> Blog > Kúpele Slovensko > Kúpele Sliač > Gotický Kostol svätého Mikuláša v Sliači

Gotický Kostol svätého Mikuláša v Sliači

Kostol svätého Mikuláša je krásnym príkladom gotickej architektúry, ktorá sa zachovala do dnešných dní aj napriek neskorším prestavbám. Aj v súčasnosti pôsobí Kostol svätého Mikuláša v Sliači stále impozantne. V mestskej časti Kúpele sa nachádza aj ďalšia pozoruhodná stavba a to klasicistická Kaplnka sv. Hildegardy.

Kostol svätého Mikuláša je jednou z najstarších pamiatok mesta Sliač

Rímskokatolícky Kostol svätého Mikuláša v Sliači postavili v priebehu 13. storočia / 1. štvrtina 14. storočia. Nachádza sa na vyvýšenej polohe nad mestom. Pôvodne bol ranogotický, v priebehu storočí bol niekoľkokrát prestavaný a architektonicky upravený. Vedľa kostola bola v 17. storočí postavená zvonica. Celý areál v minulosti chránila priekopa a kamenný múr, ktorý bol v neskoršom období rozobraný.

Vzhľad Kostola sv. Mikuláša

Kostol je ranogotický jednoloďový s vežičkou na západnom priečelí, polygonálnym presbytériom, severnou kaplnkou, sakristiou a južnou predsieňou. Presbytérium je zaklenuté rebrovou krížovou klenbou. V kostole sa nachádzajú barokové obrazy Najsvätejšej Trojice, Svätej Rodiny, Zvestovania, klasicistické diela sv. Mikuláš, sv. Hieronym a rokokový reliéf sv. Vendelína. 

Napriek neskorším úpravám si kostol v Sliači až do súčasnosti zachoval stredoveký ráz. V niektorých oknách sa zachovali pôvodné gotické kružby. Zachovali sa aj krížové rebrové klenby v presbytériu a severnej kaplnke a gotické portály na južnej stene lode a medzi presbytériom a sakristiou.

Kostol svätého Mikuláša v Sliači a jeho história

Kostol sv. Mikuláša dala údajne postaviť Božena, manželka kráľa Ondreja II. v roku 1263. Je však dosť pravdepodobné, že sa táto zmienka týkala kostola s rovnakým patrocíniom vo Zvolene. Neskorší pôvod naznačuje aj architektúra a obdobie vzniku okolitých kostolíkov v Zolnej, Čeríne, Hornej Mičinej. V štatúte Ostrihomskej kapituly z roku 1397 sa spomína Kostol sv. Mikuláša v Hájnikách a fara v Hájnikách. Prvým známym farárom hájnickej fary bol Christofor, ktorý dal zhotoviť aj zvon sv. Mikuláša.

V 15. storočí prebehla v rámci kostola neskorogotická prestavba. V roku 1627 napadli a spustošili kostol Turci, pričom odvliekli 2 zvony. Najstarší zvon sv. Mikuláša sa im nepodarilo pre jeho váhu odcudziť. 

Z vizitácie v roku 1713 vieme, ze sa v kostole nachádzal tabuľový oltár. Uprostred bol obraz Vzkriesenia, nad ním Nanebovstúpenia a pod nimi svätostánok. Spomína sa aj murovaná zvonica, zo 17. storočia. 

V priebehu 20. storočia prešiel kostol modernizáciou, zavedená bola elektrina. V roku 1935 bola zasypaná v kostole krypta, v ktorej bola údajne pochovaná zemianska rodina. Na začiatku 20. storočia bol starý oltár nahradený novým.

Míľniky

 • 1263 – kostol v Sliači údajne necháva postaviť manželka kráľa Ondreja II.;
 • 1397 – v štatúte Ostrihomskej kapituly sa spomína ako Kostol sv. Mikuláša v Hájnikách;
 • 15. storočie – neskorogotická prestavba kostola;
 • 1627 – kostol napadli a spustošili kostol Turci, odvliekli 2 zvony, kostol ostal značne poškodený;
 • 17. storočie – pravdepodobná výstavba zvonice;
 • 20. storočie – modernizácia kostola.

Fotogaléria

Vo zvonici sa nachádza 5 zvonov

Najstarším aj najväčším zvonom je zvon sv. Mikuláša odliaty zvonolejárom majstrom Andrejom. Usudzuje sa to na základe toho, že jeho výzdoba a farba zvuku sa nápadne podobajú  zvonu sv. Ondreja v Ružomberku, ktorý bol odliaty v roku 1506 práve týmto majstrom.  Zvon nesie latinský nápis *Ave*maria*gratia*plena*dominus*tecum*tpf *domini*cristofori*plebani*a*d*m*5*13. Zvon sv. Mikuláša má úctyhodné parametre. Je vysoký 115 cm s priemerom 153,5 cm a váži zhruba 2850 kg. Ďalšie zvony sú novšieho vyhotovenia.

Druhý renesančný zvon z roku 1635 je bez vyznačeného pomenovania, s latinským nápisom: „Vigilate quia nescitis qua hora veniet Dmus.A.D. 1635“.  Má priemer 64 cm, jeho celková výška vrátane koruny so 4 ušami je 60 cm, váži asi 155 kg.

Tretí zvon s názvom sv. Jozef bol vyrobený v roku 1924 ako náhrada za zrekvirovaný zvon z roku 1698. Je od majstra Richarda Herolda z Chomutova. Je vysoký 100 cm s priemerom 105 cm, váži 670 kg. Zvon zdobí reliéf sv. Rodiny s nápisom: K úcte sv. Jozefa obetovali rím. kat. veriaci hájnickej farnosti za farárovania Jozefa Kačku 1924. Ochranca sv. Rodiny ochraňuj našu cirkev a náš slovenský národ. Sleto od Richarda Herolda v Chomutově.

Štvrtý zvon s názvom sv. Ondrej, pochádza z roku 1928 od majstra Jána Mráčka z Banskej Bystrice. Je vysoký 78 cm s priemerom 86 cm, váži 360 kg. Na zvone je nápis: K úcte sv. Ondreja v desiate výročie vzkriesenia slovenského národa za farárovania Jozefa Kačku 1928 obetovali veriaci hájnickí r. k. Farnosti. Keď vás budím, vstaňte, keď vás volám, príďte, keď sa lúčim, plačte. Uliaty v zvonolejárni J. Mračko B. Bystrica.

Piaty zvon má priemer len 24 cm a váži 10 kg. Je podstatne menší ako ostatné zvony.

Kaplnka sv. Hildegardy

Klasicistickú Kaplnku sv. Hildegardy dal postaviť v roku 1855 rakúsky arciknieža Albrecht ako vďaku za zlepšenie zdravotného stavu manželky arcikňažnej Hildegardy. Kaplnku sv. Hildegardy posvätil biskup Štefan Moyses 1. júla 1855. Jej interiér v roku 1938 vyzdobil freskami známy slovenský maliar Jozef Hanula. Na strope sa tiež nachádzajú hodnotné maľby štyroch evanjelistov. 

Okrem hlavného nástenného oltárneho obrazu sv. Hildegardy, nad ktorým je obraz Najsvätejšej Trojice, sa tu nachádza obraz Ukrižovaného od neznámeho autora a obraz Kristus v Emauzoch od D. Bőhma zo začiatku 20. storočia. Vo vežičke kaplnky je umiestnený menší zvon.

Zaujímavosti

 • V interiéri Kostola sv. Mikuláša sa nachádzajú maľby slovenského maliara Jozefa Hanulu, ktorý vymaľoval freskami aj Kaplnku sv. Hildegardy.
 • Vo zvonici boli pôvodne umiestnené tri zvony. Najstarší a najväčší z nich – zvon Mikuláš patrí k najstarším a najväčším zvonom na Slovensku. Jeho hmotnosť je 5,1 tony. Zaujímavosťou je to, že práve vďaka svojej nadmernej veľkosti a hmotnosti nebol nikdy odvlečený Turkami, ani zničený počas prvej svetovej vojny.
 • Z významných osobností, ktoré slúžili sv. omše v Kaplnke sv. Hildegardy, je potrebné spomenúť Andreja Hlinku, Dr. Jozefa Tisa, biskupa Dr. Eduarda Nesceia, Juraja Macáka či biskupa Eduarda Kojnoka.
 • Zamieňanie Kostola sv. Mikuláša vo Zvolene s kostolom v Sliači súvisí v prvom rade s rovnakým patrocíniom. Kostol sv. Mikuláša v Hájnikoch, na rozdiel od svojho menovca vo Zvolene, dodnes existuje. Skorý zánik zvolenského kostola v rozmedzí rokov 1516 – 1562 spôsobil ich zámenu.
 • V miestnej časti Sampor odkryli archeológovia v roku 2011 zvyšky gotického kostolíka, stratený kostolík sa nachádza v susednej Sielnici.

Návštevu gotického Kostola sv. Mikuláša môžete ukončiť oddychom v kúpeľoch. Mnohé služby miestnych kúpeľov môžete využiť nielen v rámci kúpeľných pobytov v Sliači, ale aj vďaka jednodňovej návšteve.

Doprava

Sliač je kúpeľné mesto na strednom Slovensku v okrese Zvolen. Od okresného mesta leží 4 km. Mestom prechádza cesta I/69 od Kováčovej na Banskú Bystricu a dôležitá železničná trať Zvolen – Vrútky. Neďaleko od Sliaču vedie hlavný ťah rýchlostnej cesty R1 smerom na Banskú Bystricu. Cez Sliač premáva i autobusová doprava. Známe je aj medzinárodné civilné a vojenské letisko Sliač. 

Parkovanie

Parkovanie je zabezpečené pre kúpeľných hostí na spoplatnenom monitorovanom parkovisku. Nachádza sa tu i menšie parkovisko pre hostí. Je platené, nestrážené. Od liečebného domu Palace leží približne 400 metrov.

Mapa miesta

Trasa

Kostol sv. Mikuláša stojí v miestnej časti Hájniky, neďaleko cesty č. 69 zo Zvolena do Banskej Bystrice. Areál je voľne prístupný, budova fary stojí hneď pod kostolom. Kostol je súčasťou Náúčného chodníka mestom Sliač, ktorý vás prevedie najzáujmavejšími pamaitkami v meste. Kaplnka sv. Hildegardy sa nachádza v kúpeľnom parku, v blízkosti minerálnych prameňoch.

Postrehy návštevníkov

Vstupné/Cenník a otváracie hodiny

V Kostole sv. Mikuláša sa pravidelne konajú bohoslužby. Viac informácií nájdete na oficiálnej webovej stránke farnosti Sliač, ktorú uvádzame nižšie.

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top