Chránené šujské rašelinisko

Chránené šujské rašelinisko je národná prírodná rezervácia a unikátny ekosystém. Miestni ho nazývajú Čierne blato, názov je odvodený od čiernej rašeliny. Kedysi sa tu rašelina ťažila, dnes je toto územie útočiskom pre viaceré vzácne živočíchy a rastliny. Preto pri jeho návšteve dbajte na podmienky ochrany prírody. 

Rašelinisko

Rašelinisko vzniká na miestach s nepriepustným podložím a vhodnými klimatickými podmienkami s dostatkom zrážok. Na mieste sa hromadí voda a odumretý organický materiál bez prístupu vzduchu. Po dlhom čase vznikne z týchto zvyškov rašelina, neskôr aj zemina s tmavočiernou farbou. Rašeliniská sú malé územia, preto živočíchy a rastliny, ktoré sa tu nachádzajú, sú vzácne.

Šujské rašelinisko v Národnom parku Malá Fatra

Šujské rašelinisko sa nachádza v Národnom parku Malá Fatra neďaleko obce Šuja. Patrí do sústavy NATURA 2000 – chránené územia členských krajín Európskej únie. Leží v Rajeckej kotline. Jeho rozloha je 10,8 ha. Za chránené územie bolo vyhlásené v roku 1983. Vyvíjalo sa od poslednej doby ľadovej. Miestni obyvatelia ho príležitostne využívali na pasenie zvierat a kosenie, čím zabraňovali jeho zarastaniu. 

Šujské rašelinisko je slatinného typu s ojedinelým biotopom celoslovenského významu. Je bohaté na organické látky a najmä vápnik. Cez územie pretekajú dva malé vodné toky, ktoré ho zásobujú vodou. Vyskytuje sa tu vzácna flóra rašelino-slatinnej vegetácie. Medzi vzácnejšie patrí šašina hrdzavá, ktorá sa vyskytuje na Slovensku už len na dvoch lokalitách. 

Ešte pred vyhlásením chráneného náleziska sa tu ťažila rašelina, čo poznačilo charakter územia. Ťažbu zastavili, no zákaz ťažby často porušujú, obzvlášť záhradkári. Okrem toho sa rašelinisko stalo niekoľkokrát smetiskom alebo miestom pre opekanie nedeľných turistov.

Chránené rastliny a živočíchy šujského rašeliniska

V prírodnej rezervácii šujské rašelinisko má svoj domov množstvo chránených rastlín a živočíchov. Rastú tu zákonom chránené rastliny, ako vachta trojlistá, prvosienka pomúčená, žltohlav najvyšší, orlíček obyčajný. Z ostatných vzácnych a ohrozených spomeňme „mäsožravky“, tučnicu obyčajnú a bublinatku menšiu, orchidey, vstavačovca májového, päťorstnicu obyčajnú, kruštík močiarny, nenápadné druhy – bačiarku močiarnu, vŕbu plazivú rozmarínolistú a veľa ďalších.

Faunu tvorí minimálne 66 druhov stavovcov, z toho 39 zákonom chránených. Najvýznamnejšie z nich sú ropucha obyčajná, skokan hnedý, jašterica živorodá a užovka. Z vtákov tu hniezdia svrčiak riečny, pŕhľaviar červenkastý, strnádka trstená a iné. Žije tu asi 43 druhov vtákov. Zo zoologického hľadiska je územie cenné ako biotop obojživelníkov a refugium mokradnej fauny, ktorá tu žije trvalo alebo sa tu zastaví počas migrácie. Vyskytuje sa tu mlok bodkovaný, ale aj cenné spoločenstvá vážok. 

Fotogaléria

Doprava

Šujské rašelinisko sa nachádza asi 1 km od obce Šuja. Šuja je mestskou časťou Rajca, vzdialená od Rajca asi 1 km, od kúpeľov Rajecké Teplice necelých 10 km. Cez obec Šuja prechádza cesta I/64 zo Žiliny do Prievidze. Premávajú sem priame autobusové spoje zo Žiliny aj Prievidze. 

Ako sa dostať ku chránenému šujskému rašelinisku z kúpeľov Rajecké Teplice

Od Rajeckých Teplíc je obec Šuja vzdialená asi 9 km. Návšteva šujského rašeliniska, preto predstavuje obľúbený výletný cieľ návštevníkov známych kúpeľov v Rajeckých Tepliciach. Dostanete sa sem cestou I/ 64. Z Rajeckých Teplíc do Šuje premáva aj pravidelná autobusová doprava. Šujské rašelinisko sa nachádza v blízkosti kameňolomu asi 1 km od obce Šuja.

Parkovanie

Parkovanie je možné na okraji cesty v blízkosti neďalekého kameňolomu bez poplatkov.

Mapa miesta

Program/Akcie

Na šujskom rašelinisku pracovníci národného parku organizujú každoročne brigády, vďaka ktorým toto územie očistia od tŕstia a drevín.

Postrehy návštevníkov

Vstupné/Cenník/Otváracie hodiny

Chránené šujské rašelinisko je prístupné celoročne bez poplatkov.

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top