> Blog > Kúpele Slovensko > Kúpele Lúčky > Výlety Lúčky a okolie > Hrad a kaštieľ v Liptovskom Hrádku

Hrad a kaštieľ v Liptovskom Hrádku

Hrad a kaštieľ v Liptovskom Hrádku patrí azda k najznámejším pamiatkam na Liptove. Vďaka jeho premene na luxusný hotel si aj vy môžete v srdci Slovenska vychutnať život hradných pánov v stredoveku. Vydajte sa s nami za históriou hradu a spoznajte jeho tajomné zákutia či významné osobnosti. 

Zrúcanina premenená na luxusný hotel

Hrad a kaštieľ v Liptovskom Hrádku tvorí neodmysliteľný kolorit mesta. Pôvodne bol zrúcaninou nížinného hradu, ku ktorému bol neskôr prestavaný v podhradí renesančný kaštieľ. Dnes sa v priestoroch bývalej zrúcaniny nachádza hotel a reštaurácia pod názvom Chateau GrandCastle. Hrad a kaštieľ leží na severnom okraji mesta Liptovský Hrádok, pri sútoku riek Váh a Belá, obkolesený parčíkom, jazerom s dominantným skalnatým bralom Skalkou v jeho blízkosti. 

Prvá písomná zmienka o hrade Wywar pochádza z roku 1341. Hrad bol obklopený vodnou priekopou, ktorá sa zachovala v podobe jazierka dodnes – preto sa hrad v Liptovskom Hrádku označuje aj ako vodný hrad. V priebehu storočí bol ku gotickému hradu pristavaný renesančný kaštieľ. Interiér kaštieľa slúži v súčasnosti ako hotel a reštaurácia. Uprostred komplexu stojí zrúcanina hradu. 

Môžete sa štýlovo ubytovať alebo si hrad pozrieť ako turista

Zaujímavý hradný komplex, ktorý spája zrúcaninu gotického hradu s rekonštruovaným renesančným kaštieľom, luxusnou reštauráciou, ubytovaním a wellness centrom, si môžete pozrieť aj ako turista. Komentované prehliadky trvajú 45 minút. Vstupenku si môžete zakúpiť v pokladni pred začiatkom prehliadky.

Do areálu je možné vstupovať len so sprievodcom, ktorý vás prevedie hradom a čiastočne interiérom kaštieľa s historickým výkladom o histórii hradu od jeho založenia po rozsiahlu rekonštrukciu až do súčasnej podoby. 

Pri návšteve odporúčame prehliadnuť si aj okolitý park a vydať sa v Liptovskom Hrádku na vyhliadku Skalka, ktorá sa nachádza nad hradom. Výstup na Skalku vám zaberie 10 minút.

Fotografie

Ako vyzeral hrad v minulosti a ako vyzerá v súčasnosti?

Pôvodný hrad tvoril gotický palác s prístavbou, nádvorie, opevnenie s nárožnými baštami, neskôr bol pristavaný dvojkrídlový renesančný kaštieľ a baroková arkádová chodba. Pred bránou sa v minulosti nachádzala vodná priekopa, dnes je zastavaná budovami. V interiéri hradu sa okrem iného zachoval prevet (stredoveký záchod) aj s doskou a štrbinové strieľne. 

Zaujímavosti

 • Hrad v Liptovskom Hrádku bol vybudovaný ako strážny hrad, ktorý strážil dôležitú križovatku ciest Spišskej cesty a cesty Magna via, tzv. Jantárovej cesty.
 • Významná osobnosť spájaná s hradom – Balaša je autorom časovo najstaršej svetskej ľúbostnej básne v slovenčine uverejnenej v kódexe J. J. Fanchaliho. Okrem iného písal aj stance. Jednému ich druhu – „Balašova stanca“ prepožičal aj svoje meno. Má rýmovú štruktúru a a b c c b d d b alebo v deväť veršovej slohe sa opakujúce rýmy v treťom, šiestom a deviatom verši.
 • V roku 1622 bola na hrade krátkodobo uschovaná svätoštefanská koruna.
 • Od roku 1960 až do nežnej revolúcie tu sídlilo Národopisné múzeum Liptova.

História hradu v Liptovskom Hrádku 

Na začiatku 14. storočia dal zvolenský župan Donč postaviť gotický kamenný hrad na nevysokej vápencovej skale. Rok 1341 je prvou písomnou zmienkou o hrade s menom Wywar, v neskorších dokumentoch sa spomína ako Novum Castrum – Nový Hrad, či Hradek. V roku 1399 dal kráľ Žigmund hrad do správy M. Gorjanskému. V roku 1433 ho dobili husiti, neskôr ho obsadili Jiskrovci. Hrad počas celej svojej histórie často menil majiteľov.

Hrad v období 16. a 17. storočia

Významnou postavou na hrade bol Bálint Balassi. V rokoch 1554 –1600 vlastnil aj hrad v Liptovskom Hrádku. V rokoch 1574 – 1579 prebehla veľká rekonštrukcia hradu pod taktovkou Valentína a Žigmunda Balassu. Oni hrad prestavali od základov a dostavali mnohé hospodárske budovy. V roku 1600 dostal hrad a panstvo Mikuláš Sándorfi. Zosobášil sa s mladou hradnou pani Magdalénou Zai. Na podnet Sándorfiho a jeho manželky bol v rokoch 1601 až 1603 postavený okolo hradu renesančný kaštieľ a ďalšie budovy zabezpečujúce chod panstva. Na stavbu kaštieľa bol použitý materiál zo zbúraných hradieb. 

Hrad vydržal všetky vlny protihabsburských povstaní a najvýznamnejšiu strategickú úlohu zohral v období stavovských povstaní v 17. storočí. V roku 1709 došlo k významnej bitke na Švihrovej medzi povstalcami a cisárskymi vojskami, ktoré odolali náporu, ale hrad povstalci v týchto bojoch ťažko poškodili.

Úpadok hradu v 18. až 20. storočí

Kastieľ a hrad v Liptovskom Hrádku na historickej fotografii

V roku 1731 hrad aj s panstvom odkúpila od Emanuela Lichtensteina kráľovská komora. Odvtedy hrad aj s panstvom upadli. Po ničivom požiari hradu a kaštieľa v roku 1803 obnovili už len kaštieľ a hrad ostal v ruinách. V daždivom lete roku 1813 došlo ku katastrofálnej povodni. 

V 2. polovici 19. a začiatkom 20. storočia bol v priestoroch kaštieľa Okresný súd ako aj Uhorský kráľovský lesný úrad. V roku 1932 boli rizikové časti starého hradu zakonzervované. Chátranie stavieb však pokračovalo ďalšie desiatky rokov. Od 1989 ostali priestory hradu a kaštieľa opustené, všetko ostatné bolo odcudzené, ostali iba holé múry bez okien a dverí.

Zdroj historickej fotografie: Fortepan / Schermann Ákos

Znovuzrodenie kaštieľa a areálu hradu

Koncom roka 2001 spoločnosť pani Machovej – Avans s.r.o. kúpila od Liptovského múzea areál hradu a kaštieľa. Následne prebiehala rekonštrukcia hradu v niekoľkých etapách. V roku 2002 sa vytvorila architektonická štúdia, nasledovalo získanie stavebného povolenia a dôkladná sanácia proti vlhkosti, odstránenie porušenej statiky a mnohé iné. V roku 2003 – 2004 prebehli ďalšie opravy, otvorila sa prevádzka „Hotel a reštaurácia Grandcastle“. V roku 2005 – 2010 prebehla výstavba Wellness s bazénom a sály Stone Gallery, obnova izieb či rekonštrukcia Sandorfyho apartmánu.

Míľniky

 • 14. storočie – zvolenský župan Donč necháva postaviť gotický kamenný hrad na nevysokej vápencovej skale,
 • 1341 – prvá písomná zmienka o hrade s menom Wywar, v neskorších dokumentoch sa spomína ako Novum Castrum – Nový Hrad, či Hradek,
 • 1399 – kráľ Žigmund dáva hrad do správy M. Gorjanskému,
 • 1433 – hrad dobíjajú husiti, 
 • 1554 – 1600  – hrad vlastní Bálint Balassi,
 •  1574 – 1579 prebieha veľká rekonštrukcia hradu Valentína a Žigmunda Balassu,
 • 1600 – hrad dostáva Mikuláš Sándorfi,
 • 1601 až 1603 – okolo hradu je postavený renesančný kaštieľ a ďalšie budovy,
 • 1709 – došlo k významnej bitke na Švihrovej medzi povstalcami a cisárskymi vojskam, hrad je značne poškodený,
 • 1731 – hrad aj s panstvom odkupuje od Emanuela Lichtensteina kráľovská komora,
 • 1803 – ničivý požiar, čiastočná obnova hradu,
 • 1813 – dochádza ku katastrofálnej povodni,
 •  2. polovici 19. a začiatkom 20. storočia – v priestoroch kaštieľa je Okresný súd ako aj Uhorský kráľovský lesný úrad,
 • 1989 – hradné priestory ostávajú opustené,
 • od roku 2001 do roku 2010 – rekonštrukcia hradu a ďalšia výstavba.

Významná osobnosť

Bálint Balassi

Bálint Balassi 

Valentín Balaša bol uhorský renesančný básnik, ktorý písal po maďarsky, turecky a po slovensky. Je zakladateľom modernej maďarskej lyrickej poézie a prvým autorom maďarskej erotickej poézie. Jeho hrdinské básne, ako aj náboženské básne, patria k vrcholom renesančnej lyriky.

Valentín sa narodil na Zvolenskom zámku. Mladé roky strávil na hrade v Liptovskom Hrádku, kde si osvojil slovenskú hovorovú reč. V detstve mu bolo poskytnuté kvalitné vzdelanie. Bojoval v Sedmohradsku i Poľsku a stal sa známym protitureckým bojovníkom. 

Koncom 70. rokov 16. storočia žil opäť na hrade Liptovský Hrádok. Spolu s bratom Františkom sa postarali o obnovu hradu a dali ho obohnať novým múrom. Valentín Balaša sa v roku 1593 zapojil do bojov pätnásťročnej vojny proti Osmanom v radoch cisárskeho vojska. Pri obliehaní Ostrihomu bol ťažko zranený a do troch dní skonal. Zomrel ako 40-ročný v roku 1594 v Ostrihome. Pochovaný je v rodinnej hrobke v Hybiach.

Doprava

Mesto Liptovský Hrádok leží vo východnej časti Liptovskej kotliny pri sútoku Váhu s Belou. Je považované za centrum horného Liptova. Hrádok je vzdialený 10 km východne od Liptovského Mikuláša, 44 km severne od Brezna a 45 km západne od Popradu. Mesto sa nachádza na križovatke ciest I/18 a II/537. Severne od mesta prechádza diaľnica. Najbližší výjazd je za obcou Liptovský Peter na sever a za obcou Uhorská Ves na západ. Liptovský Hrádok má železničnú stanicu na trati č. 180 Žilina – Poprad. Do mesta premáva diaľková autobusová doprava a prímestské linky. K dispozícii sú aj taxislužby. Najbližším letiskom je letisko Poprad-Tatry. 

Ako sa dostať k hradu a kaštieľu v Liptovskom Hrádku z kúpeľov Lúčky

Hrad a kaštieľ v Liptovskom Hrádku je od kúpeľov v Lúčkach vzdialený 33,8 km, cesta autom vám zaberie 26 minút. Z Lúčok je potrebné pokračovať do Liptovskej Teplej, cez Ivachnovú až k výjazdu na diaľnicu – Poprad. Ďalej pokračujte po D1 (spoplatnený úsek), okolo Liptovského Mikuláša – použite výjazd Liptovský Hrádok a pokračujte až do Liptovského Hrádku.

Do Liptovského Hrádku premáva aj verejná doprava. Môžete využiť autobusové spojenie Lúčky – Liptovská Teplá / Lisková / Ružomberok a následne vlakom do Liptovského Hrádku Ideálne spojenie s prestupom trvá 50 minút. 

Ako sa dostať k hradu a kaštieľu v Liptovskom Hrádku z kúpeľov Nový Smokovec

Kúpele Nový Smokovec sú od hradu a kaštieľa v Liptovskom Hrádku vzdialené približne 50 km. Máte možnosť cestovať dvoma trasami – po ceste číslo 537 smerom na Štrbské Pleso, cez Pribylinu a Liptovského Petra až do Liptovského Hrádku (cesta vám zaberie 45 minút) alebo smerom na Poprad po diaľnici – až po výjazd Liptovský Hrádok (cesta vám zaberie 34 minút). Vzhľadom na časovú náročnosť odporúčame cestovať autom nie verejnou dopravou. 

Cestou z/do Nového Smokovca sa nezabudnite navštíviť v Pribyline Múzeum liptovskej dediny, ktoré sa môže pochváliť jedinečnou skladbou historických objektov na jednom mieste.

Parkovanie

Väčšie parkovisko sa nachádza na protiľahlej strane hradu za cestou. Autom sa taktiež ľahko dostaneme priamo pred objekt, kde môžeme zaparkovať pred vstupom do reštaurácie.

Mapa miesta

Vstupné/Cenník/Otváracie hodiny

Cena vstupného sa pohybuje v rozmedzí 2,00 do 4,00 EUR. Otváracie hodiny pre verejnosť, ktorá má záujem o sprievodcovské služby sa môže líšiť v závislosti od sezóny a jednotlivých dní.

Aktuálny cenník a otváracie hodiny počas pracovných dní aj víkendov nájdete na oficiálnej webovej stránke hradu v Liptovskom Hrádku, ktorú uvádzame nižšie v sekcii kontakt.

Postrehy návštevníkov

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top