> Blog > Kúpele Slovensko > Kúpele Číž > Výlety Číž a okolie > Vysoká pec v Sirku – Červeňany

Vysoká pec v Sirku – Červeňany

Vysoká pec v obci Sirk, časť Červeňany, v okrese Revúca je chránená a vzácna technická pamiatka. V minulosti rušná banícka lokalita dnes pôsobí ako mesto duchov. Vysoká pec bola postavená spolu so železiarňou v rokoch 1870 – 1871 Hrlicko-tapolcsánskou spoločnosťou a fungovala až do roku 1903.

Výroba železa na Gemeri – železiarska stolica Uhorska

V historickom regióne Gemer, kam patril aj okres Revúca, malo staré tradície baníctvo a hutníctvo. Najvýznamnejšia bola ťažba a spracovanie železnej rudy Hámre. Tieto hutnícke zariadenia sa spomínajú už v 14. storočí v Štítniku a Dobšinej. Gemer bol najvýznamnejším strediskom železiarskeho priemyslu na Slovensku, známy ako železiarska stolica Uhorska. 

Najstaršie železiarske podniky vznikali pri bohatých ložiskách kvalitného limonitu v Železníku a Hrádku. Prvú vysokú pec na Slovensku a zároveň v Uhorsku postavili pri Dobšinej v roku 1680. Na rozdiel od starších pecí umožňovala spracúvať aj menej kvalitnú železnú rudu siderity. Koncom 18. a začiatkom 19. storočia sa železiarsky priemysel začal rozvíjať aj v doline Slanej. V rokoch 1804 – 1805 bolo v Gemeri a Malohonte 10 vysokých a 81 slovenských pecí.

Gemerský región ponúka veľa zaujímavých atrakcií a pamiatok, ktoré stoja za vašu pozornosť. Spojte návštevu tohto regiónu napríklad s wellness pobytom v Kúpeľoch Číž a preskúmajte bližšie jeho banícko-hutnícku históriu aj v Baníckom múzeu v Rožňave, alebo v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote.

Vysoké pece na Slovensku dokumentujú vyspelú techniku hutníctva a sú súčasťou kultúrneho a technického fondu Slovenska. Jednou z technických pamiatok hutníctva Slovenska je aj vysoká pec v Červeňanoch. 

Vznik železiarskych spoločností

Vznikali aj prvé železiarske spoločnosti: Muránska únia v roku 1808, Rimavská koalícia v roku 1811. Spojením týchto spoločností a Spolku gemerskych železiarov v roku 1852 vznikla Rimavsko-muránska železiarska spoločnosť so sídlom v Rimavskom Brezove. Patrila medzi najväčších výrobcov železa a železiarskych výrobkov v Uhorsku. 

V roku 1852 vznikla Železiareň Hrlica, ktorá v roku 1869 vstúpila do novoutvorenej Hrlicko-tapolcsanskej spoločnosti. Tá vybudovala železiareň Červeňany spolu s vysokou pecou na drevené uhlie.

Vysoká pec v obci Sirk, časť Červeňany

Zlieváreň na železnú rudu v Červeňanoch vznikla už v rokoch 1870 – 1871. Vysokú pec z obdobia Uhorska a hámor postavila Hrlicko-tapolcsánska železiarska účastinná spoločnosť. Pec bola v prevádzke cca od roku 1871. Vyrábalo sa tu surové železo. Železná ruda pochádzala zo železorudných baní v Železníku, Rákoši a Nandraži. Drevené uhlie sa pálilo z bukového dreva blízkych lesov. 

Pec spracúvala až 10 000 ton rudy ročne. V rokoch 1872 až 1879 sa tu vyrobilo ročne 2000 ton surového železa. Časť sa vyvážala do Rakúska, časť sa predala na domácom uhorskom trhu. Hrlicko-tapolcsánska spoločnosť sa v roku 1880 rozpadla. Od roku 1883 bola pec súčasťou Coburgovho železiarskeho podniku. V dôsledku hospodárskej krízy v Uhorsku výroba v roku 1903 skončila. Pec v Sirku naposledy zrekonštruovali v roku 1970. 

Popis vysokej pece v Červeňanoch

Vysoká pec v Červeňanoch je postavená z lomového kameňa. Stojí na 4 pilieroch o pôdoryse 4×4 m. V pilierovej časti sú otvory pre prívod vzduchu, na odvod trosky a vytaveného železa. Pôvodne bola pec vysoká 13 m. Spracovával sa v nej limonit a siderit. Na dodávku vetra slúžilo dúchadlo poháňané parným strojom. Vzduch sa ohrieval v liatinovom ohrievači s vertikálnymi rúrami vykurovanom vysokopecným plynom. Para sa tvorila v parných kotloch. V murive valcovitej šachtovej časti sú kanáliky, ktoré slúžili na vysušenie muriva.

Okolie technickej pamiatky je udržiavané a upravené. Nájdete tu lavičky, ale aj informačnú tabuľu, ktorá opisuje históriu železiarstva na Slovensku. 

Fotogaléria

Železná cesta Gemerom – Via Magna

Železná cesta Gemerom – Via Magna je poznávacia cesta, ktorá je súčasťou Európskej železnej cesty. Prezentuje banícke a železiarske pamiatky, medzi ktorými je aj Vysoká pec v Sirku-Červeňanoch. História Gemera je spojená s využívaním nerastného bohatstva Slovenského rudohoria. Tento región bol najvýznamnejším producentom železa v Uhorsku. Vďaka železiarstvu región prekvital a okrem neho sa tu rozvíjali aj remeslá a umenie. 

Zaujímavosti

  • V Slovenskom technickom múzeu v Košiciach nájdete expozíciu s názvom Metalurgia v 19. a 20. storočí. Expozícia je členená na 8 tém. Posledná téma sa okrem iného venuje pamiatkam železiarskej výroby a techniky v teréne, hámrom a pamiatkam vysokých pecí a zlievarenstva v Sirku – Červeňanoch, Nižnej Slanej, Vlachove, Troch vodách a Podbieli.

Doprava

Obec Sirk, časť Červeňany sa nachádza v okrese Revúca. Obec leží v blízkosti hlavnej cesty, ktorá spája Hnúšťu s Jelšavou. Od okresného mesta Revúca je vzdialená asi 18 km. Vysoká pec sa nachádza asi 200 m od hlavnej cesty a je dobre viditeľná. Neďaleko vysokej pece v Sirku – Červeňanoch sa nachádza aj autobusová zastávka. Premáva sem pravidelný autobusový spoj z mesta Revúca. Je potrebné vystúpiť na zastávke Sirk, Červeňany rázcestie.

Ako sa dostať k Vysokej peci v Sirku – Červeňany z kúpeľov Číž

Obec Sirk, časť Červeňany sa nachádza asi 50 km od Kúpeľov Číž. Z Čížu sa vydajte smerom na sever. Do obce Sirk vedie prevažne cesta 2. a 3. triedy. Budete prechádzať cez obce Chanava, Rumince, Stránska, Gemerská Ves, Leváre, Držkovce, Rákoš, až prídete do obce Sirk, časť Červeňany. Asi 200 m od hlavnej cesty sa nachádza vysoká pec.

Parkovanie

V areáli vysokej pece nie je zriadené oficiálne parkovisko, napriek tomu môžete zaparkovať na spevnenej ploche vedľa nej.

Mapa miesta

Postrehy návštevníkov

Vstupné/Cenník/Otváracie hodiny

Vysoká pec v Sirku – Červeňanoch je prístupná bez obmedzení celoročne bez poplatkov.

Video

Technická pamiatka hutníctva Slovenska, vysoká pec v Červeňanoch. 
Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top