Záhorské múzeum v Skalici

Záhorské múzeum v Skalici ako prvé národne orientované múzeum na Slovensku založila súkromná osoba – nadšený zberateľ ľudových výrobkov, dr. Pavol Blaho. Ak sa chcete dozvedieť viac o malebnom záhorskom regióne, neváhajte a navštívte Záhorské múzeum, ktoré vám priblíži jeho históriu. Uvidíte aj pôvodnú časť múzea, ktorú projektoval významný slovenský architekt Dušan Jurkovič. K múzeu prislúcha 7 vysunutých expozícií.

Múzeum v budove kultúrneho domu Dušana Jurkoviča

Záhorské múzeum v Skalici vzniklo vďaka Mudr. Pavlovi Blahovi, ktorý zbieral po Záhorí ľudové výrobky, výšivky, náradie, ale aj keramiku. Neskôr sa začal zaoberať aj myšlienkou prezentácie ľudového umenia na Záhorí. V roku 1905 bol vďaka nemu otvorený kultúrny dom na námestí.

Kultúrny dom bol postavený podľa projektu architekta Dušana Jurkoviča. Dodnes môžete obdivovať nielen farebnú fasádu budovy s figurálnou mozaikovou výzdobou, ale aj pôvodné priestory, ktoré slúžili a stále slúžia potrebám múzea. 

Po smrti dr. Pavla Blahu návštevnosť múzea poklesla a jeho rozvoj stagnoval. V roku 1952 bolo múzeum zriadené ako Okresné vlastivedné múzeum. Odkúpenie priestorov a zbierok od Blahovej rodiny bolo doriešené až v roku 1966. Od roku 1965 vystupuje múzeum pod svojím súčasným názvom Záhorské múzeum a jeho zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj.

Stála expozícia Záhorského múzea s bohatým zbierkovým fondom

Stála expozícia Záhorského múzea vznikla v roku 2005 pri príležitosti storočnice múzea v obnovených priestoroch, pričom obsahuje 63 000 predmetov a 23 000 kníh. 

Múzeum sa člení na viacero častí. Stála expozícia sa nachádza v pôvodných priestoroch kultúrneho domu Dušana Jurkoviča na 1. poschodí a od roku 1989 aj v renesančnom poschodovom meštianskom dome, ktorý je známy ako Mittákovský dom. Pôvodne to bol dom grófov Pálffyovcov z Erdődu.

Pôvodné priestory na poschodí kultúrneho domu 

Pôvodné priestory na poschodí kultúrneho domu predstavovali ilúziu ľudového domu a aj preto boli ponechané bez podstatných zmien. Aj preto majú vysokú muzeálnu hodnotu. Nachádza sa tu aj galéria maliara Júliusa Koreszku.

Záhorské múzeum – Blahovská izba
 • Vstupná časť – vo vstupnej časti nájdeme veľkoplošnú mapu Záhoria s 85 záhorskými mestami a obcami;
 • Blahovská izba – je venovaná zakladateľovi múzea Dr. Pavlovi Blahovi. Je tu zároveň umiestnená aj jeho pôvodná zbierka západoslovenských džbánkarských výrobkov z konca 17. a ž 19. storočia (viď. obrázok, zdroj: Záhorské múzeum Skalica);
 • Národopisná časť – sa venuje vinohradníctvu, poľnohospodárskej, ale aj domáckej výrobe na Záhorí;
 • Archeologická časť – sa venuje archeologickému výskumu na Záhorí;
 • Historická časť – podáva historický obraz o Záhorí. Venuje sa aj slobodnému kráľovskému mestu Skalica, historickým remeslám, Habánom na Záhorí, náboženskému životu, ale aj podnikateľským aktivitám šľachty na Záhorí. 

Zaujímavosti

 • Zrod muzeálnych aktivít na Záhorí je spojený s osobou skalického rodáka a historika Franka Víťazoslava Sasinka v rokoch 1876 – 1881.
 • Dušan Jurkovič, rodák z Myjavy, bol slovenský architekt a aj autor mnohých stavieb. Projektoval nielen kultúrny dom v Skalici, určený aj pre potreby Záhorského múzea, ale mnoho ďalších stavieb. Jeho vrcholným dielom je Mohyla M. R. Štefánika. Jeho meno sa spája aj s českými kúpeľmi Luhačovice, kde naprojektoval niekoľko kúpeľných stavieb vrátane hotelov Jurkovičov dom **** a Garni Jestřábí ***.

Vysunuté expozície Záhorského múzea

Záhorské múzeum pozostáva zo 7 vysunutých expozícií. 

 1. Rotunda svätého Juraja, Skalica;
 2. Múzeum v Kopčanoch;
 3. Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča, Sobotište (nájdete ho v Nyáriovskom kaštieli);
 4. Expozícia dejín, Prietrž (Dom bojových a revolučných tradícií);
 5. Pamätná izba Jozefa Miloslava Hurbana, Hlboké;
 6. Rodný dom Jána Hollého, Borský Mikuláš;
 7. Habánsky dom, Veľké Leváre.

Fotogaléria a mapa rozmiestnenia vysunutých expozícií

Míľniky

 • 1905 otvorený kultúrny dom na námestí vďaka dr. Pavlovi Blahovi pre potreby múzea;
 • 1952 múzeum zriadené ako Okresné vlastivedné múzeum;
 • 1965 múzeum vystupuje pod súčasným názvom ako Záhorské múzeum;
 • 1966 doriešená otázka odkúpenia priestorov a zbierok múzea od Blahovej rodiny;
 • 1989 stála expozícia Záhorského múzea sídli v Mittákovskom dome.

Doprava

Skalica je záhorské mesto na západnom Slovensku v Trnavskom kraji. Od mesta Hodonín je vzdialené 12 km, od mesta Holíč 6 km a od Senice 23 km. Do Skalice vedie cesta II/426, ktorá prechádza centrom mesta. 

V meste premáva nielen MHD, ale aj medzinárodná regionálna linka z Hodonína a Veselí nad Moravou. Železničná stanica Skalica slúži aj ako pohraničná prechodová stanica na hranici s Českom. V Skalici sa nachádza vnútrozemský prístav, ktorý slúži prevažne na rekreačnú plavbu. Na plavbu po Baťovom kanáli sa môžete vydať až do českých Otrokovíc. 

Ako sa dostať do Záhorského múzea v Skalici z kúpeľov Smrdáky

Záhorské múzeum v Skalici leží len 20 km od kúpeľov Smrdáky. Návštevu Záhorského múzea v Skalici preto môžete spojiť aj s oddychom v kúpeľoch Smrdáky.

Z cesty III/1148 vedúcej z kúpeľov Smrdáky sa napojte na cestu III/1146 vedúcu do mesta Skalica. Z cesty III/1146 prejdete v meste na Koreszkovu ulicu. Na prvom kruhovom objazde odbočte na prvý výjazd na ulicu Štefánikovu. Záhorské múzeum nájdete napokon v centre mesta na Námestí Slobody.   

Parkovanie

Parkovanie je možné priamo pred múzeom a v okolitých uliciach.

Mapa miesta

Program/Akcie

Záhorské múzeum organizuje rôzne podujatia a výstavy.  Za zmienku stojí celoslovenské podujatie Noc múzeí.

Postrehy návštevníkov

Vstupné/Cenník/Otváracie hodiny

Vstupné sa pohybuje od 1 do 1,50 €. Záhorské múzeum je otvorené denne. Počas víkendov na telefonickú objednávku, minimálne 3 dni vopred.

Aktuálny cenník vstupného a otváracie hodiny počas pracovných dní aj víkendov nájdete na oficiálnej webovej stránke Záhorského múzea, ktorú uvádzame nižšie v sekcii kontakt. V prípade, že máte záujem navštíviť vysunuté expozície múzea, prosím postupujte podľa pokynov, ktoré nájdete na oficiálnych stránkach múzea.

Video

Navštívte najstaršie múzeum v Trnavskom kraji – Záhorské múzeum v Skalici

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top