> Blog > Kúpele Slovensko > Kúpele Lúčky > Výlety Lúčky a okolie > Liskovská jaskyňa a prírodná rezervácia Mohylky v Liskovej

Liskovská jaskyňa a prírodná rezervácia Mohylky v Liskovej

Liptovská obec Lisková je známa niekoľkými svojimi historickými i prírodnými pamiatkami. Medzi najznámejšie patria Liskovská jaskyňa a Prírodná rezervácia Mohylky. Objavte s nami tajuplnú minulosť záhadnej Liskovskej jaskyne a unikátnu paleolontologickú lokalitu Mohylky.

Jaskyňa v Liskovej patrí k významným slovenským archeologickým náleziskám

Jaskynný systém Liskovskej jaskyne je vytvorený vo vrchu Mních, ktorý geomorfologicky výrazne vystupuje z okolitého terénu. Nachádza sa v nadmorskej výške 500 metrov a jej vstup je situovaný v skalnom portáli. Celková dĺžka jaskynných priestorov v súčasnosti dosahuje viac ako 4 km s vertikálnym rozpätím 74 m. Podzemné priestory sa nachádzajú na pomerne malom pôdoryse približne 100 x 120 m. Teplota v jaskyni je počas celého roka stabilná, dosahuje 7~8 °C. Jaskyňa je tiež dôležitým miestom pre život viacerých druhov netopierov.

Liskovská jaskyňa bola vyhlásená za chránený prírodný výtvor v roku 1976. Nakoľko jaskyňa leží v ochrannom pásme 4. stupňa pohyb v jej priestoroch nie je povolený. V roku 1996 bola jaskyňa vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku a zaradila s k zoznamu medzi naše najvýznamnejšie archeologické náleziská, medzi ktoré patrí aj:

Aké tajomné rituály sa odohrávali v Liskovskej jaskyni? 

Už spisovateľ a politológ Matej Bel spomína vo svojich Notíciách, že pri Liskovej je nepreskúmaná jaskyňa. Jaskyňa sa dostala do širokého povedomia až v priebehu 19. storočia. V roku 1871 sa tu uskutočnil prvý speleoarcheologický prieskum jaskyne, ktorý je zdokumentovaný ešte z čias bývalého Uhorska. Na základe významných a podivuhodných objavov ju v roku 1874 preskúmal geológ Lajos Lóczy.

Pri výskume boli objavené pozostatky 50 ľudí, zvieracie kosti a kamenné nástroje. Bohužiaľ, v snahe objaviť ďalšie skryté poklady boli priestory jaskyne v Liskovej značne poškodené neodborne vykonávanými ďalšími výskumami a vylamovaním sintrovej výplne. 

Významné archeologické nálezy

Medzi najzaujímavejšie nálezy patrila ľudská lebka s pravdepodobne sečnou ranou od kamennej sekery, prestrelená čeľusť či stehenná kosť so stopami rituálneho a zámerného oddeľovania svaloviny od kosti. Na základe tohto objavu sa dlho uvažovalo, že v Liskovskej jaskyni sa praktikoval rituálny kanibalizmus. Detailné neskoršie výskumy však vyvrátili túto skutočnosť.

Najstaršie osídlenie jaskyne pochádza z neskoršej doby kamennej. Našli sa tu početné zvyšky ľudí, zvieracie kosti, kamenné nástroje či jantár. O nespornej unikátnosti Liskovskej jaskyne svedčia aj mnohé nálezy medených predmetov a keramiky, ktorá sa v jaskyni nachádza vo veľkom počte. Medzi najvýznamnejšie objavy sa považuje aj unikátny nález medeného tura, ktorý bol súčasťou dvojzáprahu.

Obrázok vpravo: Medený býčí tur, 4 tisícročia pred n. l., zdroj: Obec Lisková

Unikátny nález medeného býčieho dvojzáprahu, ktorý sa datuje do 4. tisícročia pred naším letopočtom

V roku 1997 sa v jednej z bočných chodieb v blízkosti Jánošíkovej siene podarilo odkryť a odborne zdokumentovať unikátny kultový objekt s ľudskými pozostatkami. Išlo o kolektívny hrob 20 ľudí rôzneho pohlavia a veku. Prvé osídlenie jaskyne bolo v paleolite, neolite, osídlená bola aj lužickou či púchovskou kultúrou. 

Komplexný obraz o histórii a kultúrnom vývoji okolia Liskovskej jaskyne dotvárajú zbierky Liptovského múzea v Ružomberku, v ktorom sa nachádzajú aj mnohé exponáty práve z tohto chráneného prírodného útvaru. 

Prírodná rezervácia Mohylky patrí medzi významné paleontologické lokality

Prírodná rezervácia Mohylky sa nachádza v severovýchodnej časti obce Lisková, pod Chočskými vrchmi, v okrese Ružomberok. Ide  o prírodnú rezerváciu v správe štátnej ochrany prírody TANAP. Územie bolo vyhlásené v roku 1988 na rozlohe 0,7481 ha. 

Predmetom ochrany chráneného územia Mohylky sú predovšetkým významné náleziská hromadného nálezu paleontolgických skamenelých zvyškov živočíchov z obdobia eocénu. Na základe ich významu bola rezervácia zaradená do 4. stupňa ochrany a akékoľvek poškodzovanie či odnášanie skamenelín je prísne zakázané.

Fotografie

Trasa

  1. K Liskovskej jaskyni sa dostanete z obce Lisková po Náučnom chodníku Lisková. Od jaskyne môžete pokračovať ďalej takzvanou Krížovou cestou ku Kaplnke s tromi krížmi. Ak ste zdatnejší turista, odporúčame pokračovať okolo Kostola sv. Martina v obci Martinček, ďalej okolo vyhliadkového bodu Martinček, k turistickej atrakcii Skalná päsť až vrch Mních. 
  2. Aj k prírodnej rezervácii Mohylky (PR Mohylky) vás navedie Náučný chodník Lisková. Lokalita sa nachádza priamo pri miestnej ceste. Pre návštevníkov je tu vybudovaná lavička a informačná tabuľa.

Doprava

Lisková je obec na Slovensku v okrese Ružomberok. Okresné mesto leží 6 km západne, Liptovský Mikuláš je vzdialený 22 km východne. Prístup do obce zabezpečuje cesta III/2213 z centra mesta, z južného smeru vedie cesta III/2214, odbočujúca z cesty I/18 (Žilina – Poprad). Južným okrajom obce vedie železničná trať Žilina – Košice, ktorá tu má vybudovanú zastávku. Do obce premáva aj autobusová doprava.

Ako sa dostať do Liskovej z kúpeľov v Lúčkach

Kúpele Lúčky sú od Liskovej vzdialené 8,6 km, cesta autom vám zaberie 11 minút. Z Lúčok pokračujte do Liptovskej Teplej a následne po ceste číslo 2213 do Liskovej. Do Liskovej premáva aj verejná doprava. Ideálny spoj, s prestupom v Liptovskej Teplej trvá 19 minút. Priame autobusové spojenie zaberie pol hodinu.

Parkovanie

Parkovanie je zabezpečené v obci na vyhradených miestach. Zaparkovať môžete aj pozdĺž cesty pri lokalite Mohylky. 

Mapa miesta

Postrehy návštevníkov

Vstupné/Cenník/Otváracie hodiny

Areál Mohylky je voľne prístupný pre návštevníkov bez obmedzení.

Liskovská jaskyňa nie je verejnosti prístupná a pohyb v jej vnútorných priestoroch je prísne zakázaný.

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top