> Blog > Kúpele Slovensko > Kúpele Dudince > Výlety Dudince a okolie > Sebechleby – pamiatková rezervácia ľudovej architektúry

Sebechleby – pamiatková rezervácia ľudovej architektúry

Sebechleby každoročne privítajú množstvo návštevníkov. Vinárska oblasť Stará Hora v súčasnosti predstavuje pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry, kde je možné vidieť unikátne vínne pivnice. V priebehu roka sa v Sebechleboch koná množstvo podujatí, ktoré sú spojené s tradíciou vinohradníctva v regióne.

Vinárska oblasť Stará Hora Sebechleby

Obec Sebechleby sa nachádza 13 km južne od mesta Krupina a 19 km od Dudiniec. História obce siaha až do prvej polovice 12. storočia. Zaujímavosťou obce Sebechleby je najmä jej časť Stará Hora vo vzdialenosti 3 km od obce. Stará Hora je dnes pamiatková rezervácia ľudovej architektúry. Ku hlavným pamiatkovo chráneným objektom Starej Hory patria vínne pivnice kopané ručne do tufového podložia a domčeky postavené nad nimi. Pôvodne sa stavali najprv drevené prístrešky, neskôr drevené a kamenné stavby, aby ich vinári mohli využívať ako príležitostné obydlia počas sezónnych prác. 

Dovedna sa tu nachádza 140 vínnych pivníc. Tradícia pestovania vína siaha až do 13. storočia. Začiatok hĺbenia pivníc je datovaný do 16. storočia. Oblasť Starej Hory patrila v minulosti k najväčším producentom vína v Uhorsku. 

Zaujímavosti

 • Názov obce rezonuje v ušiach každého milovníka slovenských filmov. Môže za to komédia Sebechlebskí hudci z roku 1975 v hlavných úlohách s viacerými významnými hercami v réžii Jozefa Zachara.
  Dej filmu sa odohráva v období tureckých vpádov v polovici 17. storočia. Traja slovenskí muzikanti sa rozhodnú vyslobodiť krásnu pani Dóciovú, ktorú väzní v háreme turecký paša.
 • Aj v skutočnosti existuje v obci dychová kapela pod názvom Sebechlebskí hudci. Prvá zmienka o hudobnej skupine pochádza z roku 1896. Hudobná skupina vystupuje na rôznych podujatiach v Sebechleboch a okolí.

Turistické trasy

Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry sa nachádza v Obci Sebechleby – Stará Hora, ktorá je vzdialená od Sebechlebov 3 km. Celá oblasť Starej hory je považovaná za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Do obce je priamy prístup motorovým vozidlom. 

Pre aktívnejších vedú do obce turistické trasy: 

Hontianske Nemce – Sebechleby

Z Hontianskych Nemie môžete postupovať po modrej turistickej značke. Celková trasa je dlhá 19 km, odporúčame ju skúsenejším turistom.

Dudince – Sebechleby

Z Dudiniec vedie zelená turistická trasa priamo do obce Sebechleby. Odtiaľ modrá turistická trasa do časti Stará Hora. Trasa má dĺžku 25 km a je odporúčame ju skôr skúsenejším turistov.

História Sebechlebov

Významný polyhistor Andrej Kmeť sa zaoberal históriou tohto územia. Vykonal povrchový archeologický výskum aj zber archeologických nálezov. História územia siaha do mladšej a neskorej doby kamennej, ktorá je zastúpená Lengyelskou kultúrou. Staršiu dobu bronzovú predstavuje Maďarovská kultúra a mladšiu dobu bronzovú Lužická kultúra. Ďalšie nálezy včasného stredoveku sú zastúpené na lokalite Hajlesi.

Prvá písomná zmienka o obci Zebehgleb siaha do prvej polovice 12. storočia. Spomína sa v zakladajúcej listine bzovského kláštora, ktorú vydal uhorský panovník Belo II. V priebehu 12. a 13. storočia prechádza obec do vlastníctva rôznych majiteľov. 

Kráľ Žigmund Luxemburský povýšil v roku 1412 obec na mesto a obdaroval ho mestskými výhodami. Najstaršia pečať obce je datovaná do 15. storočia. Okolo vyobrazenej hlavy Krista Pána obsahovala latinský text SIGILLUM OPPIDI. 

V období tureckých útokov a protihabsburských povstaní sa sídlo Hontianskej župy presunulo do Sebechlebov, kde vykonávala svoju činnosť medzi rokmi 1595 – 1618. Od roku 1543 bola obec vystavovaná tureckým nájazdom. To značne zabrzdilo rozvoj obce, ktorá nikdy nenadobudla mestský charakter. Dokonca aj roku 1676 je zachovaný list Sebechlebanov o tureckom rabovaní. 

Kaplnka sv. Urbana, Sebechleby

V roku 1674 Kráľ Leopold I. udelil obci jarmočné právo na výročné výkladné trhy. 

Obdobie osvietenských reforiem až konca poddanstva v roku 1848 znamenalo pre Sebechleby postupný rozvoj. Prvá a druhá svetová vojna priniesli do dediny ťažké časy. Muži museli odísť na front, obmedzili sa zásoby potravín. Obdobie socializmu prinieslo do obce ďalší rozvoj, vzniklo Jednotné roľnícke družstvo, základná škola. Dokončila sa výstavba kultúrneho domu, kde sídli Obecný úrad, knižnica a pošta.

V roku 1981 bola Kaplnka sv. Urbana s námestím a priľahlými pivnicami Starej Hory vyhlásená za Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Od druhej polovice 20. storočia sa začali domčeky využívať na rekreačné účely a agroturistiku za využitia moderných materiálov. 

Zdroj foto: wikimedia, licencia CC, Patrik Kunec / Kaplnka sv. Urbana, Sebechleby

Míľniky

 • 1. pol. 12. storočia – prvá zmienka o obci v listine Bela II.,
 • 12. stor. – 13. stor. – obec menila rôznych majiteľov, 
 • 1412 – kráľ Žigmund Luxemburský povýšil obec na mesto,
 • 16. a 17. storočie – opakované nájazdy Turkov, ktorí dedinu zakaždým vyrabovali a vypálili,
 • 1674 – kráľ Leopold I. udelil obci jarmočné právo na výročné výkladné trhy,
 • 1693 – posledné zhromaždenie Hontianskej stolice v Sebechleboch,
 • 1703 – obec vyhorela spolu s kostolom, farou a školou,
 • 1707 – najstarší dátum vytesaného roku na pivnici na Starej Hore,
 • 1725 – 1750 – Sebechleby sa opäť stali sídlom Hontianskej župy,
 • 1869 a 1872 – vypukli silné požiare, takmer celá obec zhorela,
 • 1914 až 1948 – obdobie 1. a 2. svetovej vojny,
 • 1949 –  zbúraný posledný drevený dom v dedine,
 • 1981 – Stará Hora bola vyhlásená za Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.

Známa osobnosť

Fotografie

Doprava do Sebechlebov z Dudiniec

Obec Sebechleby je vzdialená od najbližšieho kúpeľného mesta Dudince 19 km. Do obce premáva pravidelne aj autobusová doprava. Priame spojenie do obce trvá približne pol hodiny.

Mapa miesta

Postrehy návštevníkov

Program/Akcie

V obci Sebechleby sa každoročne koná niekoľko podujatí ako napríklad Svätourbanské slávnosti, Jánska vatra či Oberačka po Sebechlebsky. 

Svätourbanské slávnosti

Na počesť svätého Urbana, patróna vinohradníkov sa organizujú Svätourbanské slávnosti. Program otvára svätá omša v kaplnke sv. Urbana, ďalej pokračuje v priebehu dňa folklórny program. Medzi sprievodný program patrí návšteva Národopisného múzea, návšteva pivníc s ochutnávkou domácich odrôd vín a remeselnícke stánky. 

Jánska vatra

Jánska vatra je podujatím, ktoré spája športové aktivity a degustáciu vín. Program ukončuje Jánska vatra a večerný open air program.

Oberačka po sebechlebsky

Každý rok sa opakovane pripravuje podujatie Oberačka po sebechlebsky, ktoré sa organizuje od roku 2008. Jedná sa o festival vinohradníctva, ľudovej gastronómie, cestovného ruchu a zábavy. Počas podujatia sú otvorené vínne pivnice, pripravená je ochutnávka vín a burčiakov a samozrejme zaujímavý program pre návštevníkov.

Vstupné/Cenník/Otváracie hodiny

Aktuálny cenník vstupného a otváracie hodiny do Národopisného múzea Sebechleby pre deti, dospelých, seniorov aj skupiny nájdete na oficiálnej webovej stránke, ktorú uvádzame v sekcii kontakt. 

Vstupné sa môže líšiť v závislosti od jednotlivých programov a podujatí. Sledujte aktuálne informácie na oficiálnych webových stránkach obce Sebechleby či občianskych združení. Uvádzame ich v sekcii kontakt a súvisiace odkazy.

Video

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top