Žakýlsky hrad a Žakýlske pleso

Pozostatky gotickéhol hradu Žaký sa nachádzajú na turistickej trase náučného chodníka Žakýlske pleso. Aj keď Žakýlsky hrad ostal viditeľný viac-menej už len v teréne a kde tu môžeme objaviť jeho nepatrné zvyšky, turistika k tomuto zabudnutému miestu spríjemní popoludnie. Neďaleko sa nachádza Žakýlske pleso, po ktorom je náučný chodník pomenovaný. 

Žakýlsky hrad je súčasťou náučného chodníka Žakýlske pleso

V chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy sa nachádza prírodná pamiatka Žakýlske pleso a reliéfne zvyšky gotického hradu Žakýl. Obe pamiatky sa nachádzajú neďaleko obce Podhorie, v okrese Banská Štiavnica. Na hrad a k plesu vedie turistický náučný chodník Žakýlske pleso. 

Hrad Žakýl a jeho história

O Žakýlskom hrade sa zachovalo len málo informácií. Hrad pravdepodobne postavili v priebehu 13. storočia, podobne ako okolité strážne hrady (Šášov, Revište a iné), ktoré chránili obchodné cesty a banské mestá. Pravdepodobne plnil rovnakú funkciu ako tieto hrady. Dispozíciou je podobný hradu Rudno nad Hronom či Breznica, no rozlohou bol väčší. Stál na strategickom mieste, pričom mal vizuálne spojenie s hradom Teplica nad kúpeľným mestom Sklené Teplice, Sitnom a Zvolenským hradom. 

Archeologické nálezy naznačujú využívanie objektu ešte v 15. storočí. Hrad sa nepriamo spomína v roku 1560, kedy sa spomína ako starý hrad. V tomto období Žalkýsky hrad stratil svoju funkciu. 

Historické zmienky sú skúpe aj na informácie, kedy a za akých okolností hrad zanikol. Bližšie informácie o stavebnej histórii by mohol priniesť až komplexný archeologický a historický výskum. 

Vzhľad hradu v minulosti a súčasnosti

Areál hradu tvoril horný hrad a predhradie. Na čelnej strane horného hradu, ktorý mal pretiahnutý pôdorys, nad vstupnou bránou stála hranolová veža a na protiľahlej západnej strane palác. V strede nádvoria sa nachádzala cisterna. Pozdĺž južného múru boli hospodárske budovy. Šijová priekopa oddeľovala horný hrad od ostatnej plochy hrebeňa, pričom chránila predhradie. Podobne ako horný hrad bolo i predhradie obohnané kamenným múrom, ktorý ostal viditeľný.

V súčasnosti sú pozostatky hradu pozorovateľné v teréne. Zachovali sa nepatrné pozostatky múrov, hradných terás a priekop uprostred lesa. Veža sa zachovala v podobe sutinového kužeľa. V areáli hradu sa nachádzajú aj dve zasypané banské štôlne.

Žakýlske pleso 

Žakýlske pleso je malé prírodné jazero, ktoré sa nachádza v blízkosti Žakýlskeho hradu. Jazero vzniklo v prírodnej depresii vo vulkanických horninách z treťohôr a je jediným prírodným jazerom v okolí Banskej Štiavnice. Žakýlske pleso je spolu s okolitou prírodou od roku 1986 zapísané do zoznamu prírodných pamiatok Slovenska. Ochrana sa sústredí na vzácne vodné a močiarne biotopy.

Fotogaléria

Zaujímavosti

Zmienky o hrade nachádzame aj u Andreja Kmeťa v jeho diele Sitno a čo z neho vidieť. Kmeť popisuje cestu na hrad, kadiaľ vraj nosili striebornú rudu z Kremnice do Banskej Štiavnice. Zároveň hrad poskytoval útočisko na noc. Niektorí historici sa na základe toho domnievajú, že hrad Žakýl mohol mať aj ochrannú funkciu pri transporte drahých kovov, pocestní tu mohli pravdepodobne ostať v nočných hodinách.

Trasa na hrad

Trasa na hrad je totožná s trasou náučného chodníka Žakýlske pleso. Cesta na hrad trvá približne jednu hodinu.

Žakýlsky hrad je súčasťou Pohronskej hradnej cesty. Ide o turistickú cestu dlhú 60 km, ktorá spája 16 pamiatok v okolí Hrona. Jej súčasťou sú napríklad aj Zvolenský zámok a kláštor v Hronskom Beňadiku, či ďalšie okolité hrady.

Náučný chodník Žakýlske pleso

Náučný chodník Žakýlske pleso začína v obci Podhradie. Celková dĺžka náučného chodníka je 6,9 km a čas potrebný na prejdenie približne 3,5 hodiny. Náučný chodník má 9 zastavení. Informačné panely sprostredkúvajú návštevníkom informácie o prírode, hospodárstve, histórii obce, Žakýlskom plese, či o histórii hradu Žakýl. Celková trasa je mierne náročná, určená pre zdatnejších turistov, aktívnych seniorov a pre rodiny s väčšími deťmi.

Doprava k Žakýlskemu hradu

Hrad Žakýl leží len pár kilometrov od kúpeľov v Sklených Tepliciach. Výstup na hrad preto môžete spojiť s wellness pobytom v sklenoteplických kúpeľoch a dopriať si tak dostatok času aj na prieskum zvyšných strážnych hradov.

Obec Podhorie leží od najbližších kúpeľov v Sklených Tepliciach približne 7,5 km. Cesta autom trvá 10 minút.

Ak nemáte k dispozícii osobnú prepravu, do obce Podhorie pravidelne premáva aj verejná doprava. Celková časová náročnosť cesty je 11 minút, podľa spojenia. Zastávka autobusu sa v obci Podhorie nachádza v centre obci, v blízkosti pošty a potravín, kde je aj východiskový bod náučného chodníka Žakýlske pleso. 

Parkovanie

Parkovanie nie je zabezpečené, odporúčame ponechať auto na verejnom pozemku obce. V blízkosti autobusovej zastávky, vedľa detského ihriska, sa nachádza menšia odstavná plocha pre automobily. 

Postrehy návštevníkov

Mapa miesta

Vstupné/Cenník/Otváracie hodiny

Areál je voľne prístupný verejnosti bez poplatkov a časového obmedzenia. 

Video

Žakýlsky hrad – história a zaujímavosti

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top