> Blog > Kúpele Slovensko > Kúpele Sliač > Osobnosti v kúpeľoch Sliač

Osobnosti v kúpeľoch Sliač

Kúpele Sliač patrili medzi najvýznamnejšie v Rakúsko-Uhorsku a neskôr v Československu. Mnohé osobnosti v kúpeľoch Sliač podstúpili aj liečebný pobyt. Nech už bol dôvod ich návštevy akýkoľvek, kúpele v nich zanechali svoju stopu, ktorá ovplyvnila ich myslenie a konanie do ďalších rokov.

Kúpele v Sliači dodali silu do tvorivej práce

V kúpeľoch Sliač hľadali svoje stratené zdravie mnohé významné osobnosti. Kúpele v Sliači ich často aj inšpirovali. Hovorí sa, že Ľudmila Podjavorinská sedávala pod dnes chráneným stromom, ktorý môžete vidieť v sliačskom kúpeľnom parku. Mnohí z tých, ktorí Sliač navštívili, tu istý čas aj pôsobili.

Medzi významné osobnosti patril aj uhorský panovník Matej Korvín a polyhistor Matej Bel. V roku 1823 navštívili Sliač arcivojvoda a uhorský palatín Jozef Habsburský so svojou manželkou Dorotou. V priebehu 19. storočia sa kúpele aj vďaka medzinárodnej propagácii stali natoľko známe a obľúbené, že ich navštívil aj maďarský politik Lajos Kossuth, rakúsky básnik a dramatik Franz Grillparzer, maďarskí básnici János Arany a Imre Madách, srbská kráľovná Natália so synom Alexandrom, neskorším kráľom Srbska a iní. 

V rokoch 1852 a 1855 absolvovala liečebný pobyt na Sliači česká spisovateľka Božena Němcová. Slovenský básnik Andrej Sládkovič sa síce v kúpeľoch neliečil, ale v rokoch 1844 – 1847 pôsobil v Rybároch ako vychovávateľ v zemianskej rodine Petra Bezega. Práve tu napísal svoje najvýznamnejšie diela Marínu a Detvana, čo pripomína pamätná tabuľa na priečelí kaštieľa rodiny Bezeghovcov. Socha Maríny na počesť Sládkoviča dodnes zdobí aj kúpeľný park.

V lete 1855 sa v sliačskych kúpeľoch liečila arcikňažná Hildegarda, manželka poľného maršala Albrechta Habsburského. Jej manžel dal na znak vďaky kúpeľom počas jej osemtýždňového liečebného pobytu postaviť kaplnku, ktorá stojí pri pitných minerálnych prameňoch dodnes. Kaplnka sv. Hildegardy je v súčasnosti jednou zo zastávok Náučného chodníka mestom Sliač.

Ďalšie známe osobnosti v kúpeľoch Sliač

V kúpeľoch v Sliači strávili svoj čas osobnosti ako Ján Kollár, Andrej Sládkovič, Pavol Országh Hviezdoslav, Jozef Škultéty, Jozef C. Hronský, Martin Rázus či Ján Smrek. Medzi známe spisovateľky patrili Terézia Vansová, Božena Slančíková Timrava či Ľudmila Podjavorinská

Kúpele Sliač vítali aj zahraničných návštevníkov. Medzi najznámejšie osobnosti patrili René Picard, kambodžský princ Norodom Sihanuk, český komik Vlasta Burian, politik a kňaz Jozef Tiso či prvý prezident ČSR T. G. Masaryk. Kúpele navštívili aj mnohí umelci ako Dominik Skutecký, Ľudovít Fulla, Martin Benka či hudobní skladatelia Ján Cikker, Alexander Moyzes a mnohí ďalší.

Ľudmila Podjavorinská
Ľudmila Podjavorinská
Zdroj: Wikimedia, licencia CC / Slovenské kníhkupectvo, Praha
Tomáš Garrigue Masaryk, prvý prezident ČSR
Tomáš Garrigue Masaryk,
prvý prezident ČSR
Zdroj: wikimedia, voľné dielo
Božena Slančíková Timrava
Božena Slančíková Timrava
Zdroj: Wikimedia, licencia CC / Slovenské kníhkupectvo , Praha

Obľuba kúpeľov v Sliači zachytená na papieri

Božena Němcová

Mnohí z kúpeľných hostí nám pripomínajú obľubu, akej sa kúpele tešili. Božena Němcová (na obrázku, zdroj: Mesto Sliač) napísala o pobyte v kúpeľoch svojmu manželovi a priateľom. V listoch popisovala prostredie kúpeľov, kúpeľné procedúry a spôsob, akým trávili kúpeľní hostia čas. Hovorí sa, že kúpele podnietili autorkinu fantáziu, pričom tu napísala aj známu rozprávku Soľ nad zlato.

„Sliačske kúpele mi prospievajú… keď som ležala pod agátmi na vŕšku a dívala sa do prekrásnej krajiny dolu pri Hrone, nepriala som si nič iného, ako mať vás pri sebe“.

P. O. Hviezdoslav

Básnik a spisovateľ Pavol Országh Hviezdoslav napísal krásne verše, ktoré venoval práve kúpeľom v Sliači. Úryvok z nepomenovanej básne, približne z roku 1913:

 „Jak tu slastno, jak tu milo v šumnom Sliači. Nebež, neleť kratochvíľo. Čuj ten vtáčí hlas, jak zvšiaď sa prihovára nám; vidz: jako vetvy stromov – nebodaj tiež známosť stará.

K sebe zovú, vonne kynú, pod nimi zdroj žblnkotavý… Zhovej, zhovej kratochvíľo. Nač sa viazať na hodinu? dosť riecť: buďte zdravý dosť – a smutne tiahnuť domov…“

Ján Cikker v Kúpeľoch Sliač

Hudobný skladateľ a pedagóg Ján Cikker navštevoval Sliač pravidelne od roku 1958. Chodil sa sem nielen liečiť, ale aj tvoriť. O kúpeľoch v Sliači vyhlásil, že sa narodil dvakrát. Prvý raz v roku 1911 v Banskej Bystrici, druhý raz na Sliači v roku 1958. Ján Cikker navštívil kúpele počas ťažkej choroby. Ako sám povedal: 

…keď už na moju chorobu žiadne lieky nezaberali, keď som už i ja, ktorý som tak dúfal, že sa uzdravím, prestal veriť. Bol to zvláštny, radostný, víťazný pocit, keď som znova vykročil k životu a do života. Sliač a jeho voda už neoddeliteľne patria ku mne a môjmu životu. Už nemôžem byť bez tohto prostredia, bez sliačskeho pohladenia, bez sliačskeho náručia.“

Ján Cikker na Sliači (na dobovej fotografii vpravo – v bielom saku, zdroj: Mesto Sliač) počas svojho pobytu aj pracoval. Napísal tu rad svojich skladieb. Operu Mister Scrooge venoval na znak vďaky za vyliečenie práve kúpeľom Sliač.

Mapa miesta

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top