> Blog > Kúpele Slovensko > Kúpele Sliač > Výlety Sliač a okolie > Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove

Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského v Tajove

Malá obec Tajov je známa predovšetkým ako rodisko známeho slovenského spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského. Pri návšteve obce nevynechajte príležitosť pozrieť si jeho rodný dom, zoznámiť sa s históriou obce alebo preskúmať zaujímavý prírodný útvar – Tajovskú kopu, ktorá sa nachádza neďaleko.

Tajov je rodiskom mnohých významných osobností

Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského sa nachádza v malebnej obci Tajov, ležiacej neďaleko Banskej Bystrice. Pamätný dom, v ktorom sa v súčasnosti nachádza expozícia, bol postavený koncom 18. storočia a je zaradený medzi kultúrne pamiatky Slovenska.  Expozícia je venovaná nielen životu a tvorbe jedného z najvýznamnejších slovenských spisovateľov, ale aj ďalším významným osobnostiam. 

Spisovateľ Jozef Gregor Tajovský, ktorý sa vlastným menom volal Jozef Alojz Gregor, bol významným predstaviteľom slovenského literárneho realizmu a zakladateľom slovenskej realistickej drámy. Bol rodák z Tajova, tu aj prežil svoje detstvo a študentské roky. Ako sám hovoril:

„Najkrajším a najmilším mojím miestom na svete je môj prekrásny Tajov.”

Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského patrí medzi najstaršie literárne expozície na Slovensku

V rodnom dome Jozefa Gregora Tajovského bola v roku 1968 zriadená stála expozícia – Pamätný dom Jozefa Gregora Tajovského. Expozíciu v súčasnosti spravuje Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici.

Expozícia predstavuje návštevníkom okrem života a diela Jozef Gregora Tajovského aj tvorbu jeho manželky Hany Gregorovej či dcéry Dagmar Gregorovej-Prášilovej. Okrem toho tu návštevník môže poznať život a činnosť Jozefa Murgaša, ďalšieho významného rodáka Tajova. V expozícii sú prezentované okrem jeho života a diela aj jeho vedecké dokumenty. Ďalej sa tu nachádza panel venovaný Jozefovi Šebovi, ako zakladateľovi a dlhoročnému lektorovi pamätného domu. Expozícia je rozdelená do niekoľkých miestností. Návštevník sa okrem historických osobností zoznámi aj s históriou obce. Štvrtá miestnosť múzea má etnografický charakter. Zachoval sa tu pôvodný interiér pitvora s ohniskom a udiarňou.

Fotografie

Známe osobnosti Tajova

I keď Tajov patrí k menším obciam na Slovensku, je rodiskom viacerých významných osobností Slovenska.

Jozef Gregor Tajovský (1874-1940)

Jozef Gregor Tajovský  (1874 – 1940)

Jozef Alojz Gregor sa narodil v Tajove, do rodiny obuvníka. Študoval na meštianskej škole v Banskej Bystrici a na učiteľskom ústave v Kláštore pod Znievom. Následne niekoľko rokov pôsobil ako učiteľ vo viacerých mestách a obciach na Slovensku. Po viacerých nezhodách so štátnou a cirkevnou vrchnosťou odišiel do Prahy za účelom štúdia na obchodnej akadémii. Počas štúdií v Prahe sa stal členom spolku Detvan, zblížil sa s hlasistami aj s českými realistami. V roku 1907 sa v Nadlaku oženil s Hanou Lilgovou, ktorou mal dcéru Dagmar. Po narukovaní sa na front v roku 1915 sa po 5 rokoch vrátil na Slovensko. Následne sa usadil v Bratislave, kde žil a tvoril až do smrti.

J.G. Tajovský bol významný slovenský realistický spisovateľ, témou jeho diel bol slovenský ľud. Vedel zachytiť realitu nielen pravdivo a kriticky, ale aj so zmyslom pre humorné situácie. Jeho diela sú spojené s aktuálnymi politickými a sociálnymi problémami. Dej diel zasadzoval najmä do dedinského či malomestského prostredia. V jeho tvorbe dominuje poviedka, dráma, písal aj črty, fejtóny a novely. 

Tajovský vytvoril nezabudnuteľné postavy slovenskej literatúry ako starého otca v spomienkovej próze Do konca, úbohého sluhu Maca Mlieča, statočnú Mamku Pôstkovú, obetavú matku v próze Horký chlieb, do krajnej núdze zahnaného dedinského bedára z črty Na chlieb. 

Jozef Murgaš (1864-1929)

Jozef Murgaš (1864 – 1929)

Jozef Murgaš bol slovenský rímskokatolícky kňaz, maliar a vynálezca, priekopník bezdrôtovej telekomunikácie. Svojimi patentmi si získal uznanie celého sveta. Jozef Murgaš sa narodil v Tajove. Základnú školu vyštudoval v rodnej obci, potom študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, neskôr študoval v bratislavskom a ostrihomskom seminári maliarstvo. Následne študoval maliarstvo aj v Budapešti, potom štyri roky na akadémii výtvarného umenia v Mníchove.

V roku 1896 odišiel do USA do novozaloženej baníckej obce Wilkes Barre. Tu sa začal hlbšie zaujímať o elektrotechniku. Následne mu bolo počas života pridelených niekoľko patentov. V roku 1905 zorganizoval rádiové spojenie, ktoré sa uskutočnilo medzi obcami Scranton a Wilkes-Barre, vzdialenými od seba 30 km. Tento bezdrôtový prenos hovorového slova pred svedkami patrí rozhodne k jeho najvýznamnejším objavom a legendárnou vetou, „Počujete ma? Počuje ma niekto?“, sa zapísal do histórie ako vynálezca rádia.

Bezdrôtový rádiový prenos zopakoval ešte niekoľko krát. Signál úspešne prijali dokonca aj v stanici vzdialenej až 200 km. Žiaľ, nepriazňou osudu, mu pár mesiacov od prelomového úspechu stožiare zničila víchrica a na ich obnovu už nedokázal zohnať dostatok financií. Murgaš sa aj napriek tomu bezdrôtovou technológiou zaoberal až do roku 1917, keď v USA oficiálne zakázali súkromné rádiotelegrafické stanice.

Na Slovensko sa vrátil v roku 1920. Chcel sa tu usadiť natrvalo, vyučovať elektrotechniku na niektorej škole, čo mu ale úrady neumožnili, lebo na to údajne nemal kvalifikáciu, preto sa vrátil naspäť do USA. Zomrel 11. mája 1929 vo Wilkes Barre.

Zaujímavosti

  • Aj keď Jozef Gregor Tajovský zomrel v Bratislave, na vlastné i manželkine želanie sa dal pochovať vo svojej milovanej obci. 
  • J. G. Tajovský bol člen výboru Spolku slovenských umelcov i Spolku slovenských spisovateľov. Bol aj Nositeľ štátnej ceny (1934). 
  • Jozefov mladší brat Eduard Gregor sa preslávil ako umelecký rezbár, niekoľko jeho prác je vystavených v pamätnom dome J. G. Tajovského.
  • Vo všetkých kostoloch, v ktorých ako kňaz Jozef Murgaš pôsobil, namaľoval oltárny obraz. 
  • Jozef Murgaš pravdepodobne ako prvý na svete uskutočnil rádiový prenos hovoreného slova. 
  • Počas prvej svetovej vojny sa Jozef Murgaš angažoval pri vytvorení spoločného štátu Čechov a Slovákov v Československej republike. Pomocou svojich kontaktov pripravil pôdu pre rokovania na podporu vzniku ČSR, ktorá mala vzniknúť na základe dohody z 30. mája 1918 v Pittsburghu. Murgaš bol jedným zo signatárov Pittsburskej dohody. 
Tajovská kopa – travertínový kaskádovitý vodopád

Pri návšteve Tajova nevynechajte návštevu Tajovskej kopy

Tajovská kopa je 18 m vysoká svahová travertínová kopa s kaskádovým vodopádom a kvapľovými útvarmi vytvorenými stekajúcou vápenatou vodou. Patrí medzi chránené prírodné výtvory Slovenska. Územie bolo vyhlásené v roku 1991 na rozlohe 0,2719 ha. Tajovská kopa je zaujímavá najmä v zime, keď sa počas mrazivých dní vodopád premení na ľadovú krásu. 

K Tajovskej kope sa možno dostať z centra obce Tajov po žltej turistickej značke  smerom na Suchý vrch za približne 15 minút. Prístup je aj autom, zaparkovať je možné na parkovisku pod Tajovskou kopou.

Doprava

Tajov leží v okrese Banská Bystrica. Od okresného mesta je obec vzdialená 10 km. Cez obec prechádza cesta č. 578. Autobusové spojenie do obce zabezpečuje SAD Zvolen. Autobusová zastávka sa nachádza pred Obecným úradom.

Ako sa dostať k Pamätnému domu J. G. Tajovského z kúpeľov Sliač 

Kúpele Sliač sú od Pamätného domu J.G. Tajovského vzdialené 22,6 km. Cesta autom vám zaberie približne 22 minút. Z kúpeľov je potrebné pokračovať do mesta a následne sa napojiť nájazdom Banská Bystrica na rýchlostnú cestu R1 (úsek je spoplatnený) a pokračovať smerom na Banskú Bystricu. Z R1 v Banskej Bystrici zíďte zjazdom Kordíky a pokračujte po ceste 578 smerom do Tajova.

Zo Sliača môžete cestovať aj verejnou dopravou, prestupovať je potrebné v Banskej Bystrici. Ideálne spojenie trvá hodinu.

Ako sa dostať k pamätnému domu z kúpeľov Brusno

Kúpele Brusno sú od Pamätného domu J.G. Tajovského vzdialené 28,5 km, cesta autom trvá 30 minút. Z Brusna je potrebné pokračovať po ceste č. 66 smerom do Banskej Bystrice, následne sa napojiť na obchvat R1 (úsek je spoplatnený). Následne je potrebné využiť výjazd Kordíky/Tajov Centrum a pokračovať po ceste 578 do Tajova.

Z Brusna môžete cestovať aj verejnou dopravou, prestupovať je potrebné v Banskej Bystrici. Ideálne spojenie trvá hodinu.

Parkovanie

Parkovisko sa nachádza oproti obecnému úradu a je bezplatné. Pamätný dom je od neho vzdialený asi 200 m a je z neho viditeľný.

Mapa miesta

Postrehy návštevníkov

Vstupné/Cenník/Otváracie hodiny

Cena vstupného sa pohybuje v rozmedzí od 1,50 € do 3,00 €.

Aktuálny cenník a otváracie hodiny počas pracovných dní aj víkendov nájdete na oficiálnej webovej stránke , Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici, ktorú uvádzame nižšie v sekcii kontakt.

Na návštevu expozície múzea je potrebné sa vopred objednať.

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top