> Blog > Kúpele Slovensko > Kúpele Piešťany > Výlety Piešťany a okolie > Hrad Tematín – história, trasa, zaujímavosti

Hrad Tematín – história, trasa, zaujímavosti

Hrad Tematín, národná kultúrna pamiatka a ruina stredovekého hradu z 13. storočia, je dominantou Stredného Považia. Je obklopený nádhernou prírodou a ponúka krásne výhľady. Leží na jednom z vrchov pohoria Považský Inovec a patrí medzi jeden z najvyššie položených hradov na Slovensku.

História hradu Tematín

Oblasť stredného Považia bola čo sa týka osídlenia atraktívna aj vďaka teplým prameňom v Piešťanoch, úrodnej nive rieky Váh a miernej klíme. Archeologické nálezy v tejto oblasti dokazujú, že ľudia si tu zakladali sídla už od nepamäti. Jasnými dôkazmi sú slovanské hradiská – Veľkomoravský dvorec Ducové – Kostolec, slovanské hradisko Valy v Bojnej, ale aj hradisko na Marháte, kde sa zachoval kostolík rotunda sv. Juraja

Po vpáde Tatárov v rokoch 1241-1242 bola krajina zničená, populácia klesla o viac ako polovicu. Aj preto sa kráľ Belo IV. snažil o jej obnovu. Začal stavať kamenné hrady, ktoré by potom lepšie odolali útoku nepriateľa naproti dovtedajším dreveným opevneniam. V tejto súvislosti vznikol aj hrad Tematín. Spolu s ním vznikli v tomto období aj stovky ďalších, medzi nimi Čachtice, Beckov, Topoľčiansky hrad a mnohé iné. Slúžili na ochranu hraníc Uhorska pred nepriateľom.

Prvé zmienky o hrade Tematín sú z roku 1270. Hrad bol centrom panstva, zahŕňajúceho niekoľko dedín ležiacich na ľavom brehu rieky Váh. Uhorsko sa v druhej polovici 13. storočia nachádzalo v stave vážnej krízy. Situácia sa zhoršila za vlády posledných dvoch Arpádovcov Ladislava IV. a Ondreja III. Krajina bola v úplnom rozklade. Ovládalo ju niekoľko magnátskych mocenských zoskupení, ktoré využívali bezvládie v krajine na vlastné obohacovanie sa. 

Na našom území bol najmocnejším feudálom Matúš Čák Trenčiansky, ktorý mal vo svojej moci takmer celé západné a stredné Slovensko, aj tematínske panstvo. V tomto čase vznikla na tematínskom panstve osada Lehota a neskôr Nová Lehota a zaniknutá Piešťanská Lehota. Po vymretí Arpádovcov sa začali boje o trón. Novému kráľovi a zakladateľovi novej dynastie na uhorskom tróne, Karolovi Róbertovi Anjuovi, sa podarilo obsadiť majetky Matúšovej domény a nastolil v krajine poriadok. 

Rod Ujlakyovcov na hrade

V roku 1348 Ľudovít I. Veľký daroval do vlastníctva panstvo Tematín magistrovi Vavrincovi, zvanému Tót a jeho trom synom Mikulášovi, Levkušovi a Bartolomejovi z rodu Ujlakyovcov. Kráľ Ľudovít v roku 1349 donáciu potvrdil privilégiom, kde za svoje zásluhy získali bratia do dedičného vlastníctva hrad Tematín aj jeho príslušnosti, konkrétne dediny Hrádok, Piešťany, Horná Streda, Lúka, Modrová, Modrovka, Moravany, Banka, Ducové, Hôrka, Mošovce. Lehota a Ratnovce. 

Rodina Ujlakyovcov získala neskôr do dedičného vlastníctva aj panstvo Hlohovec, ktoré bolo istý čas aj ich sídlo. Avšak Tematínsky hrad takýto význam nenadobudol. Hrad a panstvo im spravovali poverení správcovia z radov drobnej a strednej šľachty z okolia Tematína, ale aj z oblasti Chorvátska, odkiaľ Ujlakyovci pochádzajú.  V roku 1524 vymrel rod Ujlakyovcov po meči a preto prepadli všetky majetky rodu aj s hradom a panstvom Tematín do rúk kráľa.

Ďalší majitelia Tematínskeho hradu

Kráľ Ľudovít II. sa snažil získať finančné prostriedky na zabezpečenie obrany proti tureckému nebezpečenstvu. Avšak kráľ Ľudovít odovzdal v roku 1524 panstvo Tematín za 25 000 zlatých do zálohy hlavnému kráľovskému taverníkovi Alexejovi Turzovi z Betlanoviec. Tým sa panstvo dostalo asi na 100 rokov do rúk ďalšiemu významnému rodu. Takisto vlastnili tematínske panstvo až do chvíle, kým nevymreli po meči.

Po dlhoročných sporoch získal hrad Stanislav Thurzo. Hrad opevnil a pribudli aj dve nové bašty. Po vymretí Stanislavovej rodovej vetvy v roku 1636 pripadli majetky kráľovskej komore. Koncom 17. storočia hrad patril Bercsényiovcom. V roku 1665 sa údajne na hrade narodil jeho posledný vlastník Mikuláš Bercsényi, ktorý bol počas Rákócziho povstania jeho druhým najvýznamnejším predstaviteľom. V roku 1710 cisárske vojsko pod vedením generála Heistera začalo obliehanie hradu. Hrad bol poškodený. 

Posledná písomná správa je súpis majetku hradu z roku 1721, kde je uvedené, že na hrade už nie je nič a dokonca ani posádka.

Do dnešnej doby sa zachovali obvodové murivá hradu. Od roku 2007 prebieha rekonštrukcia aj vďaka dobrovoľníkom občianskeho združenia a rôznym projektom. 

Hrad Tematín dnes

Ide o ruinu v pravom slova zmysle, avšak je upravená rukami dobrovoľníkov, ktorí ju zakonzervovali. Prístupová cesta k hradu sa udržiava, pod hradbami nájdete prístrešok, či niekoľko ohnísk, kde si môžete opekať, prípadne spraviť piknik a oddýchnuť si. Nebezpečné cestičky sú opatrené výstrahou.

Za výhľadom je potrebné vyjsť do najvyšších častí hradu. Za vstupnou bránou do hradu sa nachádza priestrannejšie nádvorie. Tu nájdete aj bufet, ktorý je však zrejme v prevádzke len sporadicky, víkendy a cez prázdniny. Na hrade sa nachádza aj hradná útulňa, ktorá slúži pre zamestnancov, resp. dobrovoľníkov, ktorí pracujú na hrade. Veža hradu Tematín je čiastočne sprístupnená. Nájdete tu aj pamätnú tabuľu Mikuláša Bercsényiho, posledného hradného pána. 

Fotogaléria

Míľniky

 • 1270 – prvé písomné zmienky o hrade;
 • 2. polovica 13. storočia – tematínske panstvo mal v rukách feudál Matúš Čák Trenčiansky;
 • 1348 – panstvo Tematín dostal do vlastníctva Vavrinec, zvaný Tót z rodu Ujlakyovcov  a jeho synovia;
 • 1524 – rod Ujlakyovcov vymiera po meči, kráľ odovzdal panstvo Tematín za 25 000 zlatých kráľovskému taverníkovi Alexejovi Turzovi z Betlanoviec;
 • 1636 – pripadli majetky kráľovskej komore;
 • koncom 17. storočia patril hrad Bercsényiovcom;
 • 1665 – sa na hrade narodil jeho posledný vlastník Mikuláš Bercsényi;
 • 1710 – obliehanie hradu cisárskymi vojskami počas Rákocziho povstania, hrad bol zničený, odvtedy je v ruinách;
 • 1721 – posledná písomná správa o hrade;
 • Od 2007 prebieha rekonštrukcia hradu vďaka dobrovoľníkom občianskeho združenia OZ Tematín.

Známe osobnosti

Mikuláš Bercsényi

Mikuláš Bercsényi

Uhorský gróf, hlavný generál povstaleckých vojsk Františka II. Rákociho. Bol posledným vlastníkom hradu. Narodil sa na hrade Tematín. Študoval na jezuitskom kolégiu v Trnave, na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Slúžil v cisárskom vojsku a zúčastňoval sa protitureckých bojov. Zúčastnil sa tiež povstania Františka II. Rákociho. V roku 1720 emigroval do Turecka, kde aj zomrel.

Povesť o nedolapiteľnom Mikulášovi Bercsényim

Keď sa Rákocziho povstanie blížilo ku koncu, cisárske vojská mali zatknúť hlavného veliteľa Mikuláša Bercsényiho a obsadiť hrad Tematín. Bercsényi sa podobal na kapitána jeho posádky. Tak vznikol plán zámeny osôb a majiteľ hradu unikol v noci preoblečený za pastiera. Keď cisársky generál spustil kanonádu z diel, kapitán posádky bol zatknutý v domnienke, že majú Bercsényiho. Avšak napokon zistili, že zatkli nesprávnu osobu a Bercsényi ušiel.

Zaujímavosti

 • Hrad dal vraj postaviť nešťastný uhorský bojovník nad miestom posledného odpočinku svojej zosnulej snúbenice, aby jej bol stále na blízku – názov Tematín bol vraj odvodený z maďarského temetöhely – pohrebisko. 
 • Každú polnoc vraj odľahlú zrúcaninu obchádza duch posledného statočného obrancu hradu, Mikuláša Bercsényiho a jeho psa Iskru.
 • Dobovú rekonštrukciu hradu z roku 1700 nájdete v Parku miniatúr v obci Podolie vzdialenej asi 13 km od kúpeľného mesta Piešťany. Je to model postavený v mierke 1:50.
 • Vďaka projektu KOCR Trenčín región pod názvom Okno do minulosti, pribudli v blízkosti siedmich hradov Trenčianskeho kraja priehľadné grafické panely, ktoré znázorňujú vzhľad daného hradu v minulosti. Okrem hradu Tematín nájdete tieto panely aj na Trenčianskom hrade, Beckove, Čachtickom hrade, Lednici, Vršatci a Považskom hrade.

Doprava

Hrad Tematín sa nachádza v pohorí Považský Inovec na západnom Slovensku v katastri obce Lúka. Viete sa k nemu dostať z 3 obcí: Lúka, Hrádok a Bezovec.

Najlepší prístup k hradu je z rekreačného strediska Bezovec. Hrad je vzdialený cca 6,2 km. Do Bezovca vedie cesta č. 1232, na ktorú sa napojíte v Modrovke.

Obce Lúka a Hrádok spája cesta II/507. Hrad je od cesty vzdialený, takže priamo k nemu sa dostanete len pešo. Z obce Hrádok je to na hrad okolo 7 km a z obce Lúka počítajte približne s 10 km.

Premáva sem aj priamy autobusový spoj z mesta Piešťany, z Nového Mesta nad Váhom, rátajte s jedným prestupom. Vystúpte na zastávke Nová Lehota-Bezovec. Hrad je vzdialený asi 4 km od zastávky.

Ako sa dostať na hrad Tematín z kúpeľného mesta Piešťany a Trenčianske Teplice

Z kúpeľného mesta Piešťany je hrad Tematín vzdialený asi 20 km. Z Piešťan premáva priamy autobusový spoj do Bezovca. Vystúpiť je potrebné na zastávke Nová Lehota-Bezovec. Od zastávky pokračujte pešo smerom k rekreačnému stredisku Bezovec a odtiaľ na hrad asi 4 km.

Z Kúpeľov Trenčianske Teplice je hrad vzdialený približne 62 km (cca 1 hod.), ak využijete neďalekú diaľnicu D1. Spoplatnený úsek diaľnice opustíte na výjazde 507 Lúka/Hôrka nad Váhom, touto cestou pokračujete až do obce Hrádok. Z Hrádku je to na hrad ešte okolo 7 km, vedie odtiaľ aj zelená cyklotrasa, ktorá vás dovedie až k hradu. Pozdĺž celej trasy na hrad Tematín sú umiestnené rozcestníky.

V prípade využitia verejnej dopravy (autobus, vlak) z Trenčianskych Teplíc počítajte s časovou náročnosťou min. 2 hodiny na cestu do Hrádku. Prestupuje sa zvyčajne v Trenčíne a Novom Meste nad Váhom. Verejná doprava nie je na tento výlet práve ideálna, v neskorších hodinách by sa vám návrat do Teplíc mohol skomplikovať. Doporučujeme vám vyraziť na výlet v skorých ranných hodinách.

Parkovanie

Parkovať môžete v rekreačnom stredisku Bezovec. 

Mapa Miesta

Výstup na hrad Tematín

Na hrad Tematín sa dostanete z obcí Lúka, Hrádok alebo Bezovec. Z Bezovca vedie modrá značka až na hrad, dĺžka cesty je asi 4 km. Vedie cez les a je bez náročnejšieho stúpania. Je vhodná aj pre rodiny s deťmi, prípadne zdatnejších seniorov

O niečo dlhšia a náročnejšia je trasa z obce Lúka. Cesta má asi 6 km, tak isto vedie lesnou cestou a sledovať treba modrú značku. Z obce Hrádok približne rovnako náročná trasa, takisto sa treba držať modrej turistickej značky.

Postrehy návštevníkov

Vstupné/Cenník

Symbolické vstupné 1 euro/osoba na opravu hradu. Inak je zrúcanina voľne prístupná.

Otváracie hodiny

Hrad je prístupný sezónne. Aktuálne otváracie hodiny počas pracovných dní aj víkendu nájdete na oficiálnej webovej stránke hradu Tematín, ktorú uvádzame nižšie v sekcii kontakt.

Video

Hrad Tematín zhora

Súvisiace odkazy

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top