Haluzická tiesňava

Haluzická tiesňava je jedinečná prírodná pamiatka vyhĺbená miestnym potokom. Je jednou z najväčších rarít Slovenska. Uchváti vás svojou atmosférou a divokou vegetáciou, ktorá pripomína tropický prales. Čiastočne sa podarilo zamedziť jej prehlbovaniu, do šírky však stále rastie. Navštívte ju čím skôr, pretože o rok môže vyzerať už celkom inak.

Haluzická tiesňava ako súčasť lesníckeho náučného chodníka

Haluzická tiesňava je chránené územie medzi obcami Haluzice a Štvrtok, vyhlásené v roku 1963 za prírodnú pamiatku 4. stupňa ochrany prírody. Miesto prezývajú aj Prierva či Haluzický výmoľ. Tiesňava má dnes dĺžku 1,5 km, hĺbku 50 m a šírku 200 m. 

Je súčasťou Lesníckeho náučného chodníka Haluzická tiesňava. Náučný chodník je okružný, od parkoviska pokračuje najprv k zrúcanine starobylého opevneného kostolíka z polovice 13. storočia, ktorý ponúka pekné výhľady. Uvidíme odtiaľ aj Beckovský hrad. Potom klesá dolu do tiesňavy. Tiesňava prechádza zdola hore, sú tu schodíky aj rebrík, viaceré vodopády a hrádze.

Vývoj haluzickej tiesňavy

Haluzická tiesňava vznikla erozívnou činnosťou Haluzického potoka, ktorý sa zarezal do málo odolných dolomitov. V neskoršej fáze prerazil k ešte menej odolnej vrstve hlinitých bridlíc. Vývoj tohto skalného výmoľa vysvetľujú písomné zdroje rôznorodo. Vznikla hypotéza, ktorá hovorí, že malý potok postupujúci od dnešnej obce Štvrtok odviedol Haluzický potok novým smerom do Bošáckej doliny. Tejto zmene riečnej siete sa hovorí riečne pirátstvo. 

V 16. – 19. storočí sa úsek doliny prehĺbil. Súvisí to s klimatickými zmenami a odlesnením územia. Dochádzalo v ňom k zosuvom a vyplavovaniu štrku po búrkach či lejakoch. To ohrozovalo aj stavby v okolí výmoľa. Preto sa v 20. rokoch 20. storočia začali odborno-technické práce na stabilizovaní územia. Lokalita je ukážkou lesníckych, vodohospodárskych a ochranárskych opatrení a je významným lesníckym miestom.

Trasa

Haluzická tiesňava je súčasťou náučného chodníka a okrem neho cez tiesňavu nevedie žiadna oficiálna turistická značka. Pred obecným úradom je turistický smerovník, na ktorom ale túto tiesňavu nenájdete. Pokračujte ďalej v smere do obce po asfalte a po pár metroch nájdete označenie vstupu do tiesňavy. 

Do tiesňavy sa vstupuje doprava, od hlavnej cesty. Prídete k drevenému mostu ponad potok s vybudovanými schodmi, ktoré vás zavedú na lúku. Tam sa nachádza zrúcanina opevneného kostola. Ak budete pokračovať ďalej, dostanete sa k počiatočnému bodu. Prechádzka tiesňavou je nenáročná. Trasu by mali zvládnuť bez väčších ťažkostí všetky vekové kategórie.

Zaujímavosti

  • V historických záznamoch sa zachovali informácie, že v roku 1780 tu bola cez potok lávka a pozdĺž potoka dva rady domov.
  • Tým, že sa roklina neustále prehlbuje a rozširuje, zosypala sa do rokliny aj časť hradiskového múru z neďalekej zrúcaniny kostolíka.
  • Nájdete tu menšie a väčšie vodopády, technickú pamiatku v podobe hrádze a veľa krásnych prírodných úkazov.
  • Lákadlom je aj to, že tiesňava stále pracuje, neustále sa prehlbuje a mení.

Fotografie

Doprava do Haluzickej tiesňavy

Obec Haluzice sa nachádza medzi Novým Mestom nad Váhom a Trenčínom. Určite je vhodné použiť vlastné auto, nakoľko cez víkendy do obce Haluzice hromadná doprava nepremáva, len na rázcestie. Z rázcestia je cesta o niekoľko kilometrov dlhšia. 

Kúpeľné mesto Piešťany – Haluzická tiesňava, 30 km

Z kúpeľného mesta Piešťany je Haluzická tiesňava vzdialená asi 30 km. Priamy autobusový spoj sem nepremáva, preto rátajte s prestupmi. Ak sa vyberiete z Piešťan vlakom, či autobusom, prestúpiť musíte v Novom Meste nad Váhom. Odtiaľ premáva do obce Haluzice priamy autobusový spoj. 

Kúpeľné mesto Trenčianske Teplice Haluzická tiesňava, 44 km

Z trenčianskych kúpeľov je Haluzická tiesňava vzdialená približne 44 km. Z Trenčianskych Teplíc do obce Haluzice je možné dostať sa autobusom, avšak je potrebné brať do úvahy prestup v Trenčíne. 

Parkovanie

Vedľa obecného úradu v obci Haluzice.

Mapa miesta

Vstupné/Cenník/Otváracie hodiny

Haluzická tiesňava je celoročne voľne prístupná bez poplatkov a obmedzení.

Video

Tip na nenáročnú turistiku

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top