Vígľašský zámok

Vígľašský zámok patrí medzi najznámejšie zámocké hotely na Slovensku. V prekrásnom novozrekonštruovanom hoteli The Grand Vígľaš sa môžete ubytovať alebo ho navštíviť ako turista a prezrieť si jeho areál. Nevynechajte príležitosť spoznať slávne sídlo Dračieho rádu na Slovensku.

Zámocký hotel je zapísaný v zozname Národných kultúrnych pamiatok

Hotel The Grand Vígľaš sa nachádza nad obcou Vígľaš neďaleko okresného mesta Zvolen a Kúpeľov Sliač. V minulosti bol zámok ruinou, v súčasnosti bol prestavaný na hotel zámockého typu. Zámok bol pôvodne postavený na výbežku kopca Javorie, ktorý obteká riečka Slatina, na mieste pôvodného slovanského hradiska a neskoršieho kláštorného objektu.

Zrekonštruovaná ruina hradu premenená na moderný hotel

Ruiny zámku Vígľaš boli odkúpené od obce súkromným investorom v roku 2007. Následne začala realizácia rekonštrukcie. V roku 2009 sa zahájila obnova, ktorá bola ukončená v roku 2013. Vígľašský zámok rekonštruovali podľa dobových záznamov a nákresov z budapeštianskych archívov. Pri rekonštrukcii bol použitý aj pôvodný materiál, zachované pozostatky boli zakomponované do novej stavby. 

V roku 2014 bol zámok slávnostne otvorený pod názvom hotel The Grand Vígľaš****. Hotel v súčasnosti ponúka ubytovanie a wellness služby, konajú sa tu rôzne verejné, súkromné či firemné podujatia.

Fotografie

História Vígľašského zámku

Najstaršia história hradu siaha až do slovanského obdobia. Pôvodne na mieste Vígľašského zámku stálo hradisko. Neskôr bolo toto hradisko premenené na kláštor. 

14. storočie a vznik zámku vo Vígľaši

Hradné sídlo na Vígľaši začal stavať syn kráľa Karola Róberta z Anjou, Ľudovít I. Sídlo však dokončil Žigmund Luxemburský, ktorý ho prestaval poľovnícky zámok. O existencii kráľovského zámku sa dozvedáme z listiny kráľa Žigmunda z roku 1390, kde sa Vígľaš spomína ako castro Wegles. 

Kráľ Žigmund v roku 1424 daroval rozsiahle majetky vrátane Vígľašu svojej druhej manželke Barbore. Neskôr sa zámok dostáva do rúk Jodokovi Justovi z Kusavy, prívržencovi Jána Jiskru. Za vlády Mateja Korvína sa na zámku konali časté poľovačky.

Zámok Vígľaš v období od protitureckých bojov až do 18. storočia

Vígľaš, Justus van den Nypoort, 1686, OGD

V druhej polovici 16. storočia zohral zámok významnú úlohu v protitureckých bojoch. K zámku bolo postavené opevnenie so štyrmi nárožnými vežami. Na zámku sa zdržiavala stála vojenská posádka. V roku 1577 vígľašskí obrancovia len s námahou odrazili útok početného vojska. Následne po útoku bolo opevnenie zámku opravené, rozšírilo sa západné predhradie a vybudované boli dve delové bašty. Turkom sa ho nikdy nepodarilo dobiť. 

Začiatkom 17. storočia sa zámku na prechodný čas zmocnili povstalci Štefana Bočkaja. Neskôr prešiel zámok do súkromného vlastníctva feudálnych rodín (Csákyovcom a Eszterházyovcom). Esterházyovci zámok v polovici 18. storočia prestavali v barokovom slohu. Od roku 1905 vlastnil zámok arcivojvoda Fridrich Habsburský, ale už v roku 1918 prešiel majetok do vlastníctva nového Československého štátu.

Fotografia vpravo: Vígľaš, Justus van den Nypoort, 1686, OGD, zdroj: webumenia.sk/dielo/SVK:OGD.T_526

Obdobie druhej svetovej vojny až súčasnosť

Vo februári 1945 využili nemecké jednotky priestor Vígľaša na obranu, čo malo pre zámok katastrofálne následky. Zámok bol zničený, rozobraný domácim obyvateľstvom. Následne zámok chátral až do roku 2007 kedy ho odkúpil investor a začal s jeho postupnou rekonštrukciou. V roku 2014 bol zámok slávnostne otvorený pod novým názvom The Grand Vígľaš.

Vzhľad zámku v minulosti

Zámok mal pravidelný pôdorys s rozmermi 60 x 85m. Vstupnou bránou sa vstupovalo do predhradia. Južnú stranu vymedzovala hradba. Vnútorný dvor obkolesovali z troch strán obytné krídla. Reprezentačné, ale i obytné miestnosti, sa sústredili na poschodí severného a východného krídla. Na južnom konci krídla bola umiestnená kaplnka. V predhradí sa nachádzali hospodárske stavby. Súčasťou zámku boli aj obranné kruhové a nárožné delové bašty.

Historické podoby Vígľašského zámku

Míľniky

  • 14. storočie – prestavba kláštorného objektu na poľovnícky zámok;
  • 16. storočie – protiturecké boje, udržiavaná stála vojenská posádka;
  • začiatok 17. storočia – zámok sa dostal na krátky čas do područia protihabsburských povstalcov;
  • 1945 – zámok je po prechode frontu zničený;
  • 2007 – súkromný investor kupuje zámocké ruiny;
  • 2009 – kompletná rekonštrukcia ruín zámku;
  • september 2014 – otvorenie zámku ako moderného kongresového hotela The Grand Vígľaš.

Vígľašský zámok – sídlo Dračieho rádu

Insignia Dračieho rádu

Vígľašský zámok bol jedným zo sídel a miestom stretnutí Dračieho rádu. Rytiersky rád bol založený 12. decembra 1408 kráľom Žigmundom Luxemburským podľa vzoru Rádu svätého Juraja, ktorý bol ako prvý svetský rytiersky rád v Európe založený Karolom Róbertom z Anjou. Poslaním členov rádu bol boj proti Turkom a ochrana kresťanstva a boj proti husitom. Žigmund členstvom v ráde odmeňoval lojálnych šľachticov.

Rytieri rádu sa tešili popularite a Dračí rád patril vo svojej dobe k jedným z najvýznamnejších rádov. Prijatie do rádu sa stalo vysokým vyznamenaním. Po Žigmundovej smrti stratil Dračí rád na svojej vážnosti, hoci sa jeho ikonografia zachovala na erboch niekoľkých šľachtických rodov. 

Okrem Žigmunda a jeho manželky boli v ráde také významné osobnosti ako napríklad poľský kráľ Vladislav II. Jagelovský, valašský vojvoda Vlad III., Albrecht Habsburský či Stibor zo Stiboríc, ktorému patril Beckovský hrad.

Členovia rádu museli nosiť insígnie stočeného draka stále na odeve. Valašský princ Vlad II. dostal podľa symbolov rádu dokonca prezývku Dracul a jeho syn Vlad III., ako syn svojho otca, prezývku Draculea čiže dráčik. Predlohou Stokerovho románu Dracula bola práve historická postava Vlada III.

Obrázok: Insignia Dračieho rádu Zdroj: wikimedia. org, licencia CC / NoPunIn10Did

Trasa k zámku Vígľaš

V obci Vígľaš sa je potrebné odbočiť pri Obecnom úrade z hlavného ťahu doprava a prejsť cez most na Podhorskú ulicu, a následne až na Zámockú ulicu, ktorá vás už dovedie priamo k zámku.

Doprava

Zámok Vígľaš sa nachádza uprostred stredného Slovenska. Je ľahko dostupný zo všetkých krajských miest. Banská Bystrica je od zámku vzdialená 30 km, Zvolen 13 km. Cez Vígľaš prechádza cesta č. 16 smerom do Lučenca a Zvolena. 

Užiť si noc na zámku môžete vďaka pestrej ponuke wellness pobytov v hoteli The Grand Vígľaš**** aj vy. Prípadne môžete návštevu zámku spojiť s pobytom v niektorých z neďalekých kúpeľov. 

Ako sa dostať k Vígľašskému zámku z kúpeľov Sliač

Vďaka dobrej dopravnej dostupnosti je návšteva Vígľašského zámku obľúbeným výletom aj pre klientov užívajúcich si liečebný pobyt v sliačskych kúpeľoch. Zámok je vzdialený od kúpeľov Sliač približne 18 km. Cesta autom vám zaberie 20 minút. Zo Sliača je potrebné vydať sa smerom na Zvolen, vo Zvolene pokračovať smerom na Zvolenskú Slatinu až do obce Vígľaš.

Z kúpeľov Sliač premáva pravidelne verejná doprava. Je však potrebné prestupovať vo Zvolene. Najvýhodnejšie je cestovať z kúpeľov Sliač vlakom (zastávka Sliač – Kúpele) a vo Zvolene prestúpiť na autobus. Cesta trvá približne 40 minút podľa zvoleného spojenia. Najbližšia zastávka je Vígľaš, Jednota, z ktorej trvá cesta na zámok približne 9 min.

Ako sa dostať k Vígľašskému zámku z kúpeľov Busno

Navštíviť ich môžete aj z Kúpeľov Brusno, ktoré sú od Vígľašského zámku vzdialené približne 45 km, cesta autom vám zaberie 50 minút. Z Brusna je potrebné pokračovať po ceste č. 66 smerom do Banskej Bystrice. Za Slovenskou Ľupčou odbočiť do Šalkovej a pokračovať na Môlču, cez Hornú a Dolnú Mičinú, až do Zvolenskej Slatiny. Tu sa napojíte na cestu č. 16 smerom na Vígľaš. 

Cestou tam, či späť sa môžete pristaviť aj pri kaštieli v Dolnej Mičinej a pri kostole sv. Martina v Čeríne.

Do Vígľaša z Brusna premáva aj verejná doprava. Ideálne spojenie je autobusom, s jedným prestupom v Banskej Bystrici. Cesta môže trvá približne hodinu aj 20 minút. 

Ako sa dostať k Vígľašskému zámku z kúpeľov Sklené Teplice

Kúpele Sklené Teplice sú od Vígľašského zámku vzdialené približne 50 km, cesta autom vám zaberie 41 minút. Zo Sklených Teplíc je potrebné pokračovať smerom na Hliník nad Hronom. Za Lehôtkou pod Brehmi sa treba napojiť na rýchlostnú cestu R1 (spoplatnený úsek), pokračovať cez Zvolen až do Vígľaša. Odporúčame cestovať autom vzhľadom na množstvo prestupov a časovú náročnosť verejnej dopravy. 

Parkovanie

Parkovanie je zabezpečené hneď vedľa zámku na parkovisku. Ak by bolo parkovisko obsadené je možné parkovať popri ceste.

Mapa miesta

Program/Akcie

V areáli zámku Vígľaš sa pravidelne konajú rôzne podujatia. V priestore zámku je možné usporiadať kongres, svadbu alebo iné spoločenské podujatie. 

Aktuálne informácie ohľadom podujatí nájdete na oficiálnej webovej Vígľašského zámku, ktorú uvádzame nižšie v sekcii kontakt.

Postrehy návštevníkov

Prehliadka Vígľašského zámku/Otváracie hodiny/Vstupné

Zámok Vígľaš je v súčasnosti prístupný aj širokej verejnosti. Bezplatný je vstup do areálu zámku, na vstupné nádvorie a hradby. Ak si chcete prezrieť zámok z vnútra, prehliadka s odborným výkladom je možná za poplatok. Sprievodca návštevníkov prevedie vnútorným nádvorím, kaplnkou, malou a veľkou rytierskou sálou so zbierkou replík stredovekých zbraní. 

Na prehliadku sú vyhradené určité časy, vstup do zámku je v skupinách. Minimálny počet osôb pre uskutočnenie prehliadky zámku sú 4 osoby. Pre návštevníkov je sprístupnená asi jedna tretina zámku.

Otváracie hodiny sa môžu líšiť v závislosti od sezóny alebo jednotlivých dní. Cena vstupného do Vígľašského zámku sa pohybuje v rozmedzí od 3,00 € do 5,00 €.

Aktuálne otváracie hodiny a cenník vstupného pre deti, dospelých, seniorov aj skupiny nájdete na oficiálnej webovej Vígľašského zámku, ktorú uvádzame nižšie v sekcii kontakt.

Video

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top