> Blog > Kúpele Slovensko > Kúpele Bojnice > Výlety Bojnice a okolie > Piaristický kostol a historické pamiatky Prievidze

Piaristický kostol a historické pamiatky Prievidze

Piaristický kostol v Prievidzi patrí medzi najkrajšie barokové kostoly na Slovensku. Pri návšteve Prievidze jednoznačne nevynechajte príležitosť navštíviť tento architektonický skvost  a ďalšie historické pamiatky mesta Prievidza.

Kostol piaristov v Prievidzi patrí k najkrajším barokových stavbám v strednej Európe

Kostol Najsvätejšej Trojice známy aj ako piaristický kostol je jedným z troch historických kostolov v Prievidzi. Výstavbu kostola podnietila grófka Františka Pálfiová v roku 1666. Prvý kostol stál na mieste terajšieho a bol dokončený v roku 1676. Piaristi postupom času zistili, že kostol je pre ich potreby malý a začali s výstavbou nového. Starý kostol bol zbúraný v rokoch 1740 – 1743. Stavbu nového kostola viedol Hyacint Hangke, stavba trvala do roku 1750. Kostol bol postavený v barokovom štýle. Piaristický kostol vysvätili v roku 1753. Na tejto mimoriadnej stavbe sa podieľali desiatky domácich, ale i zahraničných remeselníkov a majstrov. 

Piaristický kostol v Prievidzi je jednoloďový pozdĺžny kostol s polygonálnym presbytériom zaklenutý kupolou s bočnými kaplnkami. Loď má valenú klenbu s lunetami, ktorá dosadá na silne vystupujúcu rímsu vtiahnutých pilierov. Hlavná fasáda členená pilastrami je zakončená štítom, do ktorého je vstavaná veža. 

Interiéru dominuje rokajová ornamentika. Najpôsobivejšou súčasťou kostola je iluzívna nástenná maľba, ktorá sa nachádza v presbytériu od J. A. Schmidta a v lodi od viedenského maliara J. Š. Bopovského. Hlavný oltár s mramorovou stĺpovou architektúrou a s ústredným obrazom Nanebovzatia Panny Márie a obrazy na všetkých piatich bočných oltároch sú tiež jeho dielom.

Rád Piaristov má v správe aj pôvodné hradné priestory hneď vedľa kostola, ktoré využíva ako kláštor a školu.

Piaristický kláštor a škola

Začiatkom roku 1666 grófka Františka Pálfiová povolala do Prievidze piaristov z Poľska a ponúkla im vytvorenie rehoľného domu. Piaristi boli výslovne školskou rehoľou. Na vzdelávanie využívali najnovšie spôsoby výučby. Ich škola v Prievidzi bola na úrovni strednej školy, akú nemali ani oveľa väčšie mestá. Po prestavbe v rokoch 1734 – 1739, kedy pribudla južná časť s učebňa mi, vznikla moderná školská budova. V piaristickom kláštore bola v 18. storočí aj prvá lekáreň. 

Piaristický kláštor a škola na historickej pohľadnici

Piaristický kláštor a škola na historickej pohľadnici
Zdroj: FB Prievidza na starých pohľadniciach

Piaristický kostol, kláštor a škola v Prievidzi

Piaristický kostol, kláštor a škola v Prievidzi dnes
Zdroj: prievidza.sk

Ďalšie pamiatky Prievidze

Ak máte za sebou návštevu piaristického kostola, nevynechajte príležitosť pozrieť si ďalšie pamiatky mesta Prievidza.

Socha sv. Jána Nepomuckého

Socha sv. Jána Nepomuckého, uctievaného ako ochrancu proti povodniam, bola postavená v roku 1757 v juhozápadnej časti námestia. Dnes stojí torzo sochy pred kláštorom piaristov. 

Trojičný stĺp 

Kňaz Ján Podolan nechal v severnej časti námestia postaviť Trojičný stĺp. Stĺp bol vyhotovený majstrom Dionýzom Stanettim v roku 1739.  Masívny trojboký sokel má na čelnej strane do námestia reliéf sv. Rozálie z roku 1797, ktorým sa jeho charakter zmenil na morové súsošie. Na jeho ozdobných medailónoch sa zachovali nápisy.

V roku 1963 bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku. Medzi rokmi 1992 – 1995 bola vykonaná jeho posledná rekonštrukcia.

Rímskokatolícky Kostol sv. Bartolomeja

V jeho interiéri sa nachádza renesančná skrinková krstiteľnica z roku 1696 vsadená do steny, voľné barokové súsošie Piety z druhej tretiny 17. storočia a barokové voľné plastiky Najsvätejšej Trojice a Panny Márie zo začiatku 18. storočia. V roku 1523 bola vytvorená na severnej strane freska Snímanie z kríža. Na južnej strane sa nachádza freska sv. Krištofa. Kostol sv. Bartolomeja bol v roku 1963 zapísaný do ústredného zoznamu pamiatok. 

Kostol sv. Bartolomeja je situovaný v centre mesta. Postavený bol v 14. storočí v gotickom slohu. Počas storočí kostol prešiel rôznymi zmenami. V poslednej tretine 15. storočia bol v presbytériu znovu zaklenutý, v prvej polovici 17. storočia rozšírený a upravovaný, koncom 17. storočia opravený a v interiéri barokovo doplnený. Slnečné hodiny na fasáde južnej kaplnky ukazujú čas od šiestej hodiny rannej do šiestej hodiny večernej.

Fotografie

Doprava

Prievidza je okresné mesto ležiace v Trenčianskom kraji vzdialené 63 km od krajského mesta Trenčín. Najbližším mestom sú 3 km vzdialené Bojnice. Centrom mesta vedie cesta I/64 (Nitra – Žilina), ktorú na južnom okraji križuje I/9 (Trenčín – Zvolen). Od Nitry sem smeruje hlavná železničná trať, na ktorú sa napája trať do Hornej Štubne a Nitrianskeho Pravna. V meste premáva MHD, prímestské linky a diaľková autobusová doprava. K dispozícii sú aj súkromné taxislužby.

Ako sa dostať k piaristickému kostolu v Prievidzi z kúpeľov v Bojniciach

Námestie piaristov je vzdialené 4,3 km od kúpeľov v Bojniciach. Cesta autom vám zaberie 9 minút. Na námestie sa dostanete ak budete pokračovať Bojnickou cestou až do Starého mesta.

Ak sa rozhodnete cestu absolvovať peši, tak využite trasu cez bojnické centrum a cestou môžete obdivovať siluetu Bojnického zámku, či iné kultúrne pamiatky Bojníc. Z kúpeľov trvá cesta pešo jednu hodinu, samozrejme môžete využiť i služby prímestskej dopravy alebo taxislužby.

Parkovanie

V rámci mesta Prievidza je možné parkovanie na vyhradených zónach za poplatok. Platené parkovisko sa nachádza na Ulici A. Hlinku. Parkovanie je možné aj v Centrálnej mestskej parkovacej zóne. Najpohodlnejším spôsobom zaplatenia parkovného je prostredíctvom sms alebo mobilnej aplikácie.

Mapa miesta

Vstupné/Cenník/Otváracie hodiny

V piaristickom kostole sa konajú omše pravidelne v doobedných a poobedných hodinách. 

Aktuálne informácie ohľadom slávenia svätých omší nájdete na oficiálnej webovej stránke piaristov, ktorú uvádzame nižšie v sekcii súvisiace odkazy.

Postrehy návštevníkov

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top