> Blog > Kúpele Slovensko > Kúpele Piešťany > Výlety Piešťany a okolie > Rotunda svätého Juraja Nitrianska Blatnica

Rotunda svätého Juraja Nitrianska Blatnica

Rotunda svätého Juraja v Blatnici je najstarší zachovaný kostolík na Slovensku a v stredovýchodnej Európe a jedna z mála zachovaných stavieb u nás z 9. – 10 storočia. Ide o jedno z najvýznamnejších pútnických miest na Slovensku. Nachádza sa v horách pod hrebeňom vrchu Marhát v pohorí Považský Inovec nad obcou Nitrianska Blatnica.

Rotunda sv. Juraja, národná kultúrna pamiatka

Rotunda Jurko, vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku, pochádza z veľkomoravského obdobia. Od roku 2001 sa začala postupná obnova objektu a súčasne výskum. V roku 2016 sa zavŕšila komplexná obnova rotundy. Ministerstvo kultúry SR ju ocenilo cenou Fénix za príkladnú obnovu kultúrnej pamiatky v roku 2016.

V prípade, že už máte dosť ruchu z kúpeľného mesta Piešťany, tak vám doporučujeme navštíviť práve túto zaujímavú sakrálnu pamiatku. Odmenou vám nevšedný výletný zážitok z miesta, ktoré ešte dnes nie je zahltené davmi turistov a ponúka vám tak miesto na príjemné rozjímanie.

Stavba bola postavená okolo roku 830 ako súčasť veľkomoravského osídlenia. Po zániku Veľkej Moravy tu vznikla osada železiarov. Pre ich potreby bola rotunda v prvej polovici 11. storočia opravená. Slúžila im až do 13. storočia, kedy osada zaniká a presúva sa do polohy súčasnej obce Nitrianska Blatnica. Potom začala stavba chátrať a premenila sa na ruinu. 

V prvej polovici 16. storočia bola blatnická Rotunda svätého Juraja znovu obnovená. Boli dostavané múry a nové zastrešenie. Súčasnú podobu dostala rotunda v období baroka. V roku 1777 bola vybudovaná murovaná tribúna. K západnej strane lode pristavili vežu a z južnej strany pustovňu. V nej boli ubytovaní pustovníci, ktorí sa mali starať o kostolík a viedli aj školu, ktorej budovu postavili niekoľko desiatok metrov severne od rotundy. Budova školy zo 17. storočia pri kostolíku slúžila svojmu účelu až do prvej polovice 19. storočia. Neskôr ju využívali ako horáreň, kým ju v roku 1962 nezbúrali. Posledný pustovník zomrel v roku 1802. Potom sa o stavbu starali veriaci z miestnej farnosti. 

Kostolík – Rotunda svätého Juraja v súčasnosti patrí pod miestnu farnosť Rímskokatolíckej cirkvi, od roku 2008 je vo vlastníctve obce. O objekt sa starajú členovia miestneho OZ Rotunda Jurko.

Historické míľniky

 • okolo roku 830 postavili Rotundu svätého Juraja;
 • 11. – 13. stor. rotunda slúžila pre potreby osady železiarov, ktorá tu vznikla po zániku Veľkej Moravy;
 • 13. stor. osada železiarov zaniká a presúva sa do polohy súčasnej obce Nitrianska Blatnica
 • prvá pol. 16. stor. bola rotunda obnovená, dostavali sa múry;
 • 17. stor. neďaleko rotundy bola postavená škola;
 • 1777 k západnej strane lode bola pristavená veža, z južnej strany pustovňa. Pustovníci sa starali o kostolík a viedli aj školu;
 • 1802 zomrel posledný pustovník, o stavbu sa potom starali veriaci z miestnej farnosti;
 • 19. stor. škola neďaleko rotundy slúžila až do 19. stor., neskôr ju využívali ako horáreň;
 • 1962 budova školy bola zbúraná;
 • 2001 začal sa výskum a obnova objektu;
 • 2016 zavŕšená kompletná obnova rotundy.

Zaujímavosti

 • Podľa niektorých odborníkov vznikla Rotunda sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici ako kópia veľkomoravskej rotundy Kostolec v Ducovom. Majú skoro rovnaké pôdorysy.
 • V obci Nitrianska Blatnica sa nachádza aj múzeum, ktoré vystavuje archeologické nálezy z okolia rotundy a modely stavieb približujúce slovanské osídlenie v regióne pod Marhátom v stredoveku. Pri kostolíku stojí dnes novopostavený model staroslovienskeho obydlia.

Fotografie

Trasa k Rotunde svätého Juraja v Blatnici

Rotunda sa nachádza zhruba 4 – 5 km nad obcou, na úpätí vrchu Marhát. Vedie k nej lesná cesta osadená informačnými tabuľami. K rotunde je najľahší prístup z obce Nitrianska Blatnica po zelenej turistickej značke.

Program/Akcie

Každoročne, v najbližšiu nedeľu po sviatku sv. Juraja (24. apríl), sa tu konajú púte, ktorých sa zúčastňujú aj vysokí predstavitelia spoločenského a politického života. Svätá omša na tento sviatok sa v kostolíku slúži nepretržite už od 16. storočia. Okrem toho sa konajú tzv. turistické sv. omše každú prvú nedeľu v mesiaci. 

Postrehy návštevníkov

Otváracie hodiny/Vstupné

Vzhľadom na odľahlú polohu, býva stavba zamknutá, stojí však na voľne prístupnom priestranstve. Kontaktovať môžete obecný úrad alebo občianske združenie Rotunda Jurko. Informácie nájdete na oficiálnych stránkach, ktoré uvádzame v sekcii kontakt a v súvisiacich odkazoch.

Doprava

Obec Nitrianska Blatnica sa nachádza cca 11 km východne od Piešťan, na hlavnej ceste medzi Piešťanmi a Topoľčanmi. Z kúpeľov Piešťany vám cesta autom k Rotunde sv. Juraja zaberie prilbližne 30 minút. Do obce Nitrianska Blatnica premáva priamo z Piešťan a Topoľčian aj autobusová doprava.

Mapa miesta

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top