> Blog > Kúpele Slovensko > Kúpele Číž > Výlety Číž a okolie > Banícke múzeum v Rožňave

Banícke múzeum v Rožňave

Banícke múzeum v Rožňave je okresné vlastivedné múzeum zamerané na baníctvo a hutníctvo v regióne Gemer. Nájdeme tu ale aj bohaté zbierky z archeológie, histórie, dejín umenia a techniky. Múzeum pozostáva z niekoľkých expozícií, situovaných na rôznych miestach. Na svoje si prídu nielen dospelí, ale aj deti, vďaka interaktívnej výstave v zážitkovom centre Sentinel, kde sa môžu povoziť v banskom vláčiku.

Expozície Baníckeho múzea v Rožňave

Banícke múzeum disponuje niekoľkými stálymi expozíciami. Vstrebať všetky dojmy a zážitky z nich môžete aj v neďalekých kúpeľoch. Ideálne je výlet spojiť s víkendovým pobytom v Číži a dopriať si tak dostatok času na preskúmanie všetkého čo tento región Slovenska ponúka.

V rožaňavskom Baníckom múzeu sa môžete tešiť na tieto expozície:

 • historická expozícia;
 • Andrássyho obrazáreň;
 • galéria;
 • expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí;
 • zážitkové centrum Sentinel pozostáva ďalej z expozície baníctva a hutníctva Gemera, čas pary a z banských pracovísk.

Historická expozícia 

Historickú expozícu sprístupnili v roku 1999 v budove niekdajšej Markovej manufaktúry na spracovanie kože – garbiareň. Tvorí ju vyše 6000 zbierkových predmetov, ktoré sa týkajú bytovej kultúry, národopisu, numizmatiky, remesiel, ale aj militárií. Okrem toho tu nájdeme najvzácnejšie predmety múzea. Budova je zároveň sídlom riaditeľstva.

Andrássyho obrazáreň

Andrássyho obrazáreň v Krásnohorskom Podhradí otvorili v roku 1909 s výtvarnými dielami zo súkromnej zbierky Dionýza Andrássyho. Vtedajší majiteľ krásnohorského panstva, Dionýz Andrássy, ju dal postaviť v rokoch 1908 – 1909. Banícke múzeum získalo nakoniec objekt až v roku 1967. Expozícia výtvarných diel tu bola zriadená v roku 1990. V budove sa okrem toho konajú každoročne rôzne výstavy.

Galéria Baníckeho múzea

Galéria sídli v meštianskom dome na Námestí baníkov, ktorý vznikol zrejme na konci 15. storočia. Konajú sa tu nielen výstavy, tvorivé dielne, ale aj besedy a múzejno-pedagogické hodiny. 

Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí

Expozícia prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí je situovaná v budove, ktorá slúžila ako útulok pre chudobných, známa ako „Františkin útulok“. Spoznajte prírodné krásy tohto územia a to živú a neživú prírodu.

Fotogaléria

Zážitkové centrum sentinel

Zážitkové centrum sentinel vzniklo rekonštrukciou priestorov Baníckeho múzea v Rožňave v rokoch 2015 – 2016. Zahŕňa tieto objekty:

Expozícia baníctva a hutníctva Gemera

Expozícia baníctva a hutníctva Gemera je inštalovaná v najstaršej stavbe v strednej Európe postavenej pre banícke a hutnícke múzejníctvo. Oboznámi vás s históriou gemerského baníctva a hutníctva od praveku po súčasnosť. Súčasťou expozície sú aj ukážky pracovných nástrojov, dopravných prostriedkov a banskej techniky. 

Čas pary

Čas pary je najnovšia expozícia a okrem toho sa pýši dvoma unikátnymi zbierkovými predmetmi – parným nákladným automobilom Škoda Sentinel (1 z 3 zachovaných v rámci územia bývalého Československa) a 3. najstarším parným valcom na svete z roku 1883. Zaujímavosťou je, že najprv doviezli parný automobil a valec, až potom postavili budovu. Bolo to kvôli ich rozmerom.

Banské pracoviská

Banské pracoviská predstavujú expozíciu v pivničných priestoroch. Ponúkajú skutočný pohľad na prostredie baníka pri dobývaní železných rúd.

História Baníckeho múzea v Rožňave

Banícke múzeum v Rožňave vzniklo v roku 1902. Účelová stavba budovy múzea bola postavená v roku 1905. Prvú expozíciu s baníckou a hutníckou tematikou a mineralogické zbierky prvýkrát sprístupnili až v roku 1912. V tom istom roku vzniklo aj Mestské múzeum v Rožňave.

Medzi vojnami bolo mestské múzeum mimoriadne aktívne. Bansko-hutnícke múzeum z dôvodu zabratia budovy vojskom, žandárstvom, školstvom a knižnicou, nevyvíjalo žiadnu činnosť. Obe inštitúcie sa napokon zlúčili v roku 1940. Prvú stálu expozíciu ale otvorili až v roku 1943. 

Počas vojnových rokov bola časť zbierkového fondu odcudzená a budova múzea v tom čase slúžila rôznym účelom. Až v roku 1956 bolo objektu prinavrátené pôvodné poslanie a bola otvorená prvá povojnová expozícia orientovaná na baníctvo a hutníctvo Gemera. Najväčší rozmach zaznamenalo banícke múzeum v rokoch 1974 – 1985, kedy pribudli ďalšie objekty, pričom rástol počet zbierok a pripravovali sa aj rôzne výstavy. 

V roku 1981 bola otvorená expozícia Príroda Slovenského krasu a priľahlých oblastí, v roku 1982 v pivničných priestoroch expozícia Banské pracoviská. Po rekonštrukcii v roku 1995 otvorili Expozíciu baníctva a hutníctva Gemera. V priestoroch Obrazárne Andrássyovcov sa v roku 1990 vytvorili podmienky na stálu výstavu výtvarných diel. Stála Historická expozícia vznikla napokon v roku 1999.

V rokoch 2015 – 2016 prebehla rekonštrukcia Baníckeho múzea v Rožňave a vzniklo zážitkové centrum sentinel. Práve toto centrum sa stalo nezabudnuteľným zážitkom a výletným miestom aj pre rodiny s deťmi, ktoré trávia svoje rodinné chvíle na pobyte v Kúpeľoch Číž.

Míľniky

 • 1902 založenie Baníckeho múzea;
 • 1905 postavená účelová budova;
 • 1912 sprístupnená prvá expozícia s baníckou a hutníckou tematikou;
 • 1912 vznik Mestského múzea;
 • 1940 zlúčenie Baníckeho a Mestského múzea;
 • 1943 otvorená prvá stála expozícia;
 • 1956 otvorená prvá povojnová expozícia;
 • 1974 – 1985 najväčší rozmach múzea;
 • 1981 otvorená expozícia Príroda Slovenského krasu a priľahlých oblastí;
 • 1982 v pivničných priestoroch bola otvorená expozícia Banské pracoviská;
 • 1995 otvorená Expozícia baníctva a hutníctva Gemera;
 • 1990 zriadená expozícia výtvarných diel v Andrássyho obrazárni;
 • 1999 vznikla Historická expozícia;
 • 2015 – 2016 prebehla rekonštrukcia Baníckeho múzea a vzniklo zážitkové centrum sentinel.

Doprava 

Rožňava je okresné mesto ležiace v Košickom kraji. Regiónom horného Gemera prechádza cesta I. triedy č. 50 (E571) východo-západným smerom a cesta I. triedy č. 67 severo-južným smerom. Nachádza sa tu autobusová aj železničná stanica. V meste premáva MHD. Pokiaľ máte v pláne navštíviť Andrássyho obrazáreň v Krásnohorskom Podhradí, z Rožňavy vás tam dovedie priamy autobusový spoj. 

Doprava k Baníckemu múzeu v Rožňave z kúpeľov Číž

Mesto Rožňava je od kúpeľov Číž vzdialené cca 51 km. Z Čížu sa vyberte cestou II/571 smerom na Abovce a ďalej na Tornaľu. Pri Tornali sa napojíte na cestu E58, ktorá Vás zavedie priamo do Rožňavy. Po ceste sa môžete osviežiť čerstvou minerálnou vodou pri prameni Gemerka.

Z kúpeľov Číž sa dostanete do Rožňavy aj priamym vlakovým spojením; vystúpte na vlakovej stanici Rožňava mesto. Pokiaľ si vyberiete cestu autobusom, rátajte s jedným prestupom. 

Parkovanie

Parkovanie sa líši, záleží, ktorú expozíciu máte v pláne navštíviť. Buď je dostupné vlastné parkovisko budovy múzea za poplatok, prípadne je možnosť parkovať v uličkách vedľa múzea bez poplatku. Na Námestí baníkov sú dostupné parkovacie miesta za poplatok.

Mapa miesta

Program/Akcie

Banícke múzeum v Rožňave usporadúva rôzne výstavy a vernisáže, besedy, tvorivé dielne a múzejno-pedagogické hodiny. 

Postrehy návštevníkov

Vstupné/Cenník

Vstupné do Baníckeho múzea v Rožňave sa pohybuje od 0,50 € – 5,00 €. Aktuálny cenník vstupného pre deti, dospelých, seniorov aj skupiny nájdete na oficiálnej webovej stránke Baníckeho múzea v Rožňave, ktorú uvádzame nižšie v sekcii kontakt.

Otváracie hodiny 

Otváracie hodiny sú rôzne, nakoľko Banícke múzeum v Rožňave sídli vo viacerých budovách. Aktuálne otváracie hodiny počas pracovných dní aj víkendu nájdete na oficiálnej webovej stránke Baníckeho múzea v Rožňave, ktorú uvádzame nižšie v sekcii kontakt.

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top