> Blog > Kúpele Slovensko > Kúpele Číž > Výlety Číž a okolie > Gemersko-malohontské múzeum

Gemersko-malohontské múzeum

Gemersko-malohontské múzeum je piatym najstarším múzeom na Slovensku. Súčasťou stálej vlastivednej expozície sú rozmanité zbierky prírodovedného, historického, ale aj výtvarného charakteru. Podávajú komplexný pohľad na región Gemer-Malohont. Vzácnosťou múzea je múmia egyptskej ženy, jedna z piatich egyptských múmií na Slovensku.

Zbierkový fond múzea

Zbierkový fond múzea je bohatý a práve preto je múzeum častým výletným miestom pre klientov, ktorí sú na liečebnom pobyte v neďalekých Kúpeľoch Číž. Stála vlastivedná expozícia pozostáva z ôsmych miestností. Okrem toho, že poskytuje komplexný pohľad na región Gemer a Malohont, nájdete tu aj predmety z geológie, paleontológie, zoológie, archeológie, histórie, etnológie, či výtvarného umenia. 

Geológia, paleontológia

Nájdeme tu výsledky výskumov v paleontologickej lokalite Kostná dolina v blízkosti obce Hajnáčka. Okrem geologického vývoja regiónu je expozícia venovaná aj minerálom a nerastným surovinám.

V prípade, že sa chcete dozvedieť viac o ťažbe minerálov z hlbín zeme, tak si rozhodne nenechajte ujsť aj návštevu Baníckeho múzea v Rožňave.

Zoológia

Expozícia sa venuje nielen ochrane prírody, ale aj živočíchom v regióne. Zaujímavosťou je vypreparovaná hlava losa mokraďového a model vajca vurona obrieho, najväčšieho nelietajúceho vtáka, ktorý žil len na Madagaskare. Vyhynul ale už v 17. storočí.

Archeológia

Nájdeme tu vzácne archeologické nálezy od praveku až po počiatky slovanského osídlenia. Archeologické nálezy pochádzajú aj z doby bronzovej zo Včeliniec, Hodejova, Tornale a samotnej Rimavskej Soboty. 

Fotogaléria z expozícií geológie, zoológie a archeológie

História

V najrozsiahlejšom fonde múzea je zastúpené nielen vojenstvo, hospodársky život, štátna správa, ale aj umenie a kultúra z regiónu Gemera a Malohontu. Najzaujímavejším vystaveným exponátom je pritom múmia egyptskej ženy Tasheritnetiak z Abusír el-Memeku. Je to jedna z piatich múmií na Slovensku. Do Uhorska ju priviezol v roku 1910 advokát a cestovateľ István Süteö-Munkácsi. Múmia pochádza z obdobia medzi rokmi 1087 – 664 pred Kristom.

Literárne tradície

Táto časť expozície dokumentuje obdobie slovenského národného obrodenia, revolučné roky 1848-1849, ale aj memorandové a matičné roky v Gemeri a Malohonte. Zaujímavosťou je jedálenský nábytok z polovice 19. storočia pochádzajúci z kaštieľa z Oždian.

Etnológia

Etnologická zbierka sa venuje ľudovej kultúre regiónu, ale najrozsiahlejšiu časť tvorí ľudové hrnčiarstvo z 18. a 19. storočia. 

História výtvarného umenia

Medzi najzaujímavejšie vystavené diela patrí veduta Rimavskej Soboty a olejomaľba Táborenie husárov z 2. polovice 18. storočia, obe od neznámych autorov. Nachádzajú sa tu ale aj portréty osobností z regiónu. 

Protifašistický odboj a SNP v Gemeri-Malohonte

Nájdeme tu trojrozmerné artefakty, aj fotografický materiál z tohto obdobia. Zbierku sprístupnili až v roku 2008.

Fotogaléria z expozícií histórie, tradícií a výtvarného umenia

História Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote vzniklo v roku 1882. V tomto roku bola otvorená umelecko-archeologická výstava Gemerskej župy a položili sa základy múzea. Vznikol tiež Gemersko-malohontský muzeálny spolok. Novovzniknutému múzeu darovali 568 predmetov, ktoré sa napokon stali základom zbierkového fondu. Zakladateľmi múzea boli prvý riaditeľ Ján Fábry a Viliam Groó, Ľudovít Hüvossy a Štefan Terray.

Múzeum sídli od roku 1910 v budove bývalých delostreleckých kasární. Prvá stála expozícia bola sprístupnená v roku 1913. V roku 1944 bola budova pri bombardovaní mesta vážne poškodená. Následne bolo viacero zbierkových predmetov a kníh odcudzených. 

Stála expozícia v súčasnej podobe je verejnosti sprístupnená od roku 1979. Od roku 1996 sa múzeum špecializuje aj na dokumentáciu hmotnej a duchovnej kultúry Rómov širšieho regiónu Gemera a Malohontu. Budova múzea je zapísaná do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok.

Míľniky

  • 1882 vznik Gemersko-malohontského múzea aj Gemersko-malohontského muzeálneho spolku;
  • 1910 od tohto roku sídli múzeum v budove bývalých delostreleckých kasární;
  • 1913 bola sprístupnená prvá stála expozícia;
  • 1944 bola budova múzea vážne poškodená pri bombardovaní mesta;
  • 1979 je sprístupnená stála expozícia múzea v súčasnej podobe;
  • 1996 múzeum sa špecializuje aj na dokumentáciu hmotnej a duchovnej kultúry Rómov.

Doprava

Rimavská Sobota je okresné mesto na juhu Slovenska v Banskobystrickom kraji. Nachádza sa na hlavnom južnom cestnom ťahu E58/E571 spájajúcom Bratislavu s Košicami cez Zvolen.

V meste sa nachádza autobusová aj železničná stanica. Okrem toho tu premáva aj MHD. Gemersko-malohontské múzeum sa nachádza asi pol kilometra od železničnej aj autobusovej stanice. Nájdete ho ľahko, ak sa vyberiete po Železničnej ulici smerom do centra na Námestie Mihálya Tompu. Trvá to asi 8 min pešo.

Ako sa dostať k múzeu v Rimavskej Sobote z kúpeľov Číž

Gemersko-malohontské múzeum je od kúpeľov Číž vzdialené asi 25 km. Do Rimavskej Soboty sa dostanete dvoma trasami. Buď južnou trasou v smere na Rimavské Janovce alebo severnou trasou smerom na Bátku. Z kúpeľov Číž premáva do Rimavskej Soboty priamy autobusový spoj. Pokiaľ sa vyberiete vlakom, rátajte s prestupom v Jesenskom. 

Parkovanie

Problémom sú nedostatočné parkovacie kapacity pri budove múzea. Parkovanie je ale možné v priľahlých uličkách vo vzdialenosti do 250 m od múzea bezplatne.

Mapa miesta

Program/Akcie

Gemersko-malohontské múzeum každoročne usporadúva výstavy, kultúrne podujatia, odborné semináre a besedy.

Postrehy návštevníkov

Vstupné/Cenník/Otváracie hodiny

Vstupné do Gemersko-malohontského múzea sa pohybuje od 1 € – 4 €, je otvorené denne okrem pondelka. Aktuálne otváracie hodiny a cenník vstupného pre deti, dospelých, seniorov aj skupiny nájdete na oficiálnej webovej stránke Gemersko-malohontského múzea, ktorý uvádzame nižšie v sekcii kontakt.

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top