> Blog > Kúpele Slovensko > Čo by ste mali dostať v danej kategórií hotelov

Čo by ste mali dostať v danej kategórií hotelov

Vybrať si správny hotel je niekedy naozajstná veda. Hlavne, ak vám kategorizácia hotelov nič nehovorí. Poradíme, ako sa vyznať v označení jednotlivých hotelov a ľahko si vybrať ten správny.

Kategorizácia hotelov

Určite ste si všimli, že hotely na Slovensku majú k názvu priradený aj odpovedajúci počet hviezdičiek. Čo tieto hviezdy znamenajú, a prečo ich daný hotel uvádza? Dozviete sa to v nasledujúcich riadkoch.

Hotel môžeme vo všeobecnosti definovať ako ubytovacie zariadenie, ktoré zvyčajne poskytuje krátkodobé ubytovanie. Až donedávna boli hotely zo zákona klasifikované do jednotlivých kategórií (garni hotel, horský hotel, kongresový hotel, wellness hotel, kúpeľný hotel, boutique hotel, apartmánový hotel, motel, iný hotel) a tried. 

Podľa tohto zákona mohlo byť za wellness hotel považované len ubytovacie zariadenie určené predovšetkým na špecifické prechodné pobyty spojené s odbornou starostlivosťou a rehabilitáciou hostí.

Ako kúpeľný hotel mohlo byť označené ubytovacie zariadenie v miestach, ktoré majú štatút kúpeľného mesta. Zároveň musel byť v tomto hoteli k dispozícií aj lekár.

To sa ale zmenilo vo februári 2021, kedy prišlo do platnosti nové nariadenie, ktoré zrušilo vyhlášku z roku 2008. To ale neznamená, že po novom nemusia ubytovacie zariadenia spĺňať žiadne podmienky a názov a počet hviezdičiek si môžu určiť len tak.

Zrušenie zastaralej vyhlášky 

Vo februári roku 2021 bola zrušená vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovovali klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried. Úprava vyhlášky bola zahrnutá v rámci novely Zákona o bezpečnosti detských ihrísk č. 371/2019 Z. z. 

Používaná kategorizácia hotelov bola totiž príliš prísna a často nezodpovedala požiadavkám hotelových klientov a vytvárala zbytočnú administratívu pre samotný hotel. Ako príklad môžeme uviesť, že hotel s jednou hviezdičkou musel mať 4 kusy vešiakov, trojhviezdičkový 5 vešiakov a 5 hviezdičkový 8 vešiakov alebo, že hotely s jednou a dvoma hviezdičkami museli mať drevenú stoličku, vyššie triedy museli mať stoličku čalúnenú.

Zrušením vyhlášky nie je ohrozená a ani sa neznižuje kvalita poskytovaných služieb daného hotela. V platnosti naďalej ostávajú ďalšie povinnosti vyplývajúce zo zákonov a vyhlášok, ktoré chránia práva a nároky spotrebiteľa.

Hviezdičky poukazujú na rozsah poskytovaných služieb

Ilustračné foto

Pre väčšinu z nás platí pri výbere hotela pravidlo, že čím viac hviezdičiek daný hotel má, tým má aj kvalitnejšie služby. Toto hodnotenie však nie je pravidlom. Dôležité si je v prvom rade uvedomiť, že kategorizácia hotelov, teda hviezdičky, nehovorí nič o kvalite služieb.

Klasifikácia ubytovacieho zariadenia do príslušnej kategórie a triedy stojí výlučne na majiteľovi či prevádzkovateľovi daného ubytovacieho zariadenia. Ubytovanie zariadenie je označené systémom hviezdičiek na základe toho, do akého počtu spadá svojím charakterom, rozsahom a úrovňou poskytovaných služieb. 

Hviezdičky sa používajú v spojení s názvom hotela. Oprávnenosť používania hviezdičiek kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia.

V krátkosti by sme to mohli zhrnúť tak, že jednotlivé hotely sa navzájom odlišujú kvalitou ponúkaných služieb. Môže sa tak stať, že ste práve odišli z pobytu v päťhviezdičkovom hoteli sklamaní z neústretovosti personálu alebo naopak ste boli ohromení výbornou atmosférou či kuchyňou trojhviezdičkového hotela.

Zavedenie systému Hotelstars Union

V súčasnosti neexistuje žiaden medzinárodný dokument, ktorý stanovuje určité podmienky, ktoré musí dané ubytovacie zariadenie spĺňať, aby dosiahlo určitý počet hviezdičiek. V každej krajine existujú samostatné pravidlá alebo sa klasifikácia vôbec neuplatňuje.

Neustále preto rastie potreba väčšej harmonizácie ohľadom kritérií jednotlivých hotelov, ale i ochrany spotrebiteľa v členských štátoch Európskej únie. Preto je dlhodobou snahou Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska zavedenie jednotného klasifikačného systému Hotelstars Union. 

Systém aktuálne funguje v 17 európskych krajinách a reaguje na aktuálne trendy spojené so službami v cestovnom ruchu. 

Každých päť až šesť rokov sú kritériá klasifikácie hotelov revidované tak, aby sa mohli rozvíjať a modernizovať v súlade s potrebami hostí ako aj požiadavkami trhu. Cieľom zrušenia vyhlášky bolo práve priblížiť sa podmienkam a novým trendom, ktoré sú reprezentované systémom Hotel Stars Union. 

Ako si teda vybrať hotel? 

Aj vy ste sa pri výbere hotela vždy spoliehali na počet hviezdičiek? Nezúfajte. Pri výbere ubytovacieho zariadenia sa nemusíte nutne spoliehať len na jeho kategorizáciu. K výberu vhodného ubytovacieho zariadenia vám môžu pomôcť napríklad aj recenzie návštevníkov. Hodnotenie jednotlivých hotelov je v narastajúcej miere dostupné aj online. Ak potrebujete pomôcť napríklad s výberom kúpeľného hotela, nasledujúci článok by vám mohol pomôcť zodpovedať pár otázok: Ako vybrať kúpeľný hotel – na toto si dajte pri rezervácii kúpeľného hotela pozor.

Mohlo by vás zaujímať

Zobraziť komentáre a pridať komentár
Scroll to Top