> Blog > Kúpele Slovensko > Kúpele Číž > Výlety Číž a okolie > Zaniknuté kúpele na Gemeri v okolí Rimavskej Soboty

Zaniknuté kúpele na Gemeri v okolí Rimavskej Soboty

Územie Gemera patrilo v minulosti k významným centrám kultúry. Vďaka bohatstvu prírodných zdrojov tu vznikli aj mnohé významné kúpeľné centrá. Spoznajte s nami jedinečné zaniknuté kúpele na Gemeri v Hodejove a Hajnáčke.

Gemerský región

Juhom stredného Slovenska až k maďarským hraniciam sa tiahne rozmanité územie Gemera. V 19. storočí sa spojil s regiónom Malohont, centrálnym mestom sa tak stala Rimavská Sobota. Región Gemer sa rozkladá južne a východne od Rimavskej Soboty, severne a západne od mesta sa nachádza región Malohont. 

Okrem známych kúpeľov v Číži, ktoré aj v súčasnosti vítajú každoročne mnohých kúpeľných hostí, tu fungovali v minulosti aj ďalšie. Žiaľ, dnes tieto kúpele patria k zaniknutým, informácie o nich nám podávajú len historické zmienky či dobové pohľadnice alebo rytiny. 

Zaniknuté kúpele v Hajnáčke

Obec Hajnáčka leží na južnom Gemeri, na hraniciach s Maďarskom, v okrese Rimavská Sobota. Minerálna voda v Hajnáčke bola známa už od roku 1813. Sírnu, železitú vodu využívali pri liečbe rôznych ochorení, ako napríklad kožných ochorení, reumatických ochorení či na liečbu žalúdočnej kyseliny.

História kúpeľov v Hajnáčke

Prvá zmienka o kúpeľoch v Hajnáčke pochádza z roku 1843. Zriadený tu bol kúpeľný dom a malý hotel pre kúpeľných hostí. K dispozícii bola aj reštaurácia. O hajnáčskej minerálnej vode sa písalo v roku 1859 ako o silnej liečivej vode, ktorá mala dokonca lepšie liečebné účinky ako voda v Sobranciach či v kúpeľoch Sliač. 

V roku 1862 sa v kúpeľoch nachádzali dve kúpeľné budovy. Posledná zmienka o kúpeľoch pochádza z roku 1885. Kúpele zanikli ešte skôr, ako sa objavili prvé pohľadnice. O ich výzore nám podáva informácie zachovaná dobová tlač a niekoľko rytín.

Hoci kúpele v Hajnáčke zanikli už pomerne dávno a ani minerálna voda už nie je k dispozícii, táto malá obec na juhu Slovenska má mnohé čo ponúknuť. Zaujímavá je napríklad turistika na hrad Hajnáčka, ktorý by ste pri návšteve rozhodne nemali vynechať.

Zaniknuté kúpele v Hodejove – jedinečné liečebné zariadenie na území Uhorska

Obec Hodejov leží v južnej časti okresu Rimavská Sobota. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1280. Prameň uhličito-zemitej slabo železnatej kyselky bol známy už v 18. storočí. Pôvodne sa voda používala pri pitných kúrach, neskôr sa začala ohrievať a používať ako liečivý kúpeľ. Liečila srdcovo-cievne ochorenia alebo ochorenia premeny látok.

Zaujímavosť z Hodejova

História kúpeľov v Hodejove

Hodejovská minerálna voda sa spomína už v roku 1813, v inom diele zas môžeme nájsť zmienku o kúpeľoch už z roku 1792. Na prelome 19. a 20. storočia bol pre kúpeľných hostí v Hodejove  k dispozícii kúpeľný dom a 11 vaní, kde sa poskytovali parné a minerálne kúpele. V tomto období boli hodejovské kúpele len kúpeľmi regionálneho charakteru bez väčšej investície. Nemali stáleho lekára, ale k dispozícii bol obvodný lekár. Zaznamenané boli aj pokusy o plnenie vody do fliaš, ale pre rýchly úbytok voľného kysličníka uhličitého s ňou nebolo možné obchodovať.

Najväčší rozmach hodejovských kúpeľov

Najväčší rozmach dosiahli kúpele v Hodejove v prvom desaťročí 20. storočia až do prvej svetovej vojny. Tlač kúpele popisovala ako jedinečné liečebné zariadenie na území Uhorska. Tento titul dostali skrz využívanie Lahmannovej metódy liečenia (metóda spočíva v dodržiavaní zdravej výživy a cvičení na čerstvom vzduchu v kombinácii s hydroterapiou).

Kúpeľní hostia mali k dispozícii vaňové a parné kúpele, pričom parné kúpele patrili medzi jedinečné svojho druhu. Pre hotelových hostí bola k dispozícii kúpeľná budova ako aj samostatná hotelová budova, reštaurácia či krytá kolkáreň. Pravidelne sa tu organizovali koncerty, tanečné večery, zábavy či slávnostné otvorenie a ukončenie kúpeľnej sezóny.

Zánik hodejovských kúpeľov

Kúpele v Hodejove boli po druhej svetovej vojne znárodnené. Poškodené a zničené objekty neboli obnovené. Pokus o záchranu nastal v roku 1951, keď si objekty kúpeľov prenajalo Spotrebné družstvo Jednota v Rimavskej Sobote. Opravený bol kúpeľný dom a začalo s kúpeľmi vo vaniach v zohriatej železnatej vode. 

K dispozícii bol aj hotel a reštaurácia. Kúpeľný charakter kúpeľov sa však úplne stratil. Posledná bodka za hodejovskými kúpeľmi nastala v sedemdesiatych rokoch 20. storočia, keď aj táto možnosť využitia účinkov hodejovskej liečivej vody zanikla.

V súčasnosti areál kúpeľov stojí, no jeho sláva je dávno zabudnutá. Kúpeľné budovy čakajú na svojho nového majiteľa, jedna z nich sa dokonca využíva ako hostinec. Obec Hodejov je známa tiež aj vďaka nálezu významného pokladu z doby bronzovej, ktorý si môžete pozrieť v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote, či zaniknutým hradom. 

Fotografie

Mapa miesta

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top