> Blog > Kúpele Slovensko > Kúpele Smrdáky > História kúpeľov Smrdáky

História kúpeľov Smrdáky

Prírodné liečivé kúpele Smrdáky s bohatou históriou využívajú už stovky rokov účinky svojej liečivej vody s najvyšším obsahom sírovodíka. Ten mimoriadne účinne pôsobí hlavne na kožné ochorenia, ale aj na pohybové ústrojenstvo. To vedeli už starí Smrdáčania, ale aj napoleonskí vojaci, ktorí sa tu liečili zo svojich zranení ešte pred založením kúpeľov. Pach zo sírnych liečivých prameňov bolo cítiť široko ďaleko.

Názov kúpeľov Smrdáky je odvodený od zápachu minerálnej vody

Názov obce a kúpeľov Smrdáky, maďarsky Büdöskó, je odvodený od zápachu minerálnej vody. Už dávno pred založením kúpeľov obyvatelia využívali vodu z liečivých prameňov pri rôznych chorobách. História kúpeľov Smrdáky je teda úzko spojená s históriou miestnych liečivých prameňov.

Miestni roľníci dávali vodu rozriedenú s obyčajnou vodou piť chorému dobytku na uzdravenie a zdravému namiesto soli. Starí Smrdáčania nechávali dobytok s boľavými, opuchnutými nohami stáť v bahnitom močiari nasiaknutom minerálnou vodou.

Podľa správy z roku 1805 si účinky liečivej smrdáckej vody vyskúšali aj napoleonskí vojaci, ktorí bývali u miestnych sedliakov. Od nich sa dozvedeli o liečivej sírnej vode.

Prvé zmienky o kúpeľoch, rozbory vody a založenie sírnych kúpeľov

Oblasť kúpeľov bola pred 25 miliónmi rokov zaliata morom. Vznikali tu biologické usadeniny, ktoré sa neskôr premenili na ložiská liečivej minerálnej vody s vysokým obsahom sírovodíka.

Prvá písomná zmienka o kúpeľnom mieste v Smrdákoch bola uvedená v urbári z roku 1617. Prvé zmienky o liečivej vode pochádzajú z diela Mateja Bela Notitia Hungariae Novae z roku 1736. Zásluhou lekára Jána M. Gottmanna sa v roku 1763 vykonali aj prvé rozbory vody. Kúpele založil v rokoch 1832 – 1833 šľachtic Jozef Vietoris, preto sa oficiálna história kúpeľov Smrdáky datuje do začiatku 19. storočia.

Staré kúpele pre chudobných verzus nové sírne kúpele pre šľachtu

Stĺpy do hlavného kaštieľa v Smrdákoch zdobia korintské hlavice

Ako prvé boli postavené tzv. staré kúpele – spoločný kúpeľ – Balnearium commune. Bola to štvorcová budova s vestibulom pozdĺž celej budovy. V strednej časti bolo 11 kabín pre vane a miestnosť na ohrievanie vody. Na oboch koncoch budovy boli byty pre kúpeľnú obsluhu. 

Súčasne s kúpeľnou budovou bol postavený kaštieľ určený na ubytovanie hostí. Z južnej strany bolo stĺpové priečelie ako hlavný vchod do priestrannej, maľbami zdobenej jedálne a spoločenskej sály. Zakladateľ kúpeľov vytvoril aj základy smrdáckeho kúpeľného parku a upravil priestory pred kaštieľom.

Staré spoločné kúpele svojou kapacitou nestačili a v rokoch 1838 – 1839 postavili ďalšiu budovu, tzv. nový kúpeľ – panský. Išlo o pohodlnejšie a väčšie kúpele s 20 murovanými kabínami, drevenými vaňami a ležadlami. Bola tu pec s vmurovaným kotlom a drevenými nádržami na vodu. Voda z prameňov sa čerpala čerpadlom s konským pohonom, odkiaľ sa privádzala do nádrží. Do kabín sa rozvádzala potrubím a do vaní sa púšťala točkami. Nové kúpele boli vyhradené pre šľachtu a pre chudobný ľud ponechali staré. 

Dva známe pramene liečivej vody, z ktorých sa nemôžete napiť

V kúpeľoch boli známe dva pramene liečivej vody: prameň Jozef, nazvaný po zakladateľovi, a prameň Vilhelmína, pomenovaný po jeho dcére. Oba pramene boli spojené podzemným potrubím a chránené drevenou nádržou. Pach unikajúceho sírovodíka z prameňov bolo cítiť viac než na 100 krokov od prameňa. Z týchto prameňov sa nemôžete napiť.

Liečebné kúpele pre kožné ochorenia vyhľadávané pacientmi z celého Rakúsko-Uhorska

Kúpele boli v období pred prvou svetovou vojnou vyhľadávané pacientmi z celého územia Rakúsko-Uhorska. Do Smrdák pozývali v prvých rokoch dvadsiateho storočia popredných umelcov a kultúrne súbory, najmä z Viedne. Kúpele si všímali aj vedecké autority: hydrogeológovia, chemici a lekári. Liečili sa tu chorí a ranení vojaci za prvej svetovej vojny. V tomto období bola história kúpeľov Smrdáky preto úzko spätá s vojnovým dianím vo svete.

Povojnové roky v kúpeľoch Smrdáky – história kúpeľov Smrdáky

V povojnových rokoch kúpele prechodne upadli. Po rokoch stagnácie sa začali o liečbu zaujímať aj zdravotnícke ustanovizne a úrad vojenských poškodencov. Z tohto dôvodu boli pristavané ďalšie priestory.

V roku 1926 k pôvodnému panskému kúpeľu pristavili priestory na odpočívanie a bahenné zábaly s 11 vaňami zbúrali, pretože už neboli vhodné pre kúpeľné účely. V roku 1933 postavilo v Smrdákoch brnenské policajné riaditeľstvo „Zotavovňu dr. Kračmára“ (teraz liečebňa pre deti Eva) s kapacitou 45 postelí na liečbu svojich príslušníkov.

Najúspešnejšie roky 1935 – 1938

Roky 1935 – 1938 boli pre kúpele najúspešnejšie. Dochádzali sem pacienti z blízkeho okolia aj ambulantne. V kúpeľoch na vrchole kúpeľnej sezóny zaznamenali až 400 kúpeľov denne. O náraste kúpeľnej prevádzky svedčilo i pribúdanie počtu minerálnych studní: od roku 1915 do roku 1938 stúpol ich počet z 3 na 13.

Obdobie útlmu sírnych kúpeľov počas druhej svetovej vojny 

Druhá svetová vojna znamenala pre kúpele obdobie útlmu. Počas vojny boli v časti kúpeľov ubytované nemecké deti. Objekty kúpeľov boli poškodené priamymi bojovými akciami, dočasne tu sídlil aj štáb jednej z operačných ruských jednotiek. 

Znárodnenie kúpeľov v roku 1949

V roku 1949 boli kúpele znárodnené. Hydrogeologický prieskum ich liečivých prírodných zdrojov sa uskutočnil až v rokoch 1950 – 1956. V hĺbke 301 m objavili primárny zdroj sírovodíkovej minerálnej vody. Nskôr v roku 1957 ďalší oveľa výdatnejší zdroj. Obsah síry v tomto prameni je zo všetkých doteraz známych európskych sírovodíkových vôd najvyšší.

Veľmi cenné výsledky priniesol aj rozsiahly geologický prieskum bahenných ložísk v roku 1956. Sú to zdroje prakticky neobmedzené, schopné zásobovať aj iné zariadenia, ktoré nemajú vlastné zdroje liečivého bahna. V súčasnosti sa na liečbu využívajú dva minerálne pramene.

Fotografie

Sírne kúpele na kožné ochorenia

Sírovodíková minerálna voda sa využíva len na vaňové kúpele. Nemôže sa piť. Vlastnosťou sírovodíka je, že preniká cez kožu a priaznivo pôsobí na zápalové a imunologické zmeny v organizme. Liečivý sírovodík z kúpeľov Smrdáky zapácha, ale aj lieči. Minerálna voda v Smrdákoch má najvyšší obsah sírovodíka v Európe 680 mg/l.  Dlhodobé skúsenosti ukazujú, že príznaky ochorení po kúpeľnej liečbe, ktorú pacient absolvuje počas pobytu v Smrdákoch ustúpia až na trištvrte roka. 

Povesť o sírnych prameňoch

Povesť o počiatkoch kúpeľov hovorí o pastierovi, ktorý mal boľavé nohy. Pásol dobytok v miestach terajších kúpeľov, kde boli v tom čase pasienky a močariská. Z jedného prameňa zacítil zvláštny zápach. V tejto vode si pastier vykúpal svoje ubolené nohy. Jeho bolesti začali postupne slabnúť. Chýr o liečivom účinku prameňa sa rozšíril ďalej a chorí ľudia ho začali vyhľadávať. 

Známa osobnosť – Jozef Vietoris

Jozef Pavol Imrich Vietoris (1794 – 1862) bol nitriansky podžupan. Vlastnil pozemky v okolí prameňov. Na prelome rokov 1832 – 1833 v ich okolí postavil prvý kúpeľný dom. Považuje sa za zakladateľa kúpeľov a v súčasnosti nesie jeden z kúpeľných hotelov jeho meno. Zaslúžil sa aj o vybudovanie kúpeľného parku. Odvodnením močiara získal priestor pre park, ktorý vysádzal vzácnymi drevinami.

Turistické trasy z kúpeľov Smrdáky

V okolí parku sa nachádza niekoľko turistických a cyklistických trás. Môžete sa vybrať k najvyššiemu krížu na Slovensku – k Miléniovému krížu, alebo ku Hoštecnej studničke lásky, kde si naberiete liečivú vodu z prameňa, prípadne na kamennú vežu – rozhľadňu Lipky, odkiaľ sa vám naskytnú krásne výhľady. Neďaleko Hoštecnej studničky sa nachádza hradisko na Zámčisku. Kúsok od obce Smrdáky prechádza Záhorská Cyklomagistrála, ktorá vedie zo Senice do Skalice popri Miléniovom kríži.

Doprava do prírodných kúpeľov Smrdáky

Prírodné kúpele Smrdáky ležia 10 km od mesta Senica a 23 km od mesta Skalica. Do kúpeľov Smrdáky, ktoré sa nachádzajú v obci s rovnomenným názvom, vás privedie zo Senice aj zo Skalice cesta 3. triedy č.1146, ktorá sa napája na cestu č.1148, ktorá vedie priamo do kúpeľov. 

Zo Senice premáva do obce Smrdáky pravidelný priamy autobusový spoj. Vystúpiť je potrebné na zastávke: Smrdáky, kúpele. Ak sa vyberiete zo Skalice autobusom, rátajte s jedným prestupom. 

Parkovanie

Parkovať je možné priamo v areáli kúpeľov bezplatne za hotelom Vietoris alebo Depandance Morava. Kúpeľný dom Central má vlastné strážené spoplatnené parkovisko

Mapa miesta

Program/Akcie

V kúpeľoch Smrdáky sa koná množstvo rôznych podujatí. V máji sa otvára kúpeľná sezóna so zaujímavým programom. Na festivale môžete vidieť historické vozidlá, tradičné remeslá, tanečné a hudobné predstavenie a množstvo aktivít pre deti. 

Postrehy návštevníkov

Video

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top