> Blog > Affiliate > Kustomizovaná hlavička/pätička

Kustomizovaná hlavička/pätička

Úvodom

Pre kustomizáciu rozhrania formou hlavičky/pätičky sú k dispozícii v zásade možnosti statickej alebo dynamickej hlavičky/pätičky.

Pri statickej hlavičke je obsah hlavičky/pätičky uložený na našom serveri a každá zmena vašej hlavičky musí byť manuálne uskutočnená našimi programátormi. Pri dynamickej hlavičke/pätičke je obsah spravovaný vami, teda všetky zmeny sa automaticky prejavia aj v partnerskom rozhraní.

Dynamická hlavička, pokyny k vytvoreniu

Pre implementáciu dynamickej hlavičky/pätičky máte 2 možnosti: iframe a inklúdovanie html kódu

Iframe

Charakteristika

Úplná HTML stránka, ktorá bude do hlavičky vložená prostredníctvom iframe tagu.

Podmienky

Šírka hlavičky maximálne 1000px

Pre implementáciu od vás potrebujeme

URL na ktorej sa bude nachádzať kompletná stránka hlavičky
URL na ktorej sa bude nachádzať kompletná stránka pätičky

HTML kód s CSS

Charakteristika

Časť HTML kódu, ktorá bude inkludnutá priamo do šablóny.

Podmienky

Kód musí byť kódovaný v znakovej sade UTF-8
Šírka hlavičky maximálne 1000px

Pre implementáciu od vás potrebujeme

URL z ktorej sa načíta HTML kód hlavičky.
URL z ktorej sa načíta HTML kód pätičky.
URL z ktorej sa načíta HTML kód do sekcie <head> (prípadné ďalšie komponenty ako napriklad meracie scripty, link na vlastnú sadu štýlov, skripty na generovanie dynamickeho menu), nepovinné

Scroll to Top