> Blog > Zdravie a wellness > Muzikoliečba

Muzikoliečba

Ide o jednu z psychologických a relaxačných techník, ktorej cieľom je navodiť telesné a duševné uvoľnenie. Okrem toho má poskytovať aj aktívny hudobný zážitok, ktorý by mal stimulovať pozitívne emocionálne naladenie. Terapia má dve formy: receptívna zložka alebo aktívna pohybová forma.

Hudba lieči?

Fakt, že hudba má liečivé účinky sa vedel už odpradávna. Okrem toho, že sa hudba používala pri modlitbách za zdravie, tiež sa ňou zaháňali zlí duchovia, ktorí ľuďom škodili. Pozitívny efekt hudby na ľudské zdravie si začali všímať aj skladatelia v renesancii, neskôr aj v baroku. Muzikoliečba sa však začala aktívne využívať až v 20. storočí.

Formy muzikoliečby

V podstate ide o jednu z psychologických a relaxačných techník, ktorej cieľom je navodiť telesné a duševné uvoľnenie. Muzikoterapia má okrem toho poskytovať aj aktívny hudobný zážitok, ktorý by mal stimulovať pozitívne emocionálne naladenie. Terapia má dve formy: receptívna zložka alebo aktívna pohybová forma. Pri tej prvej ide o vnímanie hudby v psychorelaxačnom uvoľnení, vďaka nej sa pacient odreaguje, zbaví sa strachu, úzkosti, napätia, navodí si pocit radosti a veselosti. Aktívna pohybová forma má svoju dynamickosť, pri tejto metóde sa pacienti zapájajú do liečby tak, že vytvárajú zvuky, tóny, hudbu… Je využívaná najmä u detí.

Ako muzikoliečba prebieha?

Dĺžka terapie väčšinou trvá 40 až 50 minút, väčšinou v špeciálne upravenej miestnosti a je vedená psychológom. Muzikoterapeut pri výbere hudby rešpektuje vek pacienta, ale aj záujmový vzťah k danej hudbe, tiež či ide o skupinovú alebo individuálnu terapiu. Pri muzikoliečbe však nejde iba o počúvanie alebo vytváranie hudby. V rámci terapie sa využíva aj pantomíma, muzikomaľba alebo psychodramatizácia.

Na čo je muzikoliečba dobrá?

Muzikoliečba priaznivo pôsobí na krvný tlak, ktorý reguluje, tiež zabezpečuje pravidelnú srdcovú činnosť a pravidelné a kvalitné dýchanie. Pomáha na črevnú vegetatívnu dynamiku, pri rozširovaní ciev, tiež zlepšuje krvnú cirkuláciu v celom tele. Hudba pozitívne vplýva aj na nervy – pri počúvaní hudby sa vyplavujú endorfíny, ktoré navodzujú pocit šťastia a pohody. Okrem iného zlepšuje aj pamäť, koncentráciu, pozornosť, myslenie, reč a zlepšuje IQ ako u detí, tak aj u dospelých.

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top