> Blog > Kúpele Slovensko > Kúpele Dudince > Výlety Dudince a okolie > Želiezovce – pamiatky mesta, história a zaujímavosti

Želiezovce – pamiatky mesta, história a zaujímavosti

Mestečko Želiezovce, kedysi sídlo generácii Esterházyovcov, je drobný turistický klenot južného Slovenska. Objavte kostol s rímskym sarkofágom, Soví zámoček, alebo čo má svetoznámy cukrár Sacher spoločné s týmto miesto. Ste zvedaví? Ponúkame tu ešte viac zaujímavosti a tipov na návštevu Želiezoviec.

Dvaja slávni Franzovia na jednom mieste

Historicky najvýznamnejšou pamiatkou, okrem kostola sv. Jakuba a Esterházyovského kaštieľa, je klasicistická budova Sovieho zámočku. Soví zámoček nechal vybudovať Ján Karol Esterházy v roku 1822. Jednoduchá stavba bola postavená ako samostatne stojaci objekt, ktorí slúžil ako ubytovanie pre hostí grófa. Franz Schubert v Sovom zámočku prebýval počas svojej druhej návštevy Želiezoviec po dobu 4 mesiacov. 

So Sovím zámočkom sa spája aj svetoznámy viedenský kuchár a cukrár Franz Sacher. Franz Sacher prijal pozvanie od manželky Jána Karola Esterházyho, aby tu pracoval ako šéfkuchár. 

Kaštiel Eszterházyovcov

Barokový kaštieľ Esterházyovcov, ktorý bol postavený v roku 1720, sa nachádza uprostred parku. Kaštieľ je pravouhlého pôdorysu s centrálnym nádvorím. Hlavné priečelie z prednej strany dopĺňa portikus s tympanónom. Kaštieľ donedávna chátral, avšak v súčasnosti prebieha jeho postupná obnova.

Anglický park Franza Schuberta

Anglický park, ktorý obklopuje areál kaštieľa, bol vybudovaný v prvej polovici 19. storočia. Jeho pôdorys bol nepravidelný, vysadených tu bolo mnoho rôznorodých rastlín či drevín. Podľa Franza Schuberta sú dokonca pomenované aj duby vysadené v blízkosti kaštieľa.

V súčasnosti je Želiezovský park chráneným areálom vyhláseným v roku 1984 v správe štátnej ochrany prírody Ponitrie. Predmetom ochrany je ochrana historického parku v obci Želiezovce, ktorý pôvodne niesol meno nemeckého hudobného skladateľa Franza Schuberta.

Hrobka Esterházyovcov

Uprostred cintorína sa nachádza hrobka rodiny Esterházyovcov. Hrobka bola postavená začiatkom 19. storočia. Pochovaná je v ňom dcéra grófa Esterházy, Karolína Esterházy. Ostatní členovia boli pochovaní inde.

Kostol sv. Jakuba ukrýva rímsky sarkofág

Rímskokatolícky kostol sv. Jakuba v Želiezovciach bol pôvodne postavený ako gotická jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou a vežou na severnej strane lode. Vznik výstavby je datovaný do tretej štvrtiny 14. storočia. Z roku 1388 pochádzajú pozoruhodné fresky s náboženskou tematikou (Spor o dušu zomrelého, postavy sv. Barbory a sv. Apolónie, svätci, Vir dolorum a Veraikon). 

Následné prestavby kostola prebehli v 15. a 18. storočí. Roku 1902 bol kostol poškodený zemetrasením a v priebehu 2. svetovej vojny bombardovaním. Od roku 2014 prešiel kostol rekonštrukciou a pamiatkovo-historickým výskumom.

Rímsky sarkofág

Nevšednou súčasťou kostola je rímsky sarkofág, ktorý tvorí obetný stôl hlavného oltára. Podľa informácií mal sarkofág z Budína (v období rímskej ríše sa tu nachádzalo významné rímske mesto Aquincum) doniesť Juraj Bencsey. Rímsky sarkofág, ako hovorí latinský text na jeho prednej strane, patril sýrskemu občanovi a veteránovi druhej légie Aeliovi Domitiovi. Sarkofág po stranách dopĺňajú dve postavy v odeve rímskeho vojaka v rozjímavom rozpoložení. 

Ak vás zaujíma pohyb Rimanov na území Slovenska aj viac, spojte prehliadku sarkofágu s návštevou neďalekých kúpeľov v Dudinciach, kde sa pri pri prechádzke po náučnom chodníku Dudinské travertíny, dostanete až k prírodným Rímskym kúpeľom.

Soví zámoček – Mestské múzeum a pamätná izba Franza Schuberta

Mestské múzeum sa nachádza v priestoroch tzv. Sovieho zámočku. V roku 1824 tu bol ubytovaný počas svojej druhej návštevy Želiezoviec rakúsky hudobný skladateľ Franz Schubert. Do roku 2009 tu bola vysunutá expozícia pod správou Tekovského múzea v Leviciach. Od roku 2010 po rekonštrukcii, prešla pod správu mesta Želiezovce pod názvom Mestské múzeum a pamätná izba Franza Schuberta. V súčasnosti je múzeum pod správou občianskeho združenia CASTELLUM ZELIZ.

V expozícii sa nachádzajú rôzne exponáty z histórie Želiezoviec. V jednej z miestností sú prezentované archeologické nálezy prevažne Želiezovskej kultúry, ale i nálezy z doby bronzovej, železnej a rímskej, až do obdobia sťahovania národov.

V druhej miestnosti sú umiestnené predmety spojené s rodinou Esterházyovcov, ktorých letným sídlom bol neďaleký kaštieľ, či Franzom Sacherom. V tejto časti výstavy môže návštevník obdivovať dobový klavír.

Tretia miestnosť prezentuje obdobie prvej a druhej svetovej vojny. Posledná miestnosť na poschodí je venovaná životu a dielu hudobného skladateľa Franza Schuberta.

Fotogaléria

História Želiezoviec

História obce od praveku po stredovek

O významnom osídlení mesta a jeho okolia v minulosti dosvedčujú početné archeologické nálezy. Archeológmi bola táto skupina nálezov označená ako Želiezovská skupina. Želiezovská skupina bola nositeľom a pokračovateľom kultúry neolitickej západnej lineárnej keramiky. Keramika, ktorá bola charakteristická pre túto skupinu, sa vyznačovala rytým a maľovaným ozdobným ornamentom.

Veľká časť nálezov, ktorá bola objavená na prelome 19. – 20. storočia, bola uložená v Želiezovciach. Príkladom je zbierka manželky Jána Kherndla (bol správcom želiezovských majetkov grófa Augustína Breunnera). Neskôr sa táto archeologická zbierka dostala do Národného múzea v Bratislave.

Prvá písomná zmienka o Želiezovciach – Selyz, pochádza z roku 1274. Pôvodne obec patrila Hunt-Poznanovcom, od roku 1347 patrila časť obce Becseyovcom. Postupom storočí sa život v Želiezovciach rozmáhal, o čom značia aj súpisy obyvateľov či zmienky o škole. 

História Želiezoviec od novoveku po súčasnosť

Najväčší rozkvet Želiezoviec bol spojený s rodinou Esterházy. Gróf Ján Karol Esterházy si ako svojho osobného kuchára pozval Franza Sachera, vynálezcu svetoznámej Sacherovej torty, a ako učiteľa hudby pre svoje dve dcéry známeho hudobného skladateľa Franza Schuberta. Obaja páni zasiahli do histórie Želiezoviec. Po smrti grófa sa Mária Esterházy vydala za grófa Breunnera. Esterházyho panstvo prešlo v roku 1854 do rúk Breunnerovcov. Kaštieľ bol ich majetkom až do roku 1944. 

Medzi rokmi 1922 až 1932 sa obec stala jedným z centier revolučného hnutia poľnohospodárskych robotníkov a maloroľníkov. V rokoch 1938 – 1945 boli Želiezovce pripojené k Maďarsku. Pri prechode frontu bola obec značne zničená, zabitých bolo 200 obyvateľov. Počas 2. svetovej vojny boli veže oboch kostolov ustupujúcimi nemeckými vojskami vyhodené do povetria. Reformátsky kostol bol zničený úplne, kostol sv. Jakuba utrpel značné škody. 

Míľniky

 • neolit – osídlenie ľudom Želiezovskej skupiny;
 • 1274 – prvá písomná zmienka o osade Selyz;
 • 1347 – časť obce prechádza do vlastníctva Becseyovcov;
 • 14. storočie – výstavba gotického kostola sv. Jakuba;
 • 19. storočie – rodina Esterházyovcov nechala postaviť kaštieľ s anglickým parkom, hrobku a Soví zámoček, dnes charakteristické pamiatky Želiezoviec;
 • 1854 – panstvo prechádza vydajom do rodiny grófa Breunnera;
 • druhá sv. vojna – zničenie mesta vojakmi, poškodenie kostola sv. Jakuba.

Historické fotografie

Známe osobnosti

Juraj Becsey Vesszös Želiezovský 

Juraj Becsey Vesszös Želiezovský bol jedným z troch synov Imricha Becseyho, levického hradného pána a tekovského župana. Práve jeho otec dal sťať na Levickom hrade Šebe, dcéru Felciána, ako odplatu za pokus o vraždu kráľa, čím si posilnil vplyv na panovníckom dvore. Juraj Becsey, ktorý si k menu písal Vesszös Želiezovský, sa narodil pravdepodobne v roku 1326 a zomrel v roku 1364. Po otcovi zdedil hodnosť hradného kapitána a tekovského župana. 

Väčšinu života prežil v Želiezovciach. Počas odvelenia do Apúlie nahonobil veľký majetok, ktorý si pod kráľovskou ochranou prepravil do Budína. Na prevoz do Želiezoviec slúžil už spomínaný rímsky sarkofág, ktorý bol ukradnutý z Aquica. Juraj Becsei nechal prestavať aj pôvodný kostol. Po jeho smrti sa pokračovalo na stavbe želiezovského kostola. V tomto období tu boli namaľované pozoruhodné fresky. 

Franz Schubert

Franz Schubert bol jeden z najvýznamnejších rakúskych skladateľov. Narodil sa 31. januára 1797 vo Viedni a zomrel 19. novembra v roku 1828. Hovorilo sa o ňom ako o najmelodickejšom skladateľovi. Franz Schubert prežil búrlivý život, ktorý bol predčasne ukončený chorobou. Z jeho pozostalosti sa dodnes zachovali mnohé diela.

Franz Sacher

Franz Sacher bol viedenským šéfkuchárom a cukrárom, pôvodcom tzv. Sacherovej torty. Koláč bol vytvorený v roku 1832 na dvore kniežaťa Metternicha. Syn Franza Sachera, Eduard Sacher, ktorý bol rodákom zo Želiezoviec, vylepšil koláč čokoládovou polevou a marhuľovou marmeládou. Sacherova torta je považovaná za jednu z najznámejších kulinárskych špecialít Viedne. Eduard Sacher bol aj zakladateľ siete reštaurácií a hotela Sacher, ktorá je zároveň jediným registrovaným držiteľom originálneho receptu.

Zaujímavosti

 • Soví zámoček bol vybudovaný pri príležitosti druhej návštevy Franza Schuberta, ktorý prijal pozvanie grófa Esterházyho, aby vyučoval jeho dve dcéry. Počas prvej návštevy v roku 1818 bol ubytovaný Franz Schubert priamo v kaštieli, počas jeho druhej návštevy v roku 1824 bol ubytovaný v Sovom zámočku.
  Pýtate sa, aký bol na to dôvod? Jednoduchý. Vo vtedajšej spoločnosti sa nepatrilo, aby bol slobodný mladý učiteľ hudby ubytovaný tam, kde dve mladé dámy.
  Svoje pomenovanie dostal po dodnes viditeľnom vyobrazení sovy ako znaku múdrosti, ktorá sa nachádza na čelnej strane zámočku.
 • Franz Schubert niekoľko svojich skladieb venoval Karolíne Esterházy, do ktorej bol tajne zaľúbený. Jednou z nich je známe Okteto F-dur.
 • Jeden z dubov, ktoré sa nachádzajú v parku, bol zapísaný do celoslovenskej ankety Strom roka 2010. Ocenený bol 3. miestom. Vysoký je 20 metrov a obvod kmeňa má 570 centimetrov.
 • V kostole sv. Jakuba možno doteraz vidieť 3 zachránené fresky zo 14. storočia. A práve na jednej z nich je detailne pravdepodobne zobrazený súd s Jurajom Becseiom Vesszösom Želiezovským.
 • V roku 1932 zanikla jedna stredoeurópska rarita. Mohutný 700-ročný peň duba, do ktorého bola vysekaná miestnosť tzv. Drevený kaštieľ, bol pod náporom vetra zničený.

Doprava 

Mesto Želiezovce je od okresného mesta Levice vzdialené 24 km. Do mesta premáva pravidelne autobusová doprava. Autobus zastavuje na niekoľkých autobusových zastávkach.

Vďaka dobrej dopravnej dostupnosti je návšteva pamiatok v Želiezovciach obľúbeným výletným miestom pre klientov, ktorí si vychutnávajú liečebný pobyt v Kúpeľoch Dudince a nielen ich. Dudince sú ideálnym východiskovým bodom pre podnikanie zaujímavých výprav na prieskum pamiatok z regiónu Hontu, ako napríklad vojenská pevnosť Bzovík alebo skalné obydlia v Dúpencoch.

Doprava do Želiezoviec z Dudiniec

Mesto Želiezovce je od kúpeľného mesta Dudince vzdialené približne 36 km. Cesta autom trvá 35 minút. Pokiaľ nemáte k dispozícii vlastnú dopravu do Želiezoviec z Dudiniec premáva aj vlakové a autobusové spojenie. Upozorňujeme, že je potrebný minimálne jeden prestup v Leviciach alebo v Šahách a časová náročnosť cesty môže byť až dve hodiny. 

Parkovanie

Parkovanie je v meste vyhradené na určených parkovacích zónach.

Postrehy návštevníkov

Trasa

Väčšina pamiatok sa nachádza v centre mesta v Želiezovskom parku, v areáli kaštieľa či v jeho blízkosti. Kostol sv. Jakuba sa nachádza na Námestí sv. Jakuba.

Mapa miesta

Program/Akcie

Mesto Želiezovce pravidelne usporadúva rôzne kultúrno-spoločenské a športové podujatia a tradičné Dni mesta. Pre aktuálne informácie ohľadom podujatí je potrebné navštíviť oficiálnu webovú stránku mesta, ktorú uvádzame v sekcii kontakt. 

Vstupné/Cenník

Aktuálny cenník vstupného pre deti, dospelých, seniorov aj skupiny nájdete na oficiálnej webovej stránke Želiezoviec, ktorú uvádzame nižšie v sekcii kontakt.

Otváracie hodiny

Múzeum je otvorené denne, avšak pokiaľ máte záujem o prehliadku je potrebné kontaktovať poverenú osobu mailom alebo telefonicky.

Aktuálne otváracie hodiny počas pracovných dní aj víkendov nájdete na oficiálnej webovej stránke Želiezoviec, ktorú uvádzame nižšie v sekcii kontakt.

Video

Želiezovce – história a zaujímavosti

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top