> Blog > Kúpele Slovensko > Kúpele Číž > Výlety Číž a okolie > Jaskyňa Domica – história, zaujímavosti, prehliadková trasa

Jaskyňa Domica – história, zaujímavosti, prehliadková trasa

Jaskyňa Domica patrí nielen medzi naše najkrajšie jaskyne, ale je aj jaskyňou svetového významu. Okrem prehliadky jaskynných priestorov ponúka nevšedný zážitok. Plavba po podzemnej rieke Styx ale závisí od prírodných podmienok, a preto nie je vždy možná. Napriek tomu stojí tento unikátny jaskynný komplex za návštevu.

Jaskyňa Domica

Jaskyňa Domica je najdlhšou jaskyňou Slovenského krasu. Je prepojená s jaskyňou Čertova diera a tvorí jednotný celok s jaskyňou Baradla v Maďarskej republike v celkovej dĺžke 25 km. Dĺžka samotnej Domice je 5368 m, z nich je 1315 m sprístupnených verejnosti. Umelo prekopaný vchod leží vo výške 339 m. n. m., vedľa ponoru Domického potoka pod rovnomenným vrchom. Podľa tohto vrchu je pomenovaná jaskyňa. Teplota vzduchu v jaskyni je okolo 11 °C s vlhkosťou 98 %.

Sídlo pravekého človeka – história jaskyne 

L. Bartolomeides písal o jaskyni už v roku 1801. Jaskyňa bola oficiálne objavená v roku 1926. Spojenie Domice s Čertovou dierou uskutočnil J. Majko v roku 1929. Prenikol do rozsiahlych podzemných priestorov. Domica je aj významnou archeologickou lokalitou mladšej doby kamennej, neolitu. Našlo sa tu množstvo archeologických nálezov. Zadné časti jaskyne boli pravdepodobne posvätnými miestami. 

Klub československých turistov v roku 1930 vyrazil dolný vchod a v roku 1932 jaskyňu sprístupnil vrátane elektrického osvetlenia a prehradenia Styxu na podzemnú plavbu. Vstupný areál jaskyne bol postavený v roku 1984 a slúži aj ako výstavná časť pre archeologické artefakty. V roku 1995 bola Domica, aj s ďalšími jaskyňami, zapísaná do Zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO.  

Priestory jaskyne Domica

Jaskyňa Domica je výsledkom korozívno-erozívnej činnosti podzemného toku Styx a Domického potoka. Dominujú tu horizontálne oválne chodby so stropnými korytami. Chodby sú miestami zväčšené do dómov a siení.

Jaskyňa Domica sa vyznačuje bohatou sintrovou výplňou. Typické sú stalagmity pagodového tvaru, kvapľové štíty a bubny, ktoré sa v takom množstve v žiadnej inej jaskyni nevyskytujú. Nájdeme tu aj kaskádové jazierka (Rímske kúpele, Plitvické jazierka), cibuľovité stalaktity, sintrové vodopády. Chodba Styxu má charakter podzemného kaňonu s meandrami.

Jaskyňa Domica pozostáva z nasledovných priestorov

  • Samsonove stĺpy
  • Majkov dóm
  • Dóm mystérií
  • Dóm indických pagod
  • Palmový háj
  • Koncertná sieň

Samsonove stĺpy

Sú najmohutnejšie útvary jaskynného systému. Ich vek sa odhaduje na 350 000 rokov. Pozornosť zaujme určite 24 m vysoký jaskynný komín.

Majkov dóm

Je najväčší podzemný priestor v jaskyni, pomenovaný po svojom objaviteľovi. 

Dóm mystérií

Terasovité výstupy boli objavené človekom bukovohorskej kultúry. Nachádzajú sa tu kresby uhlíkom, pochádzajúce z neolitu.

Dóm indických pagod

Najkrajšia časť jaskyne je pomenovaná podľa stalagmitov, ktoré tu rastú. Tiež tu nájdeme trus netopierov, tzv. guánový hrniec.

Palmový háj

Tu sa nachádza množstvo tenkých stalagnátov, ktoré pripomínajú kmene paliem.

Koncertná sieň

Tento priestor sa vyznačuje výraznou akustikou. Na strope nájdeme štítové útvary. V strede priestoru sa nachádza gotický stĺp.

Fotogaléria

Živočíchy v jaskyni Domica

V jaskyniach Domica a Čertova diera sa zistilo 16 druhov netopierov. Podkovár južný vytvára 1000- až 2000-člennú kolóniu. Chemickým pôsobením netopierieho trusu na sintrové útvary vznikli tzv. guánové hrnce. 

Z drobných bezstavovcov sa zistilo 44 druhov chvostoskokov (najvýznamnejší z nich je endemit Arrhopalites slovacicus), vzácna šťúrovka Eukoenenia spelaea, mnohonôžka rodu Typhloiulus sp., kôrovec Niphargus tatrensis a mnohé ďalšie druhy suchozemskej a vodnej fauny.

Prehliadková trasa

Jaskyňa ponúka tvz. krátky okruh a dlhý okruh, ktorého súčasťou je plavba po rieke Styx. Dlhý okruh však už dlhšie nie je možné absolvovať, nakoľko v podzemnej rieke nie je v dôsledku nepriaznivých prírodných podmienok dostatok vody.

Krátky okruh má dĺžku 780 m. Dĺžka trvania prehliadky je asi 45 min. 

Okruh s plavbou má dĺžku 930 m, z toho plavba je 150 m. Dĺžka trvania prehliadky je približne 60 min. 

Zaujímavosti

  • V jaskyni sa našli kosti jaskynného medveďa Ursus spelaeus.
  • Jaskyňa Domica poskytla krátkodobý príbytok najstarším neolitickým obyvateľom východného Slovenska, ktorí boli tvorcami tzv. gemerskej lineárnej keramiky.
  • Domica je najvýznamnejším náleziskom bukovohorskej kultúry na Slovensku. 

Jaskyňa Domica z maďarskej strany

Jaskyňa Domica tvorí jeden celok s jaskyňou Baradla v Maďarsku. Je súčasťou Národného parku Aggtelek. Jaskyňa Domica je od jej maďarskej polovice vzdialená len 2,2 km, ale ponúka množstvo atrakcií, hlavne v letnej sezóne. Okrem detského ihriska sa tu nachádzajú rôzne stánky s občerstvením, drevené chatky a obrovské parkovisko v tieni stromov. 

Doprava

Jaskyňa Domica sa nachádza v okrese Rožňava asi 10 km juhovýchodne od Plešivca a 2 km od štátnej hranice s Maďarskom. Najbližšia zastávka verejnej dopravy je Kečov, Domica. Premáva sem priamy autobusový spoj z Plešivca. 

Ako sa dostať k jaskyni Domica z kúpeľov Číž

Jaskyňa Domica leží v blízkosti kúpeľov Číž. Ide preto o obľúbený výletný cieľ kúpeľných hostí. Z kúpeľov Číž sa dostanete k jaskyni Domica dvoma trasami. Jedna vedie cez Slovenskú a druhá cesta cez Maďarskú republiku. Pokiaľ chcete cestovať cez územie Slovenska, vyberte sa cestou II/571 z Čížu, potom je potrebné sa napojiť na cestu I/67 za Abovcami. Pred Tornaľou sa napojíte na cestu E58/E571 vedúcu do Plešivca. V Plešivci odbočte na cestu II/587, ktorá vás povedie až k jaskyni. 

Druhá cesta vedie cez Maďarskú republiku a je o niečo kratšia. Má 39 km a zavedie vás aj k jej maďarskej časti Aggtelek.

Parkovanie

Parkovisko sa nachádza priamo pred vstupným areálom a je spoplatnené.

Mapa miesta

Postrehy návštevníkov

Vstupné/Cenník

Vstupné sa pohybuje od 3,50 € – 9,00 €. Aktuálny cenník vstupného pre deti, dospelých, seniorov aj skupiny nájdete na oficiálnej webovej stránke jaskyne Domica, ktorú uvádzame nižšie v sekcii kontakt.

Otváracie hodiny

Aktuálne otváracie hodiny počas pracovných dní aj víkendov nájdete na oficiálnej webovej stránke jaskyne Domica, ktorú uvádzame nižšie v sekcii kontakt.

Video

Jaskyňa Domica s výkladom sprievodcu.

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top