Hrad Ľupča

Hrad Ľupča, známy aj ako Ľupčiansky hrad, patrí medzi významné hrady stredného Slovenska. V minulosti sa stal dejiskom rôznych udalostí, v súčasnosti prechádza kompletnou rekonštrukciou. Ak navštívite okolie, rozhodne nevynechajte príležitosť na prehliadku tohto pozoruhodného hradu.

Ľupčiansky hrad bol od minulosti nepretržite obývaný

Ľupčiansky hrad sa nachádza nad obcou Slovenská Ľupča, na juhovýchodnom okraji Starohorských vrchov v nadmorskej výške cca 440 m n. m. Hrad Ľupča patrí medzi Národné kultúrne pamiatky Slovenska. Od roku 2002 hrad vlastnia Železiarne Podbrezová, a.s. 

Významná poloha na prístupovej ceste k stredoslovenským banským mestám urobila z hradu Ľupča významné sídlo panovníkov. Hrad bol postavený v 13. storočí. Patril medzi významné hrady, pričom sa stal dejiskom rôznych politických a vojenských udalostí. Hrad Ľupča v súčasnosti slúži na kultúrno-spoločenské podujatia, konajú sa tu svadby, či rôzne výstavy.

Samozrejme, slúži aj ako turistická atrakcia a keďže leží hneď medzi dvoma obľúbenými kúpeľnými miestami – Brusno a Sliač, tak si jeho návštevu môžu vychutnať návštevníci z celého Slovenska.

Vzhľad hradu v súčasnosti

Hrad Ľupča tvorí v súčasnosti hradné jadro a podhradie. Horný hrad sa skladá z hradného paláca, nádvoria, hradbového múru, hradnej kaplnky, studne a obranných častí ako veže a barbakanu s bránou. Na južnú baštu sa napája bývalý sirotinec pre banské siroty, ktorý bol k hradu pristavený v priebehu 19. storočia. Podhradie tvoria hradné múry, obranné bašty a hospodárske objekty. Na dolnom nádvorí sa týči aj stáročná lipa Mateja Korvína. 

Na hrade je v súčasnosti sprístupnená expozícia so zaujímavými nálezmi z hradu, ktoré boli objavené pri archeologických výskumoch prebiehajúcich na hrade. V Rubigallovej bašte je umiestnená výstava sochára Mateja Kulicha.

Fotografie hradu Ľupča

Prehliadková trasa

Prehliadková trasa začína pri vstupe hlavnou bránou do hradu. Počas prehliadky možno vidieť zrekonštruované časti nádvoria hradu, horný hrad, chodby, kaplnku a niektoré miestnosti. Trasa prehliadky prechádza najkrajšími časťami hradu. Návštevníkom je sprístupnená kaplnka a sakristia, priestory studne, nádvorie, expozícia hradu či miestnosť Pavla Rubigalla, kde je inštalovaná stála expozícia sôch prof. Jána Kulicha. Prehliadka končí na dolnom nádvorí pri Korvínovej lipe.

História hradu Ľupča

Hrad Ľupča bol známy od roku 1250 pod názvom Liptza. Hrad stál na staršom hradisku, ktoré bolo vyplienené vpádom Mongolov v roku 1241. V roku 1255 sa spomínal v súvislosti s výsadnou listinou Bela IV. pre mesto Banská Bystrica.

Obdobie 14. až 16. storočia

Hrad Ľupča, ako kráľovský majetok, často menil svojich majiteľov. Štrnáste storočie bolo spojené s menom župana Zvolenskej veľžupy, magistrom rytierom Dončom. V druhej polovici 14. storočia hrad navštívili uhorskí panovníci, Karol Róbert z Anjou a jeho syn Ľudovít Veľký.

V júni 1443 zasiahlo hrad veľké zemetrasenie, pri ktorom bol z veľkej časti zničený. Následne bol rozsiahlo opravovaný a pravdepodobne rozšírený. V roku 1490 dostal od kráľovnej Beatrix Aragónskej hrad Ľupča do vlastníctva Urban Dóczy z Veľkej Lúče.

Toto obdobie bolo obdobím neprávostí, pretože Dóczyovci vyberali protiprávne dane, v roku 1517 dokonca vyplienili a vyrabovali mesto Brezno. V roku 1531 im bol hrad odobratý na príkaz kráľovnej Márie. Hrad potom spravovala Banskobystrická komora a v roku 1572 ho prebral do správy Pavol Rubigall. 

Hrad v období stavovských povstaní

V roku 1605 na hrad zaútočili povstalci Jána Bocskaya, avšak dobyť sa im ho nepodarilo. Počas Tőkőlyho povstania dobyl hrad Imrich Tőkőly. V druhej polovici 17. storočia na hrade František Wesselényi plánoval neúspešné sprisahanie proti Habsburgovcom, ktoré bolo prezradené a sprisahanci skončili na popravisku. V roku 1703 vyrabovalo hrad vojsko Františka Rákocziho II. V roku 1707 hrad pre kráľa naspäť vydobyl Viliam Loffelholz. 

Súčasné dejiny hradu Ľupča

V 19. storočí prebehli na hrade klasicistické prestavby. V tomto čase bol pristavený Gizelin dom. Sirotinec, škola, ale aj Výchovný ústav pre mladistvých tu pretrvávali až do 20. storočia. Počas druhej svetovej vojny bol hrad využívaný vojskom. Po vojne často menil svoj účel.

V roku 2002 sa stali vlastníkom Ľupčianskeho hradu Železiarne Podbrezová, a.s. Pod ich taktovkou začala obnova celého hradného areálu. 

V rokoch 2005 a 2006 bola obnovená najmladšia časť hradu – tzv. Gizelin dom. V roku 2007 bol obnovený južný hradný múr. V priebehu roka 2008  bola obnovená staršia, stredoveká časť hradu, kde sa nachádza aj hradná kaplnka zo 17. storočia s presbytériom a sakristiou. 

V priebehu roka 2009 bola ukončená aj rekonštrukcia dolného nádvoria a vstupu do stredovekého hradu, ktorá nadviazala na obnovu pôvodných hospodárskych budov hradu. V budúcnosti je plánovaná úplná rekonštrukcia hradu, obnova fasády a obnova vnútorného nádvoria. 

Míľniky

 • 1250 – hrad sa uvádza pod názvom Liptza,
 • 1255 – hrad sa spomína v súvislosti s výsadnou listinou Bela IV. pre mesto Banská Bystrica – nova villa Bystriciensis prope Lipche,
 • 1323 – pápež Ján XXII. povolil Dončovi dať sa pochovať do krypty chrámu v Ľupči,
 • 14. storočie – hrad sa spája s menom magistra rytiera Donča,
 • 2. pol 14. storočia – hrad navštívili uhorskí panovníci,
 • 1443 – hrad zasiahlo veľké zemetrasenie,
 • 1490 – hrad vlastnili Dóczyovci,
 • 1531 – kráľovná Mária odobrala hrad Dóczyovcom,
 • 1572 – hrad preberal Pavol Rubigall,
 • 1605 – na hrad zaútočili povstalci Jána Bocskaya,
 • druhá polovica 17. storočia – František Wesselényi plánuje neúspešné sprisahanie proti Habsburgovcom, ktoré bolo prezradené a sprisahanci skončili na popravisku,
 • 1703 – hrad dobylo vojsko Františka Rákocziho II. 
 • 19. storočie – prestavby hradu, hrad slúži rôznym účelom,
 • začiatok 90. rokov – hrad Ľupča prebral Krajský pamiatkový ústav Banská Bystrica,
 • 2002 – nový majiteľ Železiarne Podbrezová, a.s.

Historické fotografie

Povesť

Hovorí sa, že až do dnešných dní sa po hrade túla duch Veronky v snehobielych šatách. Veronka bola mladá panna, ktorá slúžila na Ľupčianskom hrade. Svojou krásou ohúrila aj hradného kastelána, ktorý k nej zahorel láskou. Malo to však jeden háčik, a to kastelánovu manželku. Veronka tak túžila po kastelánovej láske, že ho donútila zavraždiť svoju manželku. Našťastie tento rozhovor počula hradná pani, ktorá nechala Veronku zavrieť do veže. Tá sa výčitkami svedomia umorila a vrhla sa dole skalným bralom.

Známe osobnosti

Magister Donč (1278 – 1345) 

Magister Donč bol uhorský šľachtic a diplomat v službách kráľa Karola I. Róberta z Anjou. Od roku 1317 bol županom Zvolenskej stolice, neskôr zastával úrad liptovského, zemplínskeho a komárňanského župana.

Za zásluhy pri bitke pri Rozhanovciach v roku 1312, v ktorej stál na strane Karola Róberta proti Matúšovi Čákovi, dostal od kráľa úrad zvolenského župana. Po smrti Matúša Čáka Trenčianskeho nadobudol obrovský majetok a tituly. Zaslúžil sa aj o prestavbu kostola v Banskej Bystrici v gotickom slohu, vlastnil Zvolenský hrad a i ďalšie panstvá vo Zvolene, Likave, Slovenskej Ľupči, Dobrej Nive, Komárne a na Orave. V roku 1330 bol členom súdneho tribunálu, ktorý nariadil potrestať rod Feliciána Zacha až do tretieho pokolenia za účasť na nevydarenom atentáte na kráľa.

Zaujímavosti

 • Na hornom hrade sa nachádza vysekaná studňa do skalného brala s hĺbkou 62 m, z ktorej vedie úniková chodba mimo hradieb.
 • Na dolnom nádvorí sa nachádza tzv. Korvínova lipa. Jej vek sa odhaduje na vyše 700 rokov, čím patrí medzi najstaršie lipy v strednej Európe.
 • Na hrade Ľupča sa nachádzajú originály sôch z morového stĺpu z námestia v Slovenskej Ľupči. Datované sú do roku 1725.
 • Za realizované reštaurovanie vzácnej renesančnej kaplnky dostali Železiarne Podbrezová s akademickým maliarom Jozefom Doricom, ktorý sa podieľal na reštaurovaní, v roku 2009 ocenenie „Kultúrna pamiatka roka 2008“, ktoré mu udelilo Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
 • Na výstavbu sirotinca na Ľupčianskom hrade výrazne prispela Gizela Habsburská, ktorá bola jeho patrónkou, i keď hrad sama nenavštívila. Gizela bola dcérou Františka a cisárovnej Alžbety. Portrét Gizely Habsburskej od významného akademického maliara Dominika Skuteckého visí v Gizelinom dome, kde sa v súčasnosti konajú svadobné obrady.

Doprava

Ľupčiansky hrad sa nachádza nad obcou Slovenská Ľupča. Cez obec prechádza hlavný ťah cesty č. 66 smerom na Banskú Bystricu a Brezno. Od Banskej Bystrice je vzdialená približne 13 km, od Brezna 33 km. Do obce pravidelne premáva autobusová aj vlaková doprava. 

Ak túžite navštíviť viacero pamiatok v regióne Horehronia, doprajte svojmu telu oddych a regeneráciu na liečebnom pobyte v Kúpeľoch Brusno. V prípade, že vášmu srdcu bližší región Podpoľanie, tak si zvoľte pre svoj relaxačný pobyt Kúpele Sliač. Oba regióny Slovenska majú čo ponúknuť a nie je nič lepšie ako dopriať telu aj duši trochu relaxu.

Ako sa dostať z kúpeľov Brusno k hradu Ľupča

Hrad Ľupča je vzdialený od kúpeľov Brusno 11 km. Cesta autom až k hradu trvá približne 15 minút. Autom je potrebné v obci Brusno odbočiť na hlavný ťah č. 66 a pokračovať až do obce Slovenská Ľupča. V obci odbočiť doprava a po ulici Hronskej pokračovať ďalej cez obec. Autom je možné prísť až priamo ku hradu, kde sa nachádza parkovisko. 

Ak budete cestovať verejnou dopravou, z Brusna pravidelne premáva vlakové spojenie. Cesta môže trvať približne 15 minút. Autobusom, cesta bude trvať 10 minút. Potrebné je vystúpiť na zastávke Slovenská Ľupča, rázcestie a ku hradu pokračovať pešo. Cesta od autobusovej a vlakovej zastávky trvá pešo približne 20 až 30 minút.

Ako sa dostať z kúpeľov Sliač k hradu Ľupča

Slovenská Ľupča je od kúpeľov v Sliači vzdialená približne 32 km. Cesta autom vám zaberie pol hodinu. Máte dve možnosti, pokračovať zo Sliaču rýchlostnou cestou R1 cez Banskú Bystricu smerom na Brezno, alebo za kúpeľmi odbočiť doprava a ísť cez obce smerom na Dolnú Mičinú. Obídete tak Banskú Bystricu a napojíte sa na cestu č. 66. Táto cesta vám zaberie 38 minút jazdy autom a je bez poplatku. 

Do Slovenskej Ľupče sa dostanete aj verejnou dopravou. Je však potrebné prestupovať v Banskej Bystrici. Odporúčame zo Sliača cestovať vlakom a prestúpiť v Banskej Bystrici na vlak alebo autobus. Najideálnejšie spojenie trvá 37 minút. 

Parkovanie

Parkovanie je zabezpečené pred vstupnou bránou do hradu. 

Mapa miesta

Program/Akcie

V priebehu roka sa na Ľupčianskom hrade konajú rôzne podujatia, výstavy a projekty. Aktuálne informácie ohľadom podujatí nájdete na oficiálnej webovej stránke Ľupčianskeho hradu, ktorú uvádzame nižšie v sekcii kontakt.

Postrehy návštevníkov

Otváracie hodiny/Vstupné/Cenník

Otváracia doba Ľupčianskeho hradu sa môže líšiť v závislosti od sezóny a jednotlivých dní. Mimo letnej sezóny je potrebné prehliadku nahlásiť vopred. Vstupné do Ľupčianskeho hradu sa pohybuje okolo 2,00 € až 8,00 €.

Hrad Ľupča je aj napriek prebiehajúcim prácam stále sprístupnený pre verejnosť. S ohľadom na prebiehajúce práce a bezpečnosť návštevníkov môže byť niektorá z častí hradu dočasne uzavretá. 

Aktuálne otváracie hodiny a cenník vstupného pre deti, dospelých, seniorov aj skupiny nájdete na oficiálnej webovej stránke Ľupčianskeho hradu, ktorú uvádzame nižšie v sekcii kontakt.

Video

Hrad Ľupča – jeden z našich najkrajších hradov, ktorý svojim návštevníkom má čo ponúknuť

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top