Orchidey v Rajeckej doline

Keď počujeme slovo orchidea, dýchne na nás exotická vôňa trópov. Mnohí netušia, že okolie mestečka Rajec v Rajeckej kotline je známa botanická lokalita, kde rastú unikátne orchidey. V katastrálnom území Rajca bolo zistených 22 druhov a jeden medzidruhový kríženec.

Orchidey na Slovensku

Z televíznych prírodopisných seriálov poznáme krásne tvary orchidey. Najväčšou čeľaďou v rastlinnej ríši sú vstavačovité s viac ako 25 000 druhmi. Rozšírené sú nielen v trópoch, ale rastú aj v Európe a na Slovensku. Kvety nie sú veľké ako exotické druhy, ale krásou sa zahanbiť nedajú. Tie naše rastú na zemi, preto sa im tiež dáva prívlastok „terestrické“.

Čeľaď vstavačovitých je pomerne mladá, stále vo vývoji, s veľkou premenlivosťou blízkych druhov. Aj dnes sa nachádzajú alebo opisujú nové druhy či krížence. Na území bývalej Československej republiky bolo donedávna známych 26 rodov, 61 druhov a 15 ďalších plemien, okrem toho ešte 21 medzidruhových krížencov.

Zaujímavé na tejto početnej čeľadi je, že zatiaľ pre človeka – spotrebiteľa, nie sú technicky využiteľné. Až na jednu čestnú výnimku, ktorou je pôvodom mexický druh – vanilka pravá. Táto je zdrojom známej vanilkovej vône. Pre človeka – obdivovateľa, však poskytujú bohatstvo krásy, pôvabu a premenlivosti tvarov. Azda, práve z dôvodu hospodárskej nepotrebnosti bol o tieto rastliny malý záujem.

Orchidey v okolí Rajca

V katastrálnom území Rajca bolo zatiaľ zistených 22 druhov a jeden medzidruhový kríženec. Za najcennejší je možné pokladať najsevernejší známy výskyt vstavača trojzubého na Slovensku. Lokalita už dnes s kriticky ohrozeným taxónom vstavača trojzubého pravého sa nachádza asi 2,5 km juhozápadne od centra mesta. Rastie na nej už len 30 jedincov. Je však otázne, či táto lokalita prežije nasledujúcich 10 rokov. V rámci mapovania bola zistená ešte jedna lokalita so silnejšou populáciou ležiaca asi 500 metrov juhozápadne od Rajca.

Región Rajeckej kotliny ponúka množstvo zaujímavých pamiatok a atrakcií. Spojte návštevu regiónu s kúpeľným pobytom v rajeckých kúpeľoch a doprajte si dostatok času na preskúmanie všetkého, čo tento krásny kraj Slovenska ponúka.

Vstavač trojzubý

Orchidea, lat. názov Orchis tridenta SCOP.

Vstavač trojzubý je rastlina 12 až 25 cm vysoká, zriedkavo vyššia. Má podlhovasté, až takmer guľovité hľuzy a listnatú byľ v dolnej polovici. Súkvetie je husté, do 4,5 cm dlhé, široko kužeľovité, neskôr až krátko vajcovité. Menšie, bledočervenofialové, ružové alebo biele kvety vyrastajú z pazúch kopijovitých, jednožilových, blanitých listeňov. 

Kvitne od mája do polovice júna. Kvety slabo voňajú. Je rozšírený najmä na vápencoch od nížin až do podhorského stupňa na suchších lúkach a v krovitých stráňach, aj na lesných okrajoch v spoločenstvách zväzkov Mesobromion a Festucion sulcatae.

Ohrozené druhy slovenskej flóry

V súčasnosti tieto vzácne rastliny hynú. Prílišná intenzifikácia poľnohospodárstva a lesníctva, či rozvoj priemyslu spôsobil zánik mnohých prirodzených stanovíšť alebo ich rapídne zmenšenie. Na oklieštených lokalitách strácajú schopnosť prežiť citlivé druhy. Takto sa takmer všetky naše vstavačovité kvety stali ohrozenými druhmi slovenskej flóry. 

Práve ohrozenosť orchidey vyvolala u obdivovateľov z radov botanikov  a laikov aktivitu zachytiť čo najviac informácii o týchto rastlinách. Vznikla akcia Mapovanie vstavačovitých Slovenska. Výsledkom tejto dlhodobej práce by mala byť znalosť rozšírenia vstavačovitých, ich biotopov a aj podnety na záchranu ohrozených lokalít a druhov.

Fotogaléria klenotov rajeckej flóry

Ďalšie lokality vzácnych orchideí na Slovensku

Doprava

Mestečko Rajec sa nachádza v Žilinskom kraji, neďaleko kúpeľov Rajecké Teplice, asi 20 km južne od Žiliny v Rajeckej kotline. Považská Bystrica je vzdialená 23 km a Prievidza 41 km. Mesto Rajec leží na križovatke ciest I/64 (Žilina – Prievidza) a II/571 (Rajec – Považská Bystrica). V meste sa nachádza železničná aj autobusová stanica. Lokalita s orchideami sa nachádza juhozápadne od mesta Rajec vo vzdialenosti 0,5 – 2,5 km.

Ako sa dostať k orchideám v okolí Rajca z kúpeľov Rajecké Teplice

Z kúpeľov Rajecké Teplice je mestečko Rajec vzdialené 6,5 km. Dostanete sa sem jednoducho cestou I/64 v smere na Prievidzu.  Lokalita s orchideami sa nachádza juhozápadne od mesta Rajec vo vzdialenosti 0,5 – 2,5 km. Z Rajeckých Teplíc do Rajca premávajú priame autobusové a vlakové spoje. 

Mapa miesta

Čo by vás mohlo zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top