> Blog > Kúpele Slovensko > Kúpele Sliač > Výlety Sliač a okolie > Kostol sv. Františka v obci Poniky a vyhliadka Ponické srdiečko

Kostol sv. Františka v obci Poniky a vyhliadka Ponické srdiečko

Kostol svätého Františka v malebnej obci Poniky patrí ku krásnym príkladom gotického staviteľstva. Aj napriek zničeniu Turkami či neskorším prestavbám môžeme tento skvost gotickej architektúry obdivovať v takmer nezmenenej podobe dodnes. Neďaleko obce Poniky sa nachádza aj ďalšia turistická atrakcia – Ponické srdiečko. 

Gotický kostol dominuje obci Poniky

V ohradenom areáli sa na kopci nad obcou Poniky sa vypína gotický Kostol svätého Františka Assiského. Postavili ho v prvej štvrtine 14. storočia. Súčasťou ohradeného areálu je aj zvonica, ktorá stojí pri kostole.

Kostol v Ponikách predstavuje krásny príklad gotickej architektúry. Je jednoloďový s kvadratickým presbytériom, severnou bočnou kaplnkou, sakristiou a kostnicou. V interiéri sa nachádza fresková výzdoba. Okrem fresiek sa v interiéri nachádza gotický krídlový oltár Panny Márie z roku 1512, neskorogotická krstiteľnica z roku 1526 a pastofórium zo začiatku 16. storočia. Doposiaľ nie je známe kedy, a prečo sa v kostole zmenilo patronícium. Pôvodne bol kostol totižto zasvätený sv. Jánovi Evanjelistovi.

História a stavebný vývoj gotického Kostola sv. Františka Poniky

Najstaršia podobizeň sv. Františka z Assisi – zakladateľ rádu františkánov

Kostol svätého Františka postavili na majetku Petra a Tomáša, synov magistra Donča zo Zvolena v roku 1310. Išlo o jednoduchú stavbu, ktorú tvorila pozdĺžna loď, kvadratické presbytérium a severná sakristia.

Okolo roku 1470 rozšírili južné okno presbytéria aj viaceré architektonické články a ostenia boli natreté červenou farbou. Koncom 15. storočia, alebo začiatkom 16. storočia, bol kostol pozdnegoticky upravený. V tejto etape vznikla severná kaplnka, kostnica a západný portál v priečelí.

Neskôr v rokoch 1663 – 1678 Poniky dvakrát vyplienili a vypálili Turci . V tomto období dokonca mal kostol slúžiť Turkom ako maštaľ. Následne prešiel kostol barokovou úpravou, ktorá nebola k nemu príliš šetrná. Gotické okná lode a južný portál sa zamurovali, v západnej časti lode vybudovali murovanú tribúnu, aj nové okná, ktoré vznikli prerazením steny.

V období reformácie chrám striedavo využívali protestanti a katolíci, avšak od roku 1709 sa stal definitívne katolíckym.

V roku 1961 boli odkryté nástenné maľby v podkrovnom priestore. Reštaurátorské práce na kostole prebiehali v rokoch 1971 – 1992. Prebehla tu komplexná obnova, odstránila sa baroková klenba a zvonica, zrekonštruovali sa zamurované architektonické detaily. Zároveň sa zreštaurovali nástenné maľby.

Na fotografii máte možnosť vidieť najstaršiu podobizeň sv. Františka z Assisi – zakladateľa rádu františkánov (zdroj foto: Wikimedia, licencia CC / Parzi).

Známa osobnosť

Zaujímavosti

 • Pri južnej stene stavby kostola bol pri obnove objavený múr, ktorý by mohol byť pozostatkom staršej stavby na tomto mieste. 
 • Najstaršími nástennými maľbami z druhej polovice 14. storočia  sú výjavy sv. Juraja v súboji s drakom, Narodenie sv. Jána Krstiteľa a dnes už neidentifikovateľný obraz na severnej stene lode. Štýlovo sa hlásia k dielni, ktorá vyzdobila neďaleký kostolík v Čeríne
 • V kostole prebehla jedna z najrozsiahlejších regotizačných obnov v modernej histórii pamiatkovej starostlivosti na Slovensku.  
 • Vedľa kostola vznikla kedysi zrušená zvonica a to podľa pôvodnej predlohy ako celodrevená stavba.

Fotografie

História obce Poniky

Najstaršie osídlenie územia Poník je do dnešných dní iba dohadom bez konkrétnych archeologických dôkazov. V okolí Poník boli doložené sídliská z doby bronzovej a neolitu, územie obce však nebolo nikdy archeologicky preskúmané.

Z písomných záznamov vieme, že na území súčasných Poník existovala malá osada ešte začiatkom 13. storočia. Bola však vyplienená tatárskym vpádom. V roku 1282 sa o túto pustú osadu uchádzal majster Filip de Turchus. Kráľ Ladislav IV. v darovacej listine z 27. júla 1284 daroval večným právom zem Ponyk majstrovi Filipovi de Turchus.

Pustá zem Ponyk (pustá pretože sa pri šetrení okolia zistilo, že nie je vhodná na lov či rybolov) sa pod správou majstra Filipa čoskoro zveľadila a zaľudnila. Poniky sa tešili právam a privilégiám, ktoré im udelili priamo panovníci.

V 14. storočí tu objavili ložiská zlata, železa a medi. Ich písomné doloženie pochádza z roku 1358. Ťažilo až tu do roku 1571.

Okolie mestečka začali Turci ohrozovať už v roku 1580. Našťastie bez výrazných škôd. V roku 1605 vojská vzbúrenej uhorskej šľachty pod vedením Štefana Bočkaja Poniky vyplienili. V roku 1663 došlo k tureckému nájazdu, pri ktorom zhorel aj kostol. Koniec niekdajšej slávy Poník nastal v roku 1678, kedy mestečko úplne vyplienili Turci.

Následne sa obec vyvíjala ako ostatné obce v okolí. V 20. storočí obyvatelia pracovali v neďalekých mestách alebo sa venovali poľnohospodárstvu. Neskôr však počas veľkej hospodárskej krízy odišlo mnoho obyvateľov za prácou do Ameriky. Mnoho mužov potom muselo narukovať na front počas prvej svetovej vojny. Počas druhej svetovej vojny sa niektorí obyvatelia pridali k povstalcom, mnohí boli zabití či odvlečení do koncentračných táborov. Obec bola oslobodili 23.3.1945. V roku 1952 vzniklo Jednotné roľnícke družstvo.

V súčasnosti sú Poniky poľnohospodárskou obcou, pričom poskytujú východiskové trasy pre návštevu turistických cieľov v oblasti Poľany.

Míľniky

 • 13. storočie – staršia osada na mieste budúcich Poník;
 • 1282 –  o túto pustú osadu sa uchádzal majster Filip de Turchus; 
 • 27. júla 1284 – kráľ Ladislav IV. v darovacej listine daroval večným právom zem Ponyk majstrovi Filipovi de Turchus;
 • 1310 – ostrihomský biskup Tomáš vydal povolenie postaviť kostol;
 • 1358 – písomne doložená existencia dvoch mlynov a nálezísk zlata;
 • 9. apríl 1400 – zvolenský župan Dávid udelil práva a slobody podľa vzoru slobodných miest;
 • 8. november 1404 – kráľ Žigmund potvrdil predošlé práva a rozšíril ich o „Krupinské právo“; 
 • 1605 – Poniky sú vyplienené Štefanom Bočkajom;
 • 4. október 1651 – vydané svedectvo o vykonávaní práva meča na Ponikách;
 • 1663 – vyplienenie Turkami, zhorel kostol i listiny v ňom;
 • 6. január 1678 – vyplienenie Poník Turkami, odvlečenie 300 ľudí do zajatia;
 • 1886 – splynutie Ponickej Lehôtky s Ponikami.
Ponické srdiečko

Nevynechajte návštevu Ponického srdiečka

Lavička v tvare srdca sa nachádza neďaleko obce Poniky smerom na Banskú Bystricu. Je obľúbenou turistickou atrakciou, mnohí sem zavítajú najmä kvôli peknej fotografii a, samozrejme, krásnemu výhľadu na severné Podpoľanie. Vedľa lavičky je aj informačná tabuľa Obce Poniky. Ponické srdiečko sa nachádza hneď vedľa hlavnej cesty, istotne ho pri prechádzaní neminiete.

Doprava

Obec Poniky leží v okrese Banská Bystrica. Obcou prechádza cesta 2420. Do obce pravidelne premáva autobusová doprava.

Ako sa dostať ku Kostolu sv. Františka z kúpeľov Sliač

Kúpele Sliač sú od Poník vzdialené 22,5 km, cesta autom zaberie 25 minút.  Z kúpeľov pokračujte do Sliaču, v časti Rybáre potom odbočte na Veľkú Lúku. Pred Dolnou Mičinou odbočte smerom na Čerín, Čačín až do obce Poniky.

Zo Sliaču premáva pravidelne do Poník aj verejná doprava, je však potrebné prestupovať v Banskej Bystrici. Dĺžka ideálneho spojenia je 50 minút. Odporúčame vystúpiť na konečnej zastávke Poniky – Jednota. Cesta ku kostolu pešo trvá približne 10 minút.

Ako sa dostať ku Kostolu sv. Františka z kúpeľov Brusno

Kostol svätého Františka v Ponikách je od Kúpeľov Brusno vzdialený 24 km, cesta autom zaberie 25 minút. Z Brusna pokračujte po ceste č. 66 smerom do Banskej Bystrice. Za Slovenskou Ľupčou je potrebné odbočiť do Šalkovej a pokračovať až do obce Poniky. 

Z obce Brusno premáva pravidelne do Poník aj verejná doprava, prestúpiť môžete v Banskej Bystrici alebo Šalkovej. Dĺžka ideálneho spojenia je 50 minút. 

Parkovanie

Parkovisko nie je k dispozícii. Zaparkovať sa dá pri miestnej cestnej komunikácii a verejných priestranstvách. Dbajte, prosím, na správnosť parkovania v obci.

Vstupné/Cenník/Otváracie hodiny

Areál kostola je voľne dostupný bez obmedzení. Samotný Kostol svätého Františka je otvorený v určité dni na slúženie bohoslužieb. Pri záujme o prehliadku je potrebné vopred kontaktovať miestnu farnosť v Ponikách. Kontakt na farnosť uvádzame nižšie.

Mapa miesta

Postrehy návštevníkov

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top