Mestské opevnenie Bardejova

Historické jadro mesta Bardejov obkolesuje stredoveké mestské opevnenie, ktoré patrí v súčastnosti k najzachovalejším a najpozoruhodnejším opevneniam stredovekých miest na Slovensku. Bardejovský fortifikačný systém je súčasťou skupiny historických pamiatok Bardejova. Každý návštevník by si nemal nechať ujsť jeho prehliadku.

Najzachovalejší mestský obranný systém

Opevnenie mesta Bardejov neďaleko bardejovských kúpeľov predstavuje najkompletnejší a najzachovalejší mestský obranný systém na území Slovenska, ktorý pozostáva z hradieb a bášt. História vzniku opevnenia sa datuje do druhej polovice 14. storočia. Na základe zachovania pomerne veľkej časti opevnenia v pôvodnom stave sa bardejovské mestské opevnenie zaraďuje k európskemu fondu kultúrneho dedičstva.

Vzhľad bardejovského opevnenia v minulosti a v súčasnosti 

Stredoveké opevnenie Bardejova tvorilo klasický príklad stredovekého fortifikačného systému. Mesto chránil obranný múr s predsunutou parkánovou líniou a vonkajšou priekopou. Do mesta sa vstupovalo troma hlavnými bránami, ktoré boli chránené dodatočne barbakanom a padacím mostom. Súčasťou vstupov do mesta boli aj menšie bránky pre peších.

Najvýraznejším prvkom opevnenia boli bašty. V porovnaní s inými zachovanými stredovekými mestskými opevneniami sa ich dodnes zachoval najvyšší počet. Deväť bášt sa zachovalo takmer v pôvodnom stave, dve boli začlenené do neskoršej zástavby. 

Dodnes sú viditeľné pozostatky aj vodných priekop na východnej a juhozápadnej strane. Mestské brány sa nezachovali, viditeľné sú iba zvyšky ich vonkajších múrov.

Zaniknuté prvky fortifikačného systému, ktorý bol pod úrovňou terénu, odhalil archeologický výskum, ktorý prebiehal systematicky. 

Bardejovský hrad

Bardejovský hrad stál v minulosti v priestore Hornej brány. Zmienky o bardejovskom hrade siahajú do začiatku 13. storočia. Bardejovský hrad mal byť vybudovaný prestavaním Hornej brány v súvislosti s vyberaním tridsiatkového poplatku. Prestavba však bola spojená s nevôľou obyvateľov, a tak v roku 1412 vyňal kráľ Žigmund bránu z právomoci kráľovských vyberačov a odovzdal ju mestu. 

Napriek tomu, že sa hrad uvádza v historických záznamoch, archeologické prieskumy zatiaľ existenciu hradu nepotvrdili a dnes nevieme ani ako hrad vyzeral.

Rekonštrukcia priestorov Hornej brány je súčasťou projektu „Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Bardejov.” V zrekonštruovaných priestoroch suterénu a podzemia sa nachádza prevádzka na komerčné účely a prezentačné priestory. 

História bardejovského opevnenia 

História bardejovského opevnenia siaha do pol. 14. storočia, kedy mesto získalo od Ľudovíta I. Veľkého privilégium na základe ktorého mohlo, okrem iného, vybudovať okolo mesta obranný systém. V priebehu 15. storočia sa postupne pracovalo na jednotlivých častiach mestského opevnenia. Budovanie nových častí opevnenia bolo zároveň spojené aj s politickou situáciou a historickými udalosťami. 

Za vlády kráľa Žigmunda Luxemburského dochádzalo k spanilým jazdám huitov a útokom Poliakov. Zároveň a v tomto období zdokonaľovala vojenská technika a začali a čoraz viac využívať palné zbrane. V rámci opevnenia sa pokračovalo sa s výstavbou múrov a pribudli nové architektonické obranné prvky. 

V prvej polovici 15. storočia bol vybudovaný hlavný hradobný múr, ktorý mal zo strany mesta drevenú ochodzu, ktorá slúžila na prechod po hradbách. Ochodza bola pôvodne otvorená, neskôr zastrešená. V rámci opevnenia boli vybudované vstupné brány, a to Dolná, Horná a Západná brána. Brány boli doplnené pôvodne drevenými mostami, neskôr v prípade Hornej a Dolnej brány bol most prestavaný do kameňa. V rámci opevnenia boli vybudované aj vodné priekopy, ktoré obkolesovali takmer celé mesto. 

V roku 1440 boli postavené štyri veže. Postupne boli vybudované ďalšie bašty a barbakany, ktoré zabezpečovali bránu mesta a chránili ho pred delostreľbou a zároveň umožňovali bezpečný prístup obrancom brány. Na najexponovanejších úsekoch boli vystavané kruhové či štvorhranné bašty. Bašty boli dvoj až štvorpodlažné, slúžili ľahkoodencom alebo delostrelectvu. Ich výstavba trvala až do začiatku 16. storočia. 

Pád a vzostup bardejovského mestského opevnenia

V priebehu 18. storočia, a najmä za vlády Márie Terézie, strácalo postupne mestské opevnenie svoj účel. Jednotlivé časti opevnenia sa postupne búrali, priekopy boli zaplnené. 

V priebehu 20. storočia sa postupne začalo s prácami na obnove opevnenia, pričom boli jednotlivé časti preskúmané systematickým archeologickým výskumom. Práce prebiehajú až dodnes. Rekonštrukcia mestského opevnenia je v súčasnosti súčasťou projektu „Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry mesta Bardejov.”

Míľniky

  • 1352 – Mesto Bardejov získalo privilégium Ľudovíta I. Veľkého, ktoré umožňuje mestu opevniť ho hradbami a baštami;
  • 15. storočie – vývojové etapy výstavby mestského opevnenia;
  • 1428 – značná časť opevnenia bola vybudovaná s finančným príspevkom kráľa Žigmunda Luxemburského;
  • 16. až 17. storočie – pokračovala postupná výstavba opevnenia;
  • 18. storočie – fortifikačný systém prestáva plniť svoju funkciu, po napoleonských vojnách dochádza k vysušovaniu priekop, bašty sa začínajú využívať ako obytné priestory, severné opevnenie bolo zbúrané;
  • 1950 – po vyhlásení historického jadra mesta za pamiatkovú rezerváciu začína postupná obnova opevnenia, ktorá trvá dodnes. 

Zaujímavosti mestského opevnenia

Azda najväčšou zaujímavosťou mestského opevnenia v Bardejove sú bašty. O obranu každej sa v minulosti starali jednotlivý občania, ktorí boli zvyčajne príslušníkmi jedného cechu. Akýmsi správcom bašty bol jeden člen mestskej rady. V baštách sa skladovali zbrane a strelivo. 

Mená bášt boli odvodené od cechu, tvaru či miesta, na ktorom stáli, či niesli meno po významnom občanovi. 

Mesto Bardejov bolo výborne zásobené zbraňami. V meste pracovalo aj niekoľko ich výrobcov. Zachovali sa dobové záznamy, ktoré informujú o stave streliva a počte zbraní. Zaujímavosťou je to, že niektorí panovníci dokonca žiadali mesto o zbrane. O takomto počínaní hovorí napríklad súpis z roku 1673, v ktorom sa uvádza počet zbraní, ktoré zapožičal Bardejov na obranu Košíc. 

Fotogaléria

Doprava k mestskému opevneniu z Bardejovských Kúpeľov

Z Bardejovských Kúpeľov trvá cesta do historického centra Bardejova autom približne 9 minút. Z kúpeľov premáva do Bardejova aj medzimestská autobusová doprava a MHD. Cesta verejnou dopravou trvá približne 15 minút. V prípade cesty medzimestským autobusom je konečná zastávka je autobusová stanica Bardejov. 

V prípade MHD môžete na cestu do centra mesta využiť linky číslo 1 a 2. Vystúpiť odporúčame na zastávke Slovenská – stanica, ktorá sa nachádza oproti autobusovej stanici. 

Práve autobusová stanica je ideálne miesto, na štart prechádzky okolo historického opevnenia mesta.

Trasa 

Mestské opevnenie Bardejova sa tiahne okolo historického jadra. Pozostatky opevnenia sa nachádzajú Baštovej ulici, na Františkánskej ulici, na Hradbách, na Stöcklovej ulici a na Rhódyho  ulici. Najlepší prístup k prehliadke celého mestského opevnenia je peši. Osobný automobil je vhodné zaparkovať na vymedzených parkovacích zónach za poplatok. 

Túžite navštíviť viacero pamiatok v regióne Bardejova? Spojte spoznávanie krás Bardejova s kúpeľným pobytom v Bardejovských kúpeľoch.

Mapa miesta

Vstupné/Cenník a otváracie hodiny

Areál mestského opevnenia v Bardejove je voľne prístupný verejnosti bez poplatkov a časového obmedzenia. Ak by mal návštevník záujem o služby sprievodcu je potrebné kontaktovať Turisticko-informačné centrum v Bardejove. 

Video

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top