> Blog > Kúpele Slovensko > Kúpele Lúčky > Výlety Lúčky a okolie > Demänovská jaskyňa slobody

Demänovská jaskyňa slobody

Demänovská jaskyňa slobody sa vám odhalí hlboko vo svojich útrobách tajomný svet. Svet, ktorý bol ukrytý pred našim zrakom až do jedného dňa roku 1921, keď ho objavili nadšení prieskumníci. Máme obrovské šťastie, že tento vyše 300 tisíc rokov ukrytý poklad, môžeme nazývať naším – slovenským.

Demänovská jaskyňa slobody – najdlhšia jaskyňa na území Slovenska

Demänovská jaskyňa slobody je našou najdlhšou jaskyňou a patrí do prvej desiatky najkrajších jaskýň Európy. Je súčasťou podzemného krasového systému v Demänovskej doline pod Nízkymi Tatrami. Jaskyňa je krasová s bohatou kvapľovou výzdobou.

Jaskyňu tvoria dómy, siene a chodby rozprestierajúce sa na šiestich jaskynných úrovniach. Nachádza sa tu napríklad kvapľový vodopád vysoký 6 metrov, alebo priepasť hlboká 40 metrov. Máte možnosť tu obdivovať súhru zemitých farieb či krásu trblietavých jazierok. Dno jaskyne tvoria sintrové jazierka s rôznymi kvapľovými formami (Zlaté, Koralové, Leknové, Perlové, Hroznové jazierko).

Prehliadka Demänovskej jaskyne slobody je dostupná v dvoch okruhoch:

 • Tradičný okruh – 60 minútová prehliadka, potrebné je zdolať dĺžku 1150 metrov s prevýšením 86 metrov a 913 schodov. Uvidíte podzemnú rieku Demänovku, krasové jazierka, korytá, … a to všetko s výkladom sprievodcu, ktorý vám priblíži históriu a pôvod vzniku jaskyne.
 • Dlhý okruh – 100 minútová prehliadka s dĺžkou trasy 2150 metrov, kde návštevník musí zdolať 86 metrové prevýšenie a až 1118 schodov. Tento okruh vás zavedie aj do Veľkého dómu, Ružovej sieni a Kráľovej galérii. Je prístupný pri počte minimálne 10 osôb.

Nezabudnite na teplé oblečenie, teplota v jaskyni sa pohybuje od 6,1 do 7 °C. Nepodceňte to hlavne v letných mesiacoch, pretože po hodinovej prehliadke jaskyne by ste vyšli riadne vymrznutí. A ani vaše následné ponorenie sa do termálnych vôd neďalekých kúpeľov v Lúčkach, by to už nemuselo zachrániť.

Zastávky jaskyne

 1. Hlboký dóm 
 2. Rázcestie 
 3. Veľký dóm – má výšku až 66 m a je bezpochyby pýchou jaskyne. Biely sinter, ktorý zdobí steny dómu, sa v minulosti využíval aj na liečebné účely.
 4. Janáčkov dóm – uvidíte tu Gotický stĺp, ktorého vek sa odhaduje na neuveriteľných 300 tisíc rokov.
 5. Kráľova galéria – dominantou galérie je Stĺp večnej túžby. Stĺp tvoria dva oproti sebe rastúce útvary, od ich spojenia ich delí iba 1 mm.
 6. Ružová sieň
 7. Hviezdoslavov dóm – súčasťou dómu je pestro sfarbený sintrový vodopád Smútočná vŕba.
 8. Jánošíkov dóm
 9. Smaragdové jazierko – je najhlbšie a najväčšie jazierko s hĺbkou 2,5 – 3,0 m.
 10. Jaskynný cintorín – miesto odpočinku pôvodnej sintrovej výzdoby, ktorá sa pred niekoľkými tisícročiami pod vlastnou váhou zrútila. Žiaľ, kvôli nedostatku vody sa nová výzdoba už nevytvorila.

Fotogaléria

História objavenia Demänovskej jaskyne slobody

Objavenie jaskyne spadá do obdobia 20-tych rokov 20. storočia. O jej objavenie sa zaslúžil Alois Král s pomocou svojich spolupracovníkov Adama Mišuru, Ota Hrabala a Jarmily Vránovej. Pôvodne ju pomenovali Chrám slobody. 

Jaskyňa je sprístupnená od roku 1924. Obdobie od roku objavenia až do dnešného dňa sa nesie v duchu rozširovania a prepájania s ďalšími jaskyňami. Postupne sa podzemé priestory poprepájali s Demänovskou jaskyňou mieru, Jaskyňou pod Útesom, Údolnou jaskyňou, Jaskyňou trosiek a v neposlednom rade sa stala jej súčasťou aj Demänovská medvedia jaskyňa. 

Míľniky

 • 3. august 1921 – moravský učiteľ Alojz Kráľ za spolupráce s ďalšími prieskumníkmi objavujú prvé priestory jaskyne;
 • 1922 – vznik Komisie pre zverejnenie Demänovských jaskýň, ktorá započala práce na sprístupnení podzemia;
 • 1923 – inštalácia dočasného elektrického osvetlenia;
 • 1924 – sprístupnenie časti jaskyne od Mramorového riečiska cez Veľký dóm po Zlaté jazierko;
 • 1925 – vznik družstva Demänovských jaskýň, ktoré pokračovalo v sprístupňovacích prácach;
 • 1926 – objavenie Jánošíkovho dómu, Panónskej chodby, Chodby utrpenia, Červenej galérie; 
 • 1927 – objavenie Čarovnej chodby a Fialového dómu;
 • 1931 – vybudovanie definitívneho elektrického osvetlenia, sprístupnená trasa predĺžená do Ružovej siene a odbočka do Hviezdoslavovho dómu, objavenie Medvedej chodby;
 • 1933 – nový vchod z Medvedej chodby, ktorý spôsobil zmenu v prehliadkovej trase;
 • 1931 – 1933 – sprístupnenie hornej časti od Hviezdoslavovho dómu;
 • 1948 – 1955 – podrobné skúmanie a zameranie Demänovskej doliny po vedením A. Droppu;
 • 1951 –  prepojenie Demänovskej jaskyne slobody s Pustou jaskyňou;
 • 1986 – 1987 – prirodzené spojenie s Demänovskou jaskyňou mieru;
 • 1986 – objavenie vrchného poschodia Veľkého dómu;
 • 1989 – prepojenie s jaskyňou pod Útesom a Údolnou jaskyňou;
 • 2004 – objavenie Demänovskej medvedej jaskyne;
 • od roku 2009 – prebiehajú postupne podrobné meračské práce.

Zaujímavosti

 • Farebnosť kvapľov prechádza do typickej bielej, cez žltú, ružovú, červenú až po fialovú; je to spôsobené zlúčeninami železa. Zlúčeniny mangánu zase majú za úlohu sfarbenie kvapľového systému od sivej cez tmavozelenú až po čiernu.
 • V jaskyni je vysoká vlhkosť vzduchu dosahujúca 94 až 99 %. Počas prehliadky, tak vďaka obohatenému vzduchu o minerály, absolvujete i prírodnú liečebnú terapiu. Oceníte to hlavne, ak trpíte dýchacími problémami a astmou.
 • Vyskytujú sa tu aj 4 druhy netopierov, najviac netopier obyčajný či podkovár malý.
 • Český hudobný skladateľ Leoš Janáček sa tu inšpiroval pri zložení symfonickej skladby Všudybyl.

Povesť o Demiánovi a zakliatej doline Demänovskej doline

O Demänovskej doline sa povráva, že je zakliata a nachádzajú sa tu poklady, ktoré stráži šesťhlavý drak. Raz sa v doline objavil silák Demián, ktorému sa ľudia na draka sťažovali. Rozhodol sa, že ho zabije. Tak sa Deminán veru pobral do doliny. Poriadne sa pripravil a ráno, keď drak pil vodu z jazera, rozbil mu hlavy budzogáňom. Demián vošiel do chodby a prekvapilo ho tam úžasné bohatstvo. Rozhodol sa bohatstvo chrániť, aby sa mohli z neho tešiť všetci. Po jeho smrti sa povrávalo, že sa premenil na draka, aby ochraňoval dolinu.

Doprava k Demänovskej jaskyni slobody

Demänovská jaskyňa slobody je vzdialená od okresného mesta Liptovský Mikuláš necelých 13 km. V prípade využitia vlastnej dopravy odporúčame cestu číslo 584. 

Z verejnej dopravy je možná iba autobusová. Najbližšia zastávka má názov Demänovská dolina, Jaskyňa slobody (bus).

Demänovská jaskyňa slobody – Kúpele Lúčky, 29,6 km

 • Osobným automobilom po ceste E50 a 584 vám to potrvá k jaskyni necelých 30 min. V Ivachnovej sa vydáte na smer Žilina/Ružomberok a napojíte sa na úsek D1 smerom na Poprad (tento úsek cesty je spoplatnený). Diaľnicu opustíte na výjazde 584 Liptovský Mikuláš/Demänová. Táto cesta vás dovedie priamo k jaskyni. Cestou miniete aj Demänovskú ľadovú jaskyňu, ktorá je od Jaskyne slobody vzdialená cca 2,2 km.
 • Ak nevyužijete spoplatnenú trasu, je možné zvoliť cestu 584 a 2213. Cesta vás povedie pozdĺž Liptovskej Mary. Po ceste miniete aj Tatralandiu, ktorá môže byť vaším spestrením cesty k jaskyni. Dĺžka tejto trasy je okolo 38 km a potrvá cca 40 minút, v závislosti od hustoty premávky.
 • Pri verejnej doprave (autobus/vlak) vás čakajú min. 2 prestupy, v trvaní od 1,5 až 3 hodín. 

Región Liptova ponúka množstvo zaujímavých pamiatok a atrakcií. Spojte návštevu regiónu s relaxačným pobytom v kúpeľoch Lúčky a doprajte si dostatok času na preskúmanie všetkého, čo tento krásny kraj Slovenska ponúka.

Mapa miesta

Parkovanie a trasa k jaskyni

Spoplatnené parkovisko sa nachádza priamo pri východiskovom bode trasy k Demänovskej jaskyni slobody vo vzdialenosti necelých 400 m (približne 15 minút chôdze) od vchodu jaskyne. Výškový rozdiel od parkoviska k jaskyni je 52 m.

Chodník od parkoviska je zároveň aj náučným chodníkom. Je to nenáročná prechádzka. Chodník je obojsmerný a počas celého roku je v dobrom stave. Výstup k jaskyni vám spríjemní 6 informačných panelov, z ktorých sa dozviete viac informácií o vzniku jaskýň na Slovensku.

Informačné panely Náučného chodníka k Demänovskej jaskyni slobody:

 1. Prístup k Demänovskej jaskyni slobody
 2. Krasové javy
 3. Kras a jaskyne na Slovensku
 4. Sprístupnené jaskyne na Slovensku
 5. Demänovská jaskyňa slobody – súčasť Demänovského jaskynného systému
 6. Objav a sprístupnenie Demänovskej jaskyne slobody

Vstupné/Cenník

Cena vstupného sa pohybuje v rozmedzí 5,00 € – 18,00 €.

Aktuálny cenník vstupného pre deti, dospelých, seniorov aj skupiny nájdete na oficiálnej webovej stránke Správy slovenských jaskýň, ktorú uvádzame nižšie v sekcii kontakt.

Upozornenie:

Platba kartou nie je možná. Fotografovanie a filmovanie v priestoroch jaskyne je možné za poplatok.

Celá prehliadka jaskyne je fyzicky náročnejšia. Pre deti od 3 do 4 rokov je vhodné použiť vlastnú sedačku. Návštevu jaskyne zvážte aj v prípade, že s vami ide starší senior, alebo deti, ktoré nie sú zvyknuté na fyzickú záťaž.

Postrehy návštevníkov

Otváracie hodiny

Otváracia doba sa v priebehu roka a jednotlivých sezón môže líšiť.

Aktuálne otváracie hodiny nájdete na oficiálnej webovej stránke Demänovskej jaskyne slobody, ktorú uvádzame nižšie v sekcii kontakt.

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top