> Blog > Kúpele Slovensko > Kúpele Piešťany > Výlety Piešťany a okolie > Múzeum socializmu a studenej vojny

Múzeum socializmu a studenej vojny

Múzeum socializmu a studenej vojny sa nachádza v bývalom kryte civilnej ochrany sedem metrov pod zemou v obci Alekšince. Mnohí prejdú okolo neho bez toho, aby vedeli, čo sa v malom dome pri lese skrýva. Ukrýva v sebe vstup do veliteľského stanovišťa, ktorý sa pretvoril na múzeum.

Expozície Múzea socializmu a studenej vojny

Múzeum socializmu a studenej vojny nájdeme v obci Alekšince, ktorá leží medzi Nitrou a kúpeľným mestom Piešťany. Podzemný úkryt tvorí asi 40 miestností s rôznym technologickým vybavením, ktoré je dodnes funkčné.

Veliteľské stanovište malo jeden bojový vstup z budovy a jeden núdzový výlez. Najväčšiu časť krytu zaberá miestnosť bojového velenia. Obklopujú ju kancelárie jednotlivých služieb a skupín – vyhodnocovacia, informačná, zdravotná a veterinárna skupina, rada obrany, prieskumná skupina.

Prvá časť expozície prezentuje podzemný úkryt, jeho technické vybavenie a činnosti, ktoré v ňom prebiehali počas studenej vojny. Nachádza sa v nej rádiové i školiace stredisko, telefónna ústredňa, miestnosť pre spojárov, filtračná, odmorovacia a protihluková jednotka, kabínky telefonistov, odpočiváreň, sklad, výstroj i výzbroj. Medzi ďalšie miestnosti patrí ďalekopisná ústredňa, spisovňa, ošetrovňa, izolačka, kuchyňa, jedáleň, sklad a WC. 

Druhá časť expozície približuje návštevníkom prostredníctvom exponátov a informačných panelov atmosféru a charakter studenej vojny. Nachádzajú sa v nej artefakty z rokov 1948 až 1990. 

História Múzea studenej vojny v Alekšinciach

Kryt v Alekšinciach vznikol v roku 1964. Podliehal najvyššiemu stupňu utajenia. Plnil funkciu Hlavného veliteľského stanovištia štábu CO Západoslovenského kraja. Má rozlohu asi 350 m2. Bol vybudovaný z liateho betónu a armovanej ocele tak, aby odolal tlakovej vlne po výbuchu atómovej bomby a seizmickým otrasom pri zemetrasení. Prežijete tu aj svetelné a radiačné žiarenie.

Do roku 1989 slúžil ako školiace zariadenie civilnej ochrany a armády a podliehal najprísnejšiemu stupňu utajenia. Občania, ktorí tu pracovali, boli pod prísahou mlčanlivosti. Pokiaľ by prísahu porušili, mohli dostať trest až 25 rokov, alebo mohli byť odsúdení aj za vlastizradu a špionáž na trest smrti. Žiaľ, nemáme dostatok informácií o tom, čo sa v kryte v skutočnosti dialo, ani od obyvateľov obce, ani zo Štátneho archívu v Nitre a Ústavu pamäti národa. Predpokladáme, že tu boli schopní odpočúvať nielen obyvateľov ČSR, ale aj nepriateľské mocnosti iných štátov. 

Po roku 1990 ho prebralo Ministerstvo vnútra. V roku 2000 ho obec Alekšince odkúpila od Ministerstva vnútra SR. Tá ho v roku 2017 dala do prenájmu občianskemu združeniu Klub ČSĽA Kolíňany. 

Míľniky

  • 1964 vybudovaný kryt v Alekšinciach;
  • 1989 do tohto roku slúžil kryt ako školiace zariadenie civilnej ochrany a armády a podliehal najprísnejšiemu stupňu utajenia;
  • 1990 kryt prebralo Ministerstvo vnútra;
  • 2000 obec Alekšince odkúpila kryt od Ministerstva vnútra SR;
  • 2017 obec Alekšince dala  kryt do prenájmu občianskemu združeniu Klub ČSĽA Kolíňany.

Zaujímavosti

Fotografie

Doprava do Múzea socializmu a studenej vojny

Obec Alekšince je vzdialená od Nitry približne 13 km smerom na Hlohovec. Z Nitry sem premáva aj priamy autobusový spoj. Vystúpiť musíte na zastávke Alekšince, rázcestie, odkiaľ je to k budove múzea už len 4 min. pešo. Asi 15 minút od múzea sa nachádza aj železničná stanica.

Ako sa dostať z Piešťan do Múzea socializmu a studenej vojny v Alekšinciach

V prípade, že si chcete počas vášho pobytu v Piešťanoch zaspomínať na časy minulé, či obohatiť deťom vedomosti z dejepisu, tak toto múzeum je pre vás to pravé. Múzeum socializmu a studenej vojny leží asi 40 km južne od Piešťan.

Ak sa vyberiete autom, dovedie vás sem cesta II/507 z Piešťan do Hlohovca a odtiaľ cestou II/513 sa dostanete priamo až k múzeu. Neodbočte hneď doľava do obce Alekšince, ale pokračujte ešte niekoľko metrov ďalej a po ľavej strane bude brána so vstupom k domu, kde je vchod do múzea. Pri ideálnej premávke vám cesta zaberie okolo 40 minút.

Premáva sem priamy autobusový spoj, cesta do Alekšiniec potrvá okolo 1,5 hodiny. Dostanete sa sem aj vlakom, avšak je potrebné rátať s prestupom v Leopoldove.

V Piešťanoch a okolí môžete navštíviť aj ďalšie pamiatky, ktoré sa dotýkajú vojenskej tématiky, ako napríklad piešťanské Vojenské historické múzeum, alebo Múzeum a mohylu M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom.

Parkovanie

Parkovanie je možné v blízkosti múzea.

Mapa miesta

Program/Akcie

Konajú sa tu aj akcie ako napr. Deň otvorených dverí.

Otváracie hodiny/Vstupné/Cenník

Prehliadku krytu je potrebné dohodnúť vopred telefonicky, dozviete sa tam aj aktuálnu výšku vstupného. Telefónne číslo nájdete v sekcii kontakt, kde uvádzame oficiálnu stránku na združenie, ktoré kryt spravuje od roku 2017.

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top