> Blog > Kúpele Slovensko > Kúpele Číž > Výlety Číž a okolie > Jaskyňa Domica – história, zaujímavosti, prehliadková trasa

Jaskyňa Domica – história, zaujímavosti, prehliadková trasa

Jaskyňa Domica patrí nielen medzi naše najkrajšie jaskyne, ale je aj jaskyňou svetového významu. Okrem prehliadky jaskynných priestorov ponúka nevšedný zážitok. Plavba po podzemnej rieke Styx ale závisí od prírodných podmienok, a preto nie je vždy možná. Napriek tomu stojí tento unikátny jaskynný komplex za návštevu.

Jaskyňa Domica

Jaskyňa Domica je najdlhšou jaskyňou Slovenského krasu. Je prepojená s jaskyňou Čertova diera a tvorí jednotný celok s jaskyňou Baradla v Maďarskej republike v celkovej dĺžke 25 km. Dĺžka samotnej Domice je 5368 m, z nich je 1315 m sprístupnených verejnosti. Umelo prekopaný vchod leží vo výške 339 m. n. m., vedľa ponoru Domického potoka pod rovnomenným vrchom, podľa ktorého nesie svoj názov.

Ak si práve užívate svoj pobyt v čížskych kúpeľoch a máte chuť na malú zmenu, môžete si dopriať trochu speleoterapie vďaka prieskumu podzemného bludiska jaskyne Domica. Teplota vzduchu v jaskyni sa pohybuje okolo 11 °C s vlhkosťou 98 %. Z Čížu to máte takmer na skok. Stačí už len zbaliť sveter a vyraziť do podzemného sveta.

Priestory jaskyne Domica

Jaskyňa Domica je výsledkom korozívno-erozívnej činnosti podzemného toku Styx a Domického potoka. Dominujú tu horizontálne oválne chodby so stropnými korytami. Chodby sú miestami zväčšené do dómov a siení.

Jaskyňa Domica sa vyznačuje bohatou sintrovou výplňou. Typické sú stalagmity pagodového tvaru, kvapľové štíty a bubny, ktoré sa v takom množstve v žiadnej inej jaskyni nevyskytujú. Nájdeme tu aj kaskádové jazierka (Rímske kúpele, Plitvické jazierka), cibuľovité stalaktity, sintrové vodopády. Chodba Styxu má charakter podzemného kaňonu s meandrami.

Jaskyňa Domica pozostáva z nasledovných priestorov

Plavba po riečke Styx v Domici
 • Samsonove stĺpy
  Sú najmohutnejšie útvary jaskynného systému. Ich vek sa odhaduje na 350 000 rokov. Pozornosť zaujme určite 24 m vysoký jaskynný komín.
 • Majkov dóm
  Je najväčší podzemný priestor v jaskyni, pomenovaný po svojom objaviteľovi.
 • Dóm mystérií
  Terasovité výstupy boli objavené človekom bukovohorskej kultúry. Nachádzajú sa tu kresby uhlíkom, pochádzajúce z neolitu.
 • Dóm indických pagod
  Najkrajšia časť jaskyne je pomenovaná podľa stalagmitov, ktoré tu rastú. Tiež tu nájdeme trus netopierov, tzv. guánový hrniec.
 • Palmový háj
  Tu sa nachádza množstvo tenkých stalagnátov, ktoré pripomínajú kmene paliem.
 • Koncertná sieň
  Tento priestor sa vyznačuje výraznou akustikou. Na strope nájdeme štítové útvary. V strede priestoru sa nachádza gotický stĺp.

Zaujímavosti

 • Po vzniku Československa došlo v roku 1919 aj k rozdeleniu jaskyne, až 2/3 zostali v Maďarsku, kde ju poznajú pod názvom Bradla.
 • V minulosti dochádzalo v čase veľkých dažďov k vytápaniu jaskyne, preto sa v okolí jaskyne kontroluje aj poľnohospodárska činnosť, aby nedochádzalo k erózii pôdy a rýchlemu odtoku vôd.
 • Jaskyňa Domica poskytla krátkodobý príbytok najstarším neolitickým obyvateľom východného Slovenska, ktorí boli tvorcami tzv. gemerskej lineárnej keramiky.
 • V jaskyni sa našli kosti jaskynného medveďa Ursus spelaeus, ktorý vyhynul pred cca 10 000 rokmi a vážil až 400 kg. Kosti tohto medveďa v minulosti vydávali aj za dračie.
 • Domica je najvýznamnejším náleziskom bukovohorskej kultúry na Slovensku, čo bola kultúra, ktorá s obľubou využívala na svoje príbytky práve jaskynné priestory a patrili k najdokonalejší v neolite. Kultúra náhle zanikla. O dôvodoch prečo sa to stalo sa dodnes vedú rôzne diskusie. Ojedinele sa na Slovensku vyskytla ešte v okolí hradu Branč, Horných Lenfatoviec a Šaroviec.
Budova Domice

Prehliadková trasa

Jaskyňa ponúka tvz. krátky okruh a dlhý okruh, ktorého súčasťou je plavba po rieke Styx. Dlhý okruh však už dlhšie nie je možné absolvovať, nakoľko v podzemnej rieke nie je v dôsledku nepriaznivých prírodných podmienok dostatok vody.

Okruh s plavbou má dĺžku 930 m, z toho plavba je 150 m. Dĺžka trvania prehliadky je približne 60 min

Krátky okruh má dĺžku 780 m. Dĺžka trvania prehliadky je asi 45 min

Fotografie z Domice

Sídlo pravekého človeka – história jaskyne 

L. Bartolomeides písal o jaskyni už v roku 1801, ale oficiálne ju objavili až v roku 1926. Spojenie Domice s Čertovou dierou uskutočnil J. Majko v roku 1929. Prenikol do rozsiahlych podzemných priestorov. Domica je aj významnou archeologickou lokalitou mladšej doby kamennej, neolitu. Našlo sa tu množstvo archeologických nálezov. Zadné časti jaskyne boli pravdepodobne posvätnými miestami. 

Klub československých turistov v roku 1930 vyrazil dolný vchod a v roku 1932 jaskyňu sprístupnil vrátane elektrického osvetlenia a prehradenia Styxu na podzemnú plavbu. Vstupný areál jaskyne bol postavený v roku 1984 a slúži aj ako výstavná časť pre archeologické artefakty.  

V stredoslovenskom krase je doposiaľ známych 7 jaskýň, prístupné sú 2 – mimo Domice tu môžete ešte navštíviť Gombaseckú jaskyňu.

V roku 1995 bola Domica, aj s ďalšími jaskyňami, zapísaná do Zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Živočíchy v jaskyni Domica

V jaskyniach Domica a Čertova diera sa zistilo 16 druhov netopierov. Podkovár južný vytvára 1000 až 2000-člennú kolóniu. Chemickým pôsobením netopierieho trusu na sintrové útvary vznikli tzv. guánové hrnce. 

Z drobných bezstavovcov sa zistilo 44 druhov chvostoskokov (najvýznamnejší z nich je endemit Arrhopalites slovacicus), vzácna šťúrovka Eukoenenia spelaea, mnohonôžka rodu Typhloiulus sp., kôrovec Niphargus tatrensis a mnohé ďalšie druhy suchozemskej a vodnej fauny.

Doprava

Jaskyňa Domica sa nachádza v okrese Rožňava asi 10 km juhovýchodne od Plešivca a 2 km od štátnej hranice s Maďarskom. Najbližšia zastávka verejnej dopravy je Kečov, Domica. Premáva sem priamy autobusový spoj z Plešivca. 

Ako sa dostať k jaskyni Domica z kúpeľov Číž, 44 km

Jaskyňa Domica leží v blízkosti kúpeľov Číž. Ide preto o obľúbený výletný cieľ kúpeľných hostí. Z kúpeľov Číž sa dostanete k jaskyni Domica dvoma trasami.

Pokiaľ chcete cestovať cez územie Slovenska, vyberte sa cestou II/571 z Čížu, potom sa napojte na cestu I/67 za Abovcami. Pred Tornaľou sa napojíte na cestu E58/E571 vedúcu do Plešivca. V Plešivci odbočte na cestu II/587, ktorá vás povedie až k jaskyni. 

Druhá cesta vedie cez Maďarskú republiku a je o niečo kratšia. Má 39 km a zavedie vás aj k jej maďarskej časti Aggtelek.

Jaskyňa Domica z maďarskej strany

Jaskyňa Domica tvorí jeden celok s jaskyňou Baradla v Maďarsku. Je súčasťou Národného parku Aggtelek. Jaskyňa Domica je od jej maďarskej polovice vzdialená len 2,2 km, ale ponúka množstvo atrakcií, hlavne v letnej sezóne. Okrem detského ihriska sa tu nachádzajú rôzne stánky s občerstvením, drevené chatky a obrovské parkovisko v tieni stromov. 

Parkovanie

Parkovisko sa nachádza priamo pred vstupným areálom a je spoplatnené.

Mapa miesta

Postrehy návštevníkov

Vstupné/Cenník/Otváracie hodiny

Vstupné sa pohybuje v rozmedzí 3,50 € – 9,00 €.

Aktuálny cenník a otváracie hodiny počas pracovných dní aj víkendov nájdete na oficiálnej webovej stránke jaskyne Domica, ktorú uvádzame nižšie v sekcii kontakt.

Video

Jaskyňa Domica s výkladom sprievodcu.

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top