Sitno (v roku 1991 premenovaný na Diamant).  

Dudince získali štatút kúpeľného mesta 11. mája 1983. Kúpele v Dudinciach v roku 1953 patrili pod Československé štátne kúpele, neskôr v roku 1991 pod Slovenské liečebné kúpele. V súčasnosti patria liečebné domy Rubín, Smaragd a Minerál neštátnej spoločnosti Kúpele Dudince, a.s. a hotel Diamant štátnej spoločnosti SLOVTHERMAE Kúpele Diamant Dudince, š.p..

Zaujímavosti

 • V Kúpeľoch Diamant nájdete takzvaný prezidentský apartmán, kde sa môžete ubytovať sa aj v súčasnosti. Pomenovanie prezidentský dostal na základe toho, že tu bol ubytovaný bývalý prezident Slovenskej republiky Michal Kováč. Ten tu zotrval až niekoľko týždňov. Apartmány boli v tej dobe vybavené samostatnou kuchyňou a dokonca aj výťahom, preto nie je prekvapením, že sa tu ubytovávali významné osobnosti z kultúrneho a politického sveta.
 • Výstavba a dokončenie liečebného domu Rubín v Dudinciach, ktorý započal svoju oficiálnu prevádzku v roku 1966, predstihla dokonca aj slávny projekt liečebného ústavu Balnea Palace (1970) v Piešťanoch. Bol to trochu paradox, pretože architektonický projekt Rubína vychádzal práve zo spomínaného projektu piešťanských kúpeľov.

Míľniky

 • 1549 – ako prvý spomína dudinské minerálne pramene Juraj Wernher;
 • 1777 – prvá oficiálna zmienka o prameňoch u profesora Henricha Johana von Crantz;
 • 1890 – pramene sú skúmané odborníkmi Viedenského zemepisného ústavu;
 • 23.1.1894 – dudinské minerálne vody sú dekrétom úradne uznané za liečivé a terén okolo kopca Gestenec je vyhlásený za chránené pásmo;
 • 1900 – vlastník prameňov Hugo Oberndorff stavia prvý otvorený kúpeľ vo východnej pramennej sústave;
 • 1907 – nájomca prameňov Filip Gutmann stavia Malý kúpeľ v západnej pramennej sústave;
 • 1916 – nájomcom prameňov aj kúpeľa je Koloman Brázzay z Budapešti;
 • 1918 – Brázzay vŕta pri dnešnom kúpeľnom bazéne, ktorý nazýva Veľký kúpeľný;
 • 1921 – Brázzay predáva nájomné práva Júliusovi Unterbergerovi;
 • 1935 – zaniká kúpeľ postavený grófom Oberndorffom;
 • 1938 – Viedenská arbitráž (Dudince zostávajú Slovensku a Šahy pripadajú Maďarsku);
 • 1. a 2. svetová vojna – kúpele sú značne poškodené;
 • 1948 – znárodnenie kúpeľov;
 • 1953 – 1956  – vrt S-3 (nový výdatný zdroj prírodnej minerálnej liečivej vody);
 • 1953 – Československé štátne kúpele v Dudinciach;
 • 1957 – 1958 – postavená terajšia murovaná vstupná budova na otvorenom kúpalisku, predĺženie väčšieho bazénu, malý bazén zrušený;
 • 1960 – výstavba moderných kúpeľných domov a podnikových rekreačných zariadení;
 • 1962 –  výstavba liečebného domu Rubín;
 • 1970 – výstavba liečebného domu Smaragd a Krištáľ (dnes Balneoterapia Krištáľ, súčasť kúpeľného domu Rubín); 
 • mája 1983 – Dudince získavajú štatút kúpeľného mesta;
 • 1986 – výstavba Sitna (v roku 1991 bol hotel premenovaný na Diamant).

Doprava

Dudincami prechádza cesta prvej triedy I/66 a cesta E77. V meste je zabezpečená autobusová doprava a súkromná preprava osôb taxislužbami. Autobusová stanica sa nachádza v centre mesta. Hoci sa v meste nachádza aj železničná stanica, vlaky tu nepremávajú. 

Parkovanie

Monitorované parkovisko bez úhrady leží od liečebných domov približne 150 m. Vlastné spoplatnené parkovisko sa nachádza pred liečebným domom Rubín, Smaragd a Diamant. Cena parkovného sa môže líšiť, môže byť zadarmo, zahrnutá v cene alebo je parkovné potrebné uhradiť na mieste pobytu.

Mapa miesta

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top